Sie sind zurzeit offline. Es wird auf die erneute Herstellung einer Internetverbindung gewartet.

Podporovaná metoda instalace aktualizací pro SQL Server 7.0

ÚVOD
Tento článek popisuje pokyny, které je třeba dodržet při ruční instalaci aktualizací serveru Microsoft SQL Server 7.0. Všechny aktualizace serveru SQL Server 7.0 musejí být instalovány ručně.
Další informace

Instalace aktualizací na SQL Server 7.0

Před instalací jakékoliv aktualizace serveru SQL Server 7.0 si pečlivě projděte tento článek.

Důležité: Aktualizace serveru SQL Server 7.0 vyžadují instalaci aktualizace SQL Server 7.0 Service Pack 4 (SP4). Pokud instalujete aktualizaci a nastanou okolnosti vyžadující pomoc technické podpory společnosti Microsoft, můžete být požádání o okamžitý upgrade na verzi SQL Server 7.0 SP4.

Zákazníci používající SQL Server 7.0 Enterprise Edition s povoleným clusteringem naleznou informace v části Instalace aktualizací pro SQL Server 7.0 Enterprise Edition s povoleným clusteringem. Ve všech ostatních prostředích platí pokyny uvedené v části Standardní postup instalace aktualizace.

Instalace aktualizací pro SQL Server 7.0 Enterprise Edition s povoleným clusteringem

 1. Před instalací jakýchkoliv aktualizací serveru SQL Server zazálohujte hlavní databáze.

  Poznámka: Další informace naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
 2. Zkontrolujte, zda počítačový uzel, kde byl SQL Server 7.0 původně nastaven, řídí prostředky serveru SQL Server. Provedete to tak, že zkontrolujete, zda má tento počítačový uzel proměnnou prostředí _VIRTUAL_SERVER_NAME _.
 3. Ve stejném počítačovém uzlu spusťte nástroj Failover Setup Wizard (Průvodce nastavením předání služeb při selhání) a s jeho pomocí odeberte virtuální SQL server.
 4. Vytvořte záložní kopii souborů uvedených v článku znalostní báze Knowledge Base, který odpovídá aktualizaci, kterou chcete nainstalovat. Tyto soubory se nacházejí ve složce \Mssql7\Binn nebo ve složce, kam jste nainstalovali programové soubory serveru SQL Server 7.0.
 5. Zkopírujte soubory ze samorozbalovacího spustitelného souboru poskytovaného s aktualizací do složky \Mssql7\Binn.
 6. Spusťte nástroj Failover Setup Wizard (Průvodce nastavením předání služeb při selhání) a vytvořte prostředky virtuálního SQL serveru.
 7. V nástroji Windows 2000 Cluster Manager (Správce clusterů systému Windows 2000) klepněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server resource group (Skupina prostředků serveru SQL) a poté klepněte na příkaz Bring On- line (Přepnout do režimu online).

  Poznámka: Tímto krokem přepnete všechny služby do režimu online v pořadí jejich závislosti.
 8. Připojte se k serveru SQL Server jako člen role System Administrator nebo jako správce systému pomocí nástroje SQL Query Analyzer nebo pomocí nástroje osql (Osql.exe). Poté spusťte všechny skripty dodané spolu s balíčkem aktualizace SQL Server 7.0 SP4.
 9. Pokud při této aktualizaci dojde k potížím s aktualizací, můžete se vrátit zpět do stavu před instalací aktualizace. Podle kroků 2 až 4 odeberte virtuální server SQL a zkopírujte zpět relevantní soubory. Je nutné obnovit hlavní databázi zazálohovanou v kroku 1.

Standardní postup instalace aktualizace

 1. Před instalací jakýchkoliv aktualizací serveru SQL Server zazálohujte hlavní databáze.

  Poznámka: Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Nainstalujte aktualizaci SQL Server 7.0 SP4. Ujistěte se, že aktualizace SQL Server 7.0 SP4 byla nainstalována úspěšně.
 3. Vypněte služby Microsoft SQL Server a SQL Server Agent.
 4. Vytvořte záložní kopii souborů uvedených v článku znalostní báze Knowledge Base, který odpovídá aktualizaci, kterou chcete nainstalovat. Tyto soubory se nacházejí v adresáři \Mssql7\Binn nebo v adresáři, kam jste nainstalovali programové soubory serveru SQL Server 7.0.
 5. Zkopírujte soubory ze samorozbalovacího spustitelného souboru poskytovaného s aktualizací do adresáře \Mssql7\Binn.
 6. Spusťte služby Microsoft SQL Server a SQL Server Agent.
 7. Připojte se k serveru SQL Server jako člen role System Administrator nebo jako správce systému pomocí nástroje SQL Query Analyzer nebo pomocí nástroje osql. Poté spusťte všechny skripty dodané spolu s balíčkem aktualizace SQL Server 7.0 SP4.
 8. Pokud dojde k potížím s daným sestavením aktualizace, můžete se vrátit zpět do stavu před instalací aktualizace. Podle kroku 4 zkopírujte relevantní soubory. Dále je také nutné obnovit hlavní databázi zazálohovanou v kroku 1.
Odkazy
Další informace o serveru SQL Server naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o určení verze a edice serveru SQL Server naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
321185 Určení verze a edice serveru SQL Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o produktu MSDE (SQL Server Desktop Engine) naleznete na následujícím webu MSDN:
Eigenschaften

Artikelnummer: 953743 – Letzte Überarbeitung: 06/13/2008 13:37:48 – Revision: 1.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Service Pack 4, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

 • kbinfo kbhowto KB953743
Feedback