Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis aktualizace Office 2008 for Mac Service Pack 1 (12.1.0)

Souhrn
Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS08-026, který obsahuje všechny podstatné informace o této aktualizaci zabezpečení pro systém Microsoft Office 2008 for Mac. Celý obsah bulletinu naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

Známé problémy s touto aktualizací

 • Příznaky

  Při pokusu nainstalovat tuto aktualizaci se může zobrazit následující chybová zpráva:
  "Microsoft Office 2008 Update" doesn’t understand the <event sysodisA> message. (Aktualizace Microsoft Office 2008 Update nerozumí zprávě <event sysodisA>.)

  Příčina

  Tento problém může nastat, pokud při pokusu o instalaci aktualizace běží některé aplikace systému Office for Mac.

  Řešení

  Problém vyřešíte tak, že před instalací jakýchkoli aktualizací systému Office 2008 ukončíte všechny aplikace systému Office for Mac a program Microsoft Messenger for Mac.

  Další informace o tomto problému naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Podrobné informace o aktualizaci

Aktualizace Office 2008 SP1 Update (12.1.0) obsahuje několik změn, které zlepšují zabezpečení, stabilitu a výkon. Patří mezi ně i opravy chyb zabezpečení, které útočník může zneužít k přepsání obsahu paměti počítače pomocí škodlivého kódu.

Tato aktualizace navíc obsahuje všechna vylepšení obsažená v aktualizaci Office 2008 for Mac 12.0.1 Update. Další informace o vylepšeních obsažených v aktualizaci Office 2008 for Mac 12.0.1 Update naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
948057 Popis aktualizace Office 2008 for Mac 12.0.1 Update (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vylepšení obsažená v této aktualizaci

Aktualizace Office 2008 for Mac 12.0.1 Update obsahuje následující vylepšení.

Vylepšení pro všechny aplikace systému Microsoft Office 2008 for Mac

 • V dialogovém okně Insert Object (Vložit objekt) pro aplikace Word a Power Point se správně zobrazují názvy typů objektů aplikace Excel.
  Tato aktualizace opravuje problém, který při otevření dialogového okna Insert Object (Vložte objekt) způsobuje nesprávné zobrazení názvů typů objektů aplikace Excel.
 • Když vypnete prokládání textu ve tvaru, v textovém poli nebo v prvku grafu, upraví se text správně.
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání po vypnutí prokládání textu v tvaru, v textovém poli nebo v prvku grafu správnému upravení prokládání. Tento problém se vyskytuje u textů používajících písma typu OpenType, jako například písmo Corbel, Cambria nebo Calibri.
 • Vložené soubory typu PSD, které obsahují vrstvy, se zobrazí správným způsobem.
  Tato aktualizace opravuje problém, který nastane v případě, že je zaškrtnuto políčko Treat picture layers as separate objects (Považovat vrstvy obrázku za samostatné objekty) při vkládání souboru typu PSD obsahujícího vrstvy do dokumentu aplikace Office. Tento problém způsobuje, že jsou vrstvy obrázku nesprávně umístěny do levého horního rohu hranice obrázku. Po instalaci aktualizace jsou vrstvy obrázku umístěny správným způsobem a jejích umístění odpovídá původnímu umístění ve vkládaném souboru typu PSD.
 • Řádky obsahující šipky se zobrazí správným způsobem.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že se řádky obsahující šipky zobrazí při prohlížení v aplikacích sady Office 2008 delší, než jsou ve skutečnosti.
 • Galerie Microsoft Clip Gallery se otevře správným způsobem z umístění na svazku určeném jen pro čtení.
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání otevření galerie Microsoft Clip Gallery v případě, že se tato složka systému Microsoft Office 2008 nachází na svazku určeném jen pro čtení.
 • Vyšší výkon při použití nástrojů kontroly pravopisu pro francouzštinu a němčinu.
  Tato aktualizace opravuje problém v systému Office 2008, který mohl způsobovat nárůst využití paměti při spuštění nástrojů pro kontrolu pravopisu pro francouzštinu nebo němčinu příkazem Language (Jazyk) v nabídce Tools (Nástroje).
 • Vyšší výkon při zadávání textu do textového pole, do tvaru nebo do prvku grafu.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje snížení výkonu při zadávání textu do textového pole, do tvaru nebo do prvku grafu.
 • Lepší spolehlivost pro obrázky zobrazované dříve jako červený symbol X.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že se některé obrázky ve formátu WMF (Windows Metafile) otevřené v aplikacích systému Office 2008 zobrazují jako červený symbol X.
 • Lepší spolehlivost u obrázků, u kterých se zobrazovaly chybové zprávy související s programem QuickTime.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že se u některých obrázků zobrazí některá z následujících chybových zpráv:
  • QuickTime™ and a decompressor are needed to see this picture. (K zobrazení tohoto obrázku je zapotřebí program QuickTime a dekomprimační nástroj).
  • QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. (K zobrazení tohoto obrázku je zapotřebí program QuickTime a dekomprimační nástroj pro formát TIFF (Uncompressed)).
  Tento problém může nastat při otevření nebo kopírování obrázků z dokumentů systému Office, které byly vytvořeny ve starší verzi systému Office for Mac nebo ve verzi systému Office pro systém Windows.
 • Lepší spolehlivost při kopírování obsahu z aplikace systému Office 2008 do aplikace systému Office 2004.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje neočekávané ukončení aplikací systému Office 2004 při kopírování obsahu z aplikace systému Office 2008 do aplikace systému Office 2004.
 • Lepší spolehlivost při vytváření grafu v počítači, který využívá službu Netboot nebo síťovou domovskou složku.
  Uživatelům počítačů, které využívají službu Netboot nebo síťovou domovskou složku, poskytuje tato aktualizace řešení problému, který brání vytvoření nového grafu při pokusu o přidání grafu do dokumentu aplikace Word nebo do prezentace aplikace PowerPoint.
 • Lepší spolehlivost při ukládání na síťový svazek používající protokol SMB.
  Uživatelům systému Mac OS X 10.5 (Leopard) poskytuje tato aktualizace řešení problému, který mohl způsobovat neočekávané ukončení aplikací Word, Excel nebo PowerPoint při ukládání dokumentu ve formátu souboru 97-2004 na síťový svazek používající protokol SMB. Zde je příklad tohoto protokolu:
  smb://název-počítače/název-svazku
 • Lepší spolehlivost při použití nástroje Remove Office.
  Tato aktualizace zlepšuje spolehlivost při použití nástroje Remove Office k nalezení a odebrání dříve nainstalovaných verzí systému Office. Uživatelům systému Mac OS X 10.5 (Leopard) poskytuje tato aktualizace také řešení problému, který způsobuje, že nástroj Remove Office vyhledává kopie systému Office umístěné v zálohách nástroje Time Machine.
 • Lepší spolehlivost při práci s některými písmy jiných výrobců.
  Tato aktualizace opravuje problém, který bránil zobrazení některých písem jiných výrobců v seznamu Font (Písmo). Tato aktualizace také opravuje problém, který brání správnému použití některých písem po výběru písma v seznamu Font (Písmo).
 • Lepší zabezpečení.
  Tato aktualizace opravuje chyby zabezpečení v sadě Office 2008, které umožňují útočníkovi pomocí škodlivého kódu přepsat obsah paměti počítače. Další informace naleznete v bulletinu zabezpečení uvedeném výše v tomto dokumentu.
 • Lepší stabilita při používání galerie Microsoft Project Gallery.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje neočekávané ukončení galerie Project Gallery. Tento problém byl vyřešen díky informacím od zákazníků získaným prostřednictvím služby Zasílání zpráv o chybách.
 • Lepší stabilita při používání panelů nástrojů.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že při používání panelů nástrojů přestávají aplikace systému Office 2008 reagovat nebo se neočekávaně ukončí. Tyto problémy byly vyřešeny díky informacím od zákazníků získaným prostřednictvím služby Zasílání zpráv o chybách.
 • Po vložení tabulátorů do textových polí nebo tvarů dochází ke správnému obtékání textu.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že u textu v textovém poli nebo tvaru dochází po vložení řady tabulátorů k nesprávnému obtékání a text se dostává mimo hranice textového pole nebo tvaru.
 • Nástroj Office Setup Assistant importuje identity systému Office 2004, které neobsahují položky aplikace Entourage.
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání nástroji Office Setup Assistant v importu identit vytvořených v systému Office 2004 a neobsahujících položky aplikace Entourage (například e-mail, události kalendáře, kontakty nebo úkoly).

