Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Kumulativní aktualizace 1 je k dispozici pro Microsoft Dynamics CRM 4.0

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:952858
Úvod
Tento článek obsahuje podrobné informace o kumulativní aktualizaci 1 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 a popisuje opravy hotfix a aktualizace zahrnuté v kumulativní aktualizaci. Kumulativní aktualizace 1 je k dispozici pro všechny jazyky, které jsou podporovány Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Další informace

Sestavení a názvy souborů kumulativní aktualizace

Číslo sestavení balíčky kumulativní aktualizace 1 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server, klient Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook a směrovač Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail je 4.0.7333.1113.

Názvy souborů pro balíčky kumulativní aktualizace 1 Microsoft Dynamics CRM 4.0 x 86 jsou následující:
  • Balíček kumulativní aktualizace 1 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server je název souboru CRMv4.0-KB952858-i386-server-INTLexe.
  • Název souboru je pro klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro balíček kumulativní aktualizace 1 Outlook CRMv4.0-KB952858-i386-Client-INTL.exe.
  • Název souboru je pro balíček Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router Update Rollup 1 CRMv4.0-KB952858-i386-směrovače INTL.exe.
Názvy souborů pro balíčky kumulativní aktualizace 1 Microsoft Dynamics CRM 4.0 x 64 jsou následující:
  • Balíček kumulativní aktualizace 1 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server je název souboru CRMv4.0-KB952858-amd64-server-INTL.exe.
  • Název souboru je pro balíček Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router Update Rollup 1 CRMv4.0-KB952858-amd64-směrovače INTL.exe.

Informace o odinstalaci

Kumulativní aktualizace 1 Microsoft Dynamics CRM 4.0 lze odinstalovat. Však byste měli zálohovat databáze před instalací kumulativní aktualizace 1 Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Nainstalujte nejnovější aktualizace umožňující Microsoft Dynamics CRM 4.0

Kromě vylepšení funkčnosti a opravy v této kumulativní aktualizaci samostatné aktualizace umožňující Microsoft Dynamics CRM 4.0 je také k dispozici ve všech podporovaných jazycích. Doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizace umožňující Microsoft Dynamics CRM 4.0. Další informace a pokyny k instalaci klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
955921Aktualizace souborů nápovědy pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 byla vydána na 26. září 2008

Upozornění o export a Import úprav

Při exportu vlastního nastavení ze serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 není doporučujeme importovat vlastní úpravy Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server v následujících scénářích:
  • Server, z níž exportujete vlastní úpravy nemá Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1 nainstalovaná. Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1 nainstalována má však server, který importujete vlastní úpravy.
  • Server, z níž exportujete úprav má Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1 nainstalovaná. Server, který importujete vlastní úpravy nemá Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1 nainstalovaná.

