Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

MS09-012: Popis aktualizace zabezpečení pro izolaci služeb systému Windows: duben 2009

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS09-012. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Pomoc a podpora pro tuto aktualizaci zabezpečení

Pro domácí uživatele je k dispozici bezplatná podpora na čísle 1-866-PCSAFETY ve Spojených státech a v Kanadě, nebo se mohou obrátit na místní pobočku společnosti Microsoft. Informace o tom, jak kontaktovat místní pobočku společnosti Microsoft ohledně podpory aktualizace zabezpečení, naleznete na následujícím webu mezinárodní podpory: Zákazníci v Severní Americe mohou také na následujícím webu společnosti Microsoft získat neomezenou bezplatnou podporu e-mailem nebo neomezenou individuální podporu formou konverzace: Pro podnikové zákazníky je podpora pro aktualizace zabezpečení k dispozici prostřednictvím standardních kontaktů podpory.
Další informace

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

 • Příznaky
  Po dokončení instalace této aktualizace na server, který používá více než čtyři procesorová jádra a na němž je spuštěn server Microsoft ISA Server Standard Edition, se nespustí služba ovládacího prvku serveru ISA. Dále je do protokolu aplikací zaznamenána událost s ID události 14109.

  Příčina
  Tyto potíže se mohou vyskytnout v případě, že je ještě před instalací této aktualizace zabezpečení nainstalována oprava hotfix, která byla vydána po 7. únoru 2007. K těmto potížím dochází v důsledku změny způsobu, jakým systém Windows hlásí počet dostupných procesorů. Tato změna byla poprvé uvedena v opravě hotfix 932730. Způsobuje, že systém Windows Server 2003 hlásí tyto informace stejným způsobem jako systémy Windows Vista a Windows Server 2008. Pokud systém Windows nahlásí více než čtyři procesorová jádra, služba ovládacího prvku serveru ISA tuto informaci interpretuje jako více než čtyři procesory. Tím se aktivuje výstraha a služba ovládacího prvku serveru ISA i všechny služby, které jsou na ní závislé, jsou ukončeny.

  Poznámka: Oprava hotfix 932730 nebyla součástí žádné aktualizace Service Pack pro systém Windows Server 2003.Další informace o opravě hotfix 932730 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  932370 Systém Windows Server 2003 hlásí nesprávný počet fyzických procesorů podporujících technologii hyperthreading nebo nesprávný počet fyzických vícejádrových procesorů
  Další informace o řešení tohoto problému naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Chcete-li tyto potíže vyřešit pro ISA Server 2004, nainstalujte kumulativní opravu hotfix 970454. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  970454Popis balíčku oprav hotfix pro produkt ISA Server 2004: 2. června 2009
  Chcete-li tyto potíže vyřešit pro ISA Server 2006, nainstalujte kumulativní opravu hotfix 970441.Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  970441OPRAVA: Do dokončení instalace aktualizace MS09-012 v počítači se systémem Windows Server 2003 a více než 4 procesory nelze spustit službu ovládacího prvku serveru ISA

  Poznámka: Pro ISA Server 2000 nebyla vydána žádná oprava, protože ISA Server 2000 již není součástí hlavní fáze technické podpory a tyto potíže nepředstavují chybu zabezpečení.
 • Pokud je po instalaci této aktualizace proveden místní upgrade z dříve vydaného operačního systému na nový operační systém, může se stát, že v následujících podklíčích registru nezůstanou zachovány změny provedené uživatelem:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\DefaultSecuredHost


  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\CompatibleHostProviders


  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders
  K tomuto chování může dojít v následujících scénářích upgradu:
  • Systém Windows XP na systém Windows Vista
  • Systém Windows Server 2003 na systém Windows Server 2008
  • Systém Windows 2000 Server na systém Windows Server 2003
  K tomuto chování nedochází v následujících scénářích upgradu:
  • Systém Windows Vista na systém Windows 7
  • Systém Windows Server 2008 na novější aktualizace Service Pack nebo budoucí serverové operační systémy
  Chcete-li se těmto potížím vyhnout, vytvořte před provedením místního upgradu zálohu těchto podklíčů. Po dokončení upgradu a opravách systému pomocí aktualizací zabezpečení obnovte tyto podklíče ze zálohy.

Nejčastější dotazy pro nezávislé výrobce softwaru (ISV) (COM)

Otázka 1: Jak lze určit, zda je daný produkt ohrožen tímto problémem?

Odpověď 1: Položte si následující dotazy:
 1. Musí produkt spouštět proces serveru COM jiné služby než NT?
 2. Je ve výchozím nastavení server COM, jehož instanci produkt vytvoří, spouštěn v kontextu účtu síťové služby nebo místní služby?
Je-li odpověď na oba tyto dotazy kladná, může být server COM potenciálně ohrožen. Chcete-li pokračovat ve zjišťování, zda je server COM ohrožen, postupujte takto:
 1. Stáhněte a nainstalujte program Process Explorer z následujícího webu společnosti Microsoft:
 2. Spusťte program Process Explorer jako místní správce.
 3. V nabídce View (Zobrazit) přejděte na položku Lower Pane View (Zobrazení dolního podokna) a klikněte na příkaz Handles (Popisovače).
 4. Klikněte na požadovaný proces serveru a pak v dolním podokně vyhledejte položku Type = Token.
 5. Spusťte všechny sady testů pro daný produkt.
 6. Vyhledejte v dolním podokně všechny vlastněné tokeny a ověřte, zda je zachycen systémový token.
Pokud si všimnete, že proces serveru drží systémový token, postupujte takto:
 1. Stáhněte a nainstalujte balíček Debugging Tools for Windows z následujícího webu společnosti Microsoft:
 2. Spusťte program WinDBG.exe jako místní správce.
 3. Klikněte na položku File (Soubor) a pak kliknutím na příkaz Kernel Debug (Ladit jádro) spusťte místní ladicí program jádra.
 4. Klikněte na položku File (Soubor) a pak na příkaz Attach to a Process (Připojit k procesu).
 5. Klikněte na požadovaný proces serveru a pak se kliknutím na tlačítko OK připojte k tomuto procesu.
 6. Pomocí následujícího postupu nastavte cestu k symbolům ladicího programu. Nahraďte parametr úložiště_pro_příjem_dat cestou úložiště pro příjem dat. Příklad: C:\Symbols.

  SRV*úložiště_pro_příjem_dat*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
 7. Vytvořte výpis informací tokenu procesu.
  Z výstupu příkazu !process zjistěte adresu tokenu a pak pomocí příkazu dt nt!_TOKEN zobrazte seznam jednotlivých polí struktury TOKEN.
 8. Prohlédněte pole ImpersonationLevel tokenu.
Pokud proces serveru drží systémový token a parametr ImpersonationLevel procesu serveru je nastaven na hodnotu SecurityImpersonation nebo SecurityDelegation, je zákazník, který nainstaluje tuto aplikaci serveru COM, ohrožen zneužitím MS09-012. Je nutné zvýšit zabezpečení serveru COM pomocí speciálního identifikátoru zabezpečení (SID). Otázka 2: Jak lze zjistit, zda aplikace představuje server COM typu „Spustit jako“?

Odpověď 2: U serverů COM typu „Spustit jako“ obsahuje podklíč registru AppID následující položku RunAs:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{APPIDGUID}\"RunAs"="NT Authority\NetworkService"
Má-li položka RunAs hodnotu NT Authority\NetworkService nebo NT Authority\LocalService, může být server COM ohrožen chybou zabezpečení, která je popsána v bulletinu MS09-012. Použijte postup popsaný v části Odpověď 1 a určete, zda je produkt ohrožen.

