Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis aktualizace Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3 Update

ÚVOD
Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS08-057, který obsahuje všechny podstatné informace o těchto aktualizacích zabezpečení pro sadu Microsoft Office 2008 for Mac. Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu zabezpečení, navštivte následující web společnosti Microsoft:
Podrobné informace o aktualizaci
Aktualizace Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3 Update obsahuje několik změn, které zlepšují zabezpečení, stabilitu, spolehlivost a výkon. Tato aktualizace dále obsahuje opravy chyb zabezpečení, které umožňují útočníkovi přepsat obsah paměti počítače pomocí škodlivého kódu.

Vylepšení, která jsou součástí aktualizace

Aktualizace sady Office 2008 for Mac verze 12.1.3 obsahuje následující vylepšení.

Vylepšení pro všechny aplikace sady Microsoft Office 2008 for Mac

 • Lepší zabezpečení Tato aktualizace opravuje chyby zabezpečení v sadě Office 2008 for Mac, které útočník může zneužít k přepsání obsahu paměti počítače pomocí škodlivého kódu. Další informace naleznete v bulletinu zabezpečení uvedeném výše v tomto dokumentu.
 • Vyšší stabilita Tato aktualizace řeší problém s neočekávaným ukončováním aplikací sady Office 2008 for Mac při jejich spuštění nebo použití.
 • Lepší práce s grafy Tato aktualizace vylepšuje následující problémy s výkonem při práci s grafy:
  • Vylepšuje výkon grafů obsahujících několik datových bodů.
  • Vylepšuje výkon při vytváření spojnicových a bodových grafů. Ve výchozím nastavení budou nové spojnicové a bodové grafy používat jednodušší formátování.
 • Vyšší spolehlivost zobrazování a rozvržení grafů a obrázků Tato aktualizace řeší následující problémy při práci s grafy a obrázky:
  • Tloušťka čar při tisku je 1 bod, i když je čára tenčí než 1 bod.
  • Je obtížné změnit velikost čáry a zajistit přitom, aby byla zcela rovná.
  • Po instalaci aktualizací sady Office 2008 for Mac dojde v aplikaci Microsoft PowerPoint 2008 for Mac k přesunutí konců řádků a pomlček.
  • Pokusíte-li se použít barvy v obrázku, který je několikrát vložen do určitého tvaru, je aplikace PowerPoint 2008 for Mac neočekávaně ukončena.
  • Podokno Order (Pořadí) v dialogovém okně Format Data Series (Formát datové řady) zobrazuje jako název nepojmenované datové řady v grafu prázdný řetězec. V této aktualizaci je pro nepojmenovanou datovou řadu v grafu použito označení <series x>. Hodnota x v tomto názvu zastupuje číslo řady.
  • Datové trendy zahrnují při výpočtu buňky obsahující hodnotu #N/A.
  • Popisky os u některých grafů jsou zkráceny.
 • Vyšší spolehlivost při otevírání dokumentu obsahujícího obrázek ve formátu PDF Tato aktualizace řeší problém s dokumenty sady Office, které obsahují obrázek ve formátu PDF. K tomuto problému dochází, jsou-li obrázky při otevření dokumentu v sadě Office pro systém Windows ztraceny nebo přesunuty.
 • Zlepšení stability pro dokumenty obsahující obrázky ve formátu PDF Tato aktualizace řeší problém s neočekávaným ukončováním aplikace Office 2008 for Mac při ukládání dokumentu s obrázkem ve formátu PDF.

Vylepšení aplikace Microsoft Word 2008 for Mac

 • Lepší kompatibilita s aplikací EndNote Tato aktualizace řeší problém, k němuž dochází při spuštění aplikace Word, je-li nainstalována aplikace EndNote X1. Nejsou k dispozici tlačítka nástrojů na standardním panelu nástrojů.
 • Zvýšená spolehlivost automatických oprav Tato aktualizace řeší problém, pokud změníte jazyk na němčinu, zadáte v aplikaci Word text a zobrazí se chybová zpráva typu:
  Tento příkaz není v této verzi aplikace Microsoft Word k dispozici.
 • Vyšší spolehlivost zobrazování obrázků SmartArt, grafů a obrázků Tato aktualizace řeší problém, který způsobuje zakrytí obrázků SmartArt, grafů a obrázků při rozšíření pravého okraje.
 • Vylepšená spolehlivost u kreslení tabulek Tato aktualizace řeší problém, který způsobuje, že po přidání nebo odstranění některých řádků v tabulce se běžný text v tabulce zobrazí jako tučný.
 • Vyšší spolehlivost při práci s dokumenty obsahujícími vloženou grafiku. Tato aktualizace řeší problém, který způsobuje, že vložená grafika je ve formátu HTML uložena s nesprávným zarovnáním.