Klíčové problémy vyřešené v kumulativní aktualizaci 1 Microsoft Dynamics CRM 4.0

Další informace o klíčové problémy vyřešené v kumulativní aktualizaci 1 klepněte na následující čísla následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
957792Chybová zpráva při pokusu o import organizace Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error| Import Organization (Name = Název_společnosti, Id=[OrganizationID]) se nezdařilo"
957701Pracovního postupu zůstává v probíhá nebo stav čekání při spuštění pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
952046Klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook může přestat reagovat při jiné doplňky Outlook jsou také nainstalovány v počítači
956129Při pokusu o uložení události, převedení e-mailové zprávy nebo spuštění E-mail Router Microsoft Dynamics CRM 4.0 se může zobrazit chybová zpráva
954811Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager trvá dlouho otevřete na serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0
955234Při přechodu do režimu online v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook budou ztraceny změny provedené v režimu offline
949564Windows Internet Explorer přestane reagovat při úpravách pracovní hodiny pro uživatele v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
956805Při upravit pořadí, které má cena uzamčen Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "CRM výjimka: zpráv: produktu a jednotky nelze aktualizovat, zatímco entity je uzamčen., ErrorCode:-2147206371"
956869Při vytváření nové organizace nebo import organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "služby msftesql nebyl nalezen v počítači [název_počítače]"
954349Přestože tlačítko vyhledávání ceníku existuje ve formuláři vytvořit entita nebo entita aktualizace formuláře v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze vybrat ceník
954800Aplikace Outlook přestane reagovat při otevření, zavření, odpovědět nebo předávání e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook
952724Po instalaci klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 on hovory pro aplikaci Outlook nelze zobrazit žádné e-mailové zprávy ve složkách
952925Chybová zpráva při pokusu o přidání uživatele do Microsoft Dynamics CRM 4.0 z důvěryhodné domény: „ došlo k chybě. Zkuste akci znovu"
951718Zobrazit skript chybové zprávy při procházení stránek ve složce Microsoft Dynamics CRM v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook
955049Při pokusu o přechod do offline režimu klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: „ Neúspěšný přesunutí dat pro entitu uložené zobrazení během akce Vložit počet řádků = 13
948121Aplikace Outlook může přestat reagovat při ukončení aplikace Outlook Přejít offline v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook nebo v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook v režimu online
951884Služba Microsoft.crm.Application.Hoster.exe zastaví při spuštění klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook s Offline Access
948043Nelze importovat vlastní úpravy ze systému Microsoft Dynamics CRM 4.0, které jste upgradovali na jiném systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 také inovovat
948045Aplikace Outlook přestává reagovat při sledování kontakt aplikace Outlook v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook
948155Datum nebo čas nebudou pravděpodobně převedeny na čas UTC v databázi pro některé časová pásma v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
948172Při odstranění položky fronty z fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: „ záznamů je k dispozici „
951179Chybová zpráva při pokusu o přechod do režimu offline v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook s aplikací Access Offline: "Přesunutí dat pro entitu se nezdařilo"
949141Chybová zpráva při po vytvoření události v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook klepněte na tlačítko "Zobrazit v CRM": "nejméně jednoho příjemce nelze přeložit na záznam v systému"
954916Chybová zpráva při tisku ze zobrazení aktivit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 aktivitu: "Chyba: není definováno 'LOCID_UI_DIR"
950175Outlook nelze použít, dokud jsou načteny všechny doplňky Microsoft Dynamics CRM 4.0 očekávaným způsobem
950680Pravidla pracovního postupu již spustit při použití Průvodce organizačním Import Deployment Manager k importu organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
953905Aktualizace je k dispozici pro změny letního času a časové pásmo v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 aplikace Microsoft Office Outlook
951300Funkce fulltextové vyhledávání nelze najít články znalostní báze Knowledge Base a nelze nastavit stav některé smluv na vypršení při spuštění Správce zavedení Microsoft Dynamics CRM 4.0
952019Služba Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router zastaví zpracování e-mailové zprávy po určité časové období

Úplný seznam problémů, které jsou opraveny v kumulativní aktualizaci 1 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0

