Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Nástroj System Center Configuration Manager 2007 nemůže nasadit aktualizace zabezpečení

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

Technická aktualizace: 17. června 2008

Společnost Microsoft vydala k tomto problému informační zpravodaj zabezpečení pro odborníky z oblasti IT. Tento informační zpravodaj obsahuje dodatečné informace týkající se zabezpečení. Chcete-li zobrazit celý obsah zpravodaje, navštivte následující web společnosti Microsoft:
Příznaky
Používáte nástroj Microsoft System Center Configuration Manager 2007 nebo Configuration Manager 2007 s aktualizací Service Pack 1 (SP1) k instalaci aktualizací do klientů serveru Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003. V této situaci se nemusí správně synchronizovat katalogový soubor CAB offline kontroly (Wsusscn2.cab) serveru Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) s databází serveru lokality při použití nástroje ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates). Tento problém může zabránit instalaci aktualizací zabezpečení z 10. června 2008 do klientů SMS 2003.

Poznámka: Tento problém se týká pouze klientů SMS 2003 spravovaných v prostředí nástroje Configuration Manager 2007. Netýká se to nativních klientů nástroje Configuration Manager 2007, nativních instalací aktualizací nástrojem Configuration Manager 2007 a nativních prostředí SMS 2003.

Když nastane tento problém, může být do souboru Wsyncmgr.log na serveru Configuration Manager 2007 lokality zaznamenán text podobný následujícímu:
Performing legacy sync STATMSG: ID=6709 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_WSUS_SYNC_MANAGER" …
Started with command line: C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\bin\i386\updatewuscatalog.exe …
Processing security catalog C:\Program Files\Microsoft Updates Inventory Tool\PkgSource\wsusscn2.cab ...
Initializing catalog C:\Program Files\Microsoft Updates Inventory Tool\PkgSource\wsusscn2.cab for synchronization.
Pre-processing updates...
Error 0x80004005, Unexpected DeploymentAction for update 1293995. Returned from CreateUpdateNode
Updates summary: 0 processed, 0 matched, 0 outdated, 0 updated
Příčina
Tento problém je způsoben změnami provedenými ve vydání z 10. června 2008. Do souboru Wsusscn2.cab byla přidána další metadata přidružená k aktualizaci Microsoft Office 2003 SP1. Proces synchronizace katalogu (UpdateWUSCatalog.exe) nebyl navržen pro zpracování takových změn, jaké byly provedeny. Z důvodu vyřešení tohoto problému byla provedena změna ve verzi souboru UpdateWUSCatalog.exe, který je obsažen v této aktualizaci. Ta umožňuje pracovat s novými metadaty. Tento aktualizovaný soubor je nainstalován na server lokality nástroje Configuration Manager 2007.
Řešení
Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout aktualizaci pro nástroj System Center Configuration Manager 2007

Datum vydání: Úterý, 17. června 2008

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

System Center Configuration Manager 2007

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Updatewuscatalog.exe4.0.5931.142132 5361. 1. 200809:25x86

System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SP
Updatewuscatalog.exe4.0.6221.1102132 02416. 6. 200819:49x86SP1
Poznámka: Časové razítko (datum) verze aktualizace SP1 souboru UpdateWUSCatalog.exe je nastaveno na několik měsíců po datu vydání původní opravy hotfix. Datum bylo nastaveno dopředus cílem předejít konfliktům s mezinárodními verzemi aktualizace ConfigMgr SP1. Společnost Microsoft vydala aktualizaci ConfigMgr SP1 v době, kdy byl vytvářen tento obsah.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Tuto aktualizaci lze nainstalovat na všechny servery lokality. Pro vyřešení problému nicméně stačí aktualizovat pouze lokality nástroje Configuration Manager 2007, které provádějí synchronizaci katalogu pro nástroj ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates).

Po instalaci aktualizace může být v případě, že nastal chybový stav, do souboru Wsyncmgr.log zaprotokolováno upozornění podobné následujícímu:
WARNING: Unexpected DeploymentAction of Evaluate for update 1293995
June Updates SMS Fail to import June Updates
Vlastnosti

ID článku: 954474 - Poslední kontrola: 01/16/2015 17:47:02 - Revize: 3.0

Microsoft System Center Configuration Manager 2007

  • kbnosurvey kbarchive atdownload kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability KB954474
Váš názor