Vylepšení aplikace Microsoft PowerPoint 2008 for Mac

 • Aplikace PowerPoint již nemění časové razítko uloženého souboru. Tato aktualizace řeší problém, k němuž dochází, když aplikace PowerPoint změní časové razítko uloženého souboru na čas, kdy je tento soubor otevřen. Tato změna platí pro binární soubory PPT, nikoli pro soubory PPTX OpenXML.
 • Zlepšení stability při otevření prezentací PowerPoint v systému Mac OS X 10.5 (Leopard) Tato aktualizace řeší problém uživatelů systému Mac OS X v10.5, který způsobuje neočekávané ukončení aplikace PowerPoint 2008 při otevření prezentace.
 • Správné zobrazování obrázků vložených do aplikace PowerPoint z jiných aplikací Tato aktualizace řeší problém, k němuž dochází při zkopírování nebo přetažení obrázku z webového prohlížeče nebo aplikace jiného subjektu než Microsoft, kdy se místo vlastního obrázku zobrazí adresa URL.

Vylepšení aplikace Microsoft Excel 2008 for Mac

 • Vylepšená spolehlivost výpočtů Tato aktualizace řeší následující problémy s výpočty:
  • Tato aktualizace řeší problém, k němuž dochází, když vzorec SUMIFS, který odkazuje na velké rozsahy buněk, vrací chybu #HODNOTA!.
  • Tato aktualizace řeší problém, k němuž dochází, když výpočet vzorce XIRR neodpovídá výsledkům výpočtu aplikace Excel pro systém Windows. Výsledky se rovněž liší v závislosti na tom, zda jsou použity soubory XLSX nebo XLS.
 • Vyšší stabilita kontingenčních tabulek Tato aktualizace řeší následující problémy:
  • Tato aktualizace řeší problém, k němuž dochází, když sešity aplikace Excel automaticky seřadí kontingenční tabulku a pak je aplikace Excel neočekávaně ukončena.
  • Tato aktualizace řeší problém, k němuž dochází, když v dialogovém okně Sort (Řadit) vyberete buňku mimo rozsah kontingenční tabulky a pak je aplikace Excel neočekávaně ukončena.
 • Vylepšená stabilita při ukládání dokumentů Tato aktualizace řeší následující problémy při ukládání dokumentů:
  • Tato aktualizace řeší problém, který brání aplikaci Excel v otevření uloženého souboru. Dojde-li k odstranění řádku obsahujícího maticový vzorec, může být soubor poškozen. Při otevření poškozeného souboru se může zobrazit následující chybová zpráva:
   Soubor nelze v aplikaci Excel otevřít. Soubor může být poškozen nebo mohl být upraven jeho původní formát.
  • Tato aktualizace řeší problém, který způsobuje, že se při uložení sešitu aplikace Excel zobrazí následující upozornění:
   Nedostatek paměti.
  • Tato aktualizace řeší problém, který brání otevření souboru XLSX uloženého z jiného souboru XLSX.
 • Vyšší výkon při vytváření grafů Tato aktualizace pomáhá zvýšit výkon při vytváření grafů na základě velké datové sady.