Další informace o problémech, které jsou opraveny v kumulativní aktualizaci 1 naleznete v následujícím článku znalostní následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
957701Pracovního postupu zůstává v probíhá nebo stav čekání při spuštění pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
955056"Korespondence" funkce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 přenese speciální znaky nesprávně do aplikace Word
954673E-mailová zpráva není odeslána po dokončení rychlé kampaně průvodce vytvořte v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
953291Pomocí funkce SetFocus() nelze zachovat fokus pole v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
954549Při použití klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro Outlook Internet e-mailové zprávy obsahující nebezpečné nebo netisknutelné znaky v řádku Předmět odeslány přímo do poštovní schránky vpřed Microsoft Dynamics CRM
953905Aktualizace je k dispozici pro změny letního času a časové pásmo v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 aplikace Microsoft Office Outlook
957703Klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook přestane reagovat při změně možnost v dialogovém okně Možnosti
953284Při odeslání e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook zpráva zůstane ve složce "V průběhu" v fronty "Práce"
955286Správce nasazení přestane reagovat při otevření Správce serverů v nástroji Deployment Manager v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
956805Při upravit pořadí, které má cena uzamčen Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "CRM výjimka: zpráv: produktu a jednotky nelze aktualizovat, zatímco entity je uzamčen., ErrorCode:-2147206371"
950521Anglické MSN Money webové stránky se otevře po poklepání na URL obsahuje symbol telegraf japonské nebo čínské burzovní symbol Microsoft Dynamics CRM 4.0
955065Můžete zaznamenat problémy rozložení nebo formátování problémy při spuštění sestavy v některé verze Microsoft Dynamics CRM 4.0
952733Změny filtru data kontaktů s kontakty uživatele aplikace Outlook v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 aplikace Microsoft Office Outlook nesynchronizovat
951640Při zobrazení pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "požadovaný záznam nebyl nalezen nebo nemáte dostatečná oprávnění k jeho zobrazení"
954655Microsoft Dynamics CRM 4.0 neprovádí kontrolu jedinečnosti na číslo produktu po přidání vlastního atributu entity produktu
952979Při použití funkce Rozšířené hledání k zobrazení uložené zobrazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: "Došlo k chybě v zobrazení této propojené entity"
957792Chybová zpráva při pokusu o import organizace Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error| Import Organization (Name = Název_společnosti, Id=[OrganizationID]) se nezdařilo"
952311Při klepněte na tlačítko Aktualizovat seznam na mřížce zobrazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "Pořadí podle sloupců neodpovídají v stránkovací"
949564Windows Internet Explorer přestane reagovat při úpravách pracovní hodiny pro uživatele v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
956585Při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: "System.Exception: Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction akce se nezdařilo"
951549Při pokusu o odebrání vedoucí od uživatele v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: „ došlo k chybě „
951065Při pokusu o přidání kontaktů do marketingového seznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 pomocí funkce Rozšířené hledání se zobrazí chybová zpráva: „ došlo k chybě „
953099Pracovní postup neočekávaně spuštěná v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
952874Číslo automaticky generované faktury je jeden znak krátký při vytvoření faktury v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
954917Aktivita zpracování nelze vytvořit, nastavíte pole "Přiřazení" fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
950430Microsoft Dynamics CRM 4.0 formuláře můžete odeslat, i když požadované vyhledávací pole neobsahuje platnou hodnotu
950475Výchozí hodnota je změněna hodnota důvod stavu záznamu událost, při spuštění funkce zavřít sledované připomenutí kalendáře Outlook v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
948530Aktualizace Microsoft Dynamics CRM 4.0 nezmění databáze aplikace Microsoft Dynamics CRM, pokud nainstalujete sadu počítač se systémem Microsoft Dynamics CRM 4.0
953340V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou doručovány e-mailové zprávy od uživatele CRM do fronty
955247Chybová zpráva při pokusu o uzavření příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "došlo k chybě ověření. Délka atributu 'Předmět entity 'opportunityclose překročena maximální povolená délka '100"
954811Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager trvá dlouho otevřete na serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0
954256Při Naplánovat aktivitu služby, které zahrnuje vybavení nebo zařízení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "nejméně jeden příjemce nemá e-mailovou adresu nebo je označen jako e-mail 'Nepovolit'"
953842Chybová zpráva při pokusu převést existujícího zájemce některé odpovědi rychlé kampaně entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "požadovaný záznam nebyl nalezen nebo nemáte dostatečná oprávnění k jeho zobrazení"
952046Klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook může přestat reagovat při jiné doplňky Outlook jsou také nainstalovány v počítači
955234Při přechodu do režimu online v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook budou ztraceny změny provedené v režimu offline
954349Přestože tlačítko vyhledávání ceníku existuje ve formuláři vytvořit entita nebo entita aktualizace formuláře v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze vybrat ceník
951309Popisky překládány není po importu popisky do Microsoft Dynamics CRM 4.0 očekávaným způsobem
956129Při pokusu o uložení události, převedení e-mailové zprávy nebo spuštění E-mail Router Microsoft Dynamics CRM 4.0 se může zobrazit chybová zpráva
950414Při převedení e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: "Při povýšení e-mailové zprávy Microsoft CRM došlo k chybě „ chybová zpráva při převedení e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook:"Při povýšení e-mailové zprávy Microsoft CRM došlo k chybě „
