Návod ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení z 9. září 2008

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Jako součást trvalé snahy společnosti Microsoft o poskytování nástrojů pro zjišťování a doporučení k nasazení aktualizací zabezpečení je poskytován tento návod ke zjišťování a nasazování pro všechny aktualizace vydané během cyklu vydávání střediska MSRC (Microsoft Security Response Center).

Tento návod obsahuje doporučení založená na typech scénářů, které se mohou vyskytovat v různých prostředích s operačním systémem společnosti Microsoft. Návod zahrnuje i popis použití například následujících nástrojů:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
 • MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer)
 • WSUS (Windows Server Update Services)
 • Microsoft System Center Configuration Manager
 • Microsoft SMS (Systems Management Server)
 • Extended Security Update Inventory Tool
Tento článek obsahuje návod ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení vydaných 9. září 2008.
Další informace

Zjišťování a nasazování

Prostředí, v nichž se ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení používají služby Windows Update, Microsoft Update, Office Update a Mactopia

Všechny aktualizace vydané 9. září 2008 jsou k dispozici prostřednictvím následujících webů. Jakékoli výjimky jsou případně popsány u jednotlivých webů. Jsou také uvedeny produkty podporované jednotlivými weby.

Poznámka: Všechny aktualizace nejsou k dispozici na každém z webů v tomto seznamu.
Windows Update
Produkty podporované tímto webem:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Microsoft Update
Pokud používáte službu Microsoft Update, můžete zjišťovat aktualizace zabezpečení vydané 9. září 2008.Obecné výjimkyWeb Microsoft Update nepodporuje následující produkty:
 • Visual Studio 2002 / Visual Studio 2003
 • Digital Image Suite 2006
 • SQL 7.0 / Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0
 • Report Viewer 2005 / Report Viewer 2008
 • Visual FoxPro 8.0 Service Pack 1 (SP1) / Visual FoxPro 9.0 SP1 / Visual FoxPro 9.0 SP2 nainstalované v systému Windows 2000 SP4
 • Platform SDK: GDI+
 • Jakékoli součásti sady Office 2000
 • Jakékoli produkty pro počítače Macintosh
 • MSN Messenger / Windows Live Messenger
Specifické výjimky: Tento měsíc nejsou žádné specifické výjimky.
Office Update
Produkty podporované tímto webem:
 • Office 2000
 • Office 2002
 • Office 2003
 • Office 2007
Obecné výjimky
 • Služba Office Update nepodporuje součásti systému Office 2007 v počítačích se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008. Je nutné použít místo ní službu Microsoft Update.
 • Služba Office Update nepodporuje žádné produkty pro počítače Macintosh.
Mactopia
Produkty podporované tímto webem:
 • Microsoft Office 2001 for Mac
 • Microsoft Office 2004 for Mac
 • Microsoft Office X for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac

Prostředí zjišťující aktualizace zabezpečení pomocí nástroje MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) verze 2.1

Pokud používáte nástroj MBSA verze 2.1, můžete zjistit aktualizace zabezpečení vydané 9. září 2008.

Poznámka: Byl vydán nástroj MBSA verze 2.1, který plně podporuje kontrolu systémů Windows Vista a Windows Server 2008 s vyhodnocováním chyb zabezpečení.

Obecné výjimky Nástroj MBSA verze 2.1 nepodporuje následující produkty:
 • Visual Studio 2002 / Visual Studio 2003
 • Digital Image Suite 2006
 • SQL 7.0 / Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0
 • Report Viewer 2005 / Report Viewer 2008
 • Visual FoxPro 8.0 SP1 / Visual FoxPro 9.0 SP1 / Visual FoxPro 9.0 SP2 nainstalované v systému Windows 2000 SP4
 • Platform SDK: GDI+
 • Jakékoli součásti sady Office 2000
 • Jakékoli produkty pro počítače Macintosh
 • Microsoft Works 8, pokud používáte offline kontrolu
  Poznámka: Další informace naleznete dále v části Offline a online kontroly.
 • MSN Messenger / Windows Live Messenger
 • MBSA verze 1.2.1 a MBSA verze 2.0.1
  Poznámka: Tyto nástroje nejsou nadále podporovány.
Specifické výjimky: Tento měsíc nejsou žádné specifické výjimky.Offline a online kontroly
 • Online kontrola
  Jedná se o případ, když má systém kontrolovaný nástrojem MBSA 2.1 funkční připojení k webu Microsoft Update. To je zobrazeno ve zprávě o dokončené kontrole.
 • Offline kontrola
  Jedná se o případ, když je systém kontrolovaný nástrojem MBSA 2.1 spravován službou WSUS nebo když zabezpečené offline prostředí přinutí systém použít offline katalog WSUSSCN2.CAB.