Otázka 3: Jak lze zabezpečit server COM nainstalovaný pomocí použitých produktů?

Odpověď 3: Pro fázi testování v laboratořích: Chcete-li pomoci zabezpečit aplikace serveru COM, které jsou spuštěny v aktivačním režimu Spustit jako, měli byste mít kontrolu nad klientem COM i nad všemi servery COM, které mají být zabezpečeny. Dále jsou uvedeny kroky, kterými lze zvýšit zabezpečení aplikací COM typu „Spustit jako“ při interním testování:
 • Nainstalujte balíček MSRC.
 • Proveďte následující změny konfigurace pro server COM:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{APPIDGUID} REG_DWORD AppIDFlags 0x2 /* Příklad využití hodnoty registru AppIDFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{60EE1F45-C0DD-4A1F-AA44-D97424600A16} REG_DWORD AppIDFlags 0x2 */
  Poznámka: K provedení této změny jsou vyžadována pověření místního správce.

  Pokud server COM NS/LS, který obsahuje privilegované tokeny, není službou NT nebo není serverem COM typu „Spustit jako“, je nutné jej převést na jednu z následujících konfigurací, jinak nebude možné chybě zabezpečení zabránit.
Odpověď 3: Pro stávající instalace: Pro zákazníky, jejichž stávající instalace využívají ohrožené servery COM, musí nezávislý výrobce softwaru publikovat aktualizaci, která pomůže povolit tyto změny v počítačích zákazníků.

Odpověď 3: Pro nové instalace: Je třeba, aby nezávislý výrobce softwaru poskytl inteligentní instalační program, který je schopen rozpoznat, zda je v systému nainstalována aktualizace zabezpečení 956572, a povolit klíč registru AppIDFlags. Pokud tato aktualizace není nainstalována, instalační program může zobrazit chybovou zprávu o nekompatibilitě systému a pak ukončit svou činnost.

Zákazník může zjistit, zda je v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP nainstalována aktualizace zabezpečení 956572 pomocí následující metody:
 • Instalační program by měl zjistit, zda existuje následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB956572
  Pokud tato položka registru existuje, je v systému k dispozici aktualizace zabezpečení 956572.
Další metodu, kterou lze využít ve všech verzích platformy Windows, představují dotazy WMI. Pomocí následujícího dotazu lze zjistit, zda je v počítači nainstalována aktualizace zabezpečení 956572:
SELECT * FROM WIN32_QUICKFIXENGINEERING WHERE HotfixID like 'KB956572'
Poznámka: Oprava této chyby zabezpečení je ve výchozím nastavení k dispozici v systému Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2.

Nejčastější dotazy pro správce systému (COM)

Otázka 1: Jak lze určit, zda jsou ohroženy některé ze služeb v rámci podniku?

Odpověď 1: Položte si následující dotazy:
 1. Musí produkt spouštět proces serveru COM jiné služby než NT?
 2. Je ve výchozím nastavení server COM, jenž je produktem spuštěn, spouštěn v kontextu účtu síťové služby nebo místní služby?
Je-li odpověď na oba tyto dotazy kladná, mohou být tyto servery COM potenciálně ohroženy. Chcete-li pomoci zabezpečit tyto aplikace serveru COM, obraťte se na nezávislého výrobce softwaru, který tento produkt vlastní. Byla-li tato aplikace vyvinuta interně, použijte postup popsaný pod nadpisem Odpověď 1 v části Nejčastější dotazy pro nezávislé výrobce softwaru (ISV) (COM).

Nejčastější dotazy pro nezávislé výrobce softwaru (Services.exe)

Otázka 1: Jak lze určit, zda je produkt ovlivněn zneužitím popsaným v bulletinu MS09-012?

Odpověď 1: Položte si následující dotazy:
 1. Instaluje produkt služby, které jsou spouštěny pomocí architektury SCM?
 2. Jsou ve výchozím nastavení služby, které produkt instaluje, spouštěny v kontextu účtu síťové služby nebo místní služby?
 3. Je-li služba spouštěna v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008, spusťte na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními následující příkaz:
  SC.EXE QSIDTYPE <název_služby>
  Je hodnota SERVICE_SID_TYPE rovna NONE?

  Výstup:
  [SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS SERVICE_NAME: <název_služby> SERVICE_SID_TYPE: NONE 
  Je-li odpověď na všechny tři dotazy kladná, může být služba potenciálně ohrožena. Chcete-li pokračovat a zjistit, zda je služba ohrožena, použijte postup využívající program Process Explorer, který je popsán pod nadpisem Odpověď 1 v části Nejčastější dotazy pro nezávislé výrobce softwaru (ISV) (COM).
Otázka 2: Jak lze zabezpečit služby instalované pomocí použitých produktů?

Odpověď 2:

Fáze testování v laboratoři
Dále jsou uvedeny kroky, kterými lze zvýšit zabezpečení služby při interním testování služeb před distribucí jednotlivým zákazníkům.
 • Nainstalujte balíček MSRC.
 • Na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními spusťte následující příkaz:
  SC.exe SIDTYPE <název_služby> UNRESTRICTED
 • Restartujte službu pomocí správce řízení služeb.
 • Pomocí následujícího příkazu ověřte, zda službě byl přidělen identifikátor SID služby:
  SC.exe QSIDTYPE <název_služby>
  Výstup:
  [SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS SERVICE_NAME: <název_služby> SERVICE_SID_TYPE: UNRESTRICTED 
 • Je-li zobrazena položka SERVICE_SID_TYPE = UNRESTRICTED, služba získala identifikátor SID.
 • Spusťte všechny testovací procedury a ověřte, zda fungují všechny funkce, které tato služba poskytuje.
 • Následující posloupnost příkazů pomůže odebrat identifikátor SID služby:
  SC.exe SIDTYPE <název_služby> NONE
  SC.exe STOP <název_služby>
  SC.exe START <název_služby>
Existující instalace
Pro zákazníky, jejichž stávající instalace využívají ohrožené služby, musí nezávislý výrobce softwaru publikovat aktualizaci, která pomůže povolit identifikátor SID v počítačích zákazníků. Aktualizace by v ideálním případě měla používat následující postup:
 1. Změna následujícího klíče registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<ServiceName>\ServiceSidType = 1
 2. Po provedení této aktualizace by instalační program měl restartovat systém.
Tím bude nastaven parametr ServiceSID Type služby <název_služby> na hodnotu UNRESTRICTED.

Nové instalace
Je třeba, aby nezávislý výrobce softwaru poskytl inteligentní instalační program, který je schopen rozpoznat, zda je v systému nainstalována aktualizace zabezpečení 956572, a povolit klíč registru ServiceSidType. Pokud tato aktualizace není nainstalována, instalační program může zobrazit chybovou zprávu o nekompatibilitě systému a pak ukončit svou činnost.

Zákazník může zjistit, zda je v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP nainstalována aktualizace zabezpečení 956572 pomocí následující metody:
 • Instalační program by měl zjistit, zda existuje následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB956572
  Pokud tato položka registru existuje, je v systému k dispozici aktualizace zabezpečení 956572.
Další metodu, kterou lze využít ve všech verzích platformy Windows, představují dotazy WMI. Pomocí následujícího dotazu lze zjistit, zda je v počítači nainstalována aktualizace zabezpečení 956572.