947818Pole nemá název se zobrazí na kartě Non-Event závislosti v dialogovém okně Vlastnosti formuláře po vytvoření nové vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
949719Při sledování přijaté e-mailové zprávy nebo odeslat sledované e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "došlo k chybě k převodu této položky Microsoft Dynamics CRM"
950006E-mailová aktivita není přidán do případu při převedení e-mailová aktivita v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 případu
952925Chybová zpráva při pokusu o přidání uživatele do Microsoft Dynamics CRM 4.0 z důvěryhodné domény: „ došlo k chybě. Zkuste akci znovu"
951477Při spuštění "funkce Odeslat přímý E-mail" pomocí dotazu uživatelem definované v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "Buď máte přístup k záznamu nebo záznam neexistuje."
950202Při přidání nové hodnoty do pole s rozevíracím seznamem atributu pro entitu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 zmizí přeložený popisky
951274Při pokusu o import organizace do Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException výjimka (0x80072030): nenachází na serveru takový objekt"
951319Při vytvoření události v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazují chybové zprávy
950886Při spuštění Průvodce sestavou nebo provést hromadný import aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "přihlášený uživatel nemá příslušná bezpečnostní oprávnění k zobrazení těchto záznamů nebo k provedení konkrétní akce"
951502Nelze otevřít e-mailové zprávy odeslané z uživatele Microsoft Dynamics CRM 4.0
953185Funkce Resume nefunguje očekávaným způsobem při spuštění funkce pro úlohu aktualizace smlouvy státy v turecké verzi Microsoft Dynamics CRM 4.0
948008Nová aktivita zpracování je stále vlastněn původní uživatel po změně uživatele v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
952149Nesprávný překlad označení pro muže a pro ženu v české verzi produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0
951252Jeden nebo více úprav mohou být neočekávaně odstraněny v sestavě při použití Průvodce sestavou k úpravě sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
951919Pravidla pracovního postupu nebude pokračovat, i když jsou splněny podmínky "Čekat" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
949068Při použití šablony obsahující pole týká v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 obsahuje pole týká v e-mailové aktivity žádná hodnota
948876Internet Explorer přestane reagovat při použití klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 web uložit nebo odeslat e-mailovou zprávu, která má velké tělo
948604Při pokusu vytvořit jazyka v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: "Nelze vložit duplicitní klíče řádek objekt 'dbo.LocalizedLabel' s jedinečný index 'ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect"
948035Oprava: Toto tlačítko "Nový záznam" tlačítko "Přidat existující záznamu" chybí a v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
952019Služba Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router zastaví zpracování e-mailové zprávy po určité časové období
952115Žádný obsah obsahují dynamické hodnotu pole při použití šablony elektronické pošty k odeslání přímého e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
950374Text se zobrazí v jednom řádku při otevření stránky Náhled aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
954916Chybová zpráva při tisku ze zobrazení aktivit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 aktivitu: "Chyba: není definováno 'LOCID_UI_DIR"
948843Může dojít ke snížení výkonu při spuštění nebo upravit pracovní postupy Microsoft Dynamics CRM 4.0
948126Ne všechny pracovní postupy jsou zobrazeny v okně vyhledávání pro vztahy účtu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
947978Některé proměnné řetězce nejsou předány vlastní webový formulář po nastavit vlastní webové stránky jako výchozí domovskou stránku v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
955049Při pokusu o přechod do offline režimu klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: „ Neúspěšný přesunutí dat pro entitu uložené zobrazení během akce Vložit počet řádků = 13
952815Při spuštění dotazu Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "Podrobnosti chyby neošetřené Microsoft CRM: Chyba serveru v aplikaci '/'"
949732Pole Typ bitu je neočekávaně nastaven zpět na výchozí hodnotu při spuštění pravidla pracovního postupu, aktualizace jiných polí záznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
954498Marketingový seznam stále obsahuje členy, které chcete odebrat po klepnutí na tlačítko Update marketingového seznamu na stránce Spravovat členy v Microsoft Dynamics CRM 4.0
951206FetchXML prohlášení, která obsahuje výkaz <Link-Entity> může vrátit nesprávná data nebo nesprávná data v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
951301Chybová zpráva při pokusu o přechod do režimu offline v aplikaci Microsoft Dynamics CRM pro aplikace Microsoft Office Outlook s Offline Access: SQL Server"došlo k chybě. Zkuste tuto akci znovu kvůli nakonfigurované kaskádová akce"
951718Zobrazit skript chybové zprávy při procházení stránek ve složce Microsoft Dynamics CRM v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook
950088E-mailové zprávy nejsou odesílány z aplikace Outlook Web Access, Outlook Mobile Access nebo Outlook pravidla po otevření klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook
952945Na stránce nastavit osobní možnosti na kartě Osobní údaje obsahují odkaz na chybové hlášení prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
952547Záznam přesune do dolní oblasti mřížky Pokud rozbalte části náhledu záznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
951538Hodnota ve sloupci skutečné ukončení je nesprávná v "Moje přijaté E-maily" zobrazení v seznamu Typ aktivity E-mail v Microsoft Dynamics CRM 4.0
950154Při změně pole nadřazený obchodní vztah ve formuláři příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: "Ne atribut"
949925Služba případu není přiřazeno uživateli po klepnutí na přiřazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
