Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Je k dispozici kumulativní aktualizace 3 produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:961768
Úvod
Kumulativní aktualizace 3 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 je k dispozici. Tento článek popisuje opravy hotfix a aktualizace zahrnuté v této kumulativní aktualizaci. Tato kumulativní aktualizace je k dispozici pro všechny jazyky, které jsou podporovány Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Další informace

Číslo sestavení a názvy souborů této kumulativní aktualizace

Číslo sestavení balíčků kumulativních aktualizací pro server Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook a e-mailový směrovač Microsoft Dynamics CRM 4.0 je 4.0.7333.1408.

Názvy souborů pro 32bitové verze balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:
 • CRMv4.0 - KB961768 - i386 - server - LangID exe
 • CRMv4.0 - KB961768 - i386 - Client - LangID exe
 • CRMv4.0 - KB961768 - i386 - směrovače - LangID exe
 • CRMv4.0 - KB961768 - i386 - SRS - LangID exe
Názvy souborů pro 64bitové verze serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 a e-mailový směrovač Microsoft Dynamics CRM 4.0 balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:
 • CRMv4.0 - KB961768 - amd64 - server - LangID exe
 • CRMv4.0 - KB961768 - amd64 - směrovače - LangID exe
 • CRMv4.0 - KB961768 - amd64 - SRS - LangID exe

Informace o odinstalaci

Kumulativní aktualizace 3 můžete odinstalovat. Však byste měli zálohovat databáze před instalací kumulativní aktualizace 3.

Nejnovější aktualizace Microsoft Dynamics CRM 4.0 Nápověda

Kromě vylepšení funkčnosti a opravy v této kumulativní aktualizaci samostatné aktualizace umožňující Microsoft Dynamics CRM 4.0 je také k dispozici ve všech podporovaných jazycích. Doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizace umožňující Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Poznámky o export a Import úprav

Exportovat vlastní úpravy ze serveru, který má kumulativní aktualizace 2 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován a importovat tyto úpravy serveru má kumulativní aktualizace 3 produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován. Můžete také exportovat vlastní úpravy ze serveru, který má kumulativní aktualizace 3 produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován a importovat tyto úpravy serveru má kumulativní aktualizace 2 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován.

Pokud exportovat vlastní úpravy ze serveru je spuštěn server Microsoft Dynamics CRM 4.0 Neimportovat vlastní nastavení serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 v následujících scénářích:
 • Server, z níž exportujete vlastní úpravy má žádné aktualizace nainstalována nebo byla nainstalována kumulativní aktualizace 1 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0. Server, který importujete vlastní úpravy má však kumulativní aktualizace 3 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován.
 • Server, ze kterého exportujete vlastní úpravy má kumulativní aktualizace 3 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován. Však má server, které importujete vlastní úpravy žádné aktualizace nainstalována nebo byla nainstalována kumulativní aktualizace 1 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Problémech vyřešených v kumulativní aktualizaci 3 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0

Kumulativní aktualizace 3 je kumulativní kumulativní aktualizaci, která obsahuje všechny opravy pro problémy, které jsou popsány v kumulativní aktualizaci 1 a kumulativní aktualizací 2.
Další informace o kumulativní aktualizaci 1 a o problémech, které řeší jej klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
952858Kumulativní aktualizace 1 je k dispozici pro Microsoft Dynamics CRM 4.0
Další informace o kumulativní aktualizaci 2 a o problémech, které řeší jej klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
959419Kumulativní aktualizace 2 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 je k dispozici

Hotfix a aktualizace, které je nutné povolit nebo ručně konfigurovat

Aktualizace aktualizace 3 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, máte-li povolit nebo konfigurovat ručně. Povolit nebo konfigurovat tyto opravy hotfix a aktualizace na serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM 4.0, postupujte podle pokynů v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Následující články znalostní báze Knowledge Base obsahují kroky, které lze provést před instalací kumulativní aktualizace 3, pokud chcete zachovat funkce verzi Microsoft Dynamics CRM 4.0:
 • 948155Datum nebo čas nebudou pravděpodobně převedeny na čas UTC v databázi pro některé časová pásma v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950476Datum nebo čas není převedena na čas UTC v databázi pro některé časová pásma v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958562Výchozí přesnost peněz pole je nastavena na dvou při použití japonské jazykové nebo korejskou jazykovou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
Následující články znalostní báze Knowledge Base obsahovat opravy hotfix a aktualizace, které mají povolit nebo ručně konfigurovat a, které jsou součástí kumulativní aktualizace 3:
 • 958562Výchozí přesnost peněz pole je nastavena na dvou při použití japonské jazykové nebo korejskou jazykovou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 956330Pomalý výkon a vysoké využití PROCESORU nastat při importu vlastních nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968515Existující role vlastní zabezpečení nejsou udělena oprávnění skryté po instalaci opravy hotfix 950886 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958601V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 jsou poznámky ztraceny Pokud je zjištěn duplicitní záznam, když se pokusíte uložit záznam
 • 968672Příjemce není zobrazena ikona sledované e-mailové Microsoft Dynamics CRM, když uživatel aplikace Microsoft Dynamics CRM odešle jiný uživatel Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM sledované e-mailové zprávy
 • 968755Tabulky AsyncOperationBase a WorkflowLogBase růstu velmi velké a problémy výkonu nastat při použití mnoha pracovních postupů v produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0
Následující články znalostní báze Knowledge Base obsahovat opravy hotfix a aktualizace, které mají povolit nebo ručně konfigurovat a, které jsou součástí kumulativní aktualizace 2.