SELECT * FROM WIN32_QUICKFIXENGINEERING WHERE HotfixID like 'KB956572'
Poznámka: Vydané verze systémů Windows Vista a Windows Server 2008 již obsahují opravu pro soubor Services.exe. Není potřeba provádět žádné zjišťování.

Poznámka: Pokud seznamy DACL produktu obsahují prostředky s identifikátorem SID účtu služby, ověřte, zda pro všechny tyto prostředky (soubory, klíče registru atd.) jsou seznamy DACL znovu použity s identifikátorem SID služby. Pokud tato akce není provedena, může se stát, že při pokusu o přístup k těmto prostředkům dojde k narušení funkčnosti produktu.

K zobrazení identifikátoru SID přiřazeného ke službě použijte následující příkaz:
SC.EXE SHOWSID <název_služby>
Identifikátor SID služby je vygenerován pomocí funkce hash na základě názvu služby a zůstane beze změny, dokud se nezmění název služby.

Nejčastější dotazy pro správce systému (Services.exe)

Otázka 1: Jak lze určit, zda jsou ohroženy některé ze služeb v rámci podniku?

Odpověď 1: Položte si následující dotazy:
 1. Instaluje produkt služby, které jsou spouštěny pomocí architektury SCM?
 2. Jsou ve výchozím nastavení služby, které produkt instaluje, spouštěny v kontextu účtu síťové služby nebo místní služby?

  Poznámka: Je-li služba spuštěna v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008, spusťte na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními následující příkaz k určení kontextu:
  SC.exe QSIDTYPE <název_služby>
  Výstup:
  [SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS SERVICE_NAME: <název_služby> SERVICE_SID_TYPE: UNRESTRICTED 
  Je-li odpověď na všechny tři dotazy kladná, mohou být služby potenciálně ohroženy. Chcete-li pomoci zabezpečit tyto služby, obraťte se na nezávislého výrobce softwaru, který danou službu vlastní. Byla-li služba vyvinuta interně, použijte postup popsaný pod nadpisem Odpověď 1 v části Nejčastější dotazy pro nezávislé výrobce softwaru (ISV) (COM).

Nejčastější dotazy pro nezávislé výrobce softwaru (ISV) (WMI)

Otázka 1: Jak lze zjistit, zda je zprostředkovatel rozhraní WMI použitý produktem spuštěn v zabezpečeném režimu?

Odpověď 1:
 1. Otevřete soubory MOF zprostředkovatelů rozhraní WMI a ověřte, zda je u některého z nich uveden jeden z následujících modelů hostování:
  • NetworkServiceHost
  • NetworkServiceHostToSelfHost
  • LocalServiceHost
  • NULL (pouze v případě systému Windows Vista nebo Windows Server 2008)
 2. Jako součást balíku prevence útoku zachytávání tokenů jsou ve výchozím nastavení zabezpečeni pouze zprostředkovatelé rozhraní WMI dodávaní jako integrovaní. Pokud je zprostředkovatel integrovaným zprostředkovatelem, měl by být v ideálním případě po instalaci balíku prevence útoku zachytávání tokenů zabezpečený. Chcete-li to ověřit, zkontrolujte hodnoty registru podklíče HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders. Je-li zprostředkovatel zabezpečený, měla by se zobrazit položka podobná následující:
  <obor_názvů>:_Win32Provider.Name ="<název_zprostředkovatele>" 	REG_SZ 	0.
 3. Pokud je zde zprostředkovatel uveden, bude spouštěn v zabezpečeném režimu.
 4. Pokud název zprostředkovatele není uveden v klíči registru SecureHostProviders a modelem hostování je některý z modelů uvedených v kroku 1, bude tento zprostředkovatel spuštěn v kontextu nezabezpečeného programu Wmiprvse.exe a počítač bude následkem toho ohrožen útokem zachytávání tokenů.
Otázka 2: Jak lze zjistit, zda je zprostředkovatel rozhraní WMI použitý produktem spuštěn v zabezpečeném režimu?

Odpověď 2:
 1. Přihlaste se k počítači, v němž je produkt nainstalován, jako správce.
 2. Stáhněte a nainstalujte program Process Explorer z následujícího webu společnosti Microsoft:
 3. Spusťte program Process Explorer jako místní správce.
 4. V nabídce View (Zobrazit) přejděte na položku Lower Pane View (Zobrazení dolního podokna) a klikněte na příkaz Handles (Popisovače).
 5. Pomocí Správce úloh identifikujte a zavřete všechny procesy Wmiprvse.exe, které jsou spuštěny v kontextu síťové nebo místní služby.
 6. Spusťte testovací proceduru aplikace, která zpracuje dotaz WMI pomocí určitého zprostředkovatele rozhraní WMI. Bude vytvořen nový proces WMIPrvSE.exe pro obsluhu nového dotazu WMI, který byl právě zpracován.
 7. Na panelu nástrojů programu Process Explorer ověřte, zda je vybrána možnost View DLLs (Zobrazit knihovny DLL).
 8. V dolním podokně ověřte, zda byla knihovna DLL načtena do nově vytvořeného souboru WMIPrvSE.exe.
 9. Dvojím kliknutím na soubor WMIPrvSE.exe otevřete dialogové okno Properties (Vlastnosti).
 10. Klikněte na kartu Security (Zabezpečení) a ověřte správnost následujících údajů:
  • Identifikátor SID přihlášení má tvar (S-1-5-5-****).
  • Identifikátor SID přihlášení je rovněž označen jako vlastník.
  • Identifikátor SID rozhraní WMI pro účet místní služby či síťové služby bude označen jako vlastník.
   • Identifikátor SID rozhraní WMI pro místní službu:
    S-1-5-86-1544737700-199408000-2549878335-3519669259-381336952
   • Identifikátor SID rozhraní WMI pro síťovou službu:
    S-1-5-86-615999462-62705297-2911207457-59056572-3668589837
 11. Klikněte na položku Permission (Oprávnění) a ověřte, zda v seznamu není uvedena síťová služba ani místní služba. Tímto způsobem potvrdíte, že zprostředkovatel je spouštěn v zabezpečeném režimu.
Otázka 3: Jak může nezávislý výrobce softwaru zabezpečit zprostředkovatele rozhraní WMI, který je produktem používán?

Odpověď 3: Jako součást balíku prevence útoku zachytávání tokenů byly poskytnuty tři klíče registru, které pomáhají nezávislým výrobcům softwaru konfigurovat zprostředkovatele rozhraní WMI.
 • HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders

  Všichni zprostředkovatelé uvedení v tomto klíči budou vždy spouštěni v zabezpečeném režimu.
 • HKLM \SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\CompatibleHostProviders

  Je-li zprostředkovatel uveden v tomto klíči, bude spuštěn v nezabezpečeném režimu. Tento klíč je poskytován proto, aby nezávislý výrobce softwaru mohl přidat výjimku pro určitého zprostředkovatele, který má při spuštění v zabezpečeném režimu potíže s kompatibilitou. Ve výchozím nastavení bude obsahovat 0 (nula) položek.
 • HKLM \SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\DefaultSecuredHost

  Je-li tento globální klíč registru nastaven na hodnotu 1, spustí všechny zprostředkovatele rozhraní WMI v zabezpečeném režimu bez ohledu na to, zda jsou uvedeni v některém z klíčů registru výše. Společnost Microsoft ve výchozím nastavení nenastavila tento klíč na hodnotu 1, protože neotestovala chování všech možných aplikací jiných výrobců s tímto nastavením klíče registru.
Chcete-li pomoci zabezpečit zprostředkovatele rozhraní WMI, přidejte ke klíči HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders následující hodnotu registru:
<obor_názvů>:_Win32Provider.Name ="<název_zprostředkovatele>" 	REG_SZ 	0.
Ověřte, zda po provedení této změny všechny testovací scénáře fungují podle očekávání.

