Chování klientských počítačů po instalaci aktualizace systému DNS

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora systému Windows Vista Service Pack 1 (SP1) končí 12. července 2011. Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, ověřte, zda používáte systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Další informace naleznete na této webové stránce společnosti Microsoft: Končí podpora pro některé verze systému Windows.
ÚVOD
Tento článek znalostní báze Knowledge Base obsahuje informace o scénářích využívajících funkci zobecnění názvů systému DNS, které jsou touto aktualizací ovlivněny. Správci systému Windows a pracovníci technické podpory by si měli tento dokument přečíst, určit, zda je jejich výpočetní prostředí ohroženo chováním popsaným v této aktualizaci, a ověřit, zda po dokončení instalace této aktualizace jsou názvy DNS úspěšně přeloženy.
Další informace

Definice

TermínDefinice
Plně kvalifikovaný název domény (FQDN)Plně kvalifikovaný název domény je úplný název domény pro konkrétní počítač nebo hostitele v síti Internet. Příkladem je název host.contoso.com.
Systém DNS (Domain Name System)DNS je internetový standard, který překládá názvy hostitelů na IP adresy.
Přípona primárního serveru DNSPřípona primárního serveru DNS je doménový název, který je v plně kvalifikovaném názvu domény uveden napravo od názvu hostitele. Počítače registrují záznamy hostitele v této zóně DNS.
Nesouvislý obor názvůVe výchozím nastavení je přípona primárního serveru DNS plně kvalifikovaného názvu domény počítače stejná jako název domény Active Directory, v níž je umístěn účet počítače. Pokud se přípona primárního serveru DNS liší, říká se o příslušném klientovi, že je v nesouvislém oboru názvů. Další informace naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
Kořenová doména doménové struktury (FRD)Kořenová doména doménové struktury je nadřazená, „horní“ nebo první doména v doménové struktuře Active Directory. Počáteční doménou je stromová struktura Active Directory. Další informace naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
Doména s jediným popiskemDoména s jediným popiskem je název domény DNS, který se skládá z jediného popisku, jako je například CONTOSO. Na rozdíl od běžných názvů domén Active Directory nemohou být tyto domény zaregistrovány u internetového registrátora. Pro podporu oboru názvů domény s jedním popiskem je vyžadována další konfigurace. Další informace naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
Přípona DNS specifická pro připojeníPřípona DNS specifická pro připojení je přípona DNS, která je specifická pro použitý připojovací adaptér (modem, síťový adaptér atd.) v počítači. Přípona DNS specifická pro připojení je obvykle přiřazena serverem DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), který tomuto adaptéru propůjčuje IP adresu. Lze ji rovněž nastavit ručně pomocí dialogového okna Upřesnit nastavení TCP/IP. Další informace naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft: K nastavení této přípony lze rovněž použít zásady skupiny.
Zobecnění názvů DNSZobecnění názvů DNS je proces, jehož prostřednictvím překladač v klientovi DNS řeší dotazy na názvy hostitelů, a to tak, že k názvu hostitele připojí název, jako je například corp.microsoft.com. Pokud se zpracování tohoto dotazu nezdaří, je název o jeden popisek zobecněn a je odeslán nový dotaz (je připojen pouze název microsoft.com).
Úroveň zobecněníÚroveň zobecnění lze definovat jako minimální počet popisků připojených při zpracování dotazu DNS v průběhu zobecnění názvů DNS. Tato aktualizace umožňuje správci mít tuto hodnotu pod kontrolou. Minimální počet připojovaných popisků a tedy i úroveň zobecnění by měla určovat organizační hranice. Má-li například podnik s názvem contoso organizační hranici contoso.co.us, mely by úroveň zobecnění být 3. Organizační hranicí je obecně kořenová doména doménové struktury.
Služba Active Directory Adresářová služba Active Directory ukládá informace o objektech v síti a zpřístupňuje tyto informace uživatelům a správcům sítě.

Aktuální přehled zobecňování názvů DNS

Zobecňování názvů DNS je proces využívaný počítači se systémem Windows, u nichž nebyly nakonfigurovány seznamy pro hledání přípon názvů DNS, k řešení dotazů DNS pro hostitelské názvy s jedním popiskem. Překladač odešle dotaz DNS na název hostitele, o jehož překlad byl požádán, a pak tento název hostitele zřetězí s příponou primárního serveru DNS místního počítače. Pokud tento název není úspěšně vyřešen, je dotaz iteračně opakován s odebráním nejlevější části zbývající přípony primárního serveru DNS, dokud není dotaz vyřešen nebo není dosaženo organizační hranice. Zobecnění je funkce klienta DNS systému Windows.

