Popis aktualizace klienta Připojení ke vzdálené ploše 6.1 pro Terminálovou službu v systému Windows XP Service Pack 2

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Tento článek popisuje novou aktualizaci klienta Připojení ke vzdálené ploše 6.1, která umožňuje používat nové funkce Terminálové služby. Tyto funkce jsou zavedeny v systémech Windows Vista a Windows Server 2008 a jsou dostupné z počítače se systémem Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Klienta Připojení ke vzdálené ploše 6.1 lze používat pro připojení ke starším terminálovým serverům i vzdáleným plochám (stejně jako dříve). Nové funkce zmíněné v tomto článku jsou však k dispozici pouze v případě, že se klient připojuje ke vzdálenému počítači, který používá systém Windows Vista nebo Windows Server 2008.
Další informace
Aktualizace klienta Připojení ke vzdálené ploše 6.1 obsahuje následující funkce.

Program Terminal Services Web Access

Program TS Web Access (Terminal Services Web Access) je služba v Terminálové službě, která umožňuje zpřístupnit programy Vzdálené aplikace RemoteApp Terminálové služby serveru Windows Server 2008 uživatelům prostřednictvím webového prohlížeče. Program TS Web Access můžete použít také pro vytvoření odkazu na plochu dostupného terminálového serveru. Dále program TS Web Access umožňuje uživatelům otevřít prostřednictvím webového prohlížeče připojení ke vzdálené ploše libovolného serveru nebo klientského počítače, k němuž mají uživatelé příslušný přístup.

Podepisování protokolu RDP (Remote Desktop Protocol)

Podepisování protokolu RDP umožňuje uživatelům podepsat soubory a připojení protokolu RDP otevřená prostřednictvím programu TS Web Access. Tato funkce pomáhá uživatelům zajistit, že nepoužijí škodlivé soubory protokolu RDP pro připojení k potenciálně nepřátelským terminálovým serverům. Pomocí nastavení Zásad skupiny můžete také určit, že uživatel může otevírat pouze podepsané soubory. Tato funkce umožňuje správcům zajistit, aby se uživatelé připojovali pouze ke známým prostředkům.

Služba Terminal Services Easy Print

Služba TS Easy Print (Terminal Services Easy Print) je nové řešení pro přesměrování tiskáren, které bylo zavedeno v systému Windows Server 2008. Služba TS Easy Print zajišťuje, že jsou ve vzdálených relacích vždy nainstalované klientské tiskárny a není nutné instalovat tiskárny na terminálovém serveru. Služba TS Easy Print dále řeší několik dalších problémů s přesměrováním tiskáren, ke kterým docházelo v minulosti. Tiskové fronty jsou nyní v rozsahu relace, ve vzdálené relaci jsou dostupné všechny vlastnosti tiskárny a správci terminálového serveru mohou pomocí nastavení zásad přesměrovávat pouze výchozí tiskárnu. Služba Terminal Services Easy Print je nyní výchozím mechanismem přesměrování tiskáren v Terminálové službě. Z tohoto důvodu není pro použití této funkce nutná žádná konfigurace.

Co je třeba k použití služby TS Easy Print

Chcete-li používat službu Terminal Services Easy Print, musí být na serveru Terminálové služby nainstalovaný systém Windows Server 2008. Není nutné instalovat žádné další ovladače ani provádět jakoukoliv další konfiguraci. V klientském počítači Terminálové služby musí být klient Terminálové služby verze 6.1 a rozhraní Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1.

Ověření serveru

V programu Připojení ke vzdálené ploše 6.1 tato funkce ověřuje, zda se připojujete ke správnému vzdálenému počítači nebo vzdálenému serveru. Tato funkce zabezpečení pomáhá zabránit v připojení k počítači nebo serveru, ke kterému jste se nechtěli připojit. Tato funkce zabraňuje také tomu, abyste nezáměrně vyzradili důvěrné informace.

