Sie sind zurzeit offline. Es wird auf die erneute Herstellung einer Internetverbindung gewartet.

Odebrání aktualizace Windows XP Service Pack 3 z počítače

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Aktualizace Windows XP Service Pack 3 (SP3) obsahuje důležité aktualizace pro systém Windows XP. Po instalaci aktualizace Windows XP SP3 může dojít ke změně chování některého hardwarového zařízení nebo nainstalovaného programu. Proto se v rámci řešení takového problému můžete rozhodnout odinstalovat aktualizaci Windows XP SP3.Tento článek popisuje, jak z počítače odebrat aktualizaci Windows XP SP3.
Další informace
Aktualizaci Windows XP SP3 lze z počítače odebrat jednou z následujících metod.

Důležité: Po odebrání aktualizace Windows XP Service Pack 3 z počítače doporučujeme navštívit následující web společnosti Microsoft a nainstalovat nejnovější aktualizace zabezpečení:

Metoda 1: Použití ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zkopírujte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  appwiz.cpl
 3. Klepnutím zaškrtněte políčko Zobrazit aktualizace.
 4. Klepněte na položku Windows XP Service Pack 3 a potom klepněte na tlačítko Odebrat.
 5. Po dokončení procesu odebrání klepněte na tlačítko Dokončit. Počítač se restartuje.

Metoda 2: Použití procesu Obnovení systému

Poznámka: Před použitím nástroje Obnovení systému ověřte, zda byl počítač po instalaci aktualizace Windows Vista SP3 alespoň jednou restartován (případně jej restartujte). Restartováním počítače umožníte dokončení všech zbývajících obslužných procesů.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zkopírujte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  %systemroot%\System32\restore\rstrui.exe
 3. Klepněte na přepínač Obnovit předchozí stav počítače a potom na tlačítko Další.
 4. Klepněte na datum instalace aktualizace Windows XP SP3 a potom seznamu Bod obnovení klepněte na položku Installed Windows XP Service Pack 3.
 5. Klepněte na tlačítko Další a potom podle pokynů na obrazovce odeberte aktualizaci Windows XP SP3.

Metoda 3: Použití Konzoly pro zotavení

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003

Nelze-li aktualizaci Windows XP SP3 odebrat jednou z výše uvedených metod, postupujte podle následujících kroků:
 1. Vložte disk CD systému Windows XP do jednotky CD nebo DVD a poté počítač restartujte. Jakmile se zobrazí následující zpráva, stisknutím libovolné klávesy spusťte počítač z disku CD se systémem Windows XP:
  Stisknutím libovolné klávesy provedete spuštění z disku CD-ROM.
  Poznámka: Počítač musí být nakonfigurován pro spuštění z jednotky CD nebo DVD. Další informace o konfiguraci počítače pro spuštění z jednotky CD nebo DVD naleznete v dokumentaci dodané k počítači nebo je získáte od výrobce počítače. Také můžete spustit systém Windows XP pomocí spouštěcí diskety. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  305595 Postupy: Vytvoření spouštěcí diskety pro oddíl NTFS nebo FAT v systému Windows XP
 2. Po zobrazení zprávy Vítá vás instalační program spusťte stisknutím klávesy R konzolu pro zotavení.

  Poznámka: Na obrazovce se zobrazí několik položek.
 3. Vyberte správnou instalaci systému Windows XP.

  Poznámka: Před stisknutím klávesy ENTER je třeba vybrat číslo, jinak bude počítač restartován. Obvykle je k dispozici pouze možnost 1: C:\Windows.
 4. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce, zadejte je. Pokud neznáte heslo správce, stiskněte klávesu ENTER. (Heslo je obvykle prázdné.)

  Poznámka: Pokud nemáte heslo správce, nemůžete pokračovat.
 5. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cd $ntservicepackuninstall$\spuninst a potom stiskněte klávesu ENTER.
 6. Na příkazovém řádku zadejte příkaz batch spuninst.txt a potom stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Zobrazí se soubor Spuninstal.txt. Během posouvání souboru se zobrazují chyby a kopírované soubory. Toto chování je obvyklé.
 7. Po odebrání aktualizace Windows XP SP3 zadejte příkaz exit a potom stiskněte klávesu ENTER.
 8. Restartujte počítač v nouzovém režimu. Toho dosáhnete tak, že při restartování počítače stisknete klávesu F8.

  Poznámka: Po restartování počítače se může stát, že počítač přestane odpovídat a zobrazí se prázdná obrazovka. Myš bude funkční. V takovém případě opakujte restartování vypnutím a zapnutím počítače. Po druhém restartování se budete moci přihlásit k počítači.
 9. Po restartování se nespustí program Průzkumník Windows (Explorer.exe) a ikony systému Windows a tlačítko Start nejsou k dispozici. Při řešení tohoto problému postupujte takto:
  1. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL a potom v dialogovém okně Zabezpečení systému Windows klepněte na možnost Správce úloh.
  2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nová úloha (spustit).
  3. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
  4. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku ObjectName, klepněte na příkaz Změnit, do pole Údaj hodnoty zadejte LocalSystem a potom klepněte na tlačítko OK.
  6. Restartujte počítač.
Další informace o instalaci a použití Konzoly pro zotavení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307654 Postupy: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP
Eigenschaften

Artikelnummer: 950249 – Letzte Überarbeitung: 06/10/2013 03:09:00 – Revision: 2.3

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB950249
Feedback