Informace o práci se soubory formátu Open XML v aplikaci Microsoft Office 2004 for Mac

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 953823
ÚVOD
Důležité: Office 2004 for Mac dosáhl konce své časově omezené podpory produktů a přestane přijímat odbornou podporu nebo aktualizace od společnosti Microsoft. Doporučujeme upgrade na Office 2011 for Mac Chcete-li mít na podporovanou verzi systému Office. Další informace o konci podpory pro sadu Office 2004 for Mac naleznete Poskytování odborné pomoci společnosti Microsoft Web.


Pokud jste nainstalovali Microsoft Office 2004 for Mac Verze 11.5.0 update a Microsoft Office Otevřít XML File Format Converter for Mac aplikací systému Office 2004 můžete použít k otevření a ukládání souborů v otevřených formátech XML, které byly zavedeny v 2007 Systém Microsoft Office pro Windows a Microsoft Office 2008 for Mac.

Poznámka: Chcete-li ověřit, zda operační systém Mac splňuje minimální Klepněte na tlačítko požadavky, O této Mac na Apple nabídka.

Je nutné stáhnout následující dvě balíčky na váš Mac.
 • Chcete-li stáhnout sadu Microsoft Office 2004 for Mac verze 11.5.0 Update balíček, navštivte následující web služby Stažení softwaru: Systémové požadavky: Apple Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) nebo novější verzi systému Mac OS
 • Ke stažení Open XML File Format Converter for Mac Update balíček, navštivte následující web služby Stažení softwaru: Důležité Chcete-li otevřít převedené dokumenty, musí mít Office 2004 11.4.0 nebo novější verze nebo Office v. X verze 10.1.9 nebo novější nainstalována na vašem počítač. Doporučujeme však nainstalovat aktualizaci Office 2004 verze 11.5.1 nebo novější aktualizace pro sadu Office 2004 for Mac.

  Systémové požadavky: verze Mac OS X 10.4.9 (Tiger) nebo novější verzi systému Mac OS
Další informace

Podporované formáty souborů

Následující typy souborů formátu Open XML lze otevřít a uložit v sadě Office 2004 for Mac při Office 2004 for Mac verze 11.5.0 Update a otevřít XML File Format Converter for Mac jsou nainstalovány:
 • 2008 Dokument aplikace Word (DOCX)
 • Dokument s povolenými makry aplikace Word 2008 (DOCM)
 • Sešit aplikace Excel 2008 (XLSX)
 • Binární sešit aplikace Excel 2008 (XLSB)
 • Sešit s povolenými makry aplikace Excel 2008 (XLSM)
 • Šablona aplikace Excel 2008 (XLTX)
 • Šablona s povolenými makry aplikace Excel 2008 (XLTM)
 • Doplněk aplikace Excel 2008 (xlam).
 • Prezentace aplikace PowerPoint 2008 (PPTX)
 • Prezentace s povolenými makry aplikace PowerPoint 2008 (PPTM)
 • Šablona aplikace PowerPoint 2008 (POTX)
 • Šablona s povolenými makry aplikace PowerPoint 2008 (potm)
 • Prezentace aplikace PowerPoint 2008 (PPSX)
 • Prezentace s povolenými makry aplikace PowerPoint 2008 (ppsm).

Pomocné soubory převaděče

Pokud aktualizace Office 2004 for Mac verze 11.5.0 Update a Open XML souboru Jsou nainstalovány Format Converter for Mac, Office 2004 for Mac rozpozná pomocné soubory převaděče do/Library/Application Support/Microsoft/Office Převaděč složky Support. Jsou požadovány následující pomocné soubory převaděče:
 • MFConverter.bundle
 • MicrosoftChartPlugin.framework
 • MicrosoftComponentPlugin.framework
 • MicrosoftOffice.framework
 • MicrosoftOLE.framework
 • MicrosoftOLEAutomation.framework
 • MicrosoftOleo.framework
 • MSXML.framework
 • OfficeArt.framework
 • Open XML pro Charts.app
 • Open XML pro Excel.app
 • Open XML pro Excel.framework
 • Open XML pro Word.app
 • Open XML pro Word.framework
 • pptfc.app
 • SmartArt.framework
Microsoft Office 2008 for Mac také využívá podporu converter soubory. Proto byste neměli odebírat tyto soubory z vašeho počítače Pokud jste rozhodnete o odebrání Office 2004 nebo převaděč Open XML.

Aktualizace pro pomocné soubory převaděče jsou k dispozici od společnosti Microsoft AutoUpdate. Chcete-li vyhledat aktualizace pomocné soubory převaděče, otevřete aplikaci otevřít XML Converter. Klepněte na tlačítko Kontrola aktualizací na Nápovědanabídka.