Ve výchozím nastavení je povoleno ověřování serveru pro připojení. Pokud však chcete změnit nastavení ověřování serveru, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Příslušenství, na položku Komunikace a potom klepněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.
 2. Klepněte na tlačítko Možnosti a potom na kartu Upřesnit.
K dispozici jsou následující tři možnosti ověřování:
 • Vždy připojit, i pokud se ověření nezdaří

  Pokud povolíte tuto možnost, bude možné se připojit, i když program Připojení ke vzdálené ploše 6.1 nebude moci ověřit identitu vzdáleného počítače.
 • Zobrazit varování, pokud se ověření nezdaří

  Pokud povolíte tuto možnost, program Připojení ke vzdálené ploše 6.1 upozorní uživatele v případě, že nebude možné ověřit identitu vzdáleného počítače. Tato možnost umožňuje vybrat, zda chcete pokračovat v připojování.
 • Nepřipojovat, pokud se ověření nezdaří

  Pokud povolíte tuto možnost, nebude možné se připojit, pokud program Připojení ke vzdálené ploše 6.1 nebude moci ověřit identitu vzdáleného počítače.

Přesměrování prostředků

Klient Připojení ke vzdálené ploše 6.1 pomáhá přesměrovat zařízení Plug and Play, která podporují přesměrování.

Chcete-li přesměrovat zařízení Plug and Play, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Příslušenství, na položku Komunikace a potom klepněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.
 2. Klepněte na tlačítko Možnosti, klepněte na kartu Místní prostředky, klepněte na tlačítko Další a potom zaškrtněte políčko Podporovaná zařízení Plug and Play.
Poznámka: Klientský počítač se systémem Windows XP používající protokol RDP 6.1 podporuje pouze zařízení podporující službu Point of Service (POS) for .NET. Klientský počítač se systémem Windows XP používající protokol RDP 6.1 nepodporuje zařízení podporující protokol MTP (Media Transfer Protocol), například digitální kamery a přehrávače médií.

Servery služby Brána Terminálové služby

Server služby Brána TS (Brána Terminálové služby) je typem brány umožňujícím připojení ke vzdáleným počítačům ve firemní síti. Tito ověření uživatelé se mohou připojit z libovolného počítače prostřednictvím internetového připojení. Brána Terminálové služby používá protokol RDP v kombinaci s protokolem HTTPS, a pomáhá tak vytvořit lépe zabezpečené šifrované připojení.

Dřívější verze klienta Připojení ke vzdálené ploše se nemohou připojit ke vzdáleným počítačům skrz brány firewall a skrz překladače síťových adres. Příčinou je to, že port 3389 je obvykle blokován z důvodu lepšího zabezpečení sítě. Port 3389 používají připojení programu Připojení ke vzdálené ploše. Server brány Terminálové služby však používá port 443. Port 443 přenáší data prostřednictvím tunelu SSL.

Server služby Brána TS má následující výhody:
 • Umožňuje připojení ke vzdálené ploše do podnikové sítě z Internetu. V tomto případě není nutné připojení virtuální privátní sítě (VPN).
 • Umožňuje připojení ke vzdáleným počítačům i skrz brány firewall.
 • Pomáhá sdílet síťové připojení s dalšími programy spuštěnými v počítači. To umožňuje používat připojení k poskytovateli služeb Internetu namísto podnikové sítě k odesílání a příjmu dat pomocí vzdáleného připojení.
Chcete-li zadat server služby Brána Terminálové služby, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Příslušenství, na položku Komunikace a potom klepněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.
 2. Klepněte na tlačítko Možnosti, na kartu Upřesnit a potom na tlačítko Nastavení.
 3. Klepněte na přepínač Použít toto nastavení serveru brány Terminálové služby, do pole Název serveru zadejte název serveru a z rozevíracího seznamu Způsob přihlášení vyberte jednu z následujících metod:
  • Umožnit výběr později

   Tato možnost umožňuje vybrat způsob přihlášení v průběhu připojování.
  • Požádat o heslo

   Tato možnost vyzve při připojování k zadání hesla.
  • Čipová karta

   Tato možnost vyzve při připojování k vložení čipové karty.
 4. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Nepoužívat server brány Terminálové služby pro místní adresy. Zaškrtnutím tohoto políčka zabráníte tomu, aby provoz z a do místních síťových adres byl směrován skrz server služby Brána Terminálové služby. Připojení bude díky této možnosti rychlejší.