Nejčastější dotazy pro správce systému (WMI)

Otázka 1: Jak lze určit, zda je zprostředkovatel rozhraní WMI používaný naší organizací spuštěn v nezabezpečeném režimu?

Odpověď 1:
 1. Přihlaste se k počítači, v němž je produkt nainstalován, jako správce.
 2. Stáhněte a nainstalujte program Process Explorer z následujícího webu společnosti Microsoft:
 3. Spusťte program Process Explorer jako místní správce.
 4. V nabídce View (Zobrazit) přejděte na položku Lower Pane View (Zobrazení dolního podokna) a klikněte na příkaz Handles (Popisovače).
 5. Pomocí Správce úloh identifikujte a zavřete všechny procesy Wmiprvse.exe, které jsou spuštěny v kontextu síťové nebo místní služby.
 6. Spusťte testovací proceduru aplikace, která zpracuje dotaz WMI pomocí určitého zprostředkovatele rozhraní WMI. Bude vytvořen nový proces WMIPrvSE.exe pro obsluhu nového dotazu WMI, který byl právě zpracován.
 7. Na panelu nástrojů programu Process Explorer ověřte, zda je vybrána možnost View DLLs (Zobrazit knihovny DLL).
 8. V dolním podokně ověřte, zda byla knihovna DLL načtena do nově vytvořeného souboru WMIPrvSE.exe.
 9. Dvojím kliknutím na soubor WMIPrvSE.exe otevřete dialogové okno Properties (Vlastnosti).
 10. Klikněte na kartu Security (Zabezpečení) a ověřte správnost následujících údajů:
  1. Síťová služba nebo místní služba má plná oprávnění k procesu Wmiprvse.exe.
  2. Ověřte, zda identifikátor SID přihlášení (ve tvaru S-1-5-5-****) není označen jako vlastník.
  3. Ověřte, zda není vytvořen identifikátor SID rozhraní WMI pro účet místní služby či síťové služby. To znamená, že je třeba ověřit, zda není zobrazen v části Group (Skupina).
   • Identifikátor SID rozhraní WMI pro místní službu: S-1-5-86-1544737700-199408000-2549878335-3519669259-381336952
   • Identifikátor SID rozhraní WMI pro síťovou službu: S-1-5-86-615999462-62705297-2911207457-59056572-3668589837
Otázka 2: Jak lze zabezpečit ohroženého zprostředkovatele rozhraní WMI?

Odpověď 2:
 1. Spusťte program Editor registru.
 2. Přejděte na následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders
 3. Přidejte hodnotu registru pro zprostředkovatele rozhraní WMI, který má být zabezpečen. Použijte následující formát:
  <obor_názvů>:_Win32Provider.Name ="<název_zprostředkovatele>" 	REG_SZ 	0
 4. Restartujte službu WMI pomocí následujících příkazů.
  • Sc stop winmgmt
  • Sc start winmgmt
INFORMACE O SOUBORECH
Verze této aktualizace zabezpečení pro národní prostředí Angličtina (Spojené státy) má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Poznámky k informacím o souborech pro systémy Windows XP a Windows Server 2003
 • Soubory týkající se konkrétní verze (RTM, SPn) jsou označeny ve sloupci Požadavek na aktualizaci SP.
 • Kromě souborů uvedených v těchto tabulkách tato aktualizace softwaru nainstaluje rovněž příslušný soubor katalogu zabezpečení (KBčíslo.cat), který je podepsaný digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows XP
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.13.026,48809-Jul-200807:38x86NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.1.2600.3520616,96009-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Colbact.dll2001.12.4414.30860,41626-Jul-200504:39x86SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.1.2600.3520473,08809-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.3520723,45609-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.1.2600.3520714,75209-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.35202,136,06406-Feb-200917:22x86SP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.35202,057,72806-Feb-200916:49x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.35202,015,74406-Feb-200916:49x86SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.35202,180,48006-Feb-200917:24x86SP2SP2GDR
Pdh.dll5.1.2600.3536283,64806-Mar-200914:44x86SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.1.2600.3520399,36009-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Sc.exe5.1.2600.352035,32806-Feb-200916:54x86SP2SP2GDR
Services.exe5.1.2600.3520110,59206-Feb-200917:14x86SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.1.2600.3520453,12009-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.1.2600.3520227,84006-Feb-200916:39x86SP2SP2GDR
Advapi32.dll5.1.2600.3520617,98409-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Colbact.dll2001.12.4414.30860,41626-Jul-200504:20x86SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.1.2600.3520473,08809-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.3520728,57609-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.1.2600.3520715,26409-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.35202,142,72006-Feb-200910:29x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.35202,062,97606-Feb-200909:49x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.35202,020,86406-Feb-200909:49x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.35202,186,11206-Feb-200910:32x86SP2SP2QFE
Pdh.dll5.1.2600.3536284,16006-Mar-200914:00x86SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.1.2600.3520401,40809-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Sc.exe5.1.2600.352035,32806-Feb-200909:54x86SP2SP2QFE
Services.exe5.1.2600.3520110,59206-Feb-200910:22x86SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.1.2600.3520453,12011-Feb-200901:31x86SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.1.2600.3520227,84006-Feb-200909:41x86SP2SP2QFE
Advapi32.dll5.1.2600.5755617,47209-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Fastprox.dll5.1.2600.5755473,60009-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.5755729,08809-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Ntdll.dll5.1.2600.5755714,75209-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.57552,145,28006-Feb-200911:06x86SP3SP3GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.57552,066,04808-Feb-200902:02x86SP3SP3GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.57552,023,93606-Feb-200910:32x86SP3SP3GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.57552,189,05606-Feb-200911:08x86SP3SP3GDR
Pdh.dll5.1.2600.5773284,16006-Mar-200914:22x86SP3SP3GDR
Rpcss.dll5.1.2600.5755401,40809-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Sc.exe5.1.2600.575535,32806-Feb-200910:39x86SP3SP3GDR
Services.exe5.1.2600.5755110,59206-Feb-200911:11x86SP3SP3GDR
Wmiprvsd.dll5.1.2600.5755453,12009-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Wmiprvse.exe5.1.2600.5755227,84006-Feb-200910:10x86SP3SP3GDR
Advapi32.dll5.1.2600.5755617,47211-Feb-200902:26x86SP3SP3QFE
Fastprox.dll5.1.2600.5755473,60009-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.5755729,08809-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Ntdll.dll5.1.2600.5755715,26409-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.57552,145,28006-Feb-200911:03x86SP3SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.57552,066,17606-Feb-200910:30x86SP3SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.57552,023,93606-Feb-200910:30x86SP3SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.57552,189,18408-Feb-200902:35x86SP3SP3QFE
Pdh.dll5.1.2600.5773284,16006-Mar-200913:49x86SP3SP3QFE
Rpcss.dll5.1.2600.5755401,40809-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Sc.exe5.1.2600.575535,32806-Feb-200910:36x86SP3SP3QFE
Services.exe5.1.2600.5755110,59206-Feb-200911:06x86SP3SP3QFE
Wmiprvsd.dll5.1.2600.5755453,12009-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Wmiprvse.exe5.1.2600.5755227,84006-Feb-200910:15x86SP3SP3QFE

