Je k dispozici aktualizace systémů Windows Vista a Windows Server 2008 pro kompatibilitu aplikací ze srpna 2008

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Úvod
Aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací je aktualizace softwaru, která řeší běžné problémy s kompatibilitou aplikací v systému Windows Vista. Společnost Microsoft pravidelně vydává aktualizace systémů Windows Vista a Windows Server 2008 pro kompatibilitu aplikací.

Chcete-li hned nainstalovat aktualizaci ze srpna 2008, klepněte na tlačítko StartTlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy a klepněte na příkaz Windows Update. V navigačním podokně klepněte na odkaz Zkontrolovat aktualizace a poté podle pokynů nainstalujte všechny doporučené aktualizace.
Další informace

Typy problémů řešené aktualizacemi pro kompatibilitu aplikací

Při pokusu o instalaci určitých starších her nebo aplikací v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 se může objevit jeden nebo více následujících příznaků:
 • Hra, aplikace nebo firmware je nainstalován nesprávně.
 • Hra, aplikace nebo firmware způsobuje nestabilitu systému.
 • Primární funkce hry, aplikace nebo firmwaru nefungují správně.

Aplikace vykazující změnu chování po instalaci této aktualizace

Následující tabulka uvádí aplikace, které byly přidány do balíčku kumulativní aktualizace ze srpna 2008. Tabulka rovněž uvádí chování aplikace po instalaci této aktualizace.

Aktualizace pro kompatibilitu aplikací zavádějí v systémech Windows Vista a Windows Server 2008 několik změn. Nejběžnější jsou následující:
 • Pevné zablokování: Aktualizace aplikaci pevně zablokuje. Pevné zablokování zabrání aplikaci, která není kompatibilní se systémem Windows Vista, ve spuštění v daném systému.

  Poznámka: Společnost Microsoft pevně blokuje aplikace jiných výrobců pouze se souhlasem výrobce aplikace.
 • Podmíněné zablokování: Aktualizace aplikaci podmíněně zablokuje. Podmíněné zablokování zobrazí upozornění při spouštění aplikace, která není kompatibilní se systémem Windows Vista.
 • Aktualizace: Aktualizace zlepšuje funkčnost aplikace v systému Windows Vista.

Aplikace zahrnuté v aktualizaci ze srpna 2008

AplikaceChování po instalaci aktualizace
Microsoft SQL Server 2005Aktualizováno pro zlepšení funkčnosti
Microsoft .NET Framework 3.5Aktualizováno pro zlepšení funkčnosti
Saming One Key Recovery 5.0Pevně zablokováno
Poznámka: Aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací jsou kumulativní. Každá aktualizace obsahuje všechna vylepšení, která byla zahrnuta v dřívějších aktualizacích pro kompatibilitu aplikací. Úplný seznam aplikací, jejichž problémy jsou řešeny aktualizacemi pro kompatibilitu aplikací, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
953960 Jak získat nejnovější aktualizaci systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací a aplikace obsažené v aktualizaci systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Řešení problémů s kompatibilitou aplikací, které se nevyřeší nejnovější aktualizací pro kompatibilitu aplikací

Pokud nainstalujete nejnovější verzi aktualizace pro kompatibilitu aplikací a přesto v systému Windows Vista stále dochází k problémům s kompatibilitou aplikace, proveďte následující kroky řešení potíží:
 • Po instalaci aktualizace pro kompatibilitu aplikací restartujte počítač, aby se případně správně dokončily čekající procesy a mohly být správně načteny ovladače.
 • Spusťte aplikaci v režimu kompatibility.

  Když spustíte aplikaci v režimu kompatibility, systém Windows Vista bude při spuštění dané aplikace emulovat vybraný operační systém.

  Chcete-li aplikaci spustit v režimu kompatibility, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start a potom do pole Zahájit hledání napište název programu.
  2. V seznamu Programy klepněte pravým tlačítkem na název programu a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Na kartě Kompatibilita zaškrtněte políčko Tento program spustit v režimu kompatibility pro.
  4. V seznamu vyberte operační systém a klepněte na tlačítko OK.
 • Obraťte se na výrobce aplikace.