Poznámka: Pokud jste dříve nainstalovali kumulativní aktualizaci 2 a ručně povolit tyto opravy hotfix a aktualizace, nemají ručně povolit jejich po instalaci kumulativní aktualizace 3.
 • 954322Chybová zpráva při importu některé úpravy instalace sady Microsoft Dynamics CRM 4.0 upgradovaných: "Buď odeslat soubor nebo se import nezdařil"
 • 954940Při pokusu o odstranění záznamu vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "došlo k chybě, obraťte se na správce"
 • 955452Odřádkování nejsou používány při odeslání e-mailové zprávy, které používá šablony e-mailu vykreslit data, která má řádek informační kanály v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955745Při pokusu o konfiguraci klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: „ Tato implementace není součástí systému Windows Platform FIPS ověřena kryptografické algoritmy "
 • 956527Klienta Microsoft CRM Outlook spotřebovává tři časy tolik paměti jako ve verzi 3.0, verze 4.0
 • 959248Microsoft Dynamics CRM 4.0 zpomaluje nepřijatelné úrovně při zpracování e-mailových zpráv pomocí e-mailový směrovač Microsoft Dynamics CRM
 • 957871Záznamy Workflow rozšiřující úloh způsobit AsyncOperationBase tabulky v databázi MSCRM růst v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 příliš velký
 • 959549Správci mohou zobrazit neočekávaně Active Directory uživatele, kteří nepatří správce organizační jednotky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
Následující články znalostní báze Knowledge Base obsahovat opravy hotfix a aktualizace, které mají povolit nebo ručně konfigurovat a, které jsou součástí kumulativní aktualizace 1.

Poznámka: Pokud jste dříve nainstalovali kumulativní aktualizaci 1 a ručně povolit tyto opravy hotfix a aktualizace, nemají ručně povolit jejich po instalaci kumulativní aktualizace 3.
 • 948843Může dojít ke snížení výkonu při spuštění nebo upravit pracovní postupy Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950175Outlook nelze použít, dokud jsou načteny všechny doplňky Microsoft Dynamics CRM 4.0 očekávaným způsobem
 • 950542Synchronní moduly plug-in nereagují události spouštěné v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 953340V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou doručovány e-mailové zprávy od uživatele CRM do fronty
 • 954811Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager trvá dlouho otevřete na serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0

Hotfix a aktualizace, které byly vydány jako jednotlivé opravy

Aktualizace aktualizace 3 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, které byly vydány jako jednotlivé opravy:
 • 953821Pracovní postup je neočekávaně spuštěna při aktualizaci záznamu, který má duplicitní záznam Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 957966Záznam nelze exportovat do listu aplikace Excel, pokud použijete možnost dynamické v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 957975Microsoft Dynamics CRM 4.0 nesprávně zpracovává desetinnou hodnotu, při spuštění pracovního postupu
 • 951909Při pokusu o import úprav jiného serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "předpona neplatný název"
 • 966331Případ můžete přiřadit z jedné fronty do jiné v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 bez ohledu na oprávnění role zabezpečení
 • 968135Při pokusu o import pravidla pracovního postupu v turecké verzi Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "System.data.SqlClient.SqlException: Neplatný sloupec název 'isCrmUIWorkflow"

Problémy, které nebyly dříve dokumentovány v článku znalostní báze Knowledge Base

Aktualizovat aktualizace 3 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 řeší následující problémy, které nebyly dříve dokumentovány v článku znalostní báze Knowledge Base:
 • Když vytvoříte přidružené záznamy entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Při Tvůrce dotazu.
  Chyba platformu dále obsahuje následující informace:
  Číslo chyby: 0x80041103 chybová zpráva: ' Entity entity neobsahuje atribut s názvem = ' attribute.
  K tomuto problému dochází, protože atribut mapování mezi dvě entity není odstraněn při odstranění relace vytvořena pole v mapování.
 • Při exportu dat Mapa v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Aplikace Internet Explorer nemůže stáhnout downloadimportmap.aspx z dubcrmusiis.
  Záznam, který má název mapy znaků západní nelze exportovat.
 • E-mailové zprávy obsahuje více uživatelů v poli, uživatelé nemůže přijmout položky z přiřazených fronty. Když nastane tento problém uživatelům zobrazí následující chybová zpráva:
  Požadovaný záznam nebyl nalezen nebo nemáte dostatečná oprávnění k jeho zobrazení.
  Pokud e-mailová zpráva obsahuje více uživatelů v poli, vlastnictví přiřazeno uživateli, jehož e-mailová adresa je první v abecedním pořadí. Uživatelé, kteří nejsou přiřazeny vlastníci nemůže přijímat e-mailové zprávy z fronty přiřazené.
 • Změnit pořadí možnosti rozevíracího seznamu pro atribut rozevíracího seznamu v úprav entity. Nové pořadí je však neprojeví na formuláři entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM.
 • V japonské verzi Microsoft Dynamics CRM 4.0 anglického slova "Objednávky" je přeložit nesprávně "発注" Při pokusu použít možnost vytvořit nový záznam pro zákazníka v dialogovém okně Převést odpověď na kampaň.
 • Vytvořit standardní kampaně a generovat některé odpovědi přidružené kampaně. Změnit pole Prvotního činnosti v odpovědi na kampaň. Otevřete záznam v poli Prvotního činnosti obdržíte následující chybovou zprávu:
  Došlo k chybě: objekt neexistuje.
 • Při řazení mřížky šablony korespondence podle přidružené entity zobrazí chybová zpráva v trasování platformy Microsoft Dynamics CRM:
  TargetInvocationException: Podle cíle vyvolání, má byla vyvolána výjimka.
 • Předpokládejme následující situaci. Vytvořit dvě vlastní entity. Pouze jedno vlastní entity je k dispozici offline režimu klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook. Později můžete zpřístupnit i vlastní entity pro režim offline. N: N vztahu mezi dvě vlastní entity je vytvořeno. V tomto scénáři nemáte přístup k zobrazení N: N vztahu záznamu v režimu offline.
 • Při vytvoření e-mailové aktivity v rychlé kampaně a potom vyberte přiřazení do fronty, ID vlastníka a e-mailu odesílateli nastavit na vlastníka hromadné operace. Při vytvoření e-mailové aktivity klepnutím na tlačítko Odeslat přímý E-mail a potom vyberte přiřazení do fronty, odesílatele a vlastník jsou nastavit ID fronty a fronty e-mailovou adresu.
 • Předpokládejme následující situaci. Různí uživatelé mají stejný název e-mailu v různých doménách. Různí uživatelé mít například následující e-mailové adresy:
  • someone@example1.com
  • someone@example2.com
  V profilu příchozí konfigurace testovat přístup pro tyto uživatele. V tomto případě se zobrazí následující chybová zpráva:
  Chyba - vzdálený server Microsoft Exchange e-mail vrátil chybu "Neautorizováno (401)". Ověřte, zda máte oprávnění k připojení k poštovní schránce. Vzdálený server vrátil chybu: Neautorizováno (401).
 • Exportovat popisky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 poskytují překlad není k dispozici nabídky prohlédnout pro nabídky.
 • Při odeslání e-mailové zprávy pomocí klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 web a E-mail směrovač Microsoft Dynamics CRM 4.0 jsou nastaveny žádné zobrazované názvy.
 • Odeslat e-mailové zprávy, které mají více řádků textu. Odeslat tyto e-mailové zprávy ve formátu prostého textu z e-mailového klienta POP3. Při zobrazení tyto e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM Web tyto e-mailové zprávy jsou zobrazeny bez konce řádků. Veškerý text je umístěn na jednom řádku.
 • Předpokládejme následující situaci. Nainstalovat kumulativní aktualizaci, která je popsána v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 952925. Potom pokusíte přidat uživatele z důvěryhodné domény. Microsoft Dynamics CRM je v podřízené doméně. V tomto případě se zobrazí následující chybová zpráva:
  Chyba: Podle cíle vyvolání, má byla vyvolána výjimka.
  Zobrazí se také následující chybová zpráva:
  [DirectoryServicesCOMException: nenachází na serveru takový objekt. (Exception from HRESULT: 0x80072030)]
 • Při použití stromové ovládací prvky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM subentries jsou zobrazeny v pořadí z jejich vytváření namísto v abecedním pořadí.
 • Když máte popisku je nasazen nasazení Microsoft Dynamics CRM 4.0, nové instance popisek není vytvořena při každém popisku je. Tato funkce se liší od, které v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Pokud máte vlastnosti nebo instance při zkonstruovat nové instance popisek pole, pole nebo vlastnosti zachovat jejich hodnoty z předchozího spuštění. Pokud více podprocesů přístup stejný popisek ve stejnou dobu, data z jednoho spuštění může přistupovat z jiného podprocesu přístupu k popisku.

