Popis aktualizace sady Microsoft Office 2008 for Mac verze 12.1.5

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Společnost Microsoft vydala bulletiny zabezpečení MS08-072 a MS08-074, které obsahují všechny podstatné informace o aktualizacích zabezpečení pro sadu Microsoft Office 2008 for Mac. Celý obsah bulletinů naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:
Podrobné informace o aktualizaci
Aktualizace sady Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.5 obsahuje několik změn, které zlepšují zabezpečení, stabilitu, spolehlivost a výkon. Tato aktualizace dále obsahuje opravy chyb zabezpečení, které umožňují útočníkovi přepsat obsah paměti počítače pomocí škodlivého kódu.

Vylepšení, která jsou součástí aktualizace

Aktualizace sady Office 2008 for Mac verze 12.1.5 obsahuje následující vylepšení.

Vylepšení pro všechny aplikace sady Microsoft Office 2008 for Mac

 • Lepší zabezpečení
  Tato aktualizace opravuje chyby zabezpečení v sadě Office 2008 for Mac, které umožňují útočníkovi pomocí škodlivého kódu přepsat obsah paměti počítače. Další informace naleznete v bulletinu zabezpečení uvedeném výše v tomto dokumentu.
 • Vyšší stabilita
  Tato aktualizace řeší problém s neočekávaným ukončováním aplikací sady Office 2008 při jejich spuštění nebo používání.
 • Zlepšení výkonnosti při psaní textu v aplikacích Excel a PowerPoint
  Tato aktualizace zlepšuje výkonnost při psaní textu v aplikacích Excel a PowerPoint, když se dokumenty ze sdílené síťové složky nebo ze sdílené složky na virtuálním počítači objeví v seznamu naposledy použitých souborů.

Vylepšení aplikace Microsoft Word 2008 for Mac

 • U dokumentů uložených ve formátu Word 97-2004 dochází k vylepšení formátování. Tato aktualizace řeší problém způsobující potíže s formátováním v případě, že uložíte dokument aplikace Word ve formátu Word 97-2004 a poté jej znovu otevřete v aplikaci Word 2003 pro systém Windows.

Vylepšení aplikace Microsoft Excel 2008 for Mac

 • Vylepšená spolehlivost výpočtů
  Tato aktualizace řeší následující problémy s výpočty:
  • Funkce SUMIFS a AVERAGEIFS mohou poskytnout nesprávný výsledek, pokud buňky, z nichž se vypočítává součet nebo průměr, obsahují vzorce, které mají za výsledek text.
  • Funkce XIRR může provést chybný výpočet, pokud funkce odkazuje na nevypočítané buňky.
  • Funkce AVERAGEIF a AVERAGEIFS poskytují nesprávné výsledky, pokud je alespoň jedna buňka, z níž se počítá průměr, výsledkem nějakého vzorce.
  • Pořadí výpočtů se při otevření některých souborů ve formátu Open XML nebo Binární sešit aplikace Excel nenačte správně. V důsledku toho mohou být výsledky chybné.
  • Funkce BIN2OCT, BIN2HEX, OCT2BIN, OCT2HEX, DEC2BIN, DEC2OCT, DEC2HEX, HEX2BIN a HEX2OCT vrátí chybu #NUM!, pokud jako číselný argument zadáte hodnotu 0 a nezadáte argument umístění.
 • Zvýšení spolehlivosti při vkládání obrázků z listu aplikace Excel do dokumentů aplikací PowerPoint a Word
  Tato aktualizace řeší problém způsobující selhání při výběru možnosti Paste As Picture (Vložit jako obrázek) nebo Paste As PDF (Vložit ve formátu PDF), které slouží k vložení listu aplikace Excel do dokumentů aplikace Word nebo PowerPoint. Také řeší problém, ke kterému dochází při přetahování výřezů obrázků z aplikace Excel na plochu.
 • Zvýšení stability při řazení položek v sestavě kontingenční tabulky
  Tato aktualizace řeší problém, který může při řazení položek kontingenční tabulky ve vzestupném nebo sestupném pořadí způsobit neočekávané ukončení aplikace Excel.
 • Zvýšení stability při odstraňování řádku nebo sloupce ze sešitu obsahujícího maticové vzorce
  Tato aktualizace řeší problém, který může způsobit selhání nebo neočekávané ukončení aplikace Excel po vložení nebo odstranění řádku nebo sloupce v sešitu ve formátu Open XML nebo Binární sešit aplikace Excel, který obsahuje maticové vzorce.

Vylepšení aplikace Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • Aktualizace informací o časových pásmech
  Tato aktualizace obsahuje aktualizované informace o časových pásmech.

Dříve vydaná vylepšení zahrnutá do této aktualizace

Tato aktualizace obsahuje vylepšení vydaná v sadě Office 2008 for Mac 12.1.1 nebo pozdějších aktualizacích. Další informace o vylepšeních v předchozí aktualizaci naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
953822 Popis aktualizace sady Microsoft Office 2008 for Mac verze 12.1.1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
956344 Popis aktualizace sady Microsoft Office 2008 for Mac verze 12.1.2
958267 Popis aktualizace Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3 Update
Další informace o vylepšeních v aktualizaci sady Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.4 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další informace

Požadavky

Před instalací aktualizace sady Office 2008 for Mac verze 12.1.5 ověřte, zda počítač používá systém Mac OS X 10.4.9 (Tiger) nebo novější verzi systému Mac OS.

Chcete-li ověřit, zda počítač splňuje tuto nezbytnou podmínku, klikněte v nabídce Apple na příkaz About This Mac (O tomto počítači).

Dále musí být před instalací aktualizace sady Office 2008 for Mac 12.1.5 v počítači nainstalována některá z následujících aktualizací:
 • aktualizace sady Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.0,
 • aktualizace sady Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.1,
 • aktualizace sady Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.2,
 • aktualizace sady Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3,
 • aktualizace sady Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.4.
Chcete-li zkontrolovat, zda je nainstalována některá z těchto aktualizací, postupujte takto:
 1. V nabídce Go (Přejít) klikněte na příkaz Applications (Aplikace).
 2. Otevřete složku Microsoft Office 2008 a potom spusťte libovolnou aplikaci sady Office (například aplikaci Word).
 3. V nabídce Word klikněte na příkaz About Word (O aplikaci Word).
 4. V dialogovém okně About Word (O aplikaci Word) porovnejte číslo verze vedle popisku Latest Installed Update (Nejnovější nainstalovaná aktualizace).

Získání této aktualizace

Následující soubor je k dispozici na webu služby Stažení softwaru:

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.5

Datum vydání: 9. prosince 2008

Další informace o stahování souborů podpory společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Aktualizované soubory

Kompletní seznam souborů, které tato aktualizace přidává nebo mění, získáte dvojím kliknutím na instalační soubor aktualizace a poté kliknutím na příkaz Zobrazit soubory v nabídce Soubor.

Poznámky

 • Aktualizaci sady Office 2008 for Mac 12.1.5 lze také získat prostřednictvím funkce Microsoft AutoUpdate. Jedná se o program, který automaticky udržuje software společnosti Microsoft v aktuálním stavu.

  Pokud chcete použít funkci AutoUpdate, spusťte nějakou aplikaci sady Microsoft Office. Potom v nabídce Help (Nápověda) klikněte na příkaz Check for Updates (Zkontrolovat aktualizace).

  Další informace o zdrojích informací pro sadu Office 2008 for Mac nalezete na následujícím webu společnosti Microsoft:
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
Vlastnosti

ID článku: 960401 - Poslední kontrola: 01/16/2015 17:57:49 - Revize: 2.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB960401
Váš názor