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.123,85601-Mar-200705:47x86NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.2.3790.3290620,03209-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Colbact.dll2001.12.4720.249258,88021-Jul-200503:24x86SP1SP1GDR
Fastprox.dll5.2.3790.3290483,84009-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.3290824,32009-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Ntdll.dll5.2.3790.3290775,16809-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33092,452,48019-Mar-200910:25Not ApplicableSP1SP1GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.33092,266,62419-Mar-200909:34x86SP1SP1GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.33092,306,56019-Mar-200909:33Not ApplicableSP1SP1GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33092,414,59219-Mar-200910:25x86SP1SP1GDR
Pdh.dll5.2.3790.3305305,15206-Mar-200907:06x86SP1SP1GDR
Rpcss.dll5.2.3790.3290421,37609-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Sc.exe5.2.3790.329049,15203-Feb-200909:48x86SP1SP1GDR
Services.exe5.2.3790.3290112,12803-Feb-200910:23x86SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330940,96019-Mar-200910:01x86SP1SP1GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290428,54409-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60003-Feb-200909:47x86SP1SP1GDR
Advapi32.dll5.2.3790.3290620,54409-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.249258,88021-Jul-200503:37x86SP1SP1QFE
Fastprox.dll5.2.3790.3290483,84009-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.3290824,32009-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Ntdll.dll5.2.3790.3290778,24009-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33092,468,86419-Mar-200911:11Not ApplicableSP1SP1QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.33092,281,47219-Mar-200910:15x86SP1SP1QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.33092,321,40819-Mar-200910:16Not ApplicableSP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33092,427,90419-Mar-200911:11x86SP1SP1QFE
Pdh.dll5.2.3790.3305305,15206-Mar-200907:08x86SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.3290425,47209-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Sc.exe5.2.3790.329049,15203-Feb-200910:47x86SP1SP1QFE
Services.exe5.2.3790.3290112,12803-Feb-200911:24x86SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330940,96019-Mar-200910:01x86SP1SP1QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290429,56820-Mar-200902:26x86SP1SP1QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60003-Feb-200910:27x86SP1SP1QFE
Advapi32.dll5.2.3790.4455619,00809-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.2.3790.4455483,84009-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.4455816,64009-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4455774,14409-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44782,488,83219-Mar-200911:42Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.44782,300,92819-Mar-200910:29x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.44782,340,35219-Mar-200910:28Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44782,449,40819-Mar-200911:42x86SP2SP2GDR
Pdh.dll5.2.3790.4471299,52006-Mar-200906:55x86SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.2.3790.4455486,91209-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Sc.exe5.2.3790.445549,15203-Feb-200910:01x86SP2SP2GDR
Services.exe5.2.3790.4455113,15203-Feb-200911:07x86SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447826,11219-Mar-200911:09x86SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455428,54409-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60003-Feb-200910:05x86SP2SP2GDR
Advapi32.dll5.2.3790.4455619,00809-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.2.3790.4455483,84009-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.4455817,15209-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.4455774,14409-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44782,498,56020-Mar-200902:26Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.44782,309,63219-Mar-200911:26x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.44782,350,59220-Mar-200902:26Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44782,457,08819-Mar-200912:26x86SP2SP2QFE
Pdh.dll5.2.3790.4471299,52006-Mar-200906:57x86SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.4455486,91209-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Sc.exe5.2.3790.445549,15203-Feb-200910:39x86SP2SP2QFE
Services.exe5.2.3790.4455112,64003-Feb-200911:39x86SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447826,11219-Mar-200911:09x86SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455429,56809-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60003-Feb-200910:39x86SP2SP2QFE

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2003 a systému Windows XP Professional x64 Edition
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.125,90420-Mar-200903:00x64NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.2.3790.32901,051,13620-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Colbact.dll2001.12.4720.249297,79220-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Fastprox.dll5.2.3790.3290889,34420-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.32901,570,30420-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Ntdll.dll5.2.3790.32901,265,15220-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33094,614,14420-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33094,478,97620-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Pdh.dll5.2.3790.3305576,51220-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Rpcss.dll5.2.3790.3290695,80820-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Sc.exe5.2.3790.329068,09620-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Services.exe5.2.3790.3290225,79220-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330941,47220-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290777,21620-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290402,94420-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,03220-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290771,58420-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.32901,064,96020-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.249297,28020-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Fastprox.dll5.2.3790.3290889,34420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Hal.dll5.2.3790.3191280,06420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.32901,568,25620-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Ntdll.dll5.2.3790.32901,260,03220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33094,655,10420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33094,509,18420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Pdh.dll5.2.3790.3305576,51220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.3290704,51220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Sc.exe5.2.3790.329068,09620-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Services.exe5.2.3790.3290225,79220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330941,47220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290778,75220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290402,94420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,54420-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290774,65620-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,052,16020-Mar-200902:50x64SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.2.3790.4455889,85620-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.44551,567,74420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.44551,260,54420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44784,587,52020-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44784,519,42420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Pdh.dll5.2.3790.4471576,51220-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.2.3790.4455845,31220-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Sc.exe5.2.3790.445568,09620-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Services.exe5.2.3790.4455227,84020-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447826,62420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455777,21620-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455402,94420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,065,47220-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.2.3790.4455889,85620-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Hal.dll5.2.3790.4354280,06420-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.44551,569,28020-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.44551,260,54420-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44784,612,60820-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44784,539,90420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Pdh.dll5.2.3790.4471576,51220-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.4455845,82420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Sc.exe5.2.3790.445568,09620-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Services.exe5.2.3790.4455227,84020-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447826,62420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455778,75220-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455402,94420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.139,72820-Mar-200902:59IA-64NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.2.3790.32901,481,72820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Colbact.dll2001.12.4720.2492181,24820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Fastprox.dll5.2.3790.32901,712,64020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.32902,167,80820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Ntdll.dll5.2.3790.32901,646,08020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33096,476,80020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Pdh.dll5.2.3790.3305825,34420-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Rpcss.dll5.2.3790.3290856,06420-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Sc.exe5.2.3790.329097,28020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Services.exe5.2.3790.3290311,80820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330939,93620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.32901,486,33620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290741,88820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,03220-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290771,58420-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.32901,482,75220-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.2492181,76020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Fastprox.dll5.2.3790.32901,712,64020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.32902,167,29620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Ntdll.dll5.2.3790.32901,646,08020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33096,543,87220-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Pdh.dll5.2.3790.3305825,34420-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.3290867,84020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Sc.exe5.2.3790.329097,28020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Services.exe5.2.3790.3290311,80820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330939,93620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.32901,490,43220-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290741,88820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,54420-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290774,65620-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,482,24020-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.2.3790.44551,713,15220-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.44552,167,80820-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.44551,646,59220-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44786,554,11220-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Pdh.dll5.2.3790.4471825,34420-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.2.3790.44551,061,37620-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Sc.exe5.2.3790.445597,28020-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Services.exe5.2.3790.4455313,34420-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447825,08820-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.44551,486,33620-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455741,88820-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,483,77620-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.2.3790.44551,713,15220-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.44552,169,34420-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.44551,646,59220-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44786,578,17620-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Pdh.dll5.2.3790.4471825,34420-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.44551,061,88820-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Sc.exe5.2.3790.445597,28020-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Services.exe5.2.3790.4455313,34420-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447825,08820-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.44551,490,43220-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455741,88820-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW

Poznámky k informacím o souborech pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008
 • Soubory týkající se konkrétního produktu nebo verze (RTM, SPn) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:
  VerzeProduktVerzeVětev
  6.0.6000. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001. 22xxxWindows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Aktualizace Service Pack 1 je integrována do původní vydané verze systému Windows Server 2008. Proto se soubory verze RTM týkají pouze systému Windows Vista. Soubory verze RTM mají číslo verze 6.0.0000.xxxxxx.
 • Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) instalované pro každé prostředí jsou uvedeny samostatně. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení (atributy nejsou uvedeny) jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Rpcss.dll6.0.6000.16830549,88803-Mar-200904:19x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.16830_NONE_67C4315E40D1BB6C
Rpcss.dll6.0.6000.21023550,40003-Mar-200904:17x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.21023_NONE_685B771559E4BE8C
Rpcss.dll6.0.6001.18226551,42403-Mar-200904:39x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18226_NONE_69BB41AC3DEAC876
Rpcss.dll6.0.6001.22389551,42403-Mar-200904:32x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22389_NONE_6A06FFCD57365BEB
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.1683053,24803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.1683037,88803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.1683097,28003-Mar-200904:16x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.16830158,72003-Mar-200904:19x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96813-Dec-200719:50Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.2102353,24803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.2102337,88803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.2102397,28003-Mar-200904:14x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.21023158,72003-Mar-200904:17x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822654,78403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822644,03203-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822617,40803-Mar-200902:38x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.1822698,30403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226183,29603-Mar-200904:39x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238957,34403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238947,10403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238917,40803-Mar-200902:24x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389119,29603-Mar-200904:28x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389324,60803-Mar-200904:32x86Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.168303,503,58403-Mar-200904:24Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.168303,469,28003-Mar-200904:24Not ApplicableNot Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.210233,505,12003-Mar-200904:22Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.210233,471,32803-Mar-200904:22Not ApplicableNot Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.182263,599,32803-Mar-200904:46Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182263,547,63203-Mar-200904:46Not ApplicableNot Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.223893,600,88003-Mar-200904:37Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223893,548,65603-Mar-200904:37Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.1683024,57603-Mar-200904:19x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.16830654,33603-Mar-200902:40x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60114-Dec-200722:13Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.2102326,11203-Mar-200904:17x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.21023659,45603-Mar-200902:37x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60113-Dec-200720:32Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.1822626,11203-Mar-200904:39x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.18226666,62403-Mar-200903:04x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:45Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.2238926,11203-Mar-200904:32x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.22389666,62403-Mar-200902:49x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.16830614,91203-Mar-200904:16x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.21023614,91203-Mar-200904:14x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226615,42403-Mar-200904:36x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389615,42403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.16830130,56003-Mar-200904:20x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.16830501,76003-Mar-200904:20x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.16830247,29603-Mar-200901:59x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.21023130,56003-Mar-200904:18x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.21023501,76003-Mar-200904:18x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.21023247,29603-Mar-200901:57x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226129,02403-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.18226499,20003-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,86103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226247,29603-Mar-200902:16x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,44703-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389129,02403-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.22389499,20003-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,84103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389247,29603-Mar-200902:03x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,43403-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable

Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Rpcss.dll6.0.6000.16830724,99203-Mar-200904:40x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.16830_NONE_C3E2CCE1F92F2CA2
Rpcss.dll6.0.6000.21023724,99203-Mar-200904:35x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.21023_NONE_C47A129912422FC2
Rpcss.dll6.0.6001.18226718,33603-Mar-200904:57x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18226_NONE_C5D9DD2FF64839AC
Rpcss.dll6.0.6001.22389717,82403-Mar-200904:59x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22389_NONE_C6259B510F93CD21
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.1683073,72803-Mar-200904:36x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.1683051,71203-Mar-200904:36x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.16830162,81603-Mar-200904:36x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.16830202,24003-Mar-200904:40x64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.2102373,72803-Mar-200904:32x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.2102351,71203-Mar-200904:32x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.21023162,81603-Mar-200904:32x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.21023202,24003-Mar-200904:35x64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822675,77603-Mar-200904:53x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822661,44003-Mar-200904:53x64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822624,57603-Mar-200902:57x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.18226163,84003-Mar-200904:54x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226231,42403-Mar-200904:57x64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238978,33603-Mar-200904:55x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238965,53603-Mar-200904:55x64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238924,57603-Mar-200902:57x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389192,00003-Mar-200904:55x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389499,20003-Mar-200904:59x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.168304,427,23203-Mar-200904:44x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.210234,413,93603-Mar-200904:38x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182264,692,44803-Mar-200905:02x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223894,691,42403-Mar-200905:04x64Not Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.1683034,30403-Mar-200904:40x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.168301,008,12803-Mar-200903:15x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60114-Dec-200722:13Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.2102335,84003-Mar-200904:35x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.210231,018,88003-Mar-200903:06x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60114-Dec-200722:13Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.1822636,35203-Mar-200904:56x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.182261,030,65603-Mar-200903:31x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.2238936,35203-Mar-200904:59x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.223891,030,14403-Mar-200903:32x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.16830889,85603-Mar-200904:36x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable530,56403-Mar-200902:24Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.21023889,85603-Mar-200904:31x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable530,56403-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226891,39203-Mar-200904:53x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable646,55603-Mar-200902:34Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389891,39203-Mar-200904:54x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable646,55603-Mar-200902:33Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.16830196,09603-Mar-200904:41x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.16830703,48803-Mar-200904:41x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,49203-Mar-200902:24Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.16830349,18403-Mar-200902:24x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable79,77703-Mar-200902:24Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.21023196,09603-Mar-200904:36x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.21023703,48803-Mar-200904:36x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,49203-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.21023349,18403-Mar-200902:15x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable79,79403-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226196,60803-Mar-200904:57x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.18226703,48803-Mar-200904:57x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable223,94503-Mar-200902:34Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226351,74403-Mar-200902:34x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable93,64103-Mar-200902:34Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389196,60803-Mar-200905:00x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.22389703,48803-Mar-200905:00x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable223,94503-Mar-200902:33Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389351,74403-Mar-200902:33x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable93,64103-Mar-200902:33Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.16830614,91203-Mar-200904:16x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.21023614,91203-Mar-200904:14x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226615,42403-Mar-200904:36x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389615,42403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.16830130,56003-Mar-200904:20x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.16830247,29603-Mar-200901:59x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.21023130,56003-Mar-200904:18x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.21023247,29603-Mar-200901:57x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226129,02403-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,86103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226247,29603-Mar-200902:16x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,44703-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389129,02403-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,84103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389247,29603-Mar-200902:03x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,43403-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.1683053,24803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.1683037,88803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.1683097,28003-Mar-200904:16x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.16830158,72003-Mar-200904:19x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96813-Dec-200719:50Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.2102353,24803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.2102337,88803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.2102397,28003-Mar-200904:14x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.21023158,72003-Mar-200904:17x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822654,78403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822644,03203-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822617,40803-Mar-200902:38x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.1822698,30403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226183,29603-Mar-200904:39x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238957,34403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238947,10403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238917,40803-Mar-200902:24x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389119,29603-Mar-200904:28x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389324,60803-Mar-200904:32x86Not Applicable

