Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Aktualizace systémů Windows Vista a Windows Server 2008 pro kompatibilitu aplikací z prosince 2008

Podpora pro systém Windows Vista bez nainstalované aktualizace Service Pack skončí 13. dubna 2010. Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, ověřte, zda používáte systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Další informace naleznete na této webové stránce společnosti Microsoft: Končí podpora pro některé verze systému Windows

Úvod
Aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací je aktualizace softwaru, které řeší běžné problémy s kompatibilitou aplikací v systému Windows Vista. Společnost Microsoft tyto aktualizace pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008 vydává pravidelně.

Tato aktualizace softwaru je předpokladem pro aplikaci Windows Internet Explorer 8. Tato aktualizace pomáhá zvýšit spolehlivost při instalaci a použití aplikace Windows Internet Explorer 8.

Chcete-li okamžitě nainstalovat aktualizaci ze srpna 2008, klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy a potom klikněte na příkaz Windows Update. V navigačním podokně klikněte na odkaz Zkontrolovat aktualizace a poté podle pokynů nainstalujte všechny doporučené aktualizace.
Další informace

Typy problémů řešené aktualizacemi pro kompatibilitu aplikací

Při pokusu o instalaci určitých starších her nebo aplikací v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 se může objevit jeden nebo více následujících příznaků:
 • Hra, aplikace nebo firmware nejsou nainstalovány správně.
 • Hra, aplikace nebo firmware způsobují nestabilitu systému.
 • Primární funkce hry, aplikace nebo firmwaru nefungují správně.

Aplikace, u nichž po instalaci této aktualizace dochází ke změně chování

V následující tabulce jsou uvedeny aplikace, které byly přidány do balíčku kumulativní aktualizace z prosince 2008. V tabulce je rovněž popsáno chování aplikace po instalaci aktualizace.

Aktualizace pro kompatibilitu aplikací aktivují v systémech Windows Vista a Windows Server 2008 několik změn. Dále jsou uvedeny tři nejčastější změny:
 • Pevné zablokování
  Aktualizace aplikaci pevně zablokuje. Pevné zablokování zabrání aplikaci, která není kompatibilní se systémem Windows Vista a Windows Server 2008, ve spuštění v daném operačním systému.

  Poznámka: Systém Windows používá pevné zablokování u aplikací jiných výrobců pouze v případě, že výrobce dané aplikace poskytl souhlas.
 • Podmíněné zablokování
  Aktualizace aplikaci podmíněně zablokuje. Podmíněné zablokování zobrazí při spuštění aplikace, která není kompatibilní se systémem Windows Vista, upozornění.
 • Aktualizace
  Aktualizace zlepšuje funkčnost aplikace v systému Windows Vista.

Aplikace, které jsou zahrnuty do aktualizace z prosince 2008

AplikaceChování po instalaci aktualizace
Windows Internet ExplorerAktualizováno s cílem zlepšit funkčnost
Microsoft Zune SoftwarePevně zablokováno při upgradu ze systému Windows XP na systém Windows Vista
Kaspersky Internet Security nebo Anti-Virus, až do verze 7Pevně zablokováno při upgradu ze systému Windows XP na systém Windows Vista
Poznámka: Aktualizace pro kompatibilitu aplikací systému Windows Vista jsou kumulativní. Každá aktualizace obsahuje všechna vylepšení, která byla obsažena v předchozích aktualizacích pro kompatibilitu aplikací. Úplný seznam aplikací, na něž se tato aktualizace pro kompatibilitu aplikací vztahuje, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
953960 Jak získat nejnovější aktualizaci systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací a aplikace obsažené v aktualizaci systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Řešení problémů s kompatibilitou aplikací, které se nevyřeší nejnovější aktualizací pro kompatibilitu aplikací

Pokud nainstalujete nejnovější verzi aktualizace pro kompatibilitu aplikací a přesto v systému Windows Vista stále dochází k problémům s kompatibilitou aplikací, proveďte následující kroky řešení potíží:
 • Po instalaci aktualizace pro kompatibilitu aplikací restartujte počítač, aby mohly být dokončeny případné další procesy a aby systém mohl správně načíst všechny ovladače.
 • Spusťte aplikaci v režimu kompatibility.

  Použijete-li režim kompatibility, systém Windows Vista bude při spuštění dané aplikace emulovat vybraný operační systém.

  Chcete-li aplikaci spustit v režimu kompatibility, postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start a potom do pole Zahájit hledání napište název programu.
  2. V seznamu Programy klikněte pravým tlačítkem na název programu a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Na kartě Kompatibilita zaškrtněte políčko Tento program spustit v režimu kompatibility pro.
  4. V seznamu vyberte operační systém a klikněte na tlačítko OK.
 • Obraťte se na dodavatele aplikace.