Vzdálená aplikace RemoteApp Terminálové služby

Vzdálená aplikace RemoteApp TS je funkcí Terminálové služby serveru Windows Server, která umožňuje klientským počítačům připojit se ke vzdálenému počítači a používat programy, které jsou v něm nainstalované. Pracoviště může mít například jeden vzdálený počítač, ke kterému se zaměstnanci mohou připojit a spustit z něj aplikaci Microsoft Word. Správce musí programy publikovat, aby k nim měli přístup koncoví uživatelé. Koncový uživatel poté může s programem pracovat stejným způsobem, jako když je program nainstalovaný v místním počítači.

Vzdálená aplikace RemoteApp TS usnadňuje správu systému, protože je třeba provádět upgrade a údržbu pouze jedné kopie programu namísto mnoha kopií nainstalovaných v jednotlivých počítačích.

Roztažení na více monitorů

Program Připojení ke vzdálené ploše podporuje zobrazení s vysokým rozlišením, které lze roztáhnout na více monitorů. Celkové rozlišení na všech monitorech však musí být méně než 4096 x 2048 bodů. Monitory musí mít stejné rozlišení. Dále je nutné uspořádání monitorů vedle sebe (nikoli nad sebou).

Pokud chcete roztáhnout plochu vzdáleného počítače na více monitorů, na příkazovém řádku zadejte příkaz Mstsc /span.

Vizuální vylepšení

Program Připojení ke vzdálené ploše nyní podporuje 32bitové barvy i vyhlazení písma.

Chcete-li povolit 32bitové barvy, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Příslušenství, na položku Komunikace a potom klepněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.
 2. Klepněte na tlačítko Možnosti, na kartu Zobrazení a potom v rozevíracím seznamu Barvy vyberte možnost Nejvyšší kvalita (32 bitů).
Chcete-li povolit vyhlazení písma, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Příslušenství, na položku Komunikace a potom klepněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.
 2. Klepněte na tlačítko Možnosti, na kartu Výkon a potom zaškrtněte políčko Vyhlazení písma.

Známé problémy

 • Pokud máte nainstalovanou sadu Multilingual User Interface Pack (MUI) pro program Připojení ke vzdálené ploše 6.0 popsanou v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base číslo 925877, je nutné nainstalovat sadu MUI pro program Připojení ke vzdálené ploše 6.1, aby tento program se sadou MUI fungoval.

  V počítači s anglickou verzí systému Windows XP SP2 se sadou MUI pro systém Windows XP SP2 je možné zvolit neanglickou jazykovou verzi uživatelského rozhraní. Může se nicméně stát, že se bude uživatelské rozhraní namísto vybraného jazyka zobrazovat v angličtině, případně se rozhraní nemusí zobrazit vůbec. Chcete-li vyřešit tento problém v systému Windows XP SP2 s nainstalovaným programem Připojení ke vzdálené ploše 6.0, stáhněte a nainstalujte sadu MUI pro aktualizaci klienta Připojení ke vzdálené ploše 6.1 postupem popsaným v článku KB číslo 952230.
  Další informace o sadě MUI pro aktualizaci klienta Připojení ke vzdálené ploše 6.1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  952230 Popis sady MUI pro aktualizaci klienta Připojení ke vzdálené ploše 6.1 pro systém Windows XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Připojení z modulu snap-in Vzdálená plocha konzoly MMC (Microsoft Management Console) v počítačích s nainstalovaným klientem Připojení ke vzdálené ploše 6.1 se nepřipojují k relaci konzoly ani relaci správy serveru.