Vylepšení aplikace Microsoft Word 2008 for Mac

 • Lepší přesnost při automatické kontrole gramatiky japonského textu.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že aplikace Word nesprávně označí některý japonský text jako gramaticky nesprávný.
 • Šablony vizitek jsou dostupné v zobrazení Publishing Layout (Rozvržení pro publikování).
  Tato aktualizace zavádí sadu nových šablon vizitek, které je možné vytvořit pomocí zobrazení Publishing Layout (Rozvržení pro publikování). Tyto nové šablony jsou dostupné v galerii Elements Gallery (Galerie prvků) na kartě Publication Templates (Šablony pro publikaci) pod položkou Business Cards (Vizitky).
 • Změny ve stylu zalamování u objektů nástroje Microsoft Equation a u objektů nástroje Microsoft Graph Chart fungují správným způsobem.
  Uživatelům systému Mac OS X 10.5 (Leopard) poskytuje tato aktualizace řešení problému, který brání změnám ve stylu obtékání textu u vložených objektů nástroje Microsoft Equation a u objektů nástroje Microsoft Graph Chart. Když se pokusíte změnit styl obtékání textu, může se zobrazit následující chybová zpráva:
  There is insufficient memory. Save the document now. (Není dostatek paměti. Uložte dokument.)
 • Vlastní nastavení pozadí pracovního prostoru je nyní použito u nových dokumentů.
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání automatickému použití nastavení pozadí v položce Customize workspace (Vlastní nastavení pracovního prostoru) v zobrazení Publishing Layout (Rozvržení pro publikaci) nebo zobrazení Notebook Layout (Rozvržení pro poznámkový blok) u nových dokumentů.
 • Rovnice, organizační schémata a jiné objekty se zobrazují správně.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje nesprávné zobrazení některých objektů (jako například objektů nástrojů Microsoft Equation a Microsoft Organization Chart), pokud jsou umístěny v dokumentu uloženém ve formátu Open XML (např. dokumenty s příponou DOCX) a tento dokument je znovu otevřen v aplikaci Word 2008.
 • Formátování textu je při použití příkazu Repeat (Opakovat) provedeno správným způsobem.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že při použití příkazu Repeat (Opakovat) umístěného v nabídce Edit (Úpravy) nemůže aplikace Word provést u obsahu změny ve formátování textu.
 • Lepší podpora použití kolečka myši k posouvání.
  Tato aktualizace zlepšuje podporu pro posouvání prostřednictvím kolečka myši a podporu zařízení trackpad, která podporují gesta pro posouvání. Uživatelé mohou nyní používat kolečko myši nebo gesta pro posouvání při procházení obsahu navigačního podokna nebo panelu Styles (Styly) na paletě Formatting Palette (Paleta formátování). Při posouvání v obsahu na panelu Styles (Styly) je navíc zvýšen výkon.
 • Lepší zobrazení Notebook Layout (Rozvržení pro poznámkový blok).
  Tato aktualizace zavádí několik vylepšení pro uživatele zobrazení Notebook Layout (Rozvržení pro poznámkový blok).
  • Opravy různých problémů s překreslováním na obrazovce.
  • Při úpravách a ukládání dokumentů zobrazení Notebook Layout (Rozvržení pro poznámkový blok) v aplikaci Word 2007 pro systém Windows jsou zachovány názvy a barvy karet.
  • Když otevřete několik dokumentů zobrazení Notebook Layout (Rozvržení pro poznámkový blok) a zahájíte nahrávání zvukových poznámek do jednoho dokumentu, změní se stav nahrávání na Recording (Probíhá záznam) pouze u příslušného dokumentu.
  • Když vložíte informace do dokumentu zobrazení Notebook Layout (Rozvržení pro poznámkový blok), informace se zformátují podle formátování v dokumentu.
 • Vyšší výkon při vkládání japonského textu.
  Uživatelům japonské verze aplikace Word 2008 nebo anglické verze aplikace Word 2008 se zapnutými funkcemi pro japonštinu poskytuje tato aktualizace řešení problému, který způsobuje snížení výkonu při zadávání japonského textu nebo při pohybu v japonském textu prostřednictvím šipek.
 • Vyšší výkon při používání funkce Document Map (Rozvržení dokumentu).
  Tato aktualizace opravuje problém, který ztěžuje výběr položek ve funkci Document Map (Rozvržení dokumentu). Tato aktualizace také zlepšuje rychlost reakce funkce Document Map (Rozvržení dokumentu) při práci s touto funkcí.
 • Obrázky ve formátu WMF nebo EMF se zobrazují správným způsobem.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že se při otevření dokumentu obsahujícího obrázky ve formátu WMF (Windows Metafile) nebo ve formátu EMF (Enhanced Metafile) v aplikaci Word 2008 tyto obrázky nezobrazí správným způsobem.
 • Lepší spolehlivost pro uživatele neanglické klávesnice.
  Uživatelům neanglické klávesnice poskytuje tato aktualizace řešení problému, který způsobuje, že aplikace Word ignoruje jazyk kontroly pravopisu, který byl nastaven v nabídce Tools (Nástroje) příkazem Language (Jazyk).
 • Lepší spolehlivost při otevření dokumentu, který zobrazuje funkci Document Map (Rozvržení dokumentu).
  Tato aktualizace opravuje problém, který při otevření dokumentu zobrazujícího funkci Document Map (Rozvržení dokumentu) způsobuje zobrazení neočekávané úrovně nadpisů ve funkci.
 • Lepší spolehlivost při ukládání dokumentu jako webové stránky.
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání aplikaci Word uložit dokument jako webovou stránku, pokud obsahuje obrázky ve formátu WMF (Windows Metafile) nebo EMF (Enhanced Metafile). Když se pokusíte uložit takovou webovou stránku, může se zobrazit následující chybová zpráva:
  The disk is full or too many files are open. (Disk je plný nebo je otevřeno příliš mnoho souborů.)
 • Lepší spolehlivost při ukládání dokumentu obsahujícího graf aplikace Excel.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje zobrazení následující chybové zprávy:
  A file error has occurred. Check the network connections or make sure that the disk is inserted correctly and working correctly. (Došlo k chybě souboru. Zkontrolujte připojení k síti nebo ověřte, zda je disk vložen správně a je funkční.)
  Tento problém nastane v následující situaci: Zkopírujete graf aplikace Excel do dokumentu aplikace Word, pomocí inteligentního tlačítka Paste Options (Možnosti vložení) zvolíte položku Excel Chart (entire workbook) (Graf aplikace Excel (celý sešit)) a dokument aplikace Word poté uložíte ve formátu souboru DOCX.
 • Lepší spolehlivost při posouvání v okně dokumentu, které zobrazuje více souběžných stránek.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje nesprávné zobrazení rozvržení dokumentu, když používáte v okně dokumentu zobrazení více stránek vedle sebe a posouváte se stránkami.
 • Lepší spolehlivost při používání dynamického a statického vodítka.
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání některým objektům přetahovaným v zobrazení Publishing Layout (Rozvržení pro publikaci) přichytit se k nejbližšímu dynamickému nebo statickému vodítku.
 • Vybraný obsah je po použití stylu aktualizován správným způsobem.
  Tato aktualizace opravuje problém, který v některých případech brání aplikaci Word aktualizovat vzhled tabulek a dalšího obsahu, když na paletě Formatting Palette (Paleta formátování) v položce Styles (Styly) vyberete styl pro vybraný obsah.
 • Lepší stabilita při použití klávesnic nebo nástrojů kontroly pravopisu pro francouzštinu a němčinu.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje neočekávané ukončení aplikace Word při použití francouzské nebo německé klávesnice nebo tehdy, když prostřednictvím příkazu Language (Jazyk) nabídky Tools (Nástroje) zapnete nástroje kontroly pravopisu pro francouzštinu nebo němčinu.
 • Snadnější přepínání z jiných aplikací do aplikace Word.
  Oprava problému v této aktualizací usnadňuje přepínat do aplikace Word, když běží další aplikace. Uživatel může nyní přepnout do aplikace Word klepnutím na položku Navigation Pane (Navigační podokno) nebo klepnutím na posuvník v jakémkoli okně dokumentu Word.
 • Při zvolení možnosti Show First Line Only (Zobrazit pouze první řádek) je v zobrazení osnovy text zobrazován správným způsobem.
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání aplikaci Word zobrazit text, který následuje po prvním řádku prvního odstavce textu dokumentu, když na panelu nástrojů Outlining (Osnova) zvolíte možnost Show First Line Only (Zobrazit pouze první řádek).
 • Text formátovaný jako kapitálky se zobrazuje správným způsobem.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že se některé znaky, například pomlčky, nezobrazují správně, když změníte formátování textu na kapitálky.
 • U nových dokumentů je změněno nastavení výchozí velikosti mezer mezi odstavci u položky After (Za).
  Na základě názorů zákazníků provádí tato aktualizace u nových dokumentů změnu nastavení výchozí velikosti mezer mezi řádky a odstavci položky After (Za) z hodnoty 10 pt (10 b.) na hodnotu 0pt (0 b.). Další informace o změně tohoto nastavení pro nové dokumenty naleznete v nápovědě aplikace Word.
 • Při kopírování tvaru z jednoho dokumentu s motivem do druhého je nyní dostupné inteligentní tlačítko Paste Options (Možnosti vložení).
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání aplikaci Word zobrazit inteligentní tlačítko Paste Options (Možnosti vložení) při kopírování tvaru z dokumentu s jedním motivem dokumentu do dokumentu s jiným motivem dokumentu. Inteligentní tlačítko Paste Options (Možnosti vložení) umožňuje vybrat motiv pro vložený tvar z následujících možností:
  • Motiv zdrojového dokumentu, odkud je tvar kopírován
  • Motiv cílového dokumentu, kam je tvar vkládán
 • Tlačítko Reset All (Obnovit vše) v dialogovém okně Grammar Settings (Nastavení gramatiky) pracuje správně.
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání obnovení všech nastavení kontroly gramatiky pomocí tlačítka Reset All (Obnovit vše) na panelu předvoleb aplikace Word Spelling and Grammar (Pravopis a gramatika) v dialogovém okně Grammar Settings (Nastavení gramatiky). Toto tlačítko nyní pracuje očekávaným způsobem.
 • U číslovaných seznamů funguje správně možnost Restart Numbering (Číslovat od začátku).
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání aplikaci Word znovu číslovat od začátku v číslovaném seznamu, když v nabídce Format (Formát) pomocí příkazu Bullets and Numbering (Odrážky a číslování) na kartě Numbered (Číslování) vyberete možnost Restart Numbering (Číslovat od začátku).
 • Při přepínání mezi aplikacemi se správně zobrazují ikony panelu nástrojů.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsoboval, že při přepínání mezi aplikací Word 2008 a dalšími aplikacemi docházelo k nesprávnému zobrazení ikon panelu nástrojů Standard (Standardní), případně došlo ke zmizení těchto ikon.