Prostředí zjišťující a nasazující aktualizace zabezpečení pomocí služby WSUS (Windows Server Update Services)

Můžete zjišťovat a nasazovat aktualizace zabezpečení vydané 9. září 2008, pokud používáte některý z následujících produktů:
 • WSUS 2.0 Service Pack 1 (SP1)
 • WSUS 3.0
 • WSUS 3.0 SP1
Obecné výjimkySlužba SUS nepodporuje následující produkty:
 • Visual Studio 2002 / Visual Studio 2003
 • Digital Image Suite 2006
 • SQL 7.0 / Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0
 • Report Viewer 2005 / Report Viewer 2008
 • Visual FoxPro 8.0 SP1 / Visual FoxPro 9.0 SP1 / Visual FoxPro 9.0 SP2 nainstalované v systému Windows 2000 SP4
 • Platform SDK: GDI+
 • Jakékoli součásti sady Office 2000
 • Jakékoli produkty pro počítače Macintosh
 • MSN Messenger / Windows Live Messenger
Specifické výjimky: Tento měsíc nejsou žádné specifické výjimky.

Prostředí zjišťující a nasazující aktualizace zabezpečení pomocí nástroje SMS 2.0, SMS 2003 nebo SCCM 2007

Můžete zjistit a nasadit všechny aktualizace zabezpečení vydané 9. září 2008, pokud používáte některý z následujících produktů:
 • Systems Management Server (SMS) 2.0 s nástrojem SUS Feature Pack
 • Systems Management Server (SMS) 2003 s nástrojem SUS Feature Pack
 • Systems Management Server (SMS) 2003 s nástrojem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)
 • System Center Configuration Manager (SCCM) 2007
Obecné výjimky
 • Verze Microsoft Systems Management Server 2003 Service Pack 3 (SP3) zahrnuje podporu pro správu systémů Windows Vista a Windows Server 2008, a zároveň tyto systémy vyžadují právě tuto verzi.
 • Server SMS 2003 s nástrojem ITMU a nástroj SCCM 2007 nepodporují následující produkty:
  • Visual Studio 2002 / Visual Studio 2003
  • Digital Image Suite 2006
  • SQL 7.0 / Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0
  • Report Viewer 2005 / Report Viewer 2008
  • Visual FoxPro 8.0 SP1 / Visual FoxPro 9.0 SP1 / Visual FoxPro 9.0 SP2 nainstalované v systému Windows 2000 SP4
  • Platform SDK: GDI+
  • Jakékoli součásti sady Office 2000
  • Jakékoli produkty pro počítače Macintosh
  • MSN Messenger / Windows Live Messenger
 • Server SMS s nástrojem SUS Feature Pack nepodporuje následující produkty:
  • Forefront Client Security 1.0 nainstalovaný v systému Windows 2000 SP4
  • Report Viewer 2005 / Report Viewer 2008
  • Visual FoxPro 9.0 SP1 / Visual FoxPro 9.0 SP2 nainstalované v systému Windows 2000 SP4
  • .NET Framework 2.0 a .NET Framework 2.0 SP1 nainstalované v systému Windows 2000 SP4
  • Windows Media Player 11
  • Digital Image Suite 2006
  • Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0
  • SQL Server 2005
  • SQL Server 2008
  • Visual Studio 2008
  • Exchange 2007
  • Microsoft Works 8
  • Office 2007
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Jakékoli verze x64 systému Windows nebo serveru SQL Server
  • Jakékoli verze systému Windows nebo serveru SQL Server pro procesory Itanium
 • Nástroje SMS SUS Feature Pack, SMS ITMU a SCCM nepodporují žádné produkty pro počítače Macintosh.
Specifické výjimky:Tento měsíc nejsou žádné specifické výjimky.

Poznámka: Nástroj SMS SUS Feature Pack vyžaduje nástroj ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool), aby mohl zjistit všechny aktualizace zabezpečení.

Chcete-li stáhnout nástroj ESUIT, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Souhrn možností zjišťování a nasazování

Následující tabulka shrnuje možnosti zjišťování a nasazování u každé nové aktualizace zabezpečení.