Toto chování při zobecňování názvů DNS efektivně vynucuje organizační hranici na druhé úrovni domény. V doméně Active Directory, jejíž přípona primárního serveru DNS je contoso.com, je organizační hranicí contoso a jedná se druhou úroveň.

Překladač v klientech systému Windows se při řešení plně kvalifikovaných názvů DNS nespoléhá na zobecňování, je-li splněna některá z následujících podmínek:
 • Je nakonfigurován seznam hledání přípon názvů DNS. Seznam hledání přípon může být nakonfigurován ručně nebo pomocí zásad skupiny (rozbalte postupně položky Konfigurace počítače, Šablony pro správu a Síť a pak klikněte na položku Klient DNS).Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  294785Nové zásady skupiny pro službu DNS v systému Windows Server 2003
 • Na kartě DNS dialogového okna Upřesnit nastavení TCP/IP součásti Internet Protocol (TCP/IP) není zaškrtnuto políčko Připojit příponu DNS domény nadřazené primární doméně.
Další informace o zobecňování názvů DNS naleznete na následujícím webu TechNet společnosti Microsoft:

Změny v zobecňování názvů DNS

Tato aktualizace klienta DNS zavádí koncept konfigurovatelné úrovně zobecnění, která poskytuje detailní kontrolu nad popiskem, jímž bude zobecňování končit. Před instalací této aktualizace bylo v systému Windows pevně nastaveno použití organizační hranice se dvěma popisky. Úroveň zobecnění nyní poskytne správci podrobnou kontrolu nad určením organizační hranice domény Active Directory pro klienty, kteří se pokoušejí přeložit adresy prostředků v rámci této domény.

Úrovně zobecnění pro klienta systému Windows připojeného k doméně Active Directory, s kořenovou doménou doménové struktury contoso.com a contoso.co.us jsou 2 a 3.

Správa zobecňování

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Ve výchozím nastavení je zobecňování zapnuto pro hostitelské názvy s jedním popiskem, pokud není definován seznam hledání přípon. Zobecňování lze řídit nebo explicitně zapnout či vypnout ručně, změnou položky registru nebo použitím zásad skupiny. Chcete-li toto nastavení změnit ručně úpravou registru, přidejte hodnotu DWORD s názvem UseDomainNameDevolution k následujícímu podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
Chcete-li přidat tuto položku registru, postupujte takto:
 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Jako název hodnoty DWORD zadejte UseDomainNameDevolution a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klikněte pravým tlačítkem na položku UseDomainNameDevolution a potom klikněte na příkaz Změnit.
 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a pak klikněte na tlačítko OK. Tím povolíte zobecňování názvů DNS.

  Poznámka: Hodnota 0 indikuje, že je zobecňování zakázáno.
 7. Ukončete program Editor registru.
Chcete-li toto nastavení změnit pomocí zásad skupiny, přidejte hodnotu DWORD s názvem UseDomainNameDevolution k následujícímu podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient\
Chcete-li vyhledat příslušnou zásadu v Editoru zásad, rozbalte postupně položky Konfigurace počítače, Šablony pro správu, Síť a Klient DNS a pak dvakrát klikněte na položku Zobecňování primární přípony DNS.

Nastavení úrovně zobecnění

Úroveň zobecnění by měla být nastavena na hodnotu 2 nebo vyšší, v závislosti an organizační hranici:
 • Hodnota 2 nebo vyšší, například hodnota 3, zaručuje, že v průběhu zobecňování jsou připojeny nejméně 3 popisky přípony primárního serveru DNS.
 • Hodnota 2 zajišťuje stejné chování jako před instalací této aktualizace.
Dále je uvedena tabulka, která znázorňuje chování při zobecňování s různými kombinacemi hodnot registru.