Vylepšení aplikace Microsoft Excel 2008 for Mac

 • Obnovení možností formátování grafu.
  Této aktualizace obnovuje následující možnosti formátování grafu dostupné v dřívějších verzích systému Office for Mac:
  • Možnost formátování Custom Error Bars (Vlastní chybové řady) na panelu Error Bars (Chybové řady) pro datové řady
  • Možnost formátování Invert if negative (Invertovat záporné) na panelu Fill (Výplň) pro datové řady a datové body
  • Možnost formátování Tick Marks (Značky) na panelu Ticks (Značky) pro osy grafů
  • Textové pole Axis Labels (Popisky osy) v dialogovém okně Select Source Data (Vybrat zdrojová data)
 • Lepší kontrola problémů s kompatibilitou.
  Tato aktualizace zlepšuje u aplikace Excel schopnost upozorňovat uživatele na možnost vzniku problémů s kompatibilitou při ukládání sešitu ve formátu souboru, který je nekompatibilní se staršími verzemi aplikace Excel. To zahrnuje i verze aplikace Excel pro systém Windows.
 • Lepší kompatibilita. Tato aktualizace opravuje několik problémů, které brání verzím aplikace Excel pro systém Windows otevřít a následně správně uložit sešity vytvořené v aplikaci Excel 2008 for Mac. Tato aktualizace také zlepšuje kompatibilitu se sešity, které odpovídají specifikacím formátu souboru Open XML.
 • Formát buňky Currency (Měna) se ukládá správně.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsoboval, že formát buněk Currency (Měna) byl v aplikaci Excel ukládán nesprávně jako formát Number (Číslo). Tento problém se týká především uživatelů symbolů měn jiných než dolar.
 • Lepší chování řádku vzorců při změnách velikosti.
  Tato aktualizace mění chování řádku vzorců při jeho přesunu z původní pozice pod panelem nabídek nebo při změně velikosti. Pokud přemístíte nebo změníte šířku řádku vzorců, změna je uchována a řádek vzorců nebude nadále automaticky měnit svoji velikost tak, aby pokryl celou šířku obrazovky, a to ani tehdy, pokud jej přemístíte zpět do výchozí pozice pod panelem nabídek. Pokud chcete obnovit chování automatické změny velikosti řádku vzorců, odstraňte soubor předvoleb com.microsoft.excel.plist a restartujte aplikaci Excel. Mějte na paměti, že po odstranění tohoto souboru předvoleb se všechny předvolby aplikace Excel vrátí zpět na výchozí nastavení.
 • Vzorce ve výpočtovém sloupci se po vložení nebo odebrání závislého sloupce na listu hlavní knihy upraví správně.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že vzorce ve výpočtovém sloupci po odstranění závislého sloupce zobrazují chybu listu #REF!. Vzorce ve výpočtovém sloupci se dále nyní upraví tak, že po přidání závislého sloupce na list hlavní knihy budou zahrnovat i tento sloupec. Aplikace Excel vás upozorní, když vkládáte nebo odebíráte závislý sloupec, který má vliv na vzorce ve výpočtovém sloupci.
 • Po otevření sešitu aplikace Excel 97-2004 je zachováno formátování pro hypertextový odkaz.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsoboval, že po otevření sešitu uloženého ve formátu souboru aplikace Excel 97-2004 bylo v aplikaci Excel z buněk obsahujících hypertextové odkazy odebráno formátování pro hypertextový odkaz.
 • V zobrazení Normal (Normální) je nyní možné přetáhnout konce stránek do nového umístění.
  Tato aktualizace zavádí vylepšení, které umožňuje v normální zobrazení přetáhnout konce stránek do nového umístění na listu. Toto vylepšení obnovuje funkci, která byla k dispozici ve starších verzích aplikace Excel pomocí funkce náhledu konců stránek. V normálním zobrazení se konce stránek zobrazují jako čárkované čáry mezi řádky a sloupci.
 • Lepší výkon.
  Tato aktualizace opravuje několik problémů, které ovlivňují výkon při provádění následujících akcí:
  • Vkládání dat
  • Posouvání listu
  • Výpočet složitých vzorců
  • Použití nástroje Formula Builder pro úpravu vzorců
  • Změna formátování buněk
  • Otevření sešitu obsahujícího velké množství listů
 • Lepší přesnost a spolehlivost u spojnic trendů v grafu.
  Tato aktualizace opravuje několik problémů, které způsobují nepřesné vytváření spojnic trendů v grafu v aplikaci Excel. Především tato aktualizace opravuje problém u spojnic trendů používajících možnost Display R-squared value on chart (Zobrazit hodnotu spolehlivost R) k zobrazení hodnot spolehlivosti R s přesností na desetitisíciny.
 • Lepší spolehlivost při práci s obrázky SmartArt.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že po vložení obrázku SmartArt a následném zadání dat do buňky nebo vložení jiného objektu (například obrázku nebo grafu) dojde u obrázků SmartArt k neočekávané změně velikosti.
 • Lepší stabilita a spolehlivost při tisku sešitů.
  Tato aktualizace opravuje několik problémů, které způsobují neočekávané ukončení aplikace Excel nebo nesprávný tisk sešitů. Především platí, že když v nabídce File (Soubor) pomocí příkazu Page Setup (Vzhled stránky) na kartě Sheet (List) vyberete možnost Black and white (Černobíle), tiskne aplikace Excel černobíle celý obsah sešitu správným způsobem.
 • Lepší stabilita při odebrání prázdných řad v dialogovém okně Select Source Data (Vybrat zdrojová data).
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje neočekávané ukončení aplikace Excel při odebrání prázdných řad ze seznamu Series (Řady) v dialogovém okně Select Source Data (Vybrat zdrojová data).
 • Lepší podpora sekundárních displejů.
  Tato aktualizace poskytuje následující opravy pro uživatele, kteří používají dva nebo více monitorů:
  • Když v okně sešitu otevřeného na sekundárním monitoru klepnete na zelené tlačítko Zoom (+) (Přiblížit), velikost okna se změní správně a nedojde k ovlivnění dalších otevřených sešitů.
  • Sešity uložené ve formátu souboru XLS se v počítačích Macintosh s procesorem Intel a dvěma nebo více monitory otevřou ve viditelném umístění.
  • Když v nabídce Window (Okno) použijete příkaz New Window (Nové okno) pro otevření dalších oken zobrazujících stejný sešit, informace o sešitu se zobrazí na sekundárním monitoru správným způsobem.

