Při pokusu o instalaci aktualizace pro aplikaci Visual FoxPro 8.0 nebo Visual FoxPro 9.0 se zobrazí chybová zpráva: Funkce, kterou chcete použít, se nachází na síťovém prostředku, který není přístupný

Příznaky
Při pokusu o instalaci aktualizace pro aplikaci Microsoft Visual FoxPro 8.0 nebo Microsoft Visual FoxPro 9.0 se může zobrazit zpráva podobná následující:
Funkce, kterou chcete použít, se nachází na síťovém prostředku, který není přístupný.
Klepnutím na tlačítko OK akci opakujte, nebo zadejte do uvedeného pole jinou cestu obsahující instalační balíček Název_souboru.msi.
Příčina
Tento problém může nastat z několika příčin. Mezi tyto příčiny patří následující:
 • Instalační program nemůže v mezipaměti Instalační služby systému Windows najít správný soubor MSI produktu.
  Při instalaci aplikace Visual FoxPro 8.0 nebo Visual FoxPro 9.0 instalační program uloží odpovídající soubor MSI do mezipaměti Instalační služby systému Windows. Na tento soubor MSI uložený v mezipaměti je odkazováno, když se produkt pokoušíte opravit nebo přeinstalovat nebo kdykoli instalujete aktualizaci produktu.

  V určitých případech instalační program nemůže v mezipaměti Instalační služby systému Windows najít příslušný soubor MSI. V těchto případech se instalační program pokouší najít umístění zdroje tak, že zjišťuje přítomnost zdrojového instalačního souboru produktu v umístění, které instalační program použil při svém posledním spuštění. Pokud instalační program nemůže najít umístění zdroje, zobrazí se výzva k poskytnutí instalačních médií.
 • Atributy hash souborů se neshodují.
  Aktualizace pro aplikaci Visual FoxPro jsou založené na Instalační službě systému Windows. Instalační služba systému Windows pomocí čísel verzí souborů určuje, zda soubor v počítači je starší verze a zda je nutné jej nahradit novějším souborem obsaženým v aktualizaci.

  Některé soubory, jako jsou například textové a zdrojové soubory, neobsahují čísla verzí. U těchto souborů aktualizace založená na Instalační službě systému Windows používá ke zjištění novějších souborů jinou metodu. Tato metoda pro všechny soubory, které neobsahují číslo verze, používá atribut hash. Pro všechny soubory, které neobsahují číslo verze, dojde k porovnání atributu hash souboru v počítači s atributem hash souboru v databázi Instalační služby systému Windows. Pokud se atributy hash těchto dvou souborů neshodují, pokusí se instalační program načíst soubor ze zdrojových instalačních médií.

  Poznámka: V určitých případech můžete ručně upravit soubor nainstalovaný během procesu instalace. Pokud tak učiníte, může dojít k neshodám atributů hash. V takovém případě se může při instalaci aktualizace zobrazit výzva k poskytnutí instalačních médií pro daný produkt.

  Pro ruční úpravy souboru instalovaného během procesu instalace existují legitimní důvody. Například můžete před umístěním produktu na sdílenou síťovou položku ve vaší organizaci přidat kód Product Key (PID) do instalačního procesu licencované kopie aplikace Visual FoxPro. To je vhodné, abyste nemuseli kód PID sdílet s uživateli, kteří si musí produkt nainstalovat. Tato změna se obvykle provádí v textovém souboru s názvem Setup.sdb. Po provedení takové změny se atribut hash tohoto souboru již neshoduje s atributem hash, který má Instalační služba systému Windows pro tento soubor ve své databázi.
Jak potíže obejít
Chcete-li se tomuto problému vyhnout, vložte do jednotky CD počítače instalační disk CD produktu. Nebo zadejte cestu k dostupným instalačním médiím produktu. Instalační média například mohou být na pevném disku počítače nebo ve sdílené síťové složce.

Pokud chcete aktualizaci nasadit do většího počtu počítačů, ve kterých k tomuto problému dochází, doporučujeme použít parametr příkazového řádku /addsource.

Použití parametru příkazového řádku /addsource

Nejnovější aktualizace softwaru pro aplikaci Visual FoxPro 8.0 nebo Visual FoxPro 9.0 obsahují podporu parametru příkazového řádku /addsource. Pokud se při pokusu o instalaci aktualizace zobrazí chybová zpráva uvedená v části Příznaky, použijte parametr příkazového řádku /addsource. Pomocí tohoto parametru příkazového řádku můžete zadat umístění, ve kterém bude Instalační služba systému Windows vyhledávat soubory.

Chcete-li použít tento parametr příkazového řádku, postupujte takto:

Krok 1: Ověřte, zda aktualizace softwaru, kterou se pokoušíte nainstalovat, podporuje parametr příkazového řádku /addsource

Postupujte tak, že pomocí jednoho z následujících přepínačů příkazového řádku otevřete dialogové okno s nápovědou k použití:
 • /?
 • /help
Pokud je instalována aktualizace podporující parametr příkazového řádku /addsource, tento parametr příkazového řádku bude uveden v dialogovém okně s nápovědou k použití.

Krok 2: Zkopírujte instalační médium nebo bitovou kopii instalace pro správce produktu Visual FoxPro

Najděte složku dostupnou ze všech počítačů, do kterých chcete nainstalovat aktualizaci softwaru. Pak do této složky zkopírujte některou z následujících položek:
 • Instalační médium produktu Visual FoxPro

  Poznámka: Z instalačního média je nutné zkopírovat všechny soubory.
 • Dříve vytvořená bitová kopie instalace pro správce produktu Visual FoxPro
Poznámky
 • Tato složka je obvykle umístěná v síťové sdílené položce.
 • Je nutné ověřit, zda složka se soubory z instalačního média aplikace Visual FoxPro obsahuje soubor Vs_setup.msi. Soubor Vs_setup.msi je požadován při použití parametru příkazového řádku /addsource.

Krok 3: Použijte parametr příkazového řádku /addsource

Při instalaci aktualizace softwaru použijte parametr příkazového řádku /addsource. Použijte následující syntaxi příkazu:
Název spustitelného souboru aktualizace /addsource "Cesta k balíčku Instalační služby systému Windows pro daný produkt"
Poznámka: Zástupný řetězec Cesta k balíčku Instalační služby systému Windows pro daný produkt nahraďte v příkazu cestou k balíčku Instalační služby systému Windows pro daný produkt, který jste v kroku 2 zkopírovali do složky.
foxpro8 foxpro80 foxpro8.0 foxpro9 foxpro90 foxpro9.0 addsource prompt source installation media vs_setup.msi msi
Vlastnosti

ID článku: 957599 - Poslední kontrola: 09/12/2008 12:23:59 - Revize: 1.1

Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 8.0 Professional Edition

 • kbprb kbtshoot kbexpertiseinter KB957599
Váš názor