Chybová zpráva: Nebyla spuštěna služba Automatické aktualizace (WUAUSERV) nebo je zakázána Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS). Při pokusu o instalaci aktualizací došlo k chybě 0x8DDD0018 nebo kód...

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Zdroj: Podpora společnosti Microsoft
RYCHLÉ ZVEŘEJNĚNÍ
ČLÁNKY PRO RYCHLÉ ZVEŘEJNĚNÍ OBSAHUJÍ INFORMACE PŘÍMO OD TECHNICKÉ PODPORY SPOLEČNOSTI MICROSOFT. INFORMACE, KTERÉ JSOU V NICH UVEDENY, BYLY VYTVOŘENY JAKO ODEZVA NA NOVÁ NEBO JEDINEČNÁ TÉMATA NEBO JSOU URČENY JAKO DOPLNĚK DALŠÍCH INFORMACÍ ZNALOSTNÍ BÁZE KNOWLEDGE BASE.
Příznaky
Když se pokusíte vyhledat nebo stáhnout aktualizace z webu Microsoft Windows Update nebo z webu Microsoft Update, může se zobrazit chybová zpráva podobná některé z následujících zpráv:

Na webu Windows Update došlo k chybě. Požadovanou stránku nelze zobrazit. Nebyla spuštěna služba Automatické aktualizace (WUAUSERV) nebo je zakázána Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS).
Chyba 0x8DDD0018

nebo

Server nenalezl žádnou položku odpovídající požadovanému identifikátoru URI (Uniform Resource Identifier).
Chyba 0x80244019


nebo


Zvolenou službu nelze spustit, protože není povolena nebo s ní není spojeno žádné povolené zařízení.
Chyba 0x80070422

Dále je možné, že v služba Automatické aktualizace je zakázána nebo není v systému spuštěna. Je možné, že rovněž nebudete moci službu Automatické aktualizace povolit a spustit.

Příčina
K těmto potížím může dojít, pokud je služba Automatické aktualizace v systému zakázána nebo pokud není aktuálně spuštěna Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS).

Poznámka: Některé viry a malware mohou zakázat službu Automatické aktualizace a způsobit tyto potíže. Známé varianty, které působí tyto potíže, jsou uvedeny v části Další informace na konci tohoto článku.Podrobnější informace o těchto kódech chyb naleznete v části Další informace dále v tomto článku.
Řešení
K řešení tohoto problému použijte následující metody počínaje metodou 1.

Metoda 1: Stažení a spuštění Nástroje pro odstranění škodlivého softwaru (MSRT) a následná kontrola, zda jsou spuštěny požadované služby

Stáhněte a spusťte nejnovější verzi Nástroje pro odstranění škodlivého softwaru pro váš systém. Tento nástroj je k dispozici pro 32bitové a 64bitové systémy. Tento nástroj kontroluje počítače se softwarem Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 a Windows Server 2003 a pomáhá odebírat infekce způsobené konkrétními převládajícími škodlivými softwary, včetně červů Blaster, Sasser a Mydoom. Jakmile byl Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru spuštěn, je třeba přejít ke kroku 3 a zajistit, že v systému jsou spuštěny požadované služby. Teprve pak se pokuste znovu nainstalovat aktualizace.

Chcete-li stáhnout 32bitovou verzi Nástroje pro odstranění škodlivého softwaru, klikněte sem.

Chcete-li stáhnout 64bitovou verzi Nástroje pro odstranění škodlivého softwaru, klikněte sem.

Další informace o Nástroji pro odstranění škodlivého softwaru naleznete v článku na následujícím webu společnosti Microsoft.


KB890830Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows 2000


Důležité: Jakmile byl Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru spuštěn, je třeba přejít ke kroku 3 a zajistit, že v systému jsou spuštěny požadované služby. Teprve pak se pokuste znovu nainstalovat aktualizace.

Metoda 2: Spuštění počítače v nouzovém režimu a následné vyhledání možných virových a malwarových infekcí v systému

Spusťte počítač v nouzovém režimu a pak v počítači spusťte antivirový software, vyhledejte možné virové a malwarové infekce a odeberte je ze systému. Jakmile v systému vyhledáte možné virové a malwarové infekce, je třeba přejít ke kroku 3 a zajistit, že v systému jsou spuštěny požadované služby. Teprve pak se pokuste znovu nainstalovat aktualizace.