Vylepšení aplikace Microsoft PowerPoint 2008 for Mac

 • Poškozené odkazy na filmové soubory jsou po opravení uloženy správným způsobem.
  Tato aktualizace opravuje problém, který zabraňuje aplikaci PowerPoint ukládat změny umístění filmového souboru, který je cílem odkazu. Pokud uložíte prezentaci po opravení poškozeného odkazu na filmový soubor, odkaz je při opětovném otevření prezentace znovu poškozen.
 • Lepší zobrazení obsahu v podokně osnovy.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že se text v podokně osnovy zobrazuje nesprávně. Tento problém způsobuje obtíže při pokusu označit text v dolní části podokna osnovy.
 • Lepší zobrazení a rychlost reakce při přetahování statických vodítek.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje velké obtíže při pokusu přetáhnout statické vodítko do odlišného umístění na snímku. Tato aktualizace také opravuje problém, který způsobuje, že po přetažení statického vodítka do odlišného umístění na snímku dojde k zobrazení světlomodrého pole.
 • Lepší zobrazení při přepnutí do jiné aplikace v průběhu prezentace.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že při přepnutí do aplikace Finder (Vyhledávač) nebo do jiné aplikace a následném přepnutí zpět do aplikace PowerPoint, ve které je spuštěna prezentace, dojde k neočekávanému zobrazení bílé čáry na snímku.
 • Většinu formátů souborů pro prezentaci aplikace PowerPoint je nyní možné přidat na kartu Slide Themes (Motivy snímku).
  Tato aktualizace zavádí možnost vložit prezentaci aplikace PowerPoint uloženou ve formátech souborů PPTX, PPT, POT nebo POTX do následující složky:
  /Users/uživatelské-jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Themes
  Po přidání těchto souborů do složky My Themes (Motivy) jsou při dalším otevření aplikace PowerPoint motivy snímku prezentace dostupné v galerii Elements Gallery (Galerie prvků) na kartě Slide Themes (Motivy snímku) ve skupině Custom Themes (Vlastní motivy).
 • Zlepšení celkové stability.
  Tato aktualizace opravuje několik problémů, které mohou způsobit neočekávané ukončení aplikace PowerPoint. Tento problém byl vyřešen díky informacím od zákazníků získaným prostřednictvím služby Zasílání zpráv o chybách.
 • Lepší výkon a stabilita při tisku.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje snížení výkonu při tisku. Aktualizace také opravuje problém, který způsobuje neočekávané ukončení aplikace PowerPoint při tisku prezentace na tiskárně s vysokým rozlišením.
 • Lepší výkon při používání složitých objektů, animací nebo přechodů v prezentaci.
  Tato aktualizace poskytuje řešení několika problémů, které způsobují nízký výkon aplikace PowerPoint při spuštění prezentace, která obsahuje složité objekty, animace nebo přechody.
 • Obrázky se při vložení do zástupného objektu pro obrázek zobrazují správným způsobem.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že se obrázky na snímku vložené do zástupného objektu pro obrázek zobrazí oříznuté. Tato aktualizace také opravuje problém pro snímky obsahujících více zástupných objektů pro obrázky. Tento problém způsobuje, že se obrázek přetažený do zástupného objektu se vždy zobrazí v prvním zástupném objektu na snímku. Toto chování nastane i v případě, že obrázek nebyl přetažen do prvního zástupného objektu.
 • Prezentace aplikace PowerPoint 2008 je nyní možné otevřít v aplikaci PowerPoint Mobile.
  Tato aktualizace opravuje problém, který znemožňoval soubory PPTX vytvořené v aplikaci PowerPoint 2008 otevřít v aplikaci PowerPoint Mobile. Verze PowerPoint Mobile aplikace PowePoint je určena pro telefony používající systém Windows Mobile.
 • Miniatury snímků lze nyní v zobrazení řazení snímků zvětšit na velikost přesahující 100 % původní velikosti.
  Tato aktualizace zavádí možnost zvětšit v zobrazení řazení snímků miniatury snímků na velikost přesahující 100 % původní velikosti. Uživatele mohou zvětšit miniatury snímků pomocí položky Zoom (Lupa) na panelu nástrojů Standard (Standardní).
 • Lepší stabilita a kompatibilita při otevírání a následném ukládání prezentací.
  Tato aktualizace opravuje několik problémů, které způsobují, že při otevření prezentace, provedení změn a následném uložení prezentace dojde k neočekávanému ukončení aplikace PowerPoint, aplikace PowerPoint přestane reagovat nebo dojde ke ztrátě dat.
 • Obnovení pravidel pro zalamování řádků Standard (Standardní) a Custom (Vlastní) pro japonský text.
  Uživatelé japonské verze aplikace PowerPoint 2008 nebo anglické verze se zapnutými funkcemi pro japonštinu mají nyní k dispozici pravidla pro zalamování řádků Standard (Standardní) a Custom (Vlastní) prostřednictvím příkazu Typography (Typografie) v nabídce Tools (Nástroje). Uživatelé aplikace PowerPoint 2008 nejsou nadále omezeni pouze na pravidla pro zalamování řádků Strict (Pevné).
 • Slovník skriptu AplleScript nyní podporuje výběr objektů.
  Tato aktualizace zavádí sadu nových tříd a nových příkazů spolu s aktualizací existujících tříd a příkazů. Tyto nové třídy a nové příkazy umožňují uživatelům skriptu AppleScript vytvářet skripty pro výběr objektů a provádět operace s vybranými objekty. Ve slovníku skriptu AppleScript aplikace PowerPoint jsou nyní k dispozici následující nové třídy a příkazy:
  • Nové třídy:
   • selection (PowerPoint Suite)
   • shape range (Drawing Suite)
   • slide range (PowerPoint Suite)
  • Nové příkazy:
   • unselect (PowerPoint Suite)
   • align (Drawing Suite)
   • distribute (Drawing Suite)
   • group (Drawing Suite)
   • ungroup (Drawing Suite)
   • regroup (Drawing Suite)
   • copy shape range (Drawing Suite)
   • cut shape range (Drawing Suite)
  • Akutalizované třídy:
   • document window (PowerPoint Suite)
  • Aktualizované příkazy:
   • select (Standard Suite)
   • delete (Standard Suite)
   • duplicate (Standard Suite)
   • apply template (PowerPoint Suite)
   • apply theme (PowerPoint Suite)
   • apply theme color scheme (PowerPoint Suite)
   • copy object (PowerPoint Suite)
   • cut object (PowerPoint Suite)
   • apply (Drawing Suite)
   • flip (Drawing Suite)
   • get action setting for (Drawing Suite)
   • pick up (Drawing Suite)
   • reroute connections (Drawing Suite)
   • set shapes default properties (Drawing Suite)
   • z order (Drawing Suite)
 • U předloh snímků je nyní možné použít přechody.
  Tato aktualizace opravuje problém, který bránil použít přechody u předloh snímků pro prezentaci.
 • Změna nastavení svislého zarovnání pro zástupnou část Title v motivu Office Theme.
  Tato aktualizace mění nastavení svislého zarovnání pro zástupnou část Title ve výchozím motivu Office Theme na zarovnání Middle (Střední). Ve starších verzích aplikace PowerPoint 2008 bylo nastaveno zarovnání Top (Horní). Tato změna byla provedena na základě námětů od japonských uživatelů.