  Pokud se aplikace nespustí v systému Windows Vista nebo pokud určitá hardwarová součást po instalaci systému Windows Vista nefunguje očekávaným způsobem, obraťte se na výrobce příslušného softwaru či hardwaru a požádejte o radu, jak problém vyřešit. Web výrobce softwaru obvykle obsahuje i část věnovanou podpoře, ve které jsou uvedeny další informace o kompatibilitě.

  Výrobce aplikace bude často schopen vyřešit problém s nekompatibilitou některým z následujících způsobů:
  • Aktualizace, která zajistí kompatibilitu aktuální verze aplikace se systémem Windows Vista
  • Verze aplikace kompatibilní se systémem Windows Vista
  • Informace o potřebných změnách konfigurace pro zajištění kompatibility aplikace se systémem Windows Vista

  Další informace o kontaktování výrobců hardwaru a softwaru naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech.

Informace o aktualizaci

Získání aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací

Metoda 1: Povolení funkce Automatické aktualizace (doporučená metoda)
V systému Windows Vista povolte funkci Automatické aktualizace. Toto je doporučená metoda získání nejnovějších aktualizací. Je to nejlepší způsob, jak zajistit, že vždy obdržíte nejnovější aktualizace.

Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy a potom klepněte na příkaz Windows Update.
 2. V navigačním podokně klepněte na odkaz Změnit nastavení.
 3. Vyberte požadované nastavení automatických aktualizací.
 4. Zaškrtněte políčko Při stahování, instalaci nebo upozorňování na aktualizace zahrnout také doporučené aktualizace a pak klepněte na tlačítko OK.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Povolit.
Metoda 2: Kontrola dostupných aktualizací na webu Windows Update
Pokud nechcete povolit funkci Automatické aktualizace, spusťte program Windows Update. Tato metoda nainstaluje nejnovější verzi aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací.

Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy a potom klepněte na příkaz Windows Update.
 2. V navigačním podokně klepněte na odkaz Zkontrolovat aktualizace.
 3. Až program Windows Update dokončí kontrolu aktualizací, klepněte na odkaz Zobrazit dostupné aktualizace.
 4. Klepnutím zaškrtněte políčka u aktualizací, které chcete nainstalovat, a poté klepněte na tlačítko Instalovat.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Povolit.
Metoda 3: Stažení aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací z webu služby Stažení softwaru
Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows Server 2008 (KB954336)

StáhnoutStáhnout balíček Aktualizace pro systém Windows Server 2008 pro počítače s procesorem Itanium (KB954336)

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows Server 2008 x64 Edition (KB954336)

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows Vista (KB954336)

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows Vista pro platformu x64 (KB954336)

Datum vydání: 12. srpna 2008

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Jak zjistit, zda máte nainstalovanou nejnovější aktualizaci

Aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací jsou doručovány prostřednictvím funkce Automatické aktualizace systému Windows Vista. Je možné, že tuto aktualizaci ze srpna 2008 již máte nainstalovanou. Chcete-li ověřit, zda tato aktualizace již byla nainstalována, navštivte web Windows Update a klepněte na odkaz Zobrazit historii aktualizací.

Další informace o nejnovějších aktualizacích pro kompatibilitu aplikací naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
953960 Jak získat nejnovější aktualizaci systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací a aplikace obsažené v aktualizaci systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace je nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Aktualizace v tomto článku nahrazuje aktualizace popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
929427 Aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací
932246 Aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací z března 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
935280 Aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací z července 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
943302 Aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací z prosince 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
947562 Aktualizace systémů Windows Vista a Windows Server 2008 pro kompatibilitu aplikací z května 2008

Známé problémy po instalaci této aktualizace

Po instalaci této aktualizace nemusí fungovat správně zařízení CD nebo DVD. Pokud vyberete toto zařízení v okně Správce zařízení a zobrazíte jeho vlastnosti, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Spuštění softwaru pro toto zařízení bylo zablokováno, protože je známo, že jeho spuštění v systému Windows způsobuje potíže. Obraťte se na dodavatele hardwaru a požádejte jej o nový ovladač. (Kód 48)
Tento problém nastává, pokud starší aplikace nainstalovala ovladače, které nejsou kompatibilní se systémem Windows Vista.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
KB932246 KB935280 KB947562
Vlastnosti

ID článku: 954366 - Poslední kontrola: 01/16/2015 10:24:11 - Revize: 1.1

 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbinfo KB954366
Váš názor