Poznámka: S ohledem na zjednodušení tabulky do ní nejsou zahrnuty položky uvedené v části Obecné výjimky u příslušných technologií zjišťování a nasazování.

Například sloupec SMS SUS Feature Pack v této tabulce může obsahovat „Ano“. Bulletin zabezpečení však uvádí mezi postiženými produkty také součást systému Windows Vista. Dříve bychom v tabulce uvedli, že nástroj SMS SUS Feature Pack podporuje aktualizaci zabezpečení částečně, protože nástroj SMS SUS Feature Pack nepodporuje součásti systému Windows Vista. Nyní již v tabulce na tento produkt nebereme ohled, protože je vždy uveden jako obecná výjimka.
Aktualizace zabezpečeníBulletinSoučástOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 2.1WSUS 2.0 a WSUS 3.0SMS SUS Feature PackSMS Inventory Tool for Microsoft UpdatesSystem Center Configuration Manager 2007
Zjišťování a nasazováníZjišťování a nasazováníZjišťování a nasazováníPouze zjišťováníZjišťování a nasazováníZjišťování a nasazováníZjišťování a nasazováníZjišťování a nasazování
954593MS08-052GDI+AnoAnoAnoAnoAnoAnoAnoAno
954156MS08-053Windows Media EncoderNelze použítAnoAnoAnoAnoAnoAnoAno
954154MS08-054Windows Media PlayerNelze použítAnoAnoAnoAnoAnoAnoAno
955047MS08-055OfficeAnoNelze použítAnoAnoAnoAnoAnoAno

Znovu vydané aktualizace zabezpečení

Tento měsíc nebyly opětovně vydány žádné aktualizace zabezpečení.

Nejčastější dotazy

Jaké kroky podniká společnost Microsoft za účelem poskytování návodu k nasazení těchto aktualizací?

Doporučujeme správcům systému, aby se připojili k odbornému webovému vysílání, které se uskutečňuje každý měsíc, kde se dozví další informace o aktualizacích zabezpečení. Webové vysílání týkající se této aktualizace zabezpečení se koná 10. září 2008 ve 20:00 (SEČ). Zaregistrovat se můžete na následujícím webu společnosti Microsoft:Co bychom měli dále vědět o nástroji MBSA?

Další informace o programech, které nástroj MBSA v současnosti podporuje, naleznete na následující stránce webu TechNet: Lze určit, zda jsou aktualizace požadovány, pomocí serveru SMS nebo nástroje System Center Configuration Manager?

Ano. Server SMS usnadňuje zjištění a nasazení těchto aktualizací zabezpečení. Server SMS 2.0 s nástrojem SUS Feature Pack a server SMS 2003 s nástrojem SUSFP používají ke zjišťování technologii nástroje MBSA verze 1.2.1. Proto mají server SMS 2.0 s nástrojem SUS Feature Pack a server SMS 2003 s nástrojem SUSFP obdobná omezení jako nástroj MBSA verze 1.2.1.

Další informace o serveru SMS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Ke zjištění všech aktualizací zabezpečení v systému Microsoft Windows a v jiných produktech společnosti Microsoft, jichž se tento problém týká, je nutné použít nástroj SUS Feature Pack společně s nástrojem Extended Security Update Inventory Tool.

Další informace o omezeních nástroje SUS Feature Pack naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306460Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) vrací u některých aktualizací zprávy s poznámkou
Server SMS 2.0 s nástrojem SUS Feature Pack a server SMS 2003 s nástrojem SUS Feature Pack používají ke zjišťování požadovaných aktualizací zabezpečení pro aplikace systému Microsoft Office (například Microsoft Word) také nástroj Microsoft Office Inventory Tool.

Zákazníci používající server SMS 2003 mohou ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení používat také nástroj ITMU. Nástroj ITMU používá stejnou technologii jako služba Microsoft Update. Další informace o nástroji ITMU naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Nástroj SCCM (System Center Configuration Manager) 2007 používá ke zjišťování a nasazování těchto aktualizací zabezpečení službu WSUS 3.0. Tudíž vše, co je podporováno službou WSUS 3.0, je podporováno i nástrojem System Center Configuration Manager 2007.
Vlastnosti

ID článku: 957486 - Poslední kontrola: 01/16/2015 10:51:39 - Revize: 1.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office X pro počítače Mac Standard Edition, Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB957486
Váš názor