950229Chybová zpráva při pokusu o přidání produktu do příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "během ocenění položku řádku podrobností došlo k chybě"
954800Aplikace Outlook přestane reagovat při otevření, zavření, odpovědět nebo předávání e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook
952673Při pokusu o otevření zobrazení Kalendář v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "Ukládání do deníku neplatný příjemce typ události"
951300Funkce fulltextové vyhledávání nelze najít články znalostní báze Knowledge Base a nelze nastavit stav některé smluv na vypršení při spuštění Správce zavedení Microsoft Dynamics CRM 4.0
948043Nelze importovat vlastní úpravy ze systému Microsoft Dynamics CRM 4.0, které jste upgradovali na jiném systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 také inovovat
951098Zobrazení rok MiniCalendar zobrazení nezobrazuje data správně Pokud klepnutím zaškrtněte políčko "Zobrazit číslo týdne v zobrazení kalendáře" na místní nastavení zákazníka - osobních možností formuláře v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
948588Při importu vlastních nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: „ Chyba: bulkoperation: Neplatný Argument "
948172Při odstranění položky fronty z fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: „ záznamů je k dispozici „
950680Pravidla pracovního postupu již spustit při použití Průvodce organizačním Import Deployment Manager k importu organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
951884Služba Microsoft.crm.Application.Hoster.exe zastaví při spuštění klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook s Offline Access
952576Třída "RetrieveTeamsSystemUserResponse" nevrací všechny atributy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
948746Při spouštění modulu plug-in na nestandardní instance organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "požadavek se nezdařil se stavem HTTP 401 neoprávněný"
950175Outlook nelze použít, dokud jsou načteny všechny doplňky Microsoft Dynamics CRM 4.0 očekávaným způsobem
951690Při pokusu zobrazit náhled e-mailová aktivita v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nezobrazí e-mailové aktivity v náhledu stránky
947860Oprava: Chybová zpráva při použití zpráv odpověď SetStateEmailRequest objektu nastavit e-mailové zprávy dokončeno Microsoft Dynamics CRM 4.0: "CRM výjimka: zpráva: typ zadaný odesílatel není podporován."
949347Tlačítko "Nahoru" a "Dolů" tlačítko nejsou k dispozici při otevření stránky atributu pro atribut typu bitu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
956720Plánované splatnosti čas aktivity se neočekávaně změní na "12: 00" po určete čas snooze nebo zrušit aktivity v připomenutí v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook
949569Funkce rozpoznávání duplikovat nemůže rozpoznat duplicitní záznamy při použití pre-update sestavení modulu plug-in v procesu aktualizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
948002Spuštěno čas a čas dokončení jsou nesprávné postupů záznam entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
948121Aplikace Outlook může přestat reagovat při ukončení aplikace Outlook Přejít offline v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook nebo v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook v režimu online
948298Seznam záznamů v dialogovém okně vyhledat záznamy není filtrováno podle nového kontaktu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
951268Oddělovač desetinných míst určit v nastavení uživatele v neanglické verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 se neočekávaně změní po upgradu na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
948629Chybová zpráva při pokusu o přechod do režimu offline v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook s aplikací Access Offline: "vadný přesunutí dat pro entitu 'Plug-in sestavení' během akce Vložit počet řádků = [číslo]"
956869Při vytváření nové organizace nebo import organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "služby msftesql nebyl nalezen v počítači [název_počítače]"
948157Při vytvoření nového záznamu nebo otevřete existující záznam v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "Neplatný argument"
951174Obsah v kartě poznámky nemusí být zobrazeny při klepněte na kartu Poznámky stránce entity v Microsoft Dynamics CRM 4.0
947401Při importu vlastních nastavení jiné organizace Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "Identifikátory nemůže být více než 50 znaků"
948005Kód události při uložení kód události OnLoad není spuštěna nebo po úpravě kroku v pravidle pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
952724Po instalaci klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 on hovory pro aplikaci Outlook nelze zobrazit žádné e-mailové zprávy ve složkách
948770Microsoft Dynamics CRM 4.0 může neočekávaně ukončit klepněte na tlačítko vyhledávání v poli Typ zákazníka, které při změně události
948045Aplikace Outlook přestává reagovat při sledování kontakt aplikace Outlook v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook
949141Chybová zpráva při po vytvoření události v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook klepněte na tlačítko "Zobrazit v CRM": "nejméně jednoho příjemce nelze přeložit na záznam v systému"
948155Datum nebo čas nebudou pravděpodobně převedeny na čas UTC v databázi pro některé časová pásma v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
948122Načtěte kolekci pomocí webové služby metadat Microsoft Dynamics CRM 4.0 je neúplný kolekce nainstalované lokalizované popisky
951179Chybová zpráva při pokusu o přechod do režimu offline v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook s aplikací Access Offline: "Přesunutí dat pro entitu se nezdařilo"
949086Příjem zpráv synchronizace aplikace Outlook při zobrazení sdílený kalendář nebo kontakty sdílené složky v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook
951849Chybová zpráva při spuštění služby směrovač Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail v počítači, které má multi-core procesorů: "položka se stejným klíčem již byl přidán"
952018Zprostředkovatel POP3 doručí do databáze Microsoft Dynamics CRM 4.0 stovky kopií stejné e-mailových zpráv