  Řešení
  Chcete-li tento problém vyřešit, použijte aplikaci Připojení ke vzdálené ploše 6.1 s příznakem /admin. To umožní připojení k relaci konzoly počítačů se systémem Windows Server 2003 nebo relaci správy počítačů se systémem Windows Server 2008.
  Další informace o odmítání příznaku /admin v programu Připojení ke vzdálené ploše 6.1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  947723 Změny vzdálené správy v systému Windows Server 2008 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Nástroji Obnovení systému se nezdaří obnovit klienta nástroje Mstsc na Připojení ke vzdálené ploše 6.0 v případě, že jste provedli aktualizaci programu Připojení ke vzdálené ploše z verze 6.0 na verzi 6.1.

  Jak problém obejít pro program Připojení ke vzdálené ploše 6.0
  Chcete-li tento problém obejít, postupujte takto:
  1. Pomocí nástroje Obnovení systému vyberte bod obnovení systému před aktualizací programu Připojení ke vzdálené ploše 6.0.
  2. Pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely odinstalujte program Připojení ke vzdálené ploše 6.0 (KB925876).
  3. Znovu nainstalujte program Připojení ke vzdálené ploše 6.0 (KB925876).
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  925876 Připojení ke vzdálené ploše (Klient Terminálové služby 6.0)

  Jak problém obejít pro sadu MUI programu Připojení ke vzdálené ploše 6.0
  Chcete-li tento problém obejít, postupujte takto:
  1. Pomocí nástroje Obnovení systému vyberte bod obnovení systému před aktualizací programu Připojení ke vzdálené ploše 6.0 a sady MUI pro program Připojení ke vzdálené ploše 6.0.
  2. Pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely odinstalujte program Připojení ke vzdálené ploše 6.0 (KB925876) a sadu MUI pro program Připojení ke vzdálené ploše 6.0 (KB925877).
  3. Znovu nainstalujte program Připojení ke vzdálené ploše 6.0 (KB925876).
  4. Znovu nainstalujte sadu MUI pro program Připojení ke vzdálené ploše 6.0 (KB925877).
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  925877 Popis sady MUI Pack pro nástroj Připojení ke vzdálené ploše 6.0

Informace o souborech ke stažení

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
StáhnoutStažení balíčku aktualizace pro systém Windows XP (KB952155)
Datum vydání: 24. června 2008

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o aktualizaci

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musí být v počítači nainstalovaná aktualizace Windows XP Service Pack 2.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato aktualizace nenahrazuje žádné dříve vydané opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Windows XP s aktualizací SP2, verze platformy x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Aaclient.dll6.0.6001.18000136,19205-May-200819:58x86SP2
Aaclient.mui6.0.6001.180004,09605-May-200808:37Not ApplicableSP2
Lhmstsc.chmNot Applicable101,72301-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Lhmstsc.exe6.0.6001.18000677,88805-May-200808:37x86SP2
Lhmstsc.mui6.0.6001.1800049,15205-May-200808:37Not ApplicableSP2
Lhmstscx.dll6.0.6001.180002,061,82405-May-200819:58x86SP2
Lhmstscx.mui6.0.6001.1800086,01605-May-200808:37Not ApplicableSP2
Rhttpaa.dll6.0.6001.18000290,30405-May-200819:58x86SP2
Tscinst.vbsNot Applicable18,91705-May-200808:37Not ApplicableSP2
Tscuinst.vbsNot Applicable13,80105-May-200808:37Not ApplicableSP2
Tsgqec.dll6.0.6001.1800053,24805-May-200819:58x86SP2
W2k3rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
W2k3s1rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxprd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxpsp1rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxpsp2rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Lhrdesk.chmNot Applicable31,78501-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Další informace
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 952155 - Poslední kontrola: 08/08/2008 15:28:57 - Revize: 2.3

Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • atdownload kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixserver KB952155
Váš názor