  Tento problém je vytvořena nová instance popisek pro každou instanci. Žádný stav zachována v popisku mezi jedné instance a další instance. Tato funkce je stejná jako funkce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Tato funkce může ovlivnit výkon na popisek činnosti v jeho konstruktor protože konstruktor popisku je volána při každém popisku provedeny. Ve většině případů je minimální efekt.
 • Předpokládejme následující situaci. Pokusu o sloučení záznamů se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. Možnost Reparent nastavena na Sebe User vlastněné pro vztah mezi podřízený typ záznamu a nadřazený typ záznamu, který se pokoušíte sloučit. V tomto případě se zobrazí následující chybová zpráva:
  NullReferenceException
  Navíc nelze sloučit záznamy.
 • Převedení zájemce na příležitost z uvnitř marketingového seznamu obdržíte následující chybovou zprávu:
  Došlo k chybě.
 • Předpokládejme následující situaci. Organizační jednotky reparented ve velké organizaci. Proces se však nezdaří během transakce SetParent. V tomto scénáři některé tabulky pravděpodobně není být vytvořen správně. K tomuto problému dochází, protože uložené procedury nelze spustit pro zbytek transakce SetParent. Proto může nastat problémy s rolí, zabezpečení a odběry.
 • Sestava distribuce klienta nebo sestavy Souhrn klienta nelze spustit po atributu je označen jako bez prohledávatelné a po zobrazení existoval na daný atribut. Funkce Rozšířené hledání zhroutí při načtení tohoto zobrazení. Proto funkce Rozšířené hledání nelze generovat sestavu.
 • Na počítači se systémem Windows Server 2008 nainstalovat Microsoft Dynamics CRM pomocí Deployment vystavené síti Internet (IFD). Pak navštivte klienta Microsoft Dynamics CRM web z jiného počítače se systémem Windows Server 2008 pomocí úplný doménový název (FQDN). Po provedení této akce se zobrazí následující chybová zpráva:
  CrmInvalidOperationException: Adresa IP požadavku má jinou adresu řady z síťovou adresu.
 • Předpokládejme následující situaci. Hodnotu atributu změnit. Do jiného formuláře Microsoft Dynamics CRM nebo do jiného okna Microsoft Dynamics CRM potom dočasně změnit fokus. V tomto scénáři události Při změně určitého pole nebudou provedeny.
 • Při přístupu k webu z vlastní NavBarItem prvek, který jste vytvořili pomocí souboru Isv.config zobrazí následující chybová zpráva, i když atribut PassParams rovná 0:
  Chyba 404
  Atribut PassParams pokračuje předat některé parametry adresu, i když atribut PassParams rovná 0. Některé weby nelze zpracovat parametry nejsou platné právě připojena. Tyto weby proto nelze zobrazit.
 • Když klepnete na položku v levém navigačním panelu více webových požadavků mohou být odeslány do aplikace Microsoft Dynamics CRM.
 • Číslo případu, který je generován pro incidenty Microsoft Dynamics CRM SDK aplikace vytvořené v režimu offline se neočekávaně změní po přechodu do režimu online.
 • Pokud zobrazení vyhledávání entity upravili zahrnout atribut související entitu, nelze zobrazit duplikáty jsou nalezeny duplicitní zjišťování pravidlo definované pro primární entity.
 • Při řazení marketingového seznamu členů mřížky na sloupec, který není výchozí řazení sloupce žádné záznamy jsou zobrazeny v mřížce, když klepnete na znak na jumpbar.
 • Provedení hromadné korespondence v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Dále vyberte možnost štítek v aplikaci Microsoft Office 2003. Po provedení této akce se zobrazí následující chybová zpráva:
  Chyba při spuštění '5941: požadovaný člen kolekce neexistuje.
 • Při vytváření pravidla pracovního postupu, který obsahuje kroku odeslat e-mailové zprávy těla e-mailu může být formátování správně. K tomuto problému dochází při těla e-mailu se skládá z slugs dat z entity, atributy a kdy obsahuje atribut entity konce a řádek informační kanály.
 • Při spuštění hromadné korespondence z klienta Microsoft Dynamics CRM Web se zobrazí následující chybová zpráva:
  Chyba runtime hromadné korespondence 5922 'slovo nemohl otevřít zdroj dat'
  K tomuto problému dochází, pokud není jazyk v místní a jazykové angličtina.
 • Když klepnete na určité dny v kalendáři v aplikaci Microsoft Dynamics CRM, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Relativní opakování generovány interval, který není obsažen v oboru
  K tomuto problému dochází, pokud je časové pásmo Santiagu.
 • Při pokusu o hromadné korespondence na velké množství dat se nezdaří proces hromadné korespondence. Zobrazí se následující chybová zpráva:
  Došlo k chybě v Microsoft Dynamics CRM korespondence
 • Po instalaci kumulativní aktualizace 1 události Při změně stále nedochází pro pole datový typ datetime, pokud jsou splněny následující podmínky:
  • Událost události při načtení nastaví pole Typ dat datetime, který má události Při změně má formulář entity.
  • Formulář entita obsahuje jiné pole Typ dat datetime, který zobrazuje datum a čas.
  • Před změnou pole, které má události Při změně nastavit hodnotu datum pro jiné pole.
  • Nejprve změníte čas část Další pole klepnutím na tlačítko v poli pro čas a potom výběrem jiný čas.
  • Nakonec čas má události Při změně pole změnit.
  Tomuto problému nedochází, pokud pomocí seznamů nastavit čas část pole.
 • Rozšiřující úkoly pracovního postupu již spustit při použití Průvodce organizačním Import Deployment Manager k importu organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • Řádky, které jsou duplicitní nebo chybí, může mít data exportována z funkce Rozšířené hledání do listu aplikace Excel. K tomuto problému dochází, pokud klauzule rozšířené hledání zahrnout data z odkazu entity nebo kritéria řazení a pokud výsledek hledání generuje více stránek řádků.
 • Spouštění pravidla pracovního postupu. Pravidla pracovního postupu obsahuje podmínky se čekat při podmínka vyhodnocen jako true provést jinou akci. Pokud se akce nezdaří, nelze obnovit pracovního postupu, i po vyřešení problému, který způsobil další akce počkejte podmínku selhání.
 • Týmy obchodní jednotky nelze zobrazit, pokud vaše role zabezpečení má účetní jednotka přístup na entitu Team.