Hotfix a aktualizace, které je třeba ručně povolit nebo konfigurovat

Kumulativní aktualizace 1 Microsoft Dynamics CRM 4.0 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, které je třeba ručně povolit nebo konfigurovat. Povolit nebo konfigurovat tyto opravy hotfix na serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM 4.0, postupujte podle pokynů v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
948843Může dojít ke snížení výkonu při spuštění nebo upravit pracovní postupy Microsoft Dynamics CRM 4.0
950175Outlook nelze použít, dokud jsou načteny všechny doplňky Microsoft Dynamics CRM 4.0 očekávaným způsobem
950542Synchronní moduly plug-in nereagují události spouštěné v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
953340V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou doručovány e-mailové zprávy od uživatele CRM do fronty
954811Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager trvá dlouho otevřete na serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0

Informace o kumulativní aktualizaci

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

DownloadDownload the 952858 package now.

Datum vydání: Listopad 24, 2008

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto kumulativní aktualizaci, musí mít nainstalován Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Informace o odinstalaci

Kumulativní aktualizace 1 Microsoft Dynamics CRM 4.0 lze odinstalovat pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy. Však byste měli zálohovat databáze před instalací kumulativní aktualizace 1 Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Požadavek na restartování

Pokud budete vyzváni, restartujte počítač po instalaci aktualizace.

INFORMACE O SOUBORECH

Informace o souboru pro verze x 86 a verze x 64 jsou stejné.

Klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook

Název souboruVerze souboruDatum
Action.js 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Appgrid_defaultdata.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Controls.css.aspx 4.0.7333.1113 10, 15/2008
CRMABP32.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Crmaddin.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
CrmCore.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
CRMTemplate.dot 4.0.7333.1113 10, 15/2008
CRMTemplate.dotm 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Date.js 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Dlg_assignqueue.aspx 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Duration.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Encodedecode.js 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Filterentity.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Form.CRM.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Grid.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Img.lu.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Input.NUM.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Input.text.eml.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Input.text.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Input.text.Ticker.HTC 4.0.7333.111310, 15/2008
Input.text.URL.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Messagebody.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.application.components.application.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.application.components.platform.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.application.components.ui.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.metadataservice.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.objectmodel.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.platform.sdk.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.platform.server.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.sdk.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.webservices.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Nav.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Notectrl.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
P_GrantAccessBulkForCreate.SQL 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Personalsettings.aspx 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Presence.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Select.Picklist.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Slugsupport.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Table.dtm.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Timeedit.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Timesheet.js 4.0.7333.1113 10, 15/2008