Důležité Beta verze Open XML Converter, s nelze použít Office 2004 verze 11.5.0 nebo novější verze systému Office 2004. Pokud máte verzi beta převaděče nainstalována ve vašem počítači stáhněte a nainstalujte verzi 1.0 nebo novější verze převaděče Open XML. Chcete-li to provést, naleznete v následující části Web společnosti Microsoft:

Písma

Pokud v počítači je nainstalován Microsoft Office 2004 for Mac Následující písma jsou nainstalována do složky /Library/Fonts/Microsoft nebo na /User/uživatelské jméno/ Složka knihovna/písma/Microsoft Při instalaci Open XML File Format Converter for Mac:
 • Cambria
 • Calibri
 • Consolas
 • Constantia
 • Corbel
 • Candara
Tato písma zlepšení kompatibility dokumentu a věrnost dokumentu Při otevření dokumentů vytvořených v systému Microsoft Office 2007 pro Windows a Microsoft Office 2008 for Mac.

Známé problémy při práci se soubory formátu Open XML v aplikaci Word 2004

Následujících problémů může dojít při použití aplikace Word 2004 Chcete-li pracovat s dokumentem aplikace Word, který je ve formátu Open XML:
 • Objekty rovnice aplikace Word 2007 nejsou zachovány.
 • Nové rozložení dokumentu a formátování, které jsou k dispozici v Aplikace Word 2008 for Mac nebo aplikace Word 2007 pro systém Windows nezobrazí správně v převedené soubory.
 • HTML objektů, jako jsou textová pole, seznamy a pole jsou v převedené soubory zkráceny.
 • 2008 Šablony aplikace Word (dotx) a s povolenými makry aplikace Word 2008 Šablony (.dotm) nelze převést.
 • Dokumenty, které jsou chráněny heslem nebo podle Správa informačních práv (IRM) nelze převést.
 • Odrážky s obrázkem může být převedena na standardní odrážky.
 • Bibliografie a citace pole budou převedena na text a automaticky neaktualizují v převedené soubory.
 • Barvy značky sledování změn nemusejí zůstat zachovány.
 • Je obsah, který byl přesunut pomocí sledování změn zapnuta převést na vložený a odstraněný text.
 • Přebarvené obrázky budou převedeny do původní barvy.
 • Styly obrázku čáry jsou převedeny na původní čáry styl.
 • Digitální rukopisné poznámky jsou převedeny na obrázky.
 • Grafy a obrázky SmartArt budou převedeny na obrázky.
 • Vodoznaky, které obsahují písma Hiragana, nebudou zachovány.
 • Nahrazování písem vodorovný text, který používá-li se Některé písmo se změní na svislý text v převedeném souboru.
 • Varování a chyby, které se vztahují k převodu Open XML vždy zobrazovat v angličtině.
 • Nelze otevřít nebo upravit objekty, které jsou vytvořeny pomocí Editor rovnic v převedené soubory.
 • Provést otevřené dokumenty formátu XML, které jsou uloženy v aplikaci Word 2004 Při otevření v aplikaci Word 2007 si rychlé formátování stylů.
 • Nelze uložit více dokumentů formátu Open XML na současně v roce 2004 slovo.
 • Obsah dokumentu nezobrazí správně, protože Tento obsah může zahrnovat nekompatibilní grafu. Dokumenty formátu Open XML, který jsou uloženy v aplikaci Word 2004 jsou uloženy v režimu kompatibility. Proto, že obsah je vytvořen v aplikaci Word 2007 pro systém Windows nebo v aplikaci Word 2008 pro Mac se nemusí zobrazit nebo chovat podle očekávání, pokud otevřete dokument v těchto aplikacích. Chcete-li obnovit obsahu, otevřete dokument v aplikaci Word 2008, poklepáním na graf Upravte.Potom, když se zobrazí výzva, graf vyberte. Po převodu Přepněte zpět do aplikace Word a potom znovu uložte dokument.
 • Pokud upravíte obrázek SmartArt v aplikaci Word 2004, na pozadí pro některé obrázky SmartArt změnit grafiku na černou.
 • Vložené obrázky SmartArt jsou neočekávaně převedeny na obrázky při uložení dokumentu ve formátu Open XML pomocí aplikace Word 2004.
 • Vložené prezentace aplikace PowerPoint 2007, grafy aplikace Excel 2007 a listy a grafy aplikace Excel 2008 a listů ve formátu Open XML dokumentů nelze upravit v aplikaci Word 2004.
 • Na Odeslat poštu možnost naSoubor nabídky aplikace Word 2004 odesílá dokumenty v dokumentu aplikace Word formátu (DOC). K tomu dochází i v případě, že odesíláte soubor je ve formátu Open XML Formát.
 • Při otevření dokumentu formátu Open XML, průběh indikátor v roce 2004 Word neposkytuje přesné měření pokroku.
 • Pokud uložíte dokument formátu Open XML, který neobsahuje obsahuje makro ve formátu dokumentu aplikace Word 2008 s podporou maker (DOCM), je zobrazí chybová zpráva "Soubor nebyl nalezen". Však můžete bezpečně ignorovat to .
 • Zvažte následující scénář:
  1. Otevřete dokument aplikace Microsoft Office Word, který používá přípona názvu souboru DOCM.
  2. Tento dokument aplikace Word obsahuje makra nebo Kód jazyka Visual Basic.
  3. Otevřete Editor jazyka Visual Basic pomocí podnabídky Makro na Nástroje nabídka.
  V tomto případě se otevře Editor jazyka Visual Basic bez Projekt je k dispozici pro dokument Office Word.