Vylepšení aplikace Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • Termíny splnění se v opakovaných připomenutích celodenních událostí zobrazují správně.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že se v připomenutích aplikace Microsoft Office Reminders (Připomenutí systému Office) nezobrazí termín splnění, případně se zobrazí nesprávně. Tento problém se týká opakovaných připomenutí celodenních událostí vytvořených v aplikaci Outlook nebo v aplikaci Outlook Web Access.
 • Vylepšení exportu kontaktních informací do formátu vCard (VCF).
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání aplikaci Entourage exportovat kontaktní informace do formátu vCard (VCF) v případě, že kontakt neobsahuje fotografii.
 • Vylepšení podpory použití znaků s diakritikou jako klávesových zkratek pro předvolby My Day.
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání použít v nastavení My Day keyboard shortcut předvoleb My Day některé znaky s diakritikou jako platné klávesové zkratky. Tento problém nastává v případě, že je pro zadávání znaku klávesové zkratky použita jiná než anglická (USA) klávesnice.
 • Vylepšení stability služby Microsoft Sync Services.
  Tato aktualizace opravuje problém, který v některých případech způsoboval neočekávané ukončení služby Microsoft Sync Services. Tento problém může například nastat, když se služba Microsoft Sync Services pokusí synchronizovat událost kalendáře uloženou jako soubor ICS a tato událost byla importována do kalendáře aplikace Entourage v aplikaci Apple iCal.
 • Je podporováno ověřování certifikátu klienta pro účty serveru Exchange.
  Tato aktualizace zavádí podporu ověřování certifikace SSL v3 a podporu ověřování certifikátu TLS klienta pro klíče RSA a DSA při připojování k účtu serveru Microsoft Exchange pomocí čipové karty.
 • Uživatelům serveru Exchange se informace o volném čase zobrazuje správně i ve smíšených prostředích.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že se uživatelům serveru Exchange Server 2007 v síti tvořené kombinací serverů Exchange Server 2007 a Exchange Server 2003 nezobrazí v aplikaci Entourage správně informace o volném čase u uživatelů, kteří používají Exchange Server 2003.
 • Zlepšení výkonu při přepnutí do kalendáře.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje snížení výkonu aplikace Entourage při přepnutí do kalendáře.
 • Zlepšení stability a ošetření chyb při použití účtu POP.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že aplikace Entourage přestane reagovat ve chvíli, kdy je připojena k účtu POP a setká se s chybou „bad message“ (chybná zpráva). Aplikace Entourage nyní chyby „bad message“ (chybná zpráva) přeskakuje a pokračuje ve stahování zbývajících e-mailů z účtu POP.
 • E-mailové zprávy obsahující hypertextové odkazy se zobrazují správně.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že se některé e-mailové zprávy obsahující hypertextové odkazy v aplikaci Entourage zobrazí chybně. U textu, který následuje za hypertextovým odkazem, se v důsledku tohoto problému nezobrazí předpokládaná barva textu a styl písma.
 • Aktualizace definičního souboru pro ochranu před nevyžádanou poštou.
  Tato aktualizace zvyšuje efektivitu filtru nevyžádané pošty aplikace Entourage prostřednictvím aktualizovaného definičního souboru. Definiční soubor určuje, které e-mailové zprávy by měly být považovány za nevyžádanou poštu.
 • Text v e-mailových zprávách si při odesílání těchto zpráv z neanglické verze aplikace Entourage zachovává původní velikost písma.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že se zvětší velikost písma textu e-mailové zprávy při každém jejím odeslání nebo zahrnutí do odpovědi. Tento problém se týká uživatelů neanglické verze aplikace Entourage.
 • U importovaných zpráv je zachován původní údaj o datu a času přijetí.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že po importu e-mailové zprávy jsou údaje o datu a času jejího přijetí nahrazeny údaji data a času, kdy byla importována do aplikace Entourage.
 • Zvýšení spolehlivosti při používání funkce Out of Office Assistant (Pomocník pro funkci mimo kancelář).
  Tato aktualizace opravuje problém, který v některých případech brání funkci Out of Office Assistant (Pomocník pro funkci mimo kancelář) v připojení k účtu na serveru Exchange Server 2007. Když nastane tento problém, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Out of Office status is temporarily unavailable because Entourage cannot connect to the server. (Funkce Mimo kancelář je dočasně nedostupná, protože aplikace Entourage nemůže navázat spojení se serverem.)
 • Zlepšení stability při otevření e-mailové zprávy obsahující přílohu.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje neočekávané ukončení aplikace Entourage při otevření zprávy obsahující přílohu.
 • Zlepšení podpory hypertextových odkazů.
  Tato aktualizace opravuje několik problémů, které způsobují nesprávné zobrazení hypertextových odkazů v aplikaci Entourage, například hypertextových odkazů obsahujících znaky s diakritikou, odkazů uvedených v uvozovkách nebo dlouhých odkazů.
 • Při první synchronizaci se zařízením iPhone nedojde k duplikaci kontaktů a událostí kalendáře.
  Tato aktualizace opravuje několik problémů, které způsobují, že při první synchronizaci se zařízením iPhone nebo iPod Touch prostřednictvím aplikace iTunes se v aplikaci Entourage zobrazí duplikované kontakty a události kalendáře.
 • Zlepšení spolehlivosti a stability při použití nástroje Microsoft Database Utility.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje neočekávané ukončení nástroje Microsoft Database Utility nebo jeho nesprávné fungování. Tento problém nastává při pokusu ověřit, komprimovat nebo znovu sestavit databázi aplikace Entourage.
 • Zlepšení spolehlivosti při použití funkce Advanced Search (Rozšířené vyhledávání).
  Tato aktualizace opravuje několik problémů, které způsobovaly, že při použití příkazu Advanced Search (Rozšířené vyhledávání) v nabídce Edit (Upravit) k vyhledávání položek v aplikaci Entourage dochází u některých kritérií vyhledávání k chybě a nejsou nalezeny žádné výsledky vyhledávání. Aby toto vylepšení začalo fungovat, je třeba vytvořit nový vyhledávací index Spotlight pro aplikaci Entourage. Pokud chcete znovu sestavit vyhledávací index, v nabídce Entourage klepněte na položku Preferences (Předvolby). Následně v položce General Preferences (Obecné předvolby) klepněte na položku Spotlight (Odkazy) a poté klepněte na příkaz Rebuild (Znovu sestavit).
 • Aplikaci Entourage 2008 je možné spustit souběžně s aplikací Entourage 2004.
  Tato aktualizace opravuje několik problémů, které brání současně spustit aplikace Entourage 2008 a Entourage 2004 v jednom počítači.
 • Změny v nastavení sloupců lze v aplikaci Entourage obnovit (na výchozí nastavení) u všech zobrazení.
  Tato aktualizace zavádí možnost obnovit v aplikaci Entourage nastavení sloupců u všech zobrazení. Pokud chcete obnovit nastavení sloupců pro určité zobrazení, přepněte do příslušného zobrazení, v nabídce View (Zobrazit) přejděte na podnabídku Columns (Sloupce) a poté klepněte na příkaz Reset to defaults (Obnovit výchozí).
 • Sdílené soubory se zobrazují správně ve středisku Project Center.
  Tato aktualizace opravuje problém, který středisku Entourage Project Center brání zobrazit v projektu u sdílených souborů ikonu Shared (Sdílené).
 • Kompletní seznam účastníků schůzky je k dispozici všem jejím účastníkům.