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Rpcss.dll6.0.6001.182261,214,46403-Mar-200904:54IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18226_NONE_69BCE5A23DE8D172
Rpcss.dll6.0.6001.223891,214,46403-Mar-200904:37IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22389_NONE_6A08A3C3573464E7
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:04Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.18226163,32803-Mar-200904:51IA-64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.18226114,17603-Mar-200904:51IA-64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822645,05603-Mar-200902:56IA-64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.18226296,44803-Mar-200904:51IA-64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226421,37603-Mar-200904:54IA-64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.22389165,37603-Mar-200904:34IA-64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.22389119,80803-Mar-200904:34IA-64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238945,05603-Mar-200902:49IA-64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389361,47203-Mar-200904:34IA-64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389880,64003-Mar-200904:38IA-64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182269,493,98403-Mar-200905:01IA-64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223899,491,95203-Mar-200904:44IA-64Not Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.1822677,82403-Mar-200904:54IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.182262,065,40803-Mar-200903:30IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:45Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.2238977,82403-Mar-200904:37IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.223892,064,38403-Mar-200903:22IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.182262,096,64003-Mar-200904:50IA-64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable389,22503-Mar-200902:29Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.223892,096,64003-Mar-200904:33IA-64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable389,13703-Mar-200902:22Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226413,18403-Mar-200904:55IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.182261,564,67203-Mar-200904:56IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable193,84203-Mar-200902:29Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226757,76003-Mar-200902:29IA-64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable82,34103-Mar-200902:29Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389413,18403-Mar-200904:39IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.223891,564,67203-Mar-200904:39IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable193,76403-Mar-200902:22Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389757,76003-Mar-200902:22IA-64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable82,34103-Mar-200902:22Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226615,42403-Mar-200904:36x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389615,42403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226129,02403-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,86103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226247,29603-Mar-200902:16x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,44703-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389129,02403-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,84103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389247,29603-Mar-200902:03x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,43403-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822654,78403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822644,03203-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822617,40803-Mar-200902:38x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.1822698,30403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226183,29603-Mar-200904:39x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238957,34403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238947,10403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238917,40803-Mar-200902:24x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389119,29603-Mar-200904:28x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389324,60803-Mar-200904:32x86Not Applicable

Další informace o souborech pro systémy Windows Server 2008 a Windows Vista

Další soubory pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista
File namePackage_1_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,686
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,517
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,405
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size9,940
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,251
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size9,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,916
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,984
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,251
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size9,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,799
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,576
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,241
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,358
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,377
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,878
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,913
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,828
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,863
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,851
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_04ecd896f4057a43590ff622e419ca2a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_02a467c7b04e3e53.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_1cd712b8b33715a83b83f4960d71241c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_0ab2931054f28bac.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_1f0ac358d716cea330bd9116aa70eea3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_5522acfd35722a93.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_2702612d7dbfad7cf4ab31c5b378c14e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_497c5588e0b28f7c.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_28a3d14b6ef5339936e9d7de618869ba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_3ca2eeb0615ae8c6.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_378a7563df01b3f5cb9ab8df71159e69_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b9944825b65c998a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_407b5b0d08dabe590bfa74a93347a14f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_10ff254084335ff6.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_56e1e105fc1e3fcbe9b0d51cad29f156_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_49f4fda577a68993.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_63fe9791daff37462627df4df7d3ac4f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b5d46cd94069ccca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_64f16fc1550e81452b51f500c7d34e7d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_36438e70157ddd9b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_7fb9f58c06d08101c879b74f6a6fc9b8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_989f011bf7b9ed18.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_83743ce9e7faffa0431207b65c0eac61_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c77ace81a49b245d.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_8b842613f1a41d5801b480b2c95b9f59_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a24c98ba8238be6.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_8f232bf5a6848d86f2fa9b0e47139b5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_4e926c69d4b4a8d0.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_9f36d3dc9bf5af650f8ca273dd2da949_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b7c45b23e66c824e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_abfbea71d54a795b1ac0b32851a4277e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b0fa5efb1a895412.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_b2e8e3cfbe80a622eb829696f3a4c1f3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b1c9e94ae4a29359.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_bce3164701d13cc88d7d35d978a155bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_fcf4a1681a92fdf2.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_c49ae957b947f2bc3eab85b3afe37503_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_aa0c01d0c22e64eb.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_c57e11fa721b5a68db038d88d4ce5963_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_4c670ca7dc62a5d2.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_cd5b8f1b0b7a11fcdd2ddb8de98290a3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_1aaf192a81db236f.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_da467a7ce028d524c38692db1ab88998_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_853991785c45c059.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_e007e1baa5d388de765d7332e07363c0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_ef784929cf338412.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_e72429301cea7536bf4e81a7e1615353_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_9db4218694b2ea5d.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed50f4aa7aaa59c859e26aa2cc640e61_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_7827106e444ddced.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_f041930a9586ff93893e1d8d16c703e7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_676dfdc64ed9a537.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_67c4315e40d1bb6c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_685b771559e4be8c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_69bb41ac3deac876.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6a06ffcd57365beb.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_cf27e60e38f17483.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_cfbf2bc5520477a3.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d11ef65c360a818d.manifest
File versionNot Applicable
File size136,565
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16ab47d4f561502.manifest
File versionNot Applicable
File size138,802
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a29b702b714cf98.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_6ac0fcb9d027d2b8.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6c20c750b42ddca2.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6c6c8571cd797017.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_29a6eeebde589a97.manifest
File versionNot Applicable
File size25,885
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_2a3e34a2f76b9db7.manifest
File versionNot Applicable
File size25,885
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2b9dff39db71a7a1.manifest
File versionNot Applicable
File size25,981
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2be9bd5af4bd3b16.manifest
File versionNot Applicable
File size25,981
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_8c7d3a1b866efab7.manifest
File versionNot Applicable
File size53,686
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_8d147fd29f81fdd7.manifest
File versionNot Applicable
File size53,686
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_8e744a69838807c1.manifest
File versionNot Applicable
File size53,956
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_8ec0088a9cd39b36.manifest
File versionNot Applicable
File size53,956
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_f942a8bc7cae6118.manifest
File versionNot Applicable
File size37,225
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f9d9ee7395c16438.manifest
File versionNot Applicable
File size37,225
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_fb39b90a79c76e22.manifest
File versionNot Applicable
File size37,218
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_fb85772b93130197.manifest
File versionNot Applicable
File size37,218
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_0e5c13ed8e56c6f7.manifest
File versionNot Applicable
File size25,704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_0ef359a4a769ca17.manifest
File versionNot Applicable
File size25,704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_1053243b8b6fd401.manifest
File versionNot Applicable
File size25,697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_109ee25ca4bb6776.manifest
File versionNot Applicable
File size25,697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista
File nameAmd64_01f9331f8e6cf4456ec010b3840ffcb1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_144626304916cc95.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_033f13b1db89d9e1dc8619eeb35feaac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_4156a735fa282adf.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_12e59d578171dcfb6eb0ae5dced3a21f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d36f9b98a7bd383a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_187ff34d8954cdf4cf85e0c2dad9f4cd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_bdb52ef9b62770bd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1cbd4ac384b340b32d92a78b61922f18_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_d67a714fb1fcd536.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_254eb06a4077eb5ff918dc6e5ad86ab0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_60344f74083db17d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_425ca0af28e25ab227a881b10b8cb693_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_43e2442512f5c527.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_45b20f77d8522478d474a08252987249_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_bc5d1b8f508e6cf7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5018a3c503a1d483f70d3c771f4e6f62_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b04d3b594114d8ec.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_582ad8ce3bb69a4313b7f24145370385_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c6428bac8e316596.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5b83108802156c678122c5e032dc4525_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_3889ad9ede82f909.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_73e4eb72903405545345d4f103f8b5b9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_63a37ab474baade5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7728164ee9a61faa20a820780521887e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_d25f349c0c7171a9.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_788cf52d69480100701555d85c305694_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d7dd63b8992047f2.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7b308cb5df55a41080e9d1461b85c917_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_a4b7a555688b4af0.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8485dea312f2a826ab83b3148ae3afba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_44966db765cc39f5.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a695e0331505eeecc7f91dc555f14241_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_85a889365d31b280.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_abce32a51bc15d53da456da823fdad4f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_212f9dc129e44f1c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bb04a1fb6fb3927b66fbf499e14b8885_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f49dbf4119435bf9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c3c67594445a4a41446962618bb4c734_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_0d74450f4c341f84.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cbf1a591063237c0671d9e796e4c7b84_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_933596f650699a2c.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d0f58b0e3bf84193cff5ea952f3cfec6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b9bb5985e09bdd77.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d6394495629f3cbcb886bf0323cacbe1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_21002b13c62cd7d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dac1177617d6ad1e2872ea521d6b9ac4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_608246e105b8329c.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_deb1c7fd3342cb12db3553a9646389ac_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_abe221892ee211d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e3260d27761bb21030418c60cdf2e035_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_55878691f08bac01.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eb362982e4f7d40ffa8ea5b6ccfe2132_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b60e3d4ceeb9b416.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_efc43ed1d9ab15fd8bc0018a5f1800af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_13fb0731786f3c7c.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f16194f18d52c03df6d23ca998a421f7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_39af4759c7b94f6e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f6e67c4faab70839255727d19d31ca6f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_a7e2be910eaba059.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fdb77d2b78a218da4982da32a120d3f1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_e3360abefd9f5b85.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ff70e904e279ec2fe804e37f3b60f8b3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_03649092acef668b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c3e2cce1f92f2ca2.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c47a129912422fc2.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c5d9dd2ff64839ac.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c6259b510f93cd21.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_2b468191f14ee5b9.manifest
File versionNot Applicable
File size134,998
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_2bddc7490a61e8d9.manifest
File versionNot Applicable
File size134,998
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2d3d91dfee67f2c3.manifest
File versionNot Applicable
File size136,599
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2d89500107b38638.manifest
File versionNot Applicable
File size138,836
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c64852866f7240ce.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c6df983d888543ee.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c83f62d46c8b4dd8.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c88b20f585d6e14d.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_85c58a6f96b60bcd.manifest
File versionNot Applicable
File size25,915
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_865cd026afc90eed.manifest
File versionNot Applicable
File size25,915
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_87bc9abd93cf18d7.manifest
File versionNot Applicable
File size26,011
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_880858dead1aac4c.manifest
File versionNot Applicable
File size26,011
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_e89bd59f3ecc6bed.manifest
File versionNot Applicable
File size53,688
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_e9331b5657df6f0d.manifest
File versionNot Applicable
File size53,688
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_ea92e5ed3be578f7.manifest
File versionNot Applicable
File size53,958
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_eadea40e55310c6c.manifest
File versionNot Applicable
File size53,958
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_55614440350bd24e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,245
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_55f889f74e1ed56e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,245
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_5758548e3224df58.manifest
File versionNot Applicable
File size37,238
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_57a412af4b7072cd.manifest
File versionNot Applicable
File size37,238
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a7aaf7146b4382d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,730
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_6b11f5285fc73b4d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,730
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6c71bfbf43cd4537.manifest
File versionNot Applicable
File size25,723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6cbd7de05d18d8ac.manifest
File versionNot Applicable
File size25,723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,555
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,367
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,904
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,211
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,616
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size8,414
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,211
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,821
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,592
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,267
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,890
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,925
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,840
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,875
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,881
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_f2f07ff1732d2de8.manifest
File versionNot Applicable
File size19,687
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f387c5a88c403108.manifest
File versionNot Applicable
File size19,687
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f4e7903f70463af2.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f5334e608991ce67.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_5fb5ee92696c9449.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:30
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_604d3449827f9769.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_61acfee06685a153.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_61f8bd017fd134c8.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_74cf59c37b14fa28.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_75669f7a9427fd48.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_76c66a11782e0732.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_7712283291799aa7.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_cf27e60e38f17483.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_cfbf2bc5520477a3.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d11ef65c360a818d.manifest
File versionNot Applicable
File size136,565
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16ab47d4f561502.manifest
File versionNot Applicable
File size138,802
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable

Další soubory pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008
File nameIa64_0196f43ff5f6d0461e4827cc7763d609_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c1ca2d4ac7b479db.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1a905638cf5a9b4394951efab2bbaa84_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_3a4d4d6ae2ce167a.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1e0d6629064593c5237ff88db836352f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_1d0984fde343b1c5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,126
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1e54edd19b414555d6eb73ab257f5310_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_223ec3bea659101b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_329f5b4418cd606ce66a585ccb460dd6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_af85f5c173802f38.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_451b7f6c71d53694da73fb993839a54d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_59126475e75796da.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4b18f5cf6179f7efe1b346e7b05c7ad8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_e53d9b67657bdecc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,126
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5087a7c7f4c29e890c225875c41aa53a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b84a3f100e248e8d.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6a4758c44dbc758dc6e2fa31fe2904dc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_eefbfea117f57616.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7d96b261a23a9c427d0efc58777e0ac7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_be2979d17c3f5a90.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a7c9b18d0a58ec551408d2734b43214c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c71c795681ad77f2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bfe14f644d58f562dfb8418c03a0f3d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_67e4ecd60b407a2e.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c1051d4a13412e25b7150728e4dc44b7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_aed60f81fb917ff8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d9fff80d91be85d2e9083151a719cdf6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f87f9522780909bb.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f35cf84fa223989828a26c28192d0c86_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_daafe7ddd1efe0be.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fc35e21c4665fa0f95b402a585dc8343_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2f96218d573e477f.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_69bce5a23de8d172.manifest
File versionNot Applicable
File size14,991
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6a08a3c3573464e7.manifest
File versionNot Applicable
File size14,991
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d1209a5236088a89.manifest
File versionNot Applicable
File size136,582
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16c58734f541dfe.manifest
File versionNot Applicable
File size138,819
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6c226b46b42be59e.manifest
File versionNot Applicable
File size16,819
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6c6e2967cd777913.manifest
File versionNot Applicable
File size16,819
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2b9fa32fdb6fb09d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,996
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2beb6150f4bb4412.manifest
File versionNot Applicable
File size25,996
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_8e75ee5f838610bd.manifest
File versionNot Applicable
File size53,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_8ec1ac809cd1a432.manifest
File versionNot Applicable
File size53,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_fb3b5d0079c5771e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,228
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_fb871b2193110a93.manifest
File versionNot Applicable
File size37,228
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_1054c8318b6ddcfd.manifest
File versionNot Applicable
File size25,710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_10a08652a4b97072.manifest
File versionNot Applicable
File size25,710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,536
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,191
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,604
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size8,393
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f4e7903f70463af2.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f5334e608991ce67.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_61acfee06685a153.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_61f8bd017fd134c8.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_76c66a11782e0732.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_7712283291799aa7.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d11ef65c360a818d.manifest
File versionNot Applicable
File size136,565
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16ab47d4f561502.manifest
File versionNot Applicable
File size138,802
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
token kidnapping update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Vlastnosti

ID článku: 956572 - Poslední kontrola: 04/13/2010 14:30:49 - Revize: 5.0

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 SP1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Aktualizace SP1 pro Windows Vista, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008

 • kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB956572
Váš názor
.js'><\/script>");