Vylepšení aplikace Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • Události kalendáře nejsou duplikovány v aplikaci Outlook Web Access nebo Outlook 2007 Tato aktualizace řeší problém, který způsobuje duplikaci událostí kalendáře v aplikaci Outlook Web Access nebo Microsoft Office Outlook 2007. K tomuto problému dochází, pokud účastník přijme změněnou a aktualizovanou žádost o schůzku v aplikaci Entourage 2008 for Mac. Tato oprava řeší tento problém pouze u nově vytvořených nebo přijatých schůzek. Chcete-li vyřešit tento problém pro starší události, měli byste vyprázdnit mezipaměť a vynutit tak její resynchronizaci.
 • Aktualizované informace o časových pásmech Tato aktualizace obsahuje aktualizované informace o časových pásmech.
 • Zvýšení spolehlivosti při pokusu o zabezpečené připojení k poštovní schránce v počítači, v němž je spuštěn Exchange Server 2007 Tato aktualizace řeší problém, k němuž dojde, pokusíte-li se po upgradu na aktualizaci sady Office 2008 for Mac 12.1.2 o zabezpečené připojení k poštovní schránce v počítači, v němž je spuštěn Microsoft Exchange Server 2007. Zobrazí se následující zpráva upozornění:
  Nelze navázat zabezpečené připojení k poštovníschránka_názevserveru, protože název serveru nebo IP adresa neodpovídá názvu nebo IP adrese v certifikátu serveru. Pokud budete pokračovat, zobrazované a odesílané informace budou zašifrované, ale nebudou zabezpečené.
 • Správné zobrazení textu v záhlaví zprávy Tato aktualizace řeší problém, k němuž dojde, obdržíte-li v aplikaci Entourage 2008 for Mac zprávy v japonštině a text v záhlaví zprávy je v aplikaci Apple Mail zobrazen s nesprávnými znaky.
 • Nástroj Entourage Account Setup Assistant byl vylepšen tak, aby umožňoval zpracování protokolu SSL a funkci automatického zjišťování veřejných složek. Tato aktualizace řeší následující problémy s nástrojem Entourage Account Setup Assistant:
  • Tato aktualizace řeší problém, k němuž dochází, když nástroj Account Setup Assistant naplní pole Veřejný server interním plně kvalifikovaným názvem domény serveru veřejné složky, nikoli veřejnou adresou URL aplikace Outlook Web Access. Adresu URL aplikace Outlook Web Access můžete použít jako název veřejného serveru, chcete-li usnadnit publikování veřejných složek pro přístup prostřednictvím Internetu.
  • Tato aktualizace řeší problém, k němuž dojde, pokud nástroj Account Setup Assistant v průběhu automatické konfigurace účtů zakáže protokol SSL (Secure Socket Layer) pro server LDAP. Možnost SSL je povolena pouze pro server Exchange a server veřejných složek, nikoli pro server LDAP. Je nutné ručně upravit nastavení účtů a vybrat tuto možnost pro server LDAP.

Požadavky

Před instalací aktualizace sady Office 2008 for Mac verze 12.1.3 ověřte, zda počítač používá systém Mac OS X 10.4.9 (Tiger) nebo novější verzi systému Mac OS.Chcete-li ověřit, zda počítač splňuje tuto nezbytnou podmínku, klikněte v nabídce Apple na příkaz O tomto počítači Mac. Dále musí být před instalací aktualizace Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3 Update v počítači nainstalovaná aktualizace Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.0 Update. Chcete-li ověřit, zda je nainstalovaná aktualizace Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.0 Update, postupujte takto:
 1. V nabídce Jít klikněte na příkaz Aplikace.
 2. Otevřete složku Microsoft Office 2008 a potom spusťte libovolnou aplikaci sady Office (například aplikaci Word).
 3. V nabídce aplikace Word klikněte na příkaz O aplikaci Word.
 4. V dialogovém okně O aplikaci Word porovnejte číslo verze vedle popisku Nejnovější nainstalovaná aktualizace.

Získání této aktualizace

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
StáhnoutStáhnout balíček aktualizace Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3 UpdateDatum vydání: 14. října 2008

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Aktualizované soubory

Pokud chcete získat úplný seznam souborů přidaných nebo změněných touto aktualizací, dvakrát klikněte na instalační program aktualizace a poté v nabídce File (Soubor) klikněte na příkaz Show Files (Zobrazit soubory).

Poznámka: Aktualizace sady Office 2008 for Mac verze 12.1.3 je také k dispozici prostřednictvím programu Microsoft AutoUpdate. To je program, který automaticky udržuje software společnosti Microsoft v aktuálním stavu. Pokud chcete použít funkci AutoUpdate, spusťte nějakou aplikaci systému Microsoft Office. Potom v nabídce Help (Nápověda) klikněte na příkaz Check for Updates (Zkontrolovat aktualizace).

Další informace o zdrojích informací pro sadu Office 2008 for Mac nalezete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 958267 - Poslední kontrola: 09/10/2012 13:56:00 - Revize: 3.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • dftsdahomeportal kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbexpertisebeginner kbqfe kbbug KB958267
Váš názor
);