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání účastníkům schůzky v zobrazení kompletního seznamu účastníků schůzky. Ve starších verzích aplikace Entourage 2008 měl ke kompletnímu seznamu účastníků přístup pouze organizátor schůzky.
 • Zlepšení stability při použití dialogového okna Switch Identity (Přepnout identitu).
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje neočekávané ukončení aplikace Entourage při spuštění skriptu AppleScript nebo při klepnutí na odkaz „mailto:“, když je otevřené dialogové okno Switch Identity (Přepnout identitu). Tento problém byl vyřešen díky informacím od zákazníků získaným prostřednictvím služby Zasílání zpráv o chybách.
 • Byla přidána podpora automatického zjišťování nastavení účtu na serveru Exchange Server 2007.
  Tato aktualizace zavádí pro uživatele účtů na serveru Exchange Server 2007 podporu automatického zjišťování nastavení účtu. Tato funkce je k dispozici také v aplikaci Outlook 2007.
 • U účtů na serveru Exchange je nyní možné odebrat přílohy z e-mailové zprávy.
  Tato aktualizace opravuje problém, který bránil odebrat prostřednictvím aplikace Entourage přílohy z e-mailových zpráv uložených na serveru Exchange.
 • Podpora úprav obsahu zpráv serveru Exchange prostřednictvím skriptu AppleScript a synchronizace změn na server.
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání aplikaci Entourage provádět změny obsahu e-mailové zprávy na serveru Exchange prostřednictvím spuštění skriptu AppleScript.
 • Změny termínů splnění položek seznamu To Do List ( Seznam úkolů) jsou správně synchronizovány s účtem na serveru Exchange.
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání aplikaci Entourage synchronizovat některé změny termínů splnění položek seznamu To Do List ( Seznam úkolů), jako například změnu termínu splnění položky na No Due Date (Žádný termín splnění).
 • Protokol IMAP je nyní nastaven jako výchozí pro účty služby Gmail.
  Tato aktualizace zavádí v aplikaci Entourage změnu nastavení výchozího protokolu pro účty služby Gmail z protokolu POP na protokol IMAP.
 • Přílohy komprimovaných souborů (ZIP) s lomítkem v názvu souboru se odesílají správně.
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání aplikaci Entourage odesílat komprimované soubory (ZIP) jako přílohy v případě, že název souboru obsahuje lomítko (/).
 • Opakované události otevřené prostřednictvím My Day zobrazují správné datum začátku.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že se u jedné instance opakované události otevřené prostřednictvím My Day nesprávně zobrazí datum začátku jako Fri, Jan 1, 1904.
 • Text odpovědi na žádost o schůzku již neobsahuje text žádosti o schůzku.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že text žádosti o schůzku je v aplikaci Entourage obsažen i v textu odpovědi na tuto žádost, a to i v případě, že účastník neprovede úpravu odpovědi. Tento problém je porušením automatických pravidel uživatelů aplikace Outlook, kteří nechtějí přijímat zprávy bez textu v těle zprávy.
 • Zlepšení stability při procházení e-mailové zprávy obsahující komplexní kód HTML.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že aplikace Entourage přestane reagovat, pokud je při procházení e-mailové zprávy obsahující komplexní kód HTML použito k posouvání kolečko myši nebo gesto pro posouvání.
 • Obrázky kopírované z aplikace Safari nebo z jiných aplikací lze v aplikaci Entourage správně vkládat do e-mailových zpráv.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že obrázky kopírované z aplikace Safari se v aplikaci Entourage vloží do e-mailové zprávy v podobě webové adresy. Tato aktualizace také opravuje problém, který brání vložit obrázky kopírované z jiných aplikací systému Macintosh do e-mailové zprávy v aplikaci Entourage.
 • Zašifrované zprávy je nyní možné odesílat i kontaktům, které se nenacházejí ve vašem adresáři.
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání aplikaci Entourage přijmout digitální certifikát S/MIME pro kontakt, který se nenachází ve vašem adresáři a pro který jste zvolili certifikát po zobrazení následující zprávy:
  Encryption certificates for some recipients could not be found in the Entourage Address Book. Do you want to search the LDAP server for them? (V adresáři aplikace Entourage nebyly nalezeny šifrovací certifikáty pro některé uživatele. Chcete je vyhledat na serveru LDAP?)
  Po klepnutí na možnost Yes lze vybrat uživatele v dialogovém okně Check Names (Kontrola jmen).
 • Při pokusu odeslat otevřený soubor jako přílohu jsou otevřené soubory sdílené prostřednictvím sítě zpracovány správně.
  Tato aktualizace je opravou problému, se kterým se setkávají uživatelé počítačů Macintosh s procesorem Intel. Problém způsobuje, že při pokusu odeslat jako přílohu soubor otevřený v jiném počítači přestane aplikace Entourage reagovat nebo dojde ke snížení výkonu. Nyní se zobrazí zpráva s upozorněním, že soubor je otevřen v jiném počítači.
 • Kontakty a zprávy ve veřejných a sdílených složkách se nezobrazují v seznamu To Do List (Seznam úkolů).
  Tato aktualizace opravuje problém, který umožňoval uživatelům označit kontakty a zprávy ve veřejných a sdílených složkách jako položky seznamu To Do List (Seznam úkolů). Ve výchozím nastavení by se kontakty a zprávy ve veřejných a sdílených složkách neměly v seznamu To Do List (Seznam úkolů) zobrazit.
 • Podpisy ve formátu HTML se zobrazují správně.
  Tato aktualizace opravuje problém, který u některých podpisů ve tvaru HTML způsobuje, že se v textu zprávy zobrazí kódování (značky) HTML.
 • Připomenutí aplikace Office se nezobrazí, pokud jiná aplikace běží v režimu celé obrazovky.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že se připomenutí aplikace Office zobrazí, i když jiná aplikace běží v režimu celé obrazovky. Může jít například o prezentaci aplikace PowerPoint nebo videohovor aplikace Microsoft Messenger využívající celou obrazovku.
 • Při přihlášení k účtu na serveru Exchange, který používá ověřování UPN, již není vyžadován název domény.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že aplikace Entourage vyžaduje název domény pro přihlášení k účtu na serveru Exchange, který používá ověřování UPN.
 • Přílohy ve formátu souboru PDF jsou zachovány v původní podobě.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že aplikace Entourage při přetažení přílohy PDF do těla zprávy převede první stránku přílohy z formátu PDF do formátu PNG. Přílohy ve formátu PDF jsou nyní odesílány celé a nedochází k převedení formátu.
 • Soubory ve formátu vCard (VCF), iCalendar (ICS) a e-mail (EML) se otevírají v aplikaci Entourage, když je nastavena jako výchozí aplikace pro elektronickou poštu.
  Tato aktualizace opravuje problém, který brání označit aplikaci Entourage jako výchozí aplikaci pro soubory ve formátu vCard (VCF), iCalendar (ICS) a e-mail (EML). Pokud je aplikace Entourage nastavena jako výchozí aplikace pro elektronickou poštu, po poklepání na soubory v uvedených formátech se soubory otevřou v této aplikaci.
 • Vylepšení zobrazení počtu nepřečtených zpráv pro účty na serveru protokolu IMAP.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že aplikace Entourage zobrazí počet nepřečtených zpráv na serveru protokolu IMAP. Aplikace Entourage nyní zobrazí počet zpráv, které nebyly přečteny v počítači, ve kterém je běží aplikace Entourage.
 • Při tisku jmen kontaktů je namísto černobílého tisku použita barva kategorie přiřazené ke kontaktu.
  Tato aktualizace opravuje problém, který způsoboval, že při tisku kontaktů aplikace Entourage byl pro tisk kontaktu namísto barvy kategorie přiřazené ke kontaktu vždy použit černobílý tisk.