Chcete-li v počítači vyhledat viry, je třeba, aby byl v počítači nainstalován antivirový program. Pokud nemáte nainstalován antivirový program, můžete k prohledání počítače použít bezplatný bezpečnostní skener Windows Live. Chcete-li spustit bezpečnostní skener Windows Live, přejděte kliknutím na odkaz níže na následující web společnosti Microsoft.


Poznámka: Další informace o spuštění bezpečnostního skeneru v nouzovém režimu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft.

968091 (Tento text může být v angličtině) Instalace bezplatného bezpečnostního skeneru společnosti Microsoft a prohledání počítače v nouzovém režimu

Poznámka: Prohledání systému může trvat velmi dlouho a chvílemi se může zdát, že je systém neaktivní nebo nereaguje. Umožněte, aby proces prohledání proběhl až do konce.

Můžete rovněž stáhnout kopii nástroje z následujícího webu společnosti Microsoft:


Způsob prohledání počítače a odebrání virů je pro každý antivirový program jiný. Postup při odebírání virů byste měli vyhledat v systému nápovědy k použitému antivirovému programu. Obvykle jej také najdete na internetu. Chcete-li jej vyhledat, zadejte do svého oblíbeného vyhledávače text „vyhledat viry“ následovaný názvem antivirového programu a pak klikněte na tlačítko Hledat.

Důležité: Jakmile byl Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru spuštěn, je třeba přejít ke kroku 3 a zajistit, že v systému jsou spuštěny požadované služby. Teprve pak se pokuste znovu nainstalovat aktualizace.

Metoda 3: Ověření, zda jsou všechny nezbytné služby správně nakonfigurovány a spuštěny

Ověřte, zda jsou služby nezbytné ke stažení a instalaci aktualizací správně nakonfigurovány a spuštěny v počítači, a pak se znovu pokuste stáhnout a nainstalovat aktualizace.


Chcete-li, abychom za vás zajistili, že služby jsou správně nakonfigurovány a spuštěny, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky
  • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
  • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava


V systému Microsoft Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003 postupujte takto:

Chcete-li ověřit, zda jsou nezbytné služby správně nakonfigurovány a spuštěny, postupujte takto:

1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klikněte na tlačítko OK.

2. Dvakrát klikněte na položku Služba inteligentního přenosu na pozadí.

3. V rozevíracím seznamu Typ spouštění klikněte na možnost Ručně a poté klikněte na tlačítko Použít.

4. Klikněte na kartu Přihlášení a ověřte, že je služba povolená ve všech uvedených hardwarových profilech.

5. Na kartě Obecné klikněte na tlačítko Spustit.

6. Dvakrát klikněte na službu Protokol událostí.

7. Ověřte, že v rozevíracím seznamu Typ spouštění je nastavena položka Automaticky.

8. Pokud je v části Stav služby uvedeno Zastaveno, klikněte na položku Spustit a pak klikněte na tlačítko OK.

9. Dvakrát klikněte na službu Automatické aktualizace.

10. Ověřte, že v rozevíracím seznamu Typ spouštění je nastavena položka Automaticky .

12. Pokud je v části Stav služby uvedeno Zastaveno, klikněte na položku Spustit a pak klikněte na tlačítko OK.

13. Zavřete okno Služby a pokuste se znovu nainstalovat aktualizace systému Windows.


V systémech Windows Vista a Windows Server 2008 postupujte takto:

Chcete-li ověřit, zda jsou nezbytné služby k dispozici a zda jsou spuštěny, postupujte takto:

1. Klikněte na tlačítko Start, zadejte text services.msc do textového pole Zahájit hledání a pak v seznamu programů klikněte na položku services.msc. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.