 • Při vytvoření nové e-mailové aktivity a potom klepněte na jednu z následujících položek obdržíte chybovou zprávu s výzvou k odeslání zprávy o chybě společnosti Microsoft:
  • Uložit
  • Uložit a zavřít
  • Uložit a nový
  • Odeslat
  K tomuto problému dochází, pokud upravit formulář e-mailu, takže na první kartu není kartě E-mail.
 • Zkuste přiřadit úkolu k sami od jiného vlastníka. Nezobrazí se chybová zpráva. Ale vlastník aktualizován není.
 • Na kartě poznámky ve formuláři nelze vytvořit poznámky, pokud máte přístup k uživatelské úrovni zápisu pouze na dané entity.
 • Odebrat oprávnění Číst pro zjišťování duplicitních pravidla na role zabezpečení a přiřaďte této role zabezpečení uživateli. Pokud uživatel vytvoří nebo aktualizuje záznam je rozpoznán jako duplicitní, zobrazí se dialogové okno Duplikovat rozpoznávání. Ale pouze zelené Vířivý kruhu je zobrazen.
 • Organizaci nelze importovat, pokud měl vlastní pracovní činnosti a potom odebrány vlastní pracovní činnosti před exportovat vlastní úpravy.
 • Duplicitní zjišťování pravidlo je definováno sledování atribut typu DateTime, okno zobrazit duplicity se zhroutí. K tomuto problému dochází, když je tento atribut prázdný více záznamů.
 • Při sloučení zájemců dialogovém Sloučit nezobrazuje očekávaná data Pokud atributy Příjmení zájemce jsou prázdné.
 • Změníte-li kód stavu zájemce pomocí kroku změnit stav pracovního postupu, pravidla pracovního postupu nedokončí a zůstane v čekání stav.
 • Příchozí e-mailové zprávy nejsou přiřazeny vyřešen vlastník kontaktu, pokud jsou více kontaktů v poli a pokud jeden z kontaktů je první v abecedním pořadí. Pokud organizace má vysokou úroveň zabezpečení, které uživatelé mají přístup pouze uživatelské úrovni kontakty a aktivity, může být vyřešen správné kontaktu e-mailové zprávy. Ale vlastník kontaktu nelze provést žádné změny na e-mailovou zprávu.
 • Přidejte pole zákazníka do aplikace Microsoft Dynamics CRM formulář zájemce. Vytvoření zájemce naplnění pole zákazníka a klepněte na tlačítko Uložit. Při odstranění zákazníka z zájemce, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Neplatný argument 0x80040203
  Zobrazí se také následující chybová zpráva:
  CRM výjimka: Zpráva: Typ objektu nebyl poskytnut na atribut: customerid ErrorCode:-2147220989
  Pokud sloučit dvě zájemců obě obsahovat Zákazníci se zobrazí stejné chybové zprávy.
 • Upgradujete organizace z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0. Potom je zkuste importovat přizpůsobení pro entitu sestavy z inovovaných organizace organizace, který je upgradován. Když toto provedete, se nezdaří proces importu vlastního nastavení. Zobrazí se následující chybová zpráva:
  Selhání: sestava: import došlo k chybě a byla zrušena. Systém byl obnoven do původního stavu. Nová vlastní entita nemůže znovu použít existující uložené dotazy.
 • Po instalaci kumulativní aktualizace 1 chybí ikona Autoresolve
 • Předpokládejme následující situaci. Vytvořit dotaz uživatele nebo uložený dotaz. Dotaz uživatele nebo uložený dotaz obsahuje podmínku, která používá záporné operátory. Podmínka například používá operátor neobsahuje, znamená není začátek s operátor nebo operátor znamená není konec. Vyhledávací atribut je navíc atribut používaný ve filtru. V tomto scénáři není hodnota zadaný v dotazu zobrazena správně. Uložený dotaz spustí správně, protože hodnota je udržována v databázi. Hodnota dotazu uživatele je udržována v databázi. Máte však poskytnout hodnotu znovu při každém použití ve funkci Rozšířené hledání.
 • V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup Edition se systémem Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 na vytvořit fax. Po klepnutí na tlačítko Odeslat, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Fax nelze odeslat, protože tento typ přílohy není povolena nebo nepodporuje tisk virtuální faxové zařízení.
 • V japonské verzi Microsoft Dynamics CRM 4.0 Další možnosti nastavení funkce nejsou přidány do databáze při vytváření nové organizace. V japonské verze je další možnost nastavit součásti fonetický vyhledávací funkce. Pokud importujete organizace, která již obsahuje další možnosti nastavení funkce nainstalována, další možnosti Feature Set jsou ztraceny.
 • Vytvořit obchodní uzavření. Jestliže uživatel v jiném časovém pásmu mřížky uzavření obchodní, čas uzavření obchodní zobrazena nesprávně. Otevřete, zobrazí nesprávné čas uzavření obchodní čas je správné ve formuláři.
 • Při takto nastaven filtr, vrátí funkce Rozšířené hledání nesprávné informace:
  VlastníkSe nerovná<Current user>
 • Je k dispozici pro Mauricius nové aktualizace časové pásmo.
 • V změny nebo nová data nelze přenést offline po provedení aktualizace a více než 2 miliardy vloží v databázi Microsoft Dynamics CRM 4.0 organizace.
 • Nelze otevřít prodejní objednávku nebo nabídku, která je sdílena s vámi, pokud nemáte oprávnění číst v záznamu zákazníka pro prodejní objednávku nebo nabídku.
 • Funkce fonetický přepis je ztraceny při exportu a potom importujte. Například atributy typu phoneticGuide nejsou zobrazeny v zobrazení atributy, při importu atributy pomocí funkce Import úprav. Navíc nelze atributy typu phoneticGuide naleznete na následující webové stránce:
  http://<crm server> /sdk/list.aspx
 • Při připojení pomocí HTTP namísto pomocí HTTPS společně s ověřováním IFD v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 zobrazí následující chybová zpráva:
  Neplatné uživatelské jméno nebo chybné heslo
 • Organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze importovat. K tomuto problému dochází, pokud organizace zdroje obsahuje některé pravidla pracovního postupu o Microsoft Dynamics CRM uživatele, kteří mají v poli CeléJméno znak uvozovek.
 • Popisky není Požární na Storno pořadí událostí po upgradu aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • Služba Microsoft Dynamics CRM Async (Crmasyncservice.exe) dojde k chybě. V protokolu aplikace Microsoft CRM Server je dále zaznamenána následující událost:

  ID události: 17411
  POPIS:
  Nelze nalézt popis ID události (17411) ve zdroji (MSCRMAsyncService). Místní počítač možná nemá informace registru nebo soubory knihovny DLL se zprávami požadované k zobrazení zpráv ze vzdáleného počítače. Bude možné použít AUXSOURCE = příznak načíst tento popis; podrobnosti naleznete v nápovědě a podpoře. Následující informace je součástí události: Server, System.ArgumentOutOfRangeException: hodnota přidat byla mimo rozsah.

 • Při přidání nového uživatele Microsoft Dynamics CRM v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 a tento uživatel Active Directory má v poli DistinguishedName dopředné lomítko, zobrazí se následující chybová zpráva:
  0x80005000
 • Pole Předmět případu nelze naplnit poklepáním na pole Předmět. Máte klepněte na ikonu lupu.
 • Při nastavování klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook pro použití offline používá místní databázi cestovní složku data aplikací namísto složky dat místních aplikací.

Informace o kumulativní aktualizaci

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

DownloadDownload the 961768 package now.

Datum vydání: Březen 12, 2009

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o instalaci

Tato kumulativní aktualizace nainstalovat v počítačích se systémem Microsoft Dynamics CRM 4.0 součásti serveru nebo klienta Microsoft CRM Outlook součásti. Po instalaci této kumulativní aktualizace odstranit dočasné soubory v aplikaci Windows Internet Explorer. Postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. Klepněte na tlačítko Nástroje a potom klepněte na příkaz Možnosti Internetu.
 3. Podle verze aplikace Internet Explorer, která používáte, použijte jednu z následujících metod:
  • V aplikaci Windows Internet Explorer 7 klepněte na tlačítko Odstranit v oblasti Historie procházení, klepněte na tlačítko Odstranit soubory v oblasti Temporary Internet Files a klepněte na tlačítko Ano.
  • V aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 klepněte na tlačítko Odstranit soubory v oblasti dočasné soubory Internetu a potom klepněte na tlačítko OK.

Požadavky

Musíte mít nainstalován instalací této kumulativní aktualizace Microsoft Dynamics CRM 4.0. Kumulativní aktualizace 1 a kumulativní aktualizace 2 nejsou požadavky.

Požadavek na restartování

Pokud budete vyzváni, restartujte počítač po instalaci této kumulativní aktualizace.

Informace o odinstalaci

Tato kumulativní aktualizace můžete odinstalovat pomocí položky Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze této kumulativní aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v položce datum a čas v ovládacím.