V systému Windows 2000 lze úroveň zobecnění nastavit pouze ručně, a to přidáním hodnoty DWORD s názvem DomainNameDevolutionLevel k následujícímu podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
U operačních systémů Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista a Windows Server 2008 lze úroveň zobecnění nastavit ručně provedením změn v registru nebo pomocí zásad skupiny.
 • Chcete-li toto nastavení změnit ručně úpravou registru, přidejte hodnotu DWORD s názvem DomainNameDevolutionLevel k následujícímu podklíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
 • Chcete-li toto nastavení změnit pomocí zásad skupiny, otevřete položku Úroveň zobecňování primární přípony DNS v následujícím umístění:
  Konfigurace počítače/Šablony pro správu/Síť/Klient DNS
  Nastavení Úroveň zobecňování primární přípony DNS je nová zásada, kterou zavádí tato funkce s cílem definovat úroveň zobecnění, která je vhodná pro doménu, web, organizační jednotku nebo počítač. Tato zásada ukládá tuto úroveň v položce DomainNameDevolutionLevel typu DWORD, která je umístěna v následujícím podklíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsNT\DNSClient\
 • Nastavení zobecňování lze v rámci domény nasadit pomocí zásad skupiny. Další informace o úpravách a použití zásad skupiny naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
Poznámky týkající se nastavení úrovně zobecnění
 • Úroveň zobecnění by měla odpovídat organizační hranici ze dvou následujících důvodů:
  • Zajištění, aby zobecněné dotazy zůstaly uvnitř organizace.
  • Zajištění, aby všechny domény, které byly dříve k dispozici prostřednictvím zobecnění, byly k dispozici i nadále.
 • Nastavení úrovně zobecnění na hodnotu 2 znamená, že chování bude stejné jako před instalací této aktualizace.
 • Toto nastavení zásad skupiny se uplatní pouze tehdy, jsou-li klienti, u nichž je toto nastavení zásad skupiny uplatněno, aktualizováni pomocí aktualizace 957579.
 • Další informace o nasazování skriptů prostřednictvím zásad skupiny naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
 • Zásady skupiny pro úroveň zobecnění nejsou v systémech Windows Server 2000 a Windows NT 4 podporovány. Správci domén mohou vytvořit skripty, které jsou spouštěny na klientech připojených k doméně, aby bylo možné nastavit příslušný klíč ručně.
 • Jsou-li v počítači nastaveny místní položka registru a zásady skupiny, budou mít zásady skupiny přednost.
 • Výchozím chováním této aktualizace v průběhu instalace je automaticky určit úroveň zobecnění. Logika tohoto postupu je popsána v další části.

Chování při zobecnění

V následující tabulce je vysvětleno chování při zobecnění a výběr úrovní zobecnění na základě následujících klíčů registru.
Povolit zobecnění (UseDomainNameDevolution)Úroveň zobecnění (DomainNameDevolutionLevel)Chování
0 (Funkce zobecnění je zakázaná.)Libovolná hodnotaZobecňování je zakázáno. Klient pouze připojí příponu primárního serveru DNS a přípony specifické pro připojení. Přípona primárního serveru DNS nebude zobecněna.
1 (Funkce zobecnění je povolená.)1Úroveň zobecnění 1 není podporována. Proto je funkce vypnuta.
1 (Funkce zobecnění je povolená.)Hodnoty 2 až 50Zobecnění je zapnuto a úroveň zobecnění je nastavena na zadanou hodnotu v rozsahu 2 až 50.
Klíč neexistuje. (Ve výchozím nastavení je funkce zobecnění zapnutá.)1Zobecňování je vypnuto.
Klíč neexistuje. (Ve výchozím nastavení je funkce zobecnění zapnutá.)Hodnoty 2 až 50Zobecnění je zapnuto a úroveň zobecnění je nastavena na zadanou hodnotu v rozsahu 2 až 50.
Klíč neexistuje. (Ve výchozím nastavení je funkce zobecnění zapnutá.)Místní klíč ani klíč zásad skupiny neexistuje. Úroveň zobecnění je nastavena na hodnotu 2.

Chování úrovně zobecnění v rámci jednotlivých platforem s aktualizací a bez ní

PlatformyAktualizace nainstalovánaÚroveň zobecněníKonfigurovatelné
Windows NT 4, Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1 a Windows Server 2008 Service Pack 1Ne2Ne
Windows Vista Service Pack 2 a Windows Server 2008 SP2Ne2Ano
Windows NT 4, Windows 2000 Service Pack 4,Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Vista Service Pack 2 a Windows Server 2008 Service Pack 2AnoAutomatickyAno
Windows 7NeAutomatickyAno
Výchozím chováním této aktualizace v průběhu instalace je automaticky určit úroveň zobecnění. Logika tohoto chování je popsána v další části.