2. Dvakrát klikněte na položku Služba inteligentního přenosu na pozadí.

3. V rozevíracím seznamu Typ spouštění klikněte na možnost Ručně a poté klikněte na tlačítko Použít.

4. Klikněte na kartu Přihlášení a ověřte, že je služba povolená ve všech uvedených hardwarových profilech.

5. Na kartě Obecné klikněte na tlačítko Spustit.

6. Dvakrát klikněte na službu Protokol událostí systému Windows.

7. Ověřte, že v rozevíracím seznamu Typ spouštění je nastavena položka Automaticky.

8. Pokud je v části Stav služby uvedeno Zastaveno, klikněte na položku Spustit a pak klikněte na tlačítko OK.

9. Dvakrát klikněte na službu Windows Update.

10. Ověřte, že v rozevíracím seznamu Typ spouštění je nastavena položka Automaticky

12. Pokud je v části Stav služby uvedeno Zastaveno, klikněte na položku Spustit a pak klikněte na tlačítko OK.

13. Dvakrát klikněte na službu Licencování softwaru.

14. Ověřte, že v rozevíracím seznamu Typ spouštění je nastavena položka Automaticky

15. Pokud je v části Stav služby uvedeno Zastaveno, klikněte na položku Spustit a pak klikněte na tlačítko OK.

16. Zavřete okno Služby a pokuste se znovu nainstalovat aktualizace systému Windows.

Poznámka: Pokud po provedení kroků uvedených v částech Metoda 1 a Metoda 3 zjistíte, že stále nelze stáhnout a nainstalovat aktualizace, je třeba, abyste se vrátili a použili k řešení potíží postup popsaný v části Metoda 2. Tento postup využívá k řešení potíží aktuálně nainstalovaný software pro vyhledání virů a malwaru nebo bezplatný bezpečnostní skener Microsoft Security Essentials. Počítač je přitom spuštěn v nouzovém režimu.


Byly potíže vyřešeny?

  • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
  • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Získání podpory související s viry a zabezpečenímSpojené státy americké a Kanada

Ve Spojených státech a Kanadě je 24 hodin denně k dispozici tým zabezpečení poskytující podporu v souvislosti s počítačovými viry a dalšími aspekty zabezpečení.


Chcete-li získat podporu v oblasti počítačových virů a zabezpečení, postupujte takto:

Než se obrátíte na pracovníka podpory, nezapomeňte v napadeném počítači spustit aktuální antivirový software a aktuální software pro odebrání spywaru.Další informace o bezpečnostní kontrole počítače zdarma naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:


Další informace o antispywarovém softwaru naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Na oddělení podpory v oblasti zabezpečení se můžete obrátit telefonicky na číslech 1-866-PCSAFETY nebo 1-866-727-2338.Oblasti mimo Severní AmerikuChcete-li získat podporu v souvislosti s počítačovými viry a zabezpečením v oblastech mimo Severní Ameriku, navštivte následující web společnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=cs&rdpath=4
Kroky pro pokročilé uživatele
Další informace

Příznaky, s nimiž se setkávají zákazníci ovlivnění touto aktivitou trojských programů, závisí na na použitém operačním systému a příslušném trojském programu. Obvyklé scénáře pro tyto potíže závisí na verzi systému Windows:

Windows XP, Windows Server 2003


Při vyhledávání nebo stahování aktualizací může dojít k chybě 0x8DDD0018.Kód chyby: 0x8DDD0018,

Chybový řetězec: ErrorAUDisabled

Popis: Chyba webu:Popis této chyby: Program vydal příkaz, délka příkazu je však nesprávná. Tato chyba je vrácena servery Windows Update Servers a udává, že klient služby Windows Update není nakonfigurován pro automatické aktualizace.Scénář 1: Služba Automatické aktualizace se nemusí zapnoutExistuje několik scénářů, u nichž tento příznak nastane:

1. Uživatelé si mohou všimnout, že služba Automatické aktualizace není povolena.

2. Centrum zabezpečení systému Windows může upozornit uživatele, že služba Automatické aktualizace není povolena.

3. Zabezpečovací software, jako je například program Microsoft Security Essentials, může informovat uživatele, že služba Automatické aktualizace není povolena.

4. Je-li služba Automatické aktualizace zakázána, znamená to, že jsou zakázány tři z požadovaných služeb (Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS), služba Protokol událostí a služba Automatické aktualizace). Pokud se uživatel pokusí povolit tyto tři služby nastavením služby na automatickou, služby BITS a Protokol událostí lze resetovat, ale služba Automatické aktualizace zobrazuje chybu události 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED – Službu nelze spustit, protože byla zakázána, nebo nejsou povolena k ní přidružená zařízení).POZNÁMKA: Uživatelé normálně povolí službu Automatické aktualizace, nemusí si však být vědomi, že služba Automatické aktualizace mohla být povolena aplikacemi s podporou smlouvy AU EULA, které tuto akci provádějí s cílem zajistit, že systém je průběžně aktualizován nejnovějšími opravami zabezpečení.Scénář 2: Služba Automatické aktualizace se může vypínatUživatelé mohou znovu povolit službu Automatické aktualizace, ale po restartování systému je služba Automatické aktualizace znovu zakázána. K těmto potížím dojde, pokud trojský program, který způsobuje zákaz služby Automatické aktualizace, je v počítači stále přítomen a při restartování je aktivován.Windows Vista & Windows Server 2008Scénář 1: Při pokusu o stažení aktualizací byla přijata chyba 0x80244019Kód chyby: 0x80244019