Server Microsoft Dynamics CRM 4.0

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
IMG.lu.HTC04.00.7333.14085008011 Mar 200909: 50Nelze použítNelze použít
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 50MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 49MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 50MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
FORM.CRM.HTC04.00.7333.14081905511 Mar 200909: 50Nelze použítNelze použít
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.140813706411 Mar 200909: 43MD5: 0EC83DC787C9A6CFE04A7B11A5E9CE5F
SHA1:EED8E3806A1F755B059240DF1A26D88773389179
i386
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.140813706411 Mar 200909: 50MD5: 0EC83DC787C9A6CFE04A7B11A5E9CE5F
SHA1:EED8E3806A1F755B059240DF1A26D88773389179
i386
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.140813706411 Mar 200909: 50MD5: 0EC83DC787C9A6CFE04A7B11A5E9CE5F
SHA1:EED8E3806A1F755B059240DF1A26D88773389179
i386
Microsoft.crm.platform.sdk.dll04.00.7333.140862038411 Mar 200909: 43MD5: 235715301C92F0FA424B4CB29C027EEE
SHA1: 682295F4E4FE9DCDBE7A7BC764760871B772BAC4
i386
Microsoft.crm.platform.sdk.dll04.00.7333.140862038411 Mar 200909: 50MD5: 235715301C92F0FA424B4CB29C027EEE
SHA1: 682295F4E4FE9DCDBE7A7BC764760871B772BAC4
i386
Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll04.00.7333.140811248011 Mar 200909: 50MD5: 163B1D99E1C2073748A460CADC2B5AB1
SHA1: 73B1B01E0E3DBDD3466B06BFFEC839349C4FEA2A
i386
Microsoft.crm.objectmodel.dll04.00.7333.1408144368811 Mar 200909: 43MD5: BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1:DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386
Microsoft.crm.objectmodel.dll04.00.7333.1408144368811 Mar 200909: 50MD5: BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1:DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386
Microsoft.crm.application.components.application.dll04.00.7333.140898902411 Mar 200909: 50MD5: 0FE4B5A8E9B615A930695C80A8B5812E
SHA1: 89528B8566FA05EAF32BCE641F9610D8F6C719D0
i386
Microsoft.crm.application.components.application.dll04.00.7333.140898902411 Mar 200909: 50MD5: 0FE4B5A8E9B615A930695C80A8B5812E
SHA1: 89528B8566FA05EAF32BCE641F9610D8F6C719D0
i386
Microsoft.crm.application.components.ui.dll04.00.7333.140826404011 Mar 200909: 50MD5: C341417EE755E7B188E9FD7B35B9CF09
SHA1:EB7DB1358488C59215BE3B6340DA019768DD0F33
i386
Microsoft.crm.application.components.ui.dll04.00.7333.140826404011 Mar 200909: 50MD5: C341417EE755E7B188E9FD7B35B9CF09
SHA1:EB7DB1358488C59215BE3B6340DA019768DD0F33
i386
Microsoft.crm.application.pages.dll04.00.7333.1408138224811 Mar 200909: 50MD5: 937CAD4A6F22340B5903B96F1DD928B2
SHA1:FABB23AA94379497E1683DD003FFE3DD02E1C926
i386
Microsoft.crm.application.pages.dll04.00.7333.1408138224811 Mar 200909: 50MD5: 937CAD4A6F22340B5903B96F1DD928B2
SHA1:FABB23AA94379497E1683DD003FFE3DD02E1C926
i386
Microsoft.crm.application.components.platform.dll04.00.7333.140857533611 Mar 200909: 50MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1:C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
Microsoft.crm.application.components.platform.dll04.00.7333.140857533611 Mar 200909: 50MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1:C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
MessageBody.htc04.00.7333.14081439111 Mar 200909: 50Nelze použítNelze použít
encodedecode.js04.00.7333.14081009111 Mar 200909: 50Nelze použítNelze použít
Microsoft.crm.webservices.dll04.00.7333.140828451211 Mar 200909: 50MD5: B2619088601091C460E62B574251A40D
SHA1:F8AF3B414D2DD5F4CDD69F79A686F64F07B0F1D0
i386
Microsoft.crm.webservices.dll04.00.7333.140828451211 Mar 200909: 50MD5:B2619088601091C460E62B574251A40D
SHA1:F8AF3B414D2DD5F4CDD69F79A686F64F07B0F1D0
i386
Microsoft.crm.metadataservice.dll04.00.7333.140828042411 Mar 200909: 50MD5:D63768058EC972FB3610F88A4EB89466
SHA1:E34DE80297006E19AA2C3A2DBF5703E3949C172E
i386
Microsoft.crm.metadataservice.dll04.00.7333.140828042411 Mar 200909: 50MD5:D63768058EC972FB3610F88A4EB89466
SHA1:E34DE80297006E19AA2C3A2DBF5703E3949C172E
i386
Microsoft.crm.metadataservice.dll04.00.7333.140828042411 Mar 200909: 50MD5: D63768058EC972FB3610F88A4EB89466
SHA1:E34DE80297006E19AA2C3A2DBF5703E3949C172E
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1408105456811 Mar 200909: 50MD5: B9388AD60682D0C786F1FD799174335D
SHA1:BD81E0E15FB75EFBE68CD111FD0F291F0693D999
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1408105456811 Mar 200909: 50MD5: B9388AD60682D0C786F1FD799174335D
SHA1:BD81E0E15FB75EFBE68CD111FD0F291F0693D999
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1408105456811 Mar 200909: 50MD5: B9388AD60682D0C786F1FD799174335D
SHA1:BD81E0E15FB75EFBE68CD111FD0F291F0693D999
i386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.14087562411 Mar 200909: 50MD5: 1326B2DAC9001A0C80624EB22E129E58
SHA1: 05BCE38A4A02AFB2171F8F35BFC561A674DC266D
i386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.14087562411 Mar 200909: 50MD5: 1326B2DAC9001A0C80624EB22E129E58
SHA1: 05BCE38A4A02AFB2171F8F35BFC561A674DC266D
i386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.14087562411 Mar 200909: 50MD5: 1326B2DAC9001A0C80624EB22E129E58
SHA1: 05BCE38A4A02AFB2171F8F35BFC561A674DC266D
i386
CrmCore.dll04.00.7333.14085616011 Mar 200909: 50MD5: 0029E463B3658990E5D9CF17585E8163
SHA1: 71989D2A541F2794027D8C4510DCF207767BBD55
i386
dlg_assignqueue.aspx04.00.7333.1408520211 Mar 200909: 50Nelze použítNelze použít
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.140818621611 Mar 200909: 50MD5: FE8DC90BE46D7AC79D2D5A4127D4F1B9
SHA1:C2973CFE6A0D028F0D7C2BEFACB04F65571AB0E5
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.140818621611 Mar 200909: 50MD5: FE8DC90BE46D7AC79D2D5A4127D4F1B9
SHA1:C2973CFE6A0D028F0D7C2BEFACB04F65571AB0E5
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.140818621611 Mar 200909: 50MD5: FE8DC90BE46D7AC79D2D5A4127D4F1B9
SHA1:C2973CFE6A0D028F0D7C2BEFACB04F65571AB0E5
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.140818621611 Mar 200909: 50MD5: FE8DC90BE46D7AC79D2D5A4127D4F1B9
SHA1:C2973CFE6A0D028F0D7C2BEFACB04F65571AB0E5
i386
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll04.00.7333.140814935211 Mar 200909: 50MD5: E37EE0D16AD4FDF9C49B40441F186497
SHA1: 0CE46C093AFAE465F0BB5645B5433E2949FAEF22
i386
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll04.00.7333.140814935211 Mar 200909: 50MD5: E37EE0D16AD4FDF9C49B40441F186497
SHA1: 0CE46C093AFAE465F0BB5645B5433E2949FAEF22
i386
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll04.00.7333.140830089611 Mar 200909: 50MD5: 2898A7307E538A8541F775A2297F3487