  Pokud určitou aplikaci v systému Windows Vista nelze spustit, případně pokud určitý hardware po instalaci systému Windows Vista nefunguje podle očekávání, obraťte se na dodavatele softwaru nebo hardwaru a požádejte jej o pokyny, jak tento problém vyřešit. V obvyklých případech obsahuje web dodavatele i část věnovanou podpoře, ve které jsou uvedeny další informace o kompatibilitě.

  Dodavatel softwaru je často schopen vyřešit problém s nekompatibilitou některým z následujících způsobů:
  • Aktualizace, která zajistí kompatibilitu aktuální verze aplikace se systémem Windows Vista
  • Verze aplikace kompatibilní se systémem Windows Vista
  • Informace o změnách konfigurace pro zajištění kompatibility aplikace se systémem Windows Vista

  Další informace o tom, jak se obrátit na dodavatele softwaru a hardwaru, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost kontaktních informací jiných výrobců.

Informace o aktualizaci

Jak získat aktualizaci systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací

Metoda 1: Povolení automatických aktualizací (doporučeno)
Povolte v systému Windows Vista funkce Automatické aktualizace. Tato metoda je doporučená k zajištění nejnovějších aktualizací a představuje nejlepší způsob, jak zajistit, že vždy obdržíte nejnovější aktualizace.

Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy a potom klikněte na příkaz Windows Update.
 2. V navigačním podokně klikněte na odkaz Změnit nastavení.
 3. Vyberte požadované nastavení automatických aktualizací.
 4. Zaškrtněte políčko Při stahování, instalaci nebo upozorňování na aktualizace zahrnout také doporučené aktualizace a pak klikněte na tlačítko OK.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Povolit.
Metoda 2: Kontrola dostupných aktualizací na webu Windows Update
Pokud nechcete zapínat funkci Automatické aktualizace, spusťte službu Windows Update. Tato metoda nainstaluje nejnovější verzi aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací.

Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy a potom klikněte na příkaz Windows Update.
 2. V navigačním podokně klikněte na odkaz Zkontrolovat aktualizace.
 3. Až program Windows Update dokončí kontrolu aktualizací, klikněte na odkaz Zobrazit dostupné aktualizace.
 4. Kliknutím zaškrtněte políčka u aktualizací, které chcete nainstalovat, a poté klikněte na tlačítko Instalovat.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Povolit.
Metoda 3: Stažení aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací z webu služby Stažení softwaru

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows Server 2008 (KB957388)

StáhnoutStáhnout balíček Aktualizace pro systém Windows Server 2008 pro systémy s procesorem Itanium (KB957388)

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows Server 2008 x64 Edition (KB957388)

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows Vista (KB957388)

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows Vista pro systémy platformy x64 (KB957388)

Datum vydání: 9. prosince 2008

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Jak zjistit, zda máte nainstalovanou nejnovější aktualizaci

Aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací jsou doručovány prostřednictvím funkce Automatické aktualizace systému Windows Vista. Je možné, že již máte nainstalovanou aktualizaci ze srpna 2008. Chcete-li ověřit, zda je tato aktualizace již nainstalována, navštivte web Windows Update a klikněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.

Další informace o nejnovějších aktualizacích pro kompatibilitu aplikací naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
953960 Jak získat nejnovější aktualizaci systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací a aplikace obsažené v aktualizaci systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Aktualizace popsaná v tomto článku nahrazuje aktualizace popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
929427 Aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací
932246 Aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací z března 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
935280 Aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací z července 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
943302 Aktualizace systému Windows Vista pro kompatibilitu aplikací z prosince 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
947562 Aktualizace systémů Windows Vista a Windows Server 2008 pro kompatibilitu aplikací z května 2008
954366 Aktualizace systémů Windows Vista a Windows Server 2008 pro kompatibilitu aplikací ze srpna 2008

Známé problémy po instalaci této aktualizace

Po instalaci této aktualizace nemusí fungovat správně zařízení CD nebo DVD. Pokud vyberete toto zařízení v okně Správce zařízení a zobrazíte jeho vlastnosti, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Spuštění softwaru pro toto zařízení bylo zablokováno, protože je známo, že jeho spuštění v systému Windows způsobuje potíže. Obraťte se na dodavatele hardwaru a požádejte jej o nový ovladač. (Kód 48)
Tento problém nastává v případě, že starší aplikace nainstalovala ovladače, které nejsou kompatibilní se systémem Windows Vista.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 957388 - Poslední kontrola: 05/29/2014 13:08:00 - Revize: 1.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

 • atdownload kbexpertisebeginner kbsurveynew kbinfo KB957388
Váš názor