Automatické určení úrovně zobecnění

Pokud neexistují položky registru úrovně zobecnění, které jsou uvedeny dříve, počítač automaticky určí úroveň zobecnění na základě následujícího postupu:
 1. Nejprve počítač místně určí kořenovou doménu doménové struktury. V rámci této operace nejsou použity žádné síťové dotazy.
 2. Jakmile je kořenová doména doménové struktury získána, je podrobně analyzována:
  • Úroveň zobecnění bude nastavena na hodnotu 2, je-li počet popisků v kořenové doméně doménové struktury roven 1. Jedná se tedy o doménu s jedním popiskem.
  • Úroveň zobecnění bude nastavena na hodnotu odpovídající počtu popisků v kořenové doméně doménové struktury, je-li přípona primárního serveru DNS koncovou dílčí příponou kořenové domény doménové struktury.
   • Příklady koncových přípon DNS pro contoso.com a contoso.co.us jsou corp.contoso.com a corp.contoso.co.us.
   • Příklady koncových přípon DNS pro contoso.com a contoso.co.us jsou corp.contoso.com a corp.contoso.co.us.
  • Zobecnění nebude provedeno, pokud primární přípona DNS není koncovou příponou kořenové domény doménové struktury nebo v případě nesouvislého oboru názvů.

Výchozí chování

Dále je uvedeno výchozí chování při zobecňování v počítači klienta poté, co je v tomto počítači nainstalována aktualizace zobecňování názvů systému DNS:
 • Je-li v počítači povoleno použití seznamu hledání přípon
  Je-li v počítači povoleno použití seznamu hledání přípon, nemá zobecňování názvů systému DNS žádný efekt (je zablokováno) Po dokončení instalace této aktualizace nedojde ke změně tohoto chování.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  275553Jak konfigurovat seznam hledání přípon domén v klientech služby DNS
 • Je-li název domény, k níž se klient připojuje, tvořen jediným popiskem
  • Úroveň zobecnění bude nastavena na hodnotu 2, je-li počet popisků v kořenové doméně doménové struktury roven 1 a přípona primárního serveru DNS je koncovou dílčí příponou kořenové domény doménové struktury.
  • Je-li počet popisků v kořenové doméně doménové struktury roven 1 a přípona primárního serveru DNS není koncovou dílčí příponou kořenové domény doménové struktury, úroveň zobecnění bude vypnuta.
 • Je-li počítač součástí nesouvislého oboru názvů
  V počítačích, které jsou členy domény, závisí zobecnění DNS na kombinacích kořenové domény doménové struktury a přípona primárního serveru DNS, jak je znázorněno v následující tabulce. Je-li kořenová doména doménové struktury zcela odpojena od přípony primárního serveru, bude zobecňování vypnuto.
V následující tabulce je uveden souhrn chování před instalací této aktualizace a po něm pro některé hypotetické situace. V této tabulce popisek FRD reprezentuje kořenovou doménu doménové struktury a PDS představuje příponu primárního serveru DNS. Buňky tabulky ukazují úroveň zobecnění před aktualizací / úroveň zobecnění po aktualizaci.
PDSFRDFRDFRDFRD
Contoso (jeden popisek)Contoso.comContoso.co.nzAsiapac.contoso.com
Contoso.com2/VYPNUTO2/22/VYPNUTO (odpojeno)2/VYPNUTO (odpojeno)
Contoso.co.nz2/VYPNUTO2/VYPNUTO (odpojeno)2/32/VYPNUTO (odpojeno)
America.Contoso.co.nz2/VYPNUTO2/VYPNUTO (odpojeno)2/32/VYPNUTO (odpojeno)
nz (jeden popisek)Žádné zobecňování, protože PDS je pouze jeden popisek. 2/VYPNUTO (contoso.com nemá na konci nz)2/2 (contoso.co.nz má na konci nz)2/VYPNUTO (asiapac.contoso.com nemá na konci nz)
Potenciální potíže související s chováním popsaným výše a možná řešení těchto potíží jsou popsány dále.

Řešení potenciálních potíží

Tato aktualizace mění výchozí chování zobecňování DNS, je-li zobecňování v počítači povoleno. Po dokončení instalace této aktualizace bude dynamicky vypočtena úroveň zobecnění. Proto mohou existovat situace, které mohou vést k neúspěšnému překladu u názvů, které se překládaly okamžitě.