SHA1: 67257B4052C1CB13F290797B1023459A39CF8F6F
i386
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll04.00.7333.140830089611 Mar 200909: 50MD5: 2898A7307E538A8541F775A2297F3487
SHA1: 67257B4052C1CB13F290797B1023459A39CF8F6F
i386
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll04.00.7333.140830089611 Mar 200909: 50MD5: 2898A7307E538A8541F775A2297F3487
SHA1: 67257B4052C1CB13F290797B1023459A39CF8F6F
i386
personalsettings.aspx04.00.7333.14086868711 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Presence.HTC04.00.7333.1408743011 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll04.00.7333.140810428811 Mar 200909: 51MD5: 98542E2C2FF629D6E9ED95552310C707
SHA1:CE334DFD3ACD7F13A306566818C0C9EEFD5D3980
i386
Microsoft.crm.platform.server.dll04.00.7333.140844016011 Mar 200909: 43MD5:FBEEF8B07F7EB0006AF6D47D0C7362AF
SHA1: 4E72E0E3B0F30DE12B59FB6AA8AC3B619D02FDCA
i386
Microsoft.crm.platform.server.dll04.00.7333.140844016011 Mar 200909: 51MD5:FBEEF8B07F7EB0006AF6D47D0C7362AF
SHA1: 4E72E0E3B0F30DE12B59FB6AA8AC3B619D02FDCA
i386
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll04.00.7333.14089609611 Mar 200909: 51MD5: 1BBFC1B24845EC2EF4ED8ECF54105797
SHA1:CAC6C0555683D1695D4CBDA6CFD8840471819C61
i386
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll04.00.7333.14089609611 Mar 200909: 51MD5: 1BBFC1B24845EC2EF4ED8ECF54105797
SHA1:CAC6C0555683D1695D4CBDA6CFD8840471819C61
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411 Mar 200909: 51MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1:F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411 Mar 200909: 51MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1:F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1408115287211 Mar 200909: 51MD5: 486288A35C82911ED20172CA67218468
SHA1: 09EF6FD9F5102CD19E1017E3E147DC5E64778775
i386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1408115287211 Mar 200909: 51MD5: 486288A35C82911ED20172CA67218468
SHA1: 09EF6FD9F5102CD19E1017E3E147DC5E64778775
i386
FetchBuilder.js04.00.7333.14081058411 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Microsoft.Crm.sdk.dll04.00.7333.140816983211 Mar 200909: 43MD5: 9BD4349FF54DDD969632DCFC1A6B209C
SHA1:D2538C63D7E2238B96E143EDF6B7DA71BC56FC4A
i386
Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll04.00.7333.140813706411 Mar 200909: 51MD5: 34A0BF7F0376FF4AFC54899A391BC368
SHA1:FF672344BB93676C00FC98ED68E7E004063B7D47
i386
slugsupport.js04.00.7333.14085628211 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
conTrols.css.aspx04.00.7333.1408987411 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
slugsupport.HTC04.00.7333.14081755411 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
entityform.aspx04.00.7333.1408755311 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
AppGrid_DefaultData.htc04.00.7333.14082119211 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Date.js04.00.7333.14082832311 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
SELECT.Picklist.HTC04.00.7333.1408865011 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
NAV.HTC04.00.7333.14081010211 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Grid.HTC04.00.7333.14082217611 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
notecTrl.htc04.00.7333.1408411411 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
TABLE.dtm.HTC04.00.7333.14081915711 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Edit.aspx04.00.7333.14084415011 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Web.config04.00.7333.14082041111 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Account distribution detail.rdl04.00.7333.140811429811 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Přehled účtu Sub-Report.RDL04.00.7333.140817524011 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Účet Overview.rdl04.00.7333.14081235111 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Account summary sub-report.rdl04.00.7333.14089009311 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Účet Summary.rdl04.00.7333.14084068111 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
ActivitiesDetail.rdl04.00.7333.140816241011 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Comparison.rdl kampaně04.00.7333.14088127311 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Kampaň výkonu Sub-Report.RDL04.00.7333.140814627211 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Detail.rdl úkolů kampaně04.00.7333.14082522411 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Case souhrnné tabulky Detail.rdl04.00.7333.14085973511 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Case souhrn Table.rdl04.00.7333.14089370011 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Invoice status detail.rdl04.00.7333.14087281611 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Opomíjení klienti Detail.rdl04.00.7333.14088928811 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Opomíjené případy Detail.rdl04.00.7333.140810532711 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Opomíjené Cases.rdl04.00.7333.14089245311 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Produktů podle Account.rdl04.00.7333.14085383511 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Produktů podle kontaktu Detail.rdl04.00.7333.140823901111 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Produktů podle Contact.rdl04.00.7333.14085402211 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Sales pipeline detail.rdl04.00.7333.140812758711 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Sales pipeline.rdl04.00.7333.140810848511 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Service activity volume detail.rdl04.00.7333.140810079211 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
CRMTemplate.dot04.00.7333.14085978211 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
CRMTemplate.dotm04.00.7333.14082997111 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
timesheet.js04.00.7333.14083531611 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
INPUT.text.URL.HTC04.00.7333.1408557611 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
INPUT.text.HTC04.00.7333.1408375511 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
INPUT.text.eml.HTC04.00.7333.1408373111 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
INPUT.NUM.HTC04.00.7333.1408766711 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Duration.HTC04.00.7333.14081137311 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
timeedit.HTC04.00.7333.1408451111 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