  Chcete-li vyřešit tento problém, Uložte dokument ve formátu dokumentu aplikace Word (DOCX), zavřete a znovu otevřete dokumentu a pak otevřete Visual Basic Editor.I
 • Zvažte Následující scénář:
  1. Uživatelé Mac OS X 10.5 (Leopard) otevřít otevřete formát XML dokument.
  2. Tento dokument je uložen na síťovém disku.
  3. Uživatelé připojit na síťový svazek pomocí SMB protokol
  V tomto scénáři otevře dokument jen pro čtení v aplikaci Word 2004.

Známé problémy při práci se soubory formátu Open XML v aplikaci Excel 2004

Následujících problémů může dojít při použití aplikace Excel 2004 Chcete-li pracovat se sešitem aplikace Excel, který je ve formátu Open XML:
 • Sešity, které jsou chráněny heslem nebo podle Správa informačních práv (IRM) nelze převést.
 • Všechna data, která přesahuje 65,526 řádek nebo sloupec 256 není zachován. Každý vzorec, který odkazuje na data v této oblasti Vrátí chybu "#REF!" hodnota.
 • Nejsou v buňce více pravidel podmíněného formátování zachovány. Aplikace Excel přestane hodnocení po první podmínka je vyhodnocena a zobrazeny.
 • Nové funkce v aplikaci Excel 2008 nejsou zachovány. Tyto vrátí funkce #NAME? chybová hodnota namísto vypočtených výsledků.
 • Vzorce s více než 29 argumenty definované uživatelem nejsou zachovány. Tyto vzorce jsou převedeny na chybové hodnoty "#VALUE!".
 • Neinicializované ovládací prvky ActiveX nejsou zachovány.
 • Vzorce, které obsahují odkazy na tabulky v jiných sešity nejsou zachovány. Tyto odkazy budou převedeny na "#REF!" chybovou hodnotu.
 • Jsou vzorce, které obsahují více než 30 argumenty v buňce nejsou zachovány. Tyto vzorce jsou převedeny na chybové hodnoty "#VALUE!".
 • Typy podmíněného formátování v nesousedícím rozsahu nejsou zachovány.
 • Sestav kontingenčních tabulek, které obsahují více než 8000 položek nelze přepočte.
 • Vzorce, které překračují maximální vnitřní délka (1 800 znaky), nebudou zachovány. Tyto vzorce budou převedeny na "#VALUE!" chybovou hodnotu.
 • Vzorce, které překračují limit vnoření úroveň 7 úrovní nejsou zachovány. Tyto vzorce jsou převedeny na chybové hodnoty "#VALUE!".
 • Data v kalendář Nepodporované formáty jsou neočekávaně převést do formátu gregoriánského kalendáře.
 • Jedinečných formátů buněk přesahujících interní limit (4,050 znaky), nebudou zachovány.
 • Podmíněné formátování Formátovat celý řádek možnost není zachován.
 • Datum ověření vzorců, které obsahují více než 255 znaků nejsou zachovány.
 • Zobrazit pouze buňky s více než třemi podmíněné formáty první tři podmínky.
 • Aplikace Excel 2008 efekty, které jsou aplikované na objekty nejsou zachovány.
 • Jedinečných formátů písma překračující vnitřní limity nejsou zachovány.
 • Vzorce, které obsahují více než 40 operandy nejsou zachovány. Tyto vzorce jsou převedeny na chybové hodnoty "#VALUE!".
 • Nejsou zachovány následující filtry dat:
  • vlastní
  • založeno na
  • na základě barvy
  • data skupiny
  • prvních 10
  • Barva písma
  • údaje založené na panel
 • Více než dvě kritéria řazení nejsou zachovány.
 • Nastavení specifické pro systém Windows pro automatizované publikování na webu nejsou zachovány.
 • Více než jeden filtr na řazení není zachován.
 • Obrázky SmartArt budou převedeny na obrázky.
 • Propojené nebo vložené Word 2008 dokumenty aplikace Excel 2008 sešity a prezentace aplikace PowerPoint 2008 nelze otevřít ani upravit z převedené soubory.
 • Nelze uložit více sešitů formátu Open XML na současně v aplikaci Excel 2004.