Správci ohrožených sítí mohou tyto potíže vyřešit třemi způsoby:
 • Ruční konfigurace limitu úrovně zobecnění na hodnotu vhodnou pro konkrétní název domény
  V této konfiguraci systém DNS provede zobecnění na úrovni určené správcem, nikoli na úrovni závisející na kořenové doméně doménové struktury.
  Příklad:
  • V počítači bez aktualizace s povoleným zobecňováním:
   Je-li kořenovou doménou doménové struktury Contoso.corp.com a příponou primárního serveru DNS je America.Contoso.corp.com, neúspěšný dotaz na wpad by postupně vedl k dotazu na wpad.corp.com, který může být pro danou organizaci platný.
  • V počítači s touto aktualizací by se dotaz na wpad zastavil na wpad.contoso.corp.com. Tím by mohlo dojít k porušení překladu názvů pro wpad.corp.com. Správce se však této situaci může vyhnout a nastavit v počítačích odpovídající úroveň zobecnění. Další informace naleznete v části Nastavení úrovně zobecnění.
 • Vytvoření seznamu hledání přípon DNS
  Je-li v této konfiguraci nakonfigurován seznam hledání přípon DNS, systém DNS vyzkouší přípony v tomto seznamu. Správce může zajistit, aby tento seznam hledání přípon obsahoval domény všech serverů, k nimž se původně přistupovalo s využitím zobecnění.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  275553Jak konfigurovat seznam hledání přípon domén v klientech služby DNS
 • Přemístění síťového prostředku do kořenové domény doménové struktury, v níž je umístěn počítač, který se pokouší o přístup k tomuto prostředku
Nejčastější dotazy
 1. Kdo by měl tuto aktualizaci nasadit?

  Odpověď: Další informace o tom, kdo by měl tuto aktualizaci nasadit, naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft, kde je uvedeno vysvětlení v informačním zpravodaji společnosti Microsoft 971888:
 2. Proč se nejedná o bulletin?

  Odpověď: Zobecňování je velice důležité pro zákazníky, kteří mají klienty v podřízeném oboru názvů a prostředky v nadřazeném oboru názvů. Tato aktualizace způsobuje změny tohoto chování. Tato aktualizace může v některých podnicích způsobit potíže s přístupem k určitým prostředkům. Proto doporučujeme, aby se správci sítě důkladně seznámili s touto změnou a pak tuto aktualizaci nasadili způsobem, který zajistí, že oba obory názvů budou v provozu a budou bezpečné.
 3. Jaký je doporučený způsob instalace této aktualizace?

  Odpověď: To závisí na konfiguraci podnikové sítě. U organizací, v nichž se ke všem prostředkům přistupuje pomocí kořenové domény doménové struktury, lze tuto aktualizaci nasadit tak, jak je, do všech počítačů. Dále jsou uvedeny příklady:
  • Kořenová doména doménové struktury je contoso.co.us a organizační hranice je rovněž contoso.co.us. V tomto případě lze aktualizaci nasadit tak, jak je.
  • Kořenová doména doménové struktury je ad.contoso.co.us a organizační hranice je contoso.co.us. To znamená, že existují prostředky, jako je například mail.contoso.co.us, k nimž se přistupuje s využitím zobecnění. V tomto případě může správce nainstalovat tuto aktualizaci v jednom počítači, nastavit v nastavení zásad skupiny jako úroveň zobecnění hodnotu 3 a pak tuto aktualizaci nasadit. Další informace naleznete v části Řešení potenciálních potíží.
 4. Je k dispozici související informační zpravodaj zabezpečení?

  Odpověď: Ano. Další informace naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
 5. Existuje způsob, jak nastavit (vynutit) úroveň zobecnění v počítači bez ohledu na název kořenové domény doménové struktury a primární příponu?

  Odpověď: Další informace naleznete v části Řešení potenciálních potíží.
 6. Je třeba aktualizovat servery DNS?

  Odpověď: Ano. V případě, že počítač je současně serverem DNS, je komponenta klienta DNS touto aktualizací ovlivněna a musí s ní být nakládáno nezávisle na jakýchkoli potížích serveru DNS.
 7. Je třeba restartovat počítač nebo službu klienta DNS vždy, když dojde k ruční změně úrovně zobecnění v registru nebo k jejímu nastavení pomocí zásad skupiny nebo místních zásad?

  Odpověď: Ne. Pro tyto typy změn registru jsou k dispozici naslouchací procesy. Při změnách hodnot je služba DNS informována. Proto není restart systému ani restart služby vyžadován.
 8. Jak se změní chování v případě kořenové domény doménové struktury s jedním popiskem?

