Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Nelze přihlásit k doméně, připojte počítač k doméně nebo spustit Průvodce instalací služby Active Directory (Dcpromo.exe) v systému Windows Server 2003

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:958804
Důležité Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Ujistěte se před úpravami je nutné zálohovat registr. Ujistěte se, že víte, jak registr obnovit v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování, obnovení a úpravách registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows
Příznaky

Příznak 1

Při pokusu o připojení k doméně počítače se systémem Windows Server 2003, nemusí být operace úspěšná. Dále se zobrazí následující chybová zpráva:
Řadič této domény nelze poskytnout.

Příznak 2

Při pokusu o odebrání služby Active Directory z řadiče domény v počítači se systémem Windows Server 2003 ve stejné doméně pomocí jiného řadiče domény, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Není zaškrtnuto políčko označuje, že tento řadič domény je posledním řadičem domény název domény. Však lze kontaktovat žádný jiný řadič služby Active Directory pro tuto doménu.

Příznak 3

Při spuštění Dcdiag.exe) Nástroj příkazového řádku v počítači se systémem Windows Server 2003, operace se nezdaří. Jsou zaznamenány následující chyby:
Spuštění testu: NetLogons
* Kontrola oprávnění přihlašování sítě
......................... Test předán REPLAY-SERVER NetLogons
Spuštění testu: reklama
Volání vlastnosti závažná chyba: DsGetDcName (REPLAY-SERVER) se nezdařila, chyba 1355
Lokátor nebyl nalezen server.
......................... REPLAY-SERVER se nezdařil test reklama
Spustit test: FsmoCheck
Upozornění: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) volání se nezdařilo, chyba 1355
Nelze nalézt Server globálního katalogu - všechny GC se dolů.
Název řadiče domény: \\Replay-server.broadgate.local
Příznaky Locator: 0xe00003fd
Upozornění: DcGetDcName(TIME_SERVER) volání se nezdařilo, chyba 1355
Nelze najít časový Server.
Server, který má roli primárního řadiče domény je vypnutý.
Upozornění: DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) volání se nezdařilo, chyba 1355
Dobrý časový Server nebyl nalezen.
Upozornění: DcGetDcName(KDC_REQUIRED) volání se nezdařilo, chyba 1355
Služba KDC nemůže být nalezen - jsou všechny KDCs dolů.
......................... broadgate.local selhal test FsmoCheck
Příčina
Tomuto problému dochází, protože řadič domény, který je k dispozici v doméně není identifikuje sám jako řadič domény. To znamená, že nejsou sdíleny Sysvol a složky Netlogon. Tento problém může nastat v případě, že zásady a skripty, které jsou uloženy v %Windows%Sysvol\Sysvol\Název_domény složky nejsou k dispozici.

Zásady a skripty nebudou k dispozici v následujících scénářích.

Scénář 1

Složky politik a skripty mohou chybět úplně.

Scénář 2

Složky politik a skripty mohou být ve složce Ntfrs_Preexisting.

Scénář 3

Jsou složky politik a skripty. Jsou však prázdný.
Řešení
Upozornění Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že tyto potíže lze vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
Chcete-li tento problém vyřešit, ověřte následující cestu pro složku zásady a skriptů:
%Windows%Sysvol\Sysvol\Název domény
Postupujte podle kroků, v závislosti na příčině.

Řešení 1

 1. Pokud je nastavení jedné domény řadiče, vytvořte ručně složek politik a skripty.
 2. Spusťte Editor registru.Vyhledejte následující podklíč:
  HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfrs\Parameters\Backup a Restore\Process při spuštění
 3. Nastavte hodnotu položky registru BurFlags D4.

  Poznámka: Před změnou registru naleznete v části "Další informace".
 4. Restartování služby Ntfrs a vyčkejte, dokud sdílený systémový svazek a složky Netlogon.
 5. Spustit Dcgpofix Nástroj příkazového řádku.

  Poznámka: Po spuštění tohoto nástroje jsou implementovány výchozí zásady. Vlastní zásady nejsou implementovány.

  Další informace o nástroji Dcgpofix naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet:

Řešení 2

 1. Zkopírujte obsah ze složky Ntfrs_Preexisting %Windows%Sysvol\Sysvol\Název domény složka.
 2. Spusťte Editor registru.Vyhledejte následující podklíč:
  HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfrs\Parameters\Backup a Restore\Process při spuštění
  .
 3. Nastavte hodnotu položky registru BurFlags D4.

  Poznámka: Před změnou registru naleznete v části "Další informace".
 4. Restartování služby Ntfrs a vyčkejte, dokud sdílený systémový svazek a složky Netlogon.

Řešení 3

Pro nastavení řadiče domény s jedinou a prostředí s více řadiči domény obnovte z platnou zálohu složky politik a skripty.
Další informace
Další informace o tom, jak znovu sestavit ve stromu Sysvol klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
315457Jak znovu sestavit stromu SYSVOL a její obsah v doméně

Musíte být opatrní při znovu inicializovat databázi služby replikace souborů (FRS) nastavením hodnoty D4 nebo D2. Pokud systém souborů DFS (Distributed File System) je nakonfigurován v síti, provádí se nová inicializace databáze bude lišit v závislosti na sadě replik.
Další informace o klíči registru BurFlag klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
290762Pomocí klíče registru BurFlags znovu inicializovat službu replikace souborů sady replik

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 958804 - Poslední kontrola: 05/23/2011 15:56:00 - Revize: 3.0

, , , , ,

 • kbtshoot kbprb kbmt KB958804 KbMtcs
Váš názor
cript>");