Popis aktualizace Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.1

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:953822
Úvod
Tento článek popisuje Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.1 Update. Tato aktualizace obsahuje několik změn, které zlepšují stabilitu a výkon Office 2008 pro Mac programy.
Další informace

Známé problémy s touto aktualizací

 • Příznaky

  Při pokusu nainstalovat tuto aktualizaci se může zobrazit následující chybová zpráva:
  "Microsoft Office 2008 Update" nerozumí zpráva < sysodisA událost >.

  Příčina

  Tento problém může nastat, pokud při pokusu o instalaci aktualizace běží některé aplikace systému Office for Mac.

  Rozlišení

  Problém vyřešíte tak, že před instalací jakýchkoli aktualizací systému Office 2008 ukončíte všechny aplikace systému Office for Mac a program Microsoft Messenger for Mac.

  Další informace o tomto problému naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Vylepšení zahrnutá v aktualizaci

Office 2008 for Mac 12.1.1 Update zahrnuje následující vylepšení.

Vylepšení všech aplikací sady Microsoft Office 2008 for Mac

 • Stabilita.

  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že aplikace Office 2008 neočekávaně ukončit při otevření nebo použití aplikace Office 2008.
 • Data v grafu jsou zobrazeny správně v Microsoft Word 2008 for Mac a Microsoft PowerPoint 2008 for Mac.

  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že data v grafu změnit neočekávaně při otevření dokumentu Word 2008 nebo prezentaci PowerPoint 2008 obsahující graf.

Vylepšení Word 2008 for Mac

 • Zachovány mezery mezi slovy.

  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že mezery mezi slovy ztrátě při otevření dokumentu, který byl vytvořen v nebo uloženy Word 2008 for Mac nebo Microsoft Office Word 2007.
 • Makra jsou zachovány při uložení dokumentu, který obsahuje makra.

  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje OnOpen a při zavření není spuštění maker správně verzích aplikace Word pro Mac a Word pro Windows, které podporují makra jazyka Visual Basic.

  Tento problém nastane v následující situaci:
  • Používáte aplikaci Word 2008 otevřít a uložit dokument obsahující tato makra.
  • Otevřete dokument v verze, která podporuje makra jazyka Visual Basic.
 • Dokumenty Word otevřete správně při poklepejte na dokument nebo při stažení dokumentu z webového serveru.

  Tato aktualizace opravuje problém, který zabraňuje Microsoft Word 2008 for Mac Service Pack 1 (SP1) z otevírání dokumentů Word poklepejte na dokument nebo stažení dokumentu z webového serveru. Tato aktualizace řeší tento problém pro typy souborů dokumentů, které jsou nejčastěji používány.

  Však po instalaci této aktualizace Word 2008 pokračuje brání několik starší pro typy souborů dokumentů Mac právě otevřené při poklepejte na dokument. K tomuto chování dochází, protože tyto dokumenty mohou představovat ohrožení zabezpečení.

  Další informace o blokovaných typech souborů klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  953266Nelze otevřít dokumenty vytvořené v dřívější verzi aplikace pro Mac
 • Položek v rozložení poznámkového bloku dokumenty jsou zachovány při převodu dokumentu.

  Tato aktualizace řeší problémy, které způsobují položek v rozložení poznámkového bloku dokumenty zobrazena nesprávně nebo ztrátu informací. Tento problém nastane, pokud je dokument uložen ve formátu Open XML například DOCX a potom je uložen ve formátu DOC nebo převedena Open XML File Format Converter for Mac.
  • Japonské uživatelům a uživatelům znaků s plnou šířkou Tato aktualizace opravuje problém v aplikaci Word 2008 způsobuje znaků s plnou šířkou v části kartu nadpisy zobrazeny jako podtržení.
  • Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje příznaky poznámek, například zaškrtávací políčka a prioritu indikátory budou převedena na obrázky, i když dokument znovu otevřít v aplikaci Word 2008.
  • Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že obrázky SmartArt budou převedena na obrázky, i když dokument znovu otevřít v aplikaci Word 2008.
 • Velikost písma je zachována pro text v tabulkách.

