MS09-008: Popis aktualizace zabezpečení pro server DNS: 10. března 2009

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS09-008. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Pomoc a podpora pro tuto aktualizaci zabezpečení

Pro domácí uživatele je k dispozici bezplatná podpora na čísle 1-866-PCSAFETY ve Spojených státech a v Kanadě , nebo se mohou obrátit na místní pobočku společnosti Microsoft. Informace o tom, jak kontaktovat místní pobočku společnosti Microsoft ohledně podpory aktualizace zabezpečení, naleznete na následujícím webu mezinárodní podpory: Zákazníci v Severní Americe mohou také na následujícím webu společnosti Microsoft získat neomezenou bezplatnou podporu e-mailem nebo neomezenou individuální podporu formou konverzace: Pro podnikové zákazníky je podpora pro aktualizace zabezpečení k dispozici prostřednictvím standardních kontaktů podpory.

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

MS09-008 je oprava určená výhradně pro server DNS, která nahrazuje aktualizaci MS08-037. Aktualizace MS08-037 se však skládá ze dvou aktualizací, aktualizace pro komponentu serveru DNS (951746) a aktualizace pro komponentu klienta DNS (951748). Ohrožené systémy Windows Server tedy vyžadují obě aktualizace. Za účelem zajištění konzistence je třeba aktualizace nainstalovat v systému Windows Server, který je hostitelem služby serveru DNS.

Pokud tedy nainstalujete aktualizaci serveru DNS MS09-008 (961063), je nutné ještě nainstalovat aktualizaci klienta DNS MS08-037 (951748) pro komponentu klienta serveru DNS.


Tato aktualizace nastavuje velikost souboru protokolu událostí serveru DNS na výchozí hodnotu 512 kB

Po dokončení instalace aktualizace serveru DNS (KB961063), která je popsána v bulletinu zabezpečení MS09-008 společnosti Microsoft, v počítači se systémem Windows 2000 nebo Windows Server 2003 se může stát, že velikost souboru protokolu událostí serveru DNS je resetována na výchozí hodnotu 512 kB. Chcete-li zachovat požadovanou souboru protokolu událostí, je po dokončení instalace této aktualizace třeba resetovat jeho velikost. Další možností je vyexportovat před zahájením instalace této aktualizace hodnotu registru a po jejím dokončení ji naimportovat. 

Další informace o položce registru MaxSize REG_DWORD naleznete na následujících webových stránkách společnosti Microsoft:

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Chcete-li nakonfigurovat položku registru MaxSize, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\DNS Server
 3. Klikněte pravým tlačítkem na položku MaxSize a pak klikněte na příkaz Změnit.
 4. Do pole Údaj hodnoty zadejte požadovanou hodnotu a pak klikněte na tlačítko OK.Výchozí hodnota je 0x80000 (512 kB).
 5. Ukončete program Editor registru. Není třeba restartovat počítač, aby se tato změna projevila.
Poznámka: V některých systémech může být položka registru MaxSize umístěna v libovolném z následujících míst:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\DNS Server
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Security
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\System

Potíže se spotřebou prostředků

U systémů serverů Windows DNS může dojít ke zvýšení spotřeby prostředků paměti a manipulátorů souborů, je-li nainstalována aktualizace zabezpečení popsaná v bulletinu MS08-037. Toto je očekávané chování randomizační funkce SocketPool, která byla implementována s cílem vyřešit toto ohrožení zabezpečení u serverů se systémem Windows. Implementace aktualizace zabezpečení serveru DNS rezervuje sadu portů. Pro každý odchozí dotaz DNS je náhodně vybrán jeden z portů. O zavedení této změny bylo rozhodnuto s cílem předejít problémům s výkonem serverů DNS, které zpracovávají i vytvářejí výrazně větší počet dotazů než klientské počítače se systémem Windows. Sada portů rezervovaných serverem DNS je dále označována jako „fond soketů“. Výchozí velikost fondu soketů u serverů se systémem Windows je 2500 soketů. Tuto velikost lze nakonfigurovat změnou položky registru SocketPoolSize v následujícím podklíči v registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\SocketPoolSize

Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
956188Po instalaci aktualizace zabezpečení služby serveru DNS 953230 (MS08-037) dochází k problémům se síťovými službami závislými na protokolu UDP

Další informace naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
INFORMACE O SOUBORECH
Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace zabezpečení má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Pro všechny podporované edice systému Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Afd.sys5.0.2195.7204119,15217-Oct-200811:38x86
Dns.exe5.0.2195.7260335,12014-Feb-200900:24x86
Dnsperf.dll5.0.2195.715733,55214-Feb-200901:23x86
Dnsperf.hNot Applicable6,64230-Apr-200823:49Not Applicable
Dnsperf.iniNot Applicable11,59730-Apr-200823:49Not Applicable
Msafd.dll5.0.2195.7158105,74414-Feb-200901:23x86
Sp3res.dll5.0.2195.72266,313,47205-Jan-200920:37x86
Tcpip.sys5.0.2195.7162320,52818-Jun-200823:35x86
Poznámky k informacím o souborech pro systém Windows Server 2003
 • Soubory týkající se konkrétního milníku (RTM, SPn) a složky služby (QFE, GDR) jsou označeny ve sloupcích Požadavek na aktualizaci SP a Složka služby.
 • Větve GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených závažných problémů. Složky služby QFE obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Kromě souborů uvedených v těchto tabulkách tato aktualizace softwaru nainstaluje rovněž příslušný soubor katalogu zabezpečení (KBčíslo.cat), který je podepsaný digitálním podpisem společnosti Microsoft.
Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.277199,84016-Aug-200613:52x86SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3229150,52816-Oct-200814:40x86SP1SP1GDR
Dns.exe5.2.3790.3295449,53616-Feb-200909:12x86SP1SP1GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:32x86SP1SP1GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161256,51220-Jun-200819:24x86SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.3161333,82420-Jun-200815:59x86SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161225,85620-Jun-200810:13Not ApplicableSP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.329540,96016-Feb-200910:26x86SP1SP1GDR
6to4svc.dll5.2.3790.277199,84016-Aug-200614:01x86SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3229153,08816-Oct-200814:43x86SP1SP1QFE
Dns.exe5.2.3790.3295450,56016-Feb-200910:37x86SP1SP1QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:04x86SP1SP1QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161258,04820-Jun-200819:36x86SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.3161394,75220-Jun-200810:38x86SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161225,98420-Jun-200810:04Not ApplicableSP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.329540,96016-Feb-200910:26x86SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200815:46x86SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.4460450,04816-Feb-200911:37x86SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:26x86SP2SP2GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318256,00020-Jun-200818:32x86SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318384,00020-Jun-200814:22x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,36820-Jun-200813:55Not ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.443026,11218-Dec-200816:53x86SP2SP2GDR
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200816:03x86SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.4460450,56016-Feb-200910:25x86SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:12x86SP2SP2QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318257,02420-Jun-200819:01x86SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318390,65620-Jun-200811:01x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,49620-Jun-200810:19Not ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.443026,11218-Dec-200816:53x86SP2SP2QFE
Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.2771124,41617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3229299,00817-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Dns.exe5.2.3790.3295777,21617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.329514,33617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161490,49617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.3161703,48817-Feb-200908:46x64SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161362,75217-Feb-200908:46x64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.329541,47217-Feb-200908:46x64SP1SP1GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295449,53617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161232,44817-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
6to4svc.dll5.2.3790.2771124,41617-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3229299,52017-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Dns.exe5.2.3790.3295779,26417-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.329514,33617-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161491,52017-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.3161829,95217-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161363,13617-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.329541,47217-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295450,56017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161233,47217-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392291,84017-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.4460778,24017-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.446014,33617-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318492,54417-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318768,51217-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,68017-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.443026,62417-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:53x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47217-Feb-200908:53x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:53x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392292,35217-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.4460779,26417-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.446014,33617-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318493,05617-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318784,89617-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,80817-Feb-200908:46x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.443026,62417-Feb-200908:46x64SP2SP2QFE
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:46x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49617-Feb-200908:46x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:46x86SP2SP2QFE\WOW
Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.2771362,49617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3229582,65617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Dns.exe5.2.3790.32951,144,83217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.329526,62417-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161780,80017-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.31611,116,67217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161736,38417-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.329539,93617-Feb-200908:46IA-64SP1SP1GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295449,53617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161232,44817-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
6to4svc.dll5.2.3790.2771362,49617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3229584,19217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Dns.exe5.2.3790.32951,147,90417-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.329526,62417-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161784,89617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.31611,308,67217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161737,02417-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.329539,93617-Feb-200908:46IA-64SP1SP1QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295450,56017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161233,47217-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392583,68017-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.44601,146,88017-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.446026,62417-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:50Not ApplicableSP2SP2GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:50Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318785,40817-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.43181,287,16817-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318763,77617-Feb-200908:50Not ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.443025,08817-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:50x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47217-Feb-200908:50x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:50x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392584,19217-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.44601,148,41617-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.446026,62417-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318789,50417-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.43181,310,20817-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318764,41617-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.443025,08817-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:45x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49617-Feb-200908:45x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:45x86SP2SP2QFE\WOW
Poznámky k informacím o souborech pro systém Windows Server 2008
 • Soubory týkající se konkrétního produktu, verze (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky.
  VerzeProduktVerzeVětev
  6.0.6000. 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001. 18xxxWindows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001. 22xxxWindows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Aktualizace Service Pack 1 je integrována do původní vydané verze systému Windows Server 2008. Proto se soubory verze RTM týkají pouze systému Windows Vista. Soubory verze RTM mají číslo verze 6.0.0000.xxxxxx.
 • Větve GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených závažných problémů. Větve LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Soubory MANIFEST a MUM nainstalované v každém prostředí jsou uvedeny samostatně v části Další informace o souborech pro systém Windows Server 2008. Tyto soubory a příslušné soubory CAT (katalog zabezpečení) jsou důležité pro údržbu stavu aktualizované součásti. Soubory CAT jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft. Atributy těchto souborů zabezpečení zde nejsou uvedeny.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cache.dnsNot Applicable3,17903-Jan-200818:54Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.18214510,46412-Feb-200905:55x86
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60905-Jan-200811:22Not Applicable
Cache.dnsNot Applicable3,17918-Dec-200720:59Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.22375510,46412-Feb-200905:40x86
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60918-Dec-200720:59Not Applicable
Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cache.dnsNot Applicable3,17903-Jan-200817:58Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.18214638,46412-Feb-200906:05x64
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60905-Jan-200811:24Not Applicable
Cache.dnsNot Applicable3,17918-Dec-200720:59Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.22375638,46412-Feb-200906:14x64
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60918-Dec-200721:00Not Applicable

Další informace o souborech pro systém Windows Server 2008

Další soubory pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2008
File namePackage_1_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961063~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,399
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,866
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_c6aca3d6a45fffd4e934fe93066c4091_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_447f9380e9f38e0e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_dc6a29c37c09523478029c458fd26687_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_d094d4e62d89207e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_4dff1a7dd69914a6.manifest
File versionNot Applicable
File size163,050
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_4e48d80aefe6756d.manifest
File versionNot Applicable
File size163,050
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008
File nameAmd64_066a14114ee4a26acb7c28a6cf41c7d2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_9ff7ca5caa1878eb.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c20126198fed1ad35d8ef004effa73c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_8a23539bb695dc6e.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_aa1db6018ef685dc.manifest
File versionNot Applicable
File size163,090
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_aa67738ea843e6a3.manifest
File versionNot Applicable
File size163,090
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)06:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961063~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,878
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Vlastnosti

ID článku: 961063 - Poslední kontrola: 10/04/2011 03:12:00 - Revize: 4.0

Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter kbregistry KB961063
Váš názor