Známé problémy při práci se soubory formátu Open XML v aplikaci PowerPoint 2004

Následujících problémů může dojít při použití aplikace PowerPoint 2004 pro práci s prezentací aplikace PowerPoint ve formátu Open XML:
 • Prezentace, které jsou chráněny heslem nebo podle Služba Správa informačních práv, nelze převést.
 • Dvojité podtržení budou převedeny na jednoduché podtržení.
 • Není zachováno nastavení vlastní znak mezery.
 • V převedené prezentace není zachováno nastavení vedle sebe Pokud nebyl vyskládaný obrázek jako pozadí snímku.
 • Prezentace aplikace PowerPoint, které obsahují objekty, které mají Prostorové efekty může trvat dlouhou dobu chcete-li převést.
 • Japonský skládaný data nezobrazují správně v převedené soubory.
 • Obrázky SmartArt budou převedeny na obrázky.
 • Jsou seznamy s odrážkami, které jsou více než pět úrovní hluboko převedeny na obrázky.
 • Obsah, který je převeden na obrázky obsahuje náhradní písma, pokud váš počítač nemá písma z původní prezentace. nainstalován.
 • Měkké stínování budou převedeny na ostré stíny.
 • Nové snímky, které jsou přidány do převedeného souboru jsou prázdné rozložení namísto zobrazení seznamu s odrážkami.
 • Nelze uložit více prezentací formátu Open XML na současně v roce 2004 aplikace PowerPoint.
 • Vložené dokumenty aplikace Word 2008, sešitů aplikace Excel 2008 a Prezentace aplikace PowerPoint 2008 nelze otevřít ani upravovat z převedené soubory.
 • Pokud šablony aplikace PowerPoint 2008 (POTX) a aplikace PowerPoint 2008 Šablony s podporou maker (potm) jsou převedeny, Uložit jakoPři uložení souboru dialogové okno nelze otevřít. Můžete však klepnoutUložit jako možnost na Soubor Chcete-li otevřít nabídkuUložit jako Dialogové okno.
 • Grafy, které jsou vytvořeny v aplikaci PowerPoint 2007 pro systém Windows nebo Aplikace PowerPoint 2008 for Mac se nemusí zobrazovat nebo se může chovat jako očekávané Pokud jste uložení prezentace v aplikaci PowerPoint 2004 a pak otevřete dokument v aplikaci PowerPoint 2007 nebo v aplikaci PowerPoint 2008. Pro obnovení obsahu, otevřete dokument v Aplikace PowerPoint 2008, poklepejte na graf, který chcete upravit, a po zobrazení výzvy, rozhodli převést na graf. Po převodu přepněte zpět do aplikace PowerPoint a potom znovu uložte dokument.
 • Grafy, které byly vytvořeny v aplikaci PowerPoint 2007 pro systém Windows nebo v aplikaci PowerPoint 2008 pro Mac se zobrazí jako obrázky při jejich prohlížení v Aplikace PowerPoint 2004.
 • Prezentace s podporou maker nelze uložit Formát souboru Non-s podporou maker v aplikaci PowerPoint 2004. Navíc tento problém dojde i v případě, že odeberete všechna makra v prezentaci.
 • Přidat více přípon názvů souborů do aplikace PowerPoint 2004 Název souboru. Například může být název souboru "MyFile. pptx.pptm. " K tomuto problému dochází při otevření prezentace, která používá formát non-s podporou maker, přidat makra prezentace a potom uložte prezentaci ve formátu s podporou maker. Chcete-li Tento problém vyřešit, odstraňte příponu názvu souboru non-s podporou maker z Název souboru v Uložit jako Před uložením souboru dialogové okno pole.
 • Pokud aplikace PowerPoint 2004 přestane reagovat při převede Prezentace otevřený formát XML, je nutné restartovat počítač nebo použít Nástroj Sledování aktivity v/Applications/Utilities složku, kterou chcete uzavřít Pptfc.App procesu dříve, než lze otevřít nebo uložit prezentace formátu Open XML znovu.
Další informace

Příbuzné téma pro nejnovější aktualizace, které lze nainstalovat.

Klepněte na následující odkazy na další možnosti hledání, pokud tento článek nelze vyřešit váš problém: Na produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vyráběny společnostmi které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou nebo jinak o výkonu nebo spolehlivosti těchto produkty.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Egenskaber

Artikel-id: 953823 – Seneste udgave 07/08/2013 00:02:00 – Udgave 6.0

Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Word 2004 for Mac

 • dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB953823 KbMtcs
Feedback