  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že velikost písma pro text v tabulce je formátován stylem tabulky nebo funkci Automatické úpravy změnit neočekávaně.

  K tomuto problému dochází při uložení dokumentu, který obsahuje tabulku ve formátu Open XML a potom znovu otevřete dokument.
 • Lepší spolehlivost Při uložení dokumentu obsahuje oblast nebo plný paprskového grafu ve formátu DOC.

  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že aplikace Word zobrazit následující chybové zprávy:
  Nelze uložit dokument jako zadaný typ souboru.
  Došlo k chybě souboru. Zkontrolujte připojení k síti nebo zkontrolujte, zda je disk správně vložené a není vadný.
  K tomuto problému dochází při pokusu o uložení dokumentu, který obsahuje oblast nebo plný paprskového grafu ve formátu DOC slouží následující produkty:
  • Microsoft Word 97
  • Microsoft Word 98
  • Microsoft Word 2000
  • Microsoft Word 2002
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2004 For Mac

Vylepšení Microsoft Excel 2008 for Mac

 • Mezinárodní desetinného oddělovače jsou přijaty pro chybové úsečky.

  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje Excel 2008 odmítnout položka mezinárodní oddělovače desetinných míst v některých oknech položka Částka chyba. K tomuto problému dochází při vytváření chybové úsečky spojnicového grafu nebo grafu bodový graf.
 • Lepší spolehlivost při aktualizaci dat grafu.

  Tato aktualizace opravuje problém, který brání grafy správně aktualizovány. K tomuto problému dochází při graf používá data, která je vypočtena funkce jako například dnes, NÁHČÍSLO, RANDBETWEEN NEPŘÍMÝ.odkaz a posun.
 • Sešity aplikace Excel otevřete správně při poklepejte na sešit nebo při sešitu stáhnout z webového serveru.

  Tato aktualizace opravuje problém, který zabraňuje Microsoft Excel 2008 for Mac Service Pack 1 (SP1) z otevírání sešitů, poklepejte na sešit nebo sešit stáhnout z webového serveru.
 • Lepší spolehlivost Při odkaz nebo propojení do názvu listu podobná odkaz na buňku.

  Tato aktualizace opravuje problém, který brání Excel 2008 překládání odkaz nebo odkaz na název listu, která se podobá odkazu na buňku jako text foo1 ” nebo text ark50 ”
 • Lepší spolehlivost při výpočtu nebo upravit vzorec.

  Tato aktualizace opravuje problém, který v aplikaci Excel 2008 způsobuje následující chování:
  • Excel 2008 neobsahuje výpočet vzorce při otevření sešitu.
  • Excel 2008 neočekávaně zobrazí následující chybová zpráva při úpravě nebo přepočítat vzorec:
   V otevřeném sešitu existuje cyklický odkaz, ale odkazy nelze zobrazit.
 • Uvnitř filmy jsou duplikovány již při uložení sešitu ve formátu XLS.

  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že vložený v sešitu, který má být duplikován filmy, jeden za druhým v sešitu, který je uložen ve formátu XLS.

  Formát XLS používá následující verze aplikace Excel:
  • Microsoft Excel 97
  • Microsoft Excel 98
  • Microsoft Excel 2000
  • Aplikace Microsoft Excel 2002
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Lepší spolehlivost Při uložení sešitu ve formátu Sešit Microsoft Excel 5.0 nebo ve formátu Sešit Microsoft Excel 95.

  Tato aktualizace opravuje problém, který někdy způsobuje ztrátu dat při uložení sešitu ve formátu sešitu aplikace Excel 5.0 nebo ve formátu Sešit Microsoft Excel 95 pomocí Excel 2008 SP1.
 • Vylepšené kontingenčních tabulek.

