Instalační programy serveru SQL Server 2005 zastaví závislé služby

ÚVOD
Tento článek popisuje postup zjištění služeb závislých na službě Microsoft SQL Server 2005.
Další informace
Po neúspěšné instalaci aktualizací serveru SQL Server 2005 mohou služby závislé na službě SQL Server zůstat v zastaveném stavu. Před instalací aktualizace je třeba vědět, které služby jsou na službě SQL Server závislé. Pokud se po instalaci aktualizace závislé služby opět nespustí, spusťte je ručně nebo restartujte počítač.

Poznámka: Po restartování počítače budou všechny závislé služby, jejichž Typ spouštění je nastavený na možnost Automaticky, spuštěny ve správném pořadí.

Chcete-li v počítači se serverem SQL Server 2005 zjistit služby závislé na službě SQL Server, postupujte takto:

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
  1. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a stiskněte klávesu ENTER.
  2. V seznamu služeb poklepejte na položku SQL Server (Název_instance).

    Poznámka: Zástupný symbol Název_instance představuje název přidělený instanci služby SQL Server při úvodní instalaci serveru SQL Server 2005.
  3. V dialogovém okně Vlastnosti – SQL Server (Název_instance) klepněte na kartu Závislosti. Poznamenejte si všechny služby uvedené v seznamu Na této službě jsou závislé následující součásti. Může být třeba rozbalit každou položku, abyste určili hierarchickou závislost.
Odkazy
Další informace o serveru SQL Server naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o určení verze a edice serveru SQL Server naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
321185 Určení verze a edice serveru SQL Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o serveru MSDE naleznete na následujícím webu služby Microsoft Developer Network (MSDN):
Properties

Article ID: 953741 - Last Review: 06/13/2008 13:37:48 - Revision: 1.1

Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

  • kbservice kbhowto kbexpertiseadvanced kbinfo kbtshoot KB953741
Feedback