Chybový řetězec: SUS_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND

Popis: Stav HTTP 407 – Je vyžadováno ověřování serverem proxyPokusíte-li se stáhnout aktualizace, zobrazí se chyba: Server nenalezl žádnou položku odpovídající požadovanému identifikátoru URI (Uniform Resource Identifier). Tato chyba je obvykle přidružena k nastavení brány firewall nebo proxy, které je nesprávné. Zdá se, že trojský program záměrně narušuje překlad názvů pro web aktualizace. Příkladem může být trojský program DNSChanger Trojan (Trojan:Win32/Dnschanger), přestože nesouvisí s potížemi služby Automatické aktualizace.

Scénář 2: Chyba při stahování aktualizací 0x80070422Kód chyby: 0x80070422

Chybový řetězec: ERROR_SERVICE_DISABLED

Popis: Služba nebyla spuštěna.Při pokusu o připojení k webu Windows Update se uživatelům může zobrazit chyba 0x80070422 (ERROR_SERVICE_DISABLED – Služba nebyla spuštěna). Tato chyba udává, že Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS), službu Protokol událostí a službu Automatické aktualizace je třeba nastavit jako automatické. Službu BITS a službu Protokol událostí lze resetovat, ale služba Automatické aktualizace zobrazí chybu 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED – Službu nelze spustit, protože byla zakázána, nebo nejsou povolena k ní přidružená zařízení).Někteří uživatelé se rovněž mohou setkat s tím, že není spuštěna služba Licencování softwaru, a to bez ohledu na oprávnění uživatele.V protokolu událostí se může zobrazit následující chyba:Chyba aplikace

Spuštění služby Licencovaní softwaru se nezdařilo. hr=0xD0000022, [2, 4] Program License Activation Scheduler (SLUINotify.dll) byl ukončen s následujícím kódem chyby: 0xC0000022

Je možné, že služba Automatické aktualizace je zakázána virem nebo malwaremNěkteré viry a malware mohou zakázat službu Automatické aktualizace a způsobit tyto potíže.

Známé patogeny, které způsobují tuto aktivitu:

· TrojanDownloader:Win32/Zlob Family

· Trojan:Win32/Vundo.gen!T

· Trojan:Win32/Vundo.gen!R

· Trojan:Win32/Vundo.gen!E

· Červ: Win32/Conflicker.B· Červ: Win32/Conflicker.CPoznámka: Další informace týkající se virů nebo malwaru zobrazíte kliknutím na příslušnou položku.

Další informace o hlavních virových a malwarových hrozbách naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft.

Zjišťování hlavních hrozeb


Další informace o hlavních virových a malwarových hrozbách naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft.

Centrum ochrany před malwarem společnosti Microsoft
fixit fix it fixme 
PRÁVNÍ OMEZENÍ
SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ DODAVATELÉ NENESOU ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST A NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ZA VHODNOST, SPOLEHLIVOST NEBO PŘESNOST INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DOKUMENTECH A SOUVISEJÍCÍ GRAFICE ZVEŘEJNĚNÝCH NA TOMTO WEBU („MATERIÁLY“) PRO ŽÁDNÝ ÚČEL. MATERIÁLY MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI A TYPOGRAFICKÉ CHYBY A MOHOU BÝT KDYKOLI BEZ UPOZORNĚNÍ OPRAVENY.

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ DODAVATELÉ TÍMTO NEUZNÁVAJÍ V SOUVISLOSTI S TÍMTO MATERIÁLEM ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, ODVOZENÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, VŠECH PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK A PODMÍNEK NÁROKŮ, NEPORUŠENÍ PRÁVA, USPOKOJIVÉHO STAVU NEBO KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.
Vlastnosti

ID článku: 959894 - Poslední kontrola: 02/27/2012 16:31:00 - Revize: 2.0

Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

  • kbrapidpub kbnomt kbfixme kbmsifixme KB959894
Váš názor