  Tato aktualizace opravuje několik problémů, které způsobují problémy při práci s kontingenčními tabulkami.
  • Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje Excel 2008 ukončíte neočekávaně v následující situaci:
   • Upravit vzorec používající funkci ZÍSKATKONTDATA.
   • Potom uložte sešit ve formátu (XLSB) Binární sešit aplikace Excel.
  • Lepší výkon při otevření sešitu obsahuje velmi velký kontingenční, jako je například sestava obsahuje více než 32 000 řádků.
  • Lepší kompatibilita při uložení sešitu obsahuje kontingenční formát sešitu aplikace Excel (XLSX).
  • Tato aktualizace opravuje problém, který brání výběrem buněk v kontingenční tabulce přetažením ukazatele myši lateral pohybu přes kontingenční tabulce.

Zlepšení PowerPoint 2008 for Mac

 • Zlepšení výkonu .

  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje pro Mac Service Pack 1 (SP1) trvat dlouho otevření prezentace Microsoft PowerPoint 2008. Tento problém nastane, pokud prezentace obsahuje text, který používá určitých písem například písma řady text DFP ”.

Zlepšení Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • Zlepšení stability při probuzení počítače z režimu spánku.

  Tato aktualizace opravuje problém, který způsobuje, že aplikaci Entourage 2008 neočekávaně ukončit při probuzení počítače z režimu spánku. Tento problém například nastane, když zavřete a otevřete kryt přenosného počítače.

Požadavky

Před instalací sady Office 2008 for Mac 12.1.1 Update Ujistěte se, že počítač se systémem Mac OS X 10.4.9 (Tiger) nebo novější verzi systému Mac OS.

Chcete-li ověřit, zda počítač splňuje tuto nezbytnou podmínku, klepněte v nabídce AppleAbout This Mac.

Office 2008 Service Pack 1 (SP1) Update (12.1.0) musí být navíc nainstalován v počítači, před instalací sady Office 2008 for Mac 12.1.1 Update.

Chcete-li ověřit, zda je nainstalována aktualizace Office 2008 SP1 Update (12.1.0), postupujte takto:
 1. V nabídce Přejít klepněte na kartu aplikace.
 2. Otevřete složku Microsoft Office 2008 a potom spusťte libovolnou aplikaci sady Office. Například spusťte aplikaci Word.
 3. V nabídce Word klepněte na příkaz O Word.
 4. V dialogovém okně O Word prozkoumejte číslo verze vedle Nejnovější aktualizace nainstalovány.

Získání této aktualizace

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

DownloadDownload the Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.1 Update package now.

Datum vydání: 24. června 2008

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Jak zjistit, které soubory jsou přidány nebo změněny

Úplný seznam souborů, které tato aktualizace přidá nebo změny, poklepejte na Office 2008 for Mac 12.1.1 Update instalační program a v nabídce soubor klepněte na příkaz Zobrazit soubory.

Poznámky
 • Office 2008 for Mac 12.1.1 Update je také k dispozici prostřednictvím funkce Microsoft AutoUpdate. Jedná se o program, který automaticky udržuje software společnosti Microsoft v aktuálním stavu.

  Chcete-li použít automatické aktualizace, spusťte aplikaci Office. Potom klepněte na tlačítko Vyhledat aktualizace v nabídce Nápověda.
 • Další informace o zdrojích Office 2008 for Mac naleznete na následujícím webu:
Produkty třetích stran, o nichž se hovoří v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft implicitně ani jiným způsobem neručí za výkon a spolehlivost těchto produktů.
aktualizace Mactopia Microsoft mac macintosh formac stažení sady office 2008 stability oprava macoff2008 macoff12 macoff macoffice2008 macoffice12 macoffice

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 953822 - Poslední kontrola: 08/15/2008 21:45:26 - Revize: 4.3

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbmt kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix KB953822 KbMtcs
Váš názor