  Odpověď: Pokud je počet popisků v kořenové doméně doménové struktury menší než 2, bude nastavena úroveň zobecnění 2. Je to stejná úroveň zobecnění, která byla používána před dokončením instalace této aktualizace.
 9. Jaká je priorita úrovní zobecnění? S vědomím toho, že existují dvě různé položky registru, které definují úroveň zobecnění v závislosti na tom, zda bylo nastavení provedeno místně v počítači pomocí registru nebo správcem, který využil zásady skupiny, jaké je pořadí priority pro následující dvě položky registru?

  Položka registru 1: Nastavená ručně úpravou registru
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DnsCache\Parameters\DomainNameDevolutionLevel

  Položka registru 2: Nastavená pomocí zásad skupiny
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient\DomainNameDevolutionLevel


  Odpověď: Položka registru 2 má přednost a přepíše položku registru 1. Jsou-li v počítači nastaveny místní položka registru i zásady skupiny, mají zásady skupiny přednost.
 10. Funguje úroveň zobecnění nastavená správcem pomocí zásad skupiny nebo ruční úpravou registru pro připojené i nepřipojené počítače?

  Odpověď: Ano, toto nastavení funguje i pro počítače, které nejsou připojeny k doméně.
 11. Je po dokončení instalace této aktualizace název kořenové domény doménové struktury načten z místního počítače nebo je použit vyhledávací dotaz čekající na řadič domény?

  Odpověď: Tato operace je provedena na místní úrovni.
INFORMACE O SOUBORECH KE STAŽENÍ
Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Pro všechny podporované 32bitové edice systému Windows Vista

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované edice x64 systému Windows Vista

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované 32bitové edice systému Windows Server 2008

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované edice x64 systému Windows Server 2008

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované edice systému Windows Server 2008 pro procesory Itanium

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované 32bitové edice systému Windows XP

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované edice x64 systému Windows XP

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované edice x64 systému Windows Server 2003

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované 32bitové edice systému Windows Server 2003

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované edice systému Windows Server 2003 pro procesory Itanium

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované edice systému Windows 2000

StáhnoutStáhnout balíček

Datum vydání: 9. června 2009

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Jak zjistíte, zda používáte 32bitovou nebo 64bitovou edici systému Windows

Pokud si nejste jisti, jakou verzi systému Windows používáte nebo zda je to 32bitová nebo 64bitová verze, spusťte nástroj Systémové informace (Msinfo32.exe) a zkontrolujte hodnotu, která je uvedena u položky Typ systému. Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Zadejte příkaz msinfo32.exe a stiskněte klávesu ENTER.
 3. V okně Systémové informace se podívejte na hodnotu u položky Typ systému.
  • V případě 32bitových edic systému Windows má položka Typ systému hodnotu PC založené na procesoru x86.
  • V případě 64bitových edic systému Windows má položka Typ systému hodnotu PC založené na procesoru x64.
Další informace o tom, jak zjistit, zda počítač používá 32bitovou nebo 64bitovou edici systému Windows, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
827218Jak zjistit, zda počítač používá 32bitovou nebo 64bitovou verzi operačního systému Windows
INFORMACE O SOUBORECH
Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.

Informace o souborech pro systém Windows 2000

Pro všechny podporované edice systému Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Afd.sys5.0.2195.7204119,15217-Oct-200810:38x86
Dnsapi.dll5.0.2195.7280139,02420-Apr-200920:30x86
Dnsrslvr.dll5.0.2195.728098,06420-Apr-200920:30x86
Msafd.dll5.0.2195.7158105,74420-Apr-200920:30x86
Tcpip.sys5.0.2195.7162320,52818-Jun-200822:35x86