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration

Název souboruVerze souboruDatum
Microsoft.crm.application.components.platform.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008

Microsoft Exchange Server

Název souboruVerze souboruDatum
Microsoft.Crm.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008

Multilingual User Interface Pack (MUI)

Název souboruVerze souboruDatum
Contact.XML 4.0.7333.1113 10, 15/2008

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server

Název souboruVerze souboruDatum
Account distribution detail.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Account distribution.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Přehled účtu Sub-Report.RDL 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Účet Overview.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Account summary sub-report.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Účet Summary.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
action.js 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Activities.RDL 4.0.7333.1113 10, 15/2008
ActivitiesDetail.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Appgrid_defaultdata.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Detail.rdl stavu aktivity kampaně 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Stav aktivity Sub-Report.RDL kampaně 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Status.rdl aktivity kampaně 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Comparison.rdl kampaně 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Předpokládaná Detail.rdl výnosů příležitosti kampaně 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Realizovaných Detail.rdl výnosů příležitosti kampaně 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Report.RDL výkonu Podrobnosti kampaně 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Kampaň výkonu Sub-Report.RDL 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Performance.rdl kampaně 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Detail.rdl objednávek vystavených kampaně 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Detail.rdl odezvy kampaně 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Detail.rdl úkolů kampaně 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Case souhrnné tabulky Detail.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Case souhrn Table.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Competitor win loss details.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Competitor win loss.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Controls.css.aspx 4.0.7333.1113 10, 15/2008
CrmCore.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
CRMTemplate.dot 4.0.7333.1113 10, 15/2008
CRMTemplate.dotm 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Database.hotfix 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Date.js 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Dlg_assignqueue.aspx 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Duration.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Edit.aspx 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Encodedecode.js 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Entityform.aspx 4.0.7333.1113 10, 15/2008
FetchBuilder.js 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Filterentity.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Form.CRM.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Grid.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Img.lu.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Input.NUM.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Input.text.eml.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Input.text.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Input.text.Ticker.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Input.text.URL.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Invoice status detail.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Invoice status.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Sub Report.RDL faktury 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Invoice.RDL 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Lead source effectiveness.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Messagebody.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.application.components.application.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.application.components.platform.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.application.components.ui.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.application.pages.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.metadataservice.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.objectmodel.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.platform.sdk.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.platform.server.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.sdk.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapin.Resources.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Microsoft.crm.webservices.dll 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Nav.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Opomíjení klienti Detail.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Opomíjené Accounts.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Opomíjené případy Detail.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Opomíjené Cases.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Neglected leads detail.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Neglected leads.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Newimport.XML 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Notectrl.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Sub Report.RDL pořadí 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Order.RDL 4.0.7333.1113 10, 15/2008
P_GrantAccessBulkForCreate.SQL 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Personalsettings.aspx 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Presence.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Produktů podle účtu Detail.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Produktů podle Account.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Produktů podle kontaktu Detail.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Produktů podle Contact.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Nabídka Sub Report.RDL 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Quote.RDL 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Prodejní historie Detail.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Prodejní History.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Sales pipeline detail.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Sales pipeline.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Select.Picklist.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Service activity volume detail.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Service activity volume.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Slugsupport.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Slugsupport.js 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Table.dtm.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Timeedit.HTC 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Timesheet.js 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Začátek znalostí články Detail.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Horní znalostí Articles.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Uživatel Summary.rdl 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Web.config 4.0.7333.1113 10, 15/2008
Další informace
Další informace o Microsoft Business Solutions CRM software opravy hotfix a aktualizace balíček terminologii klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
887283Standardy používání názvů u balíčků oprav hotfix a aktualizací softwaru aplikace Microsoft Business Solutions CRM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 952858 - Poslední kontrola: 11/02/2009 21:15:09 - Revize: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook

  • kbmt atdownload kbfix kbmbsmigrate kbqfe kbexpertiseinter KB952858 KbMtcs
Váš názor