Požadavky

Před instalací aktualizace Office 2008 SP1 Update (12.1.0) ověřte, zda počítač používá systém Mac OS X 10.2.8 (Tiger) nebo novější verzi systému Mac OS.

Chcete-li ověřit, zda počítač splňuje tuto nezbytnou podmínku, v nabídce Apple klepněte na příkaz O tomto počítači Mac.

Získání této aktualizace

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček Microsoft Office 2008 for Mac Service Pack 1 (12.1.0)

Datum vydání: 13. května 2008

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Aktualizované soubory

Pokud chcete získat úplný seznam souborů přidaných nebo změněných touto aktualizací, poklepejte na instalační program aktualizace a poté v nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Show Files (Zobrazit soubory).

Poznámky

Aktualizace Office 2008 SP1 Update (12.1.0) je také k dispozici prostřednictvím funkce Microsoft AutoUpdate. To je program, který automaticky udržuje software společnosti Microsoft v aktuálním stavu.

Pokud chcete použít funkci AutoUpdate, spusťte nějakou aplikaci systému Microsoft Office. Potom v nabídce Help (Nápověda) klepněte na příkaz Check for Updates (Zkontrolovat aktualizace).

Další informace o zdrojích informací pro sadu Office 2008 for Mac nalezete na následujícím webu společnosti Microsoft:
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE MacOSX
Vlastnosti

ID článku: 952331 - Poslední kontrola: 10/06/2008 08:58:19 - Revize: 2.2

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix KB952331
Váš názor
html>><\/script>");