Informace o souborech pro systém Windows XP a Windows Server 2003


 • Soubory týkající se konkrétního milníku (RTM, SPn) a složky služby (QFE, GDR) jsou označeny ve sloupcích Požadavek na aktualizaci SP a Složka služby.
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby QFE obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Kromě souborů uvedených v těchto tabulkách tato aktualizace softwaru nainstaluje rovněž příslušný soubor katalogu zabezpečení (KBčíslo.cat), který je podepsaný digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.1.2600.2975100,35216-Aug-200611:58x86SP2SP2GDR
Afd.sys5.1.2600.3463138,36816-Oct-200814:35x86SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.1.2600.3557150,52820-Apr-200917:41x86SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.1.2600.355745,56820-Apr-200917:41x86SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.1.2600.3394245,24820-Jun-200815:38x86SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,750,61418-Apr-200905:07Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.1.2600.3394360,32020-Jun-200810:45x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.3394225,92021-Jun-200823:22x86SP2SP2GDR
6to4svc.dll5.1.2600.2975100,35216-Aug-200612:08x86SP2SP2QFE
Afd.sys5.1.2600.3463138,36816-Oct-200814:48x86SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.1.2600.3557149,50420-Apr-200917:29x86SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.1.2600.355745,56821-Apr-200918:29x86SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.1.2600.3394245,24820-Jun-200815:49x86SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,752,13218-Apr-200905:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.1.2600.3394360,96020-Jun-200810:44x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.3394225,92020-Jun-200809:32x86SP2SP2QFE
Afd.sys5.1.2600.5695138,49616-Oct-200814:43x86SP3SP3GDR
Dnsapi.dll5.1.2600.5797149,50420-Apr-200917:17x86SP3SP3GDR
Dnsrslvr.dll5.1.2600.579745,56820-Apr-200917:17x86SP3SP3GDR
Mswsock.dll5.1.2600.5625245,24820-Jun-200816:02x86SP3SP3GDR
System.admNot Applicable1,752,13218-Apr-200905:04Not ApplicableSP3SP3GDR
Tcpip.sys5.1.2600.5625361,60020-Jun-200811:51x86SP3SP3GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.5625225,85620-Jun-200811:08x86SP3SP3GDR
Afd.sys5.1.2600.5695138,49616-Oct-200815:07x86SP3SP3QFE
Dnsapi.dll5.1.2600.5797149,50420-Apr-200917:06x86SP3SP3QFE
Dnsrslvr.dll5.1.2600.579745,56820-Apr-200917:06x86SP3SP3QFE
Mswsock.dll5.1.2600.5625245,24820-Jun-200817:43x86SP3SP3QFE
System.admNot Applicable1,752,13218-Apr-200905:04Not ApplicableSP3SP3QFE
Tcpip.sys5.1.2600.5625361,60020-Jun-200811:59x86SP3SP3QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.5625225,85620-Jun-200811:16x86SP3SP3QFE

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2003 a systému Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4392291,84030-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4498308,22430-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449879,36030-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318492,54430-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:57Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318768,51230-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,68030-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47230-Apr-200920:57x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392292,35230-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4498308,73630-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449879,36030-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318493,05630-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318784,89630-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,80830-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49630-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200815:46x86SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4498161,79220-Apr-200918:38x86SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56820-Apr-200918:38x86SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318256,00020-Jun-200818:32x86SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,772,18418-Apr-200904:52Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318384,00020-Jun-200814:22x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,36820-Jun-200813:55Not ApplicableSP2SP2GDR
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200816:03x86SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4498161,79220-Apr-200918:30x86SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56820-Apr-200918:30x86SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318257,02420-Jun-200819:01x86SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,772,18418-Apr-200904:52Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318390,65620-Jun-200811:01x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,49620-Jun-200810:19Not ApplicableSP2SP2QFE

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4392583,68030-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4498442,36830-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.4498129,02430-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318785,40830-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:54Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.43181,287,16830-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318763,77630-Apr-200920:54Not ApplicableSP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:54x86SP2SP2GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:54x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47230-Apr-200920:54x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392584,19230-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4498442,36830-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.4498129,02430-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318789,50430-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.43181,310,20830-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318764,41630-Apr-200920:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49630-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW

Informace o souborech pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008
 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky.
  VerzeProduktMilníkSložka služby
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Aktualizace Service Pack 1 je integrována do původní vydané verze systému Windows Server 2008. Proto se soubory verze RTM týkají pouze systému Windows Vista. Soubory verze RTM mají číslo verze 6.0.0000.xxxxxx.
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) instalované pro každé prostředí jsou uvedeny samostatně. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení (atributy nejsou uvedeny) jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200915:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200915:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200915:23Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:43Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:33Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:43Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:38Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:25Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200915:10Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200915:10Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:26Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200915:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200915:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:27Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200915:10Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200915:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200918:12Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200918:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200918:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:26Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200918:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200918:12Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200918:12Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:50Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6000.16857164,35204-May-200912:42x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1685724,57604-May-200910:25x86
Dnsrslvr.dll6.0.6000.1685783,96804-May-200912:42x86
Dnsapi.dll6.0.6000.21052164,86404-May-200912:16x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2105224,57604-May-200910:13x86
Dnsrslvr.dll6.0.6000.2105284,48004-May-200912:16x86
Dnsapi.dll6.0.6001.18255167,42404-May-200912:23x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825525,08804-May-200910:11x86
Dnsrslvr.dll6.0.6001.1825586,52804-May-200912:23x86
Dnsapi.dll6.0.6001.22425167,93604-May-200912:17x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242525,08804-May-200910:18x86
Dnsrslvr.dll6.0.6001.2242586,52804-May-200912:17x86
Dnsapi.dll6.0.6002.18031168,44804-May-200912:08x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909:59x86
Dnsrslvr.dll6.0.6002.1803186,52804-May-200912:08x86
Dnsapi.dll6.0.6002.22128168,44804-May-200912:18x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212825,08804-May-200910:06x86
Dnsrslvr.dll6.0.6002.2212886,52804-May-200912:18x86
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:55Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:55Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29027-Mar-200908:23Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200918:54Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:36Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:41Not Applicable

Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200916:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200917:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200916:43Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200917:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200917:18Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02905-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200917:18Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200917:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200917:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200917:18Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67405-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200917:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91205-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16805-May-200919:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15405-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69405-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43805-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55405-May-200917:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89205-May-200917:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85805-May-200917:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74505-May-200917:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15705-May-200917:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19105-May-200917:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200918:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200918:40Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:26Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200919:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200919:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200919:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200919:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:48Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6000.16857219,13604-May-200912:50x64
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1685727,64804-May-200910:41x64
Dnsrslvr.dll6.0.6000.16857114,17604-May-200912:50x64
Dnsapi.dll6.0.6000.21052219,13604-May-200912:46x64
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2105227,64804-May-200910:42x64
Dnsrslvr.dll6.0.6000.21052114,68804-May-200912:46x64
Dnsapi.dll6.0.6001.18255221,18404-May-200912:59x64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825528,67204-May-200910:38x64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.18255117,76004-May-200912:59x64
Dnsapi.dll6.0.6001.22425221,69604-May-200912:36x64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242528,67204-May-200910:41x64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.22425117,76004-May-200912:36x64
Dnsapi.dll6.0.6002.18031221,69604-May-200912:16x64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803128,67204-May-200910:21x64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.18031117,76004-May-200912:16x64
Dnsapi.dll6.0.6002.22128221,69604-May-200912:15x64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212828,67204-May-200910:20x64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.22128117,76004-May-200912:15x64
Dnsclient.admxNot Applicable10,29002-Apr-200919:25Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29024-Mar-200909:01Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:54Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:39Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:39Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6000.16857164,35204-May-200912:42x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1685724,57604-May-200910:25x86
Dnsapi.dll6.0.6000.21052164,86404-May-200912:16x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2105224,57604-May-200910:13x86
Dnsapi.dll6.0.6001.18255167,42404-May-200912:23x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825525,08804-May-200910:11x86
Dnsapi.dll6.0.6001.22425167,93604-May-200912:17x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242525,08804-May-200910:18x86
Dnsapi.dll6.0.6002.18031168,44804-May-200912:08x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909:59x86
Dnsapi.dll6.0.6002.22128168,44804-May-200912:18x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212825,08804-May-200910:06x86

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:38Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:38Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:53Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:53Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:53Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:39Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:39Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:39Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:47Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:47Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:47Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:17Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:32Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:32Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:32Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:32Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6001.18255430,08004-May-200912:26IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825560,41604-May-200910:29IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.18255223,23204-May-200912:26IA-64
Dnsapi.dll6.0.6001.22425430,08004-May-200912:25IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242560,41604-May-200910:36IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.22425223,23204-May-200912:25IA-64
Dnsapi.dll6.0.6002.18031430,08004-May-200912:03IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803160,41604-May-200910:14IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.18031223,23204-May-200912:03IA-64
Dnsapi.dll6.0.6002.22128430,08004-May-200912:08IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212860,41604-May-200910:15IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.22128223,23204-May-200912:08IA-64
Dnsclient.admxNot Applicable10,29027-Mar-200908:23Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:54Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:39Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:40Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6001.18255167,42404-May-200912:23x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825525,08804-May-200910:11x86
Dnsapi.dll6.0.6001.22425167,93604-May-200912:17x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242525,08804-May-200910:18x86
Dnsapi.dll6.0.6002.18031168,44804-May-200912:08x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909:59x86
Dnsapi.dll6.0.6002.22128168,44804-May-200912:18x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212825,08804-May-200910:06x86

Další informace o souborech pro systémy Windows Server 2008 a Windows Vista

Seznam dalších souborů, které jsou poskytovány prostřednictvím těchto balíčků, zobrazíte kliknutím na následující odkaz:
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 957579 - Poslední kontrola: 09/05/2012 11:33:00 - Revize: 2.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Aktualizace SP1 pro Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbregistry KB957579
Váš názor