filterentity.HTC04.00.7333.14082019911 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Account distribution.rdl04.00.7333.14086537611 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Activities.RDL04.00.7333.14086021111 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Detail.rdl stavu aktivity kampaně04.00.7333.14082536111 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Stav aktivity Sub-Report.RDL kampaně04.00.7333.14085689811 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Status.rdl aktivity kampaně04.00.7333.14081281511 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Předpokládaná Detail.rdl výnosů příležitosti kampaně04.00.7333.14082141811 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Realizovaných Detail.rdl výnosů příležitosti kampaně04.00.7333.14082054811 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Report.RDL výkonu Podrobnosti kampaně04.00.7333.14081145011 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Performance.rdl kampaně04.00.7333.14081284411 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Detail.rdl objednávek vystavených kampaně04.00.7333.14081878611 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Detail.rdl odezvy kampaně04.00.7333.14082419011 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Competitor win loss details.rdl04.00.7333.14087811511 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Competitor win loss.rdl04.00.7333.14084813211 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Invoice status.rdl04.00.7333.14083058611 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Sub Report.RDL faktury04.00.7333.140810147311 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Invoice.RDL04.00.7333.14081096911 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Lead source effectiveness.rdl04.00.7333.140811207311 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Opomíjené Accounts.rdl04.00.7333.14083429711 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Neglected leads detail.rdl04.00.7333.14086871711 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Neglected leads.rdl04.00.7333.14084300011 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Sub Report.RDL pořadí04.00.7333.140810435011 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Order.RDL04.00.7333.14081097611 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Produktů podle účtu Detail.rdl04.00.7333.140824146511 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Nabídka Sub Report.RDL04.00.7333.140810804511 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Quote.RDL04.00.7333.14081095011 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Prodejní historie Detail.rdl04.00.7333.140811770711 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Prodejní History.rdl04.00.7333.14083096811 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Service activity volume.rdl04.00.7333.14086393411 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Začátek znalostí články Detail.rdl04.00.7333.14088780311 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Horní znalostí Articles.rdl04.00.7333.14085863811 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Uživatel Summary.rdl04.00.7333.14082895811 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
p_GrantAccessBulkForCreate.SQL04.00.7333.1408190611 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
INPUT.text.Ticker.HTC04.00.7333.1408332411 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll04.00.7333.140823536811 Mar 200909: 51MD5:B6DA1B00BA364214D7767AFC705E46AF
SHA1:D7D2F490E1C7A4F38B1F088A2E1AA1808A7D6A18
i386
CrmAsyncService.exe04.00.7333.140815754411 Mar 200909: 51MD5: AE0E4D4D4472AB15B376B89B8C23DB88
SHA1: 3E0D7FADD4E55CD8D29EE245FAB4E31A0261C7B7
i386
action.js04.00.7333.14084466011 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Properties.aspx04.00.7333.1408609611 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Notes.htc04.00.7333.14082109611 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Edit.aspx04.00.7333.140810501811 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Edit.aspx04.00.7333.1408242511 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Input.mny.HTC04.00.7333.1408414611 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Global.css.aspx04.00.7333.1408603111 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Microsoft.crm.application.components.strings.dll04.00.7333.1408110372011 Mar 200909: 51MD5: A05CB1553CFB9894854E5E42B82B9B21
SHA1:B4D6C6CBA9B5372F9A03EA351A98D7C9139C6800
i386
Microsoft.crm.application.components.strings.dll04.00.7333.1408110372011 Mar 200909: 51MD5: A05CB1553CFB9894854E5E42B82B9B21
SHA1:B4D6C6CBA9B5372F9A03EA351A98D7C9139C6800
i386
workflowstep.js04.00.7333.14082778411 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
fiscalsettings.aspx04.00.7333.1408825811 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.14088791211 Mar 200909: 43MD5: 89932E3F0396AEBD0DBBFAFE91E94F0E
SHA1: 3798A4135030866431FB8D26A93F884A33D98A1D
i386
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.14088791211 Mar 200909: 51MD5: 89932E3F0396AEBD0DBBFAFE91E94F0E
SHA1: 3798A4135030866431FB8D26A93F884A33D98A1D
i386
Customizations.xsd04.00.7333.14088456411 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
p_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.SQL04.00.7333.1408704311 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
p_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.SQL04.00.7333.1408643811 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
atTributemappings.aspx04.00.7333.14083692311 Mar 200909: 51Nelze použít
Util.js04.00.7333.1408721111 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
ViewDuplicates.aspx04.00.7333.14081325911 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
customactivityform.aspx04.00.7333.1408368311 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
dlg_convertlead.aspx04.00.7333.1408268111 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
TreeSubject.xsl04.00.7333.1408128511 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Details.js04.00.7333.1408441111 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Global.js04.00.7333.14085084811 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
af_cnd_common.js04.00.7333.1408205511 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
filterfield.HTC04.00.7333.14082634611 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll04.00.7333.14085514411 Mar 200909: 51MD5: F770A7F8144B4EC7293E0C4EE1FACE91
SHA1: 68AA77AD0862E7AADAEC6089E690CE39AF2BEE96
i386
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll04.00.7333.1408104228011 Mar 200909: 43MD5: E27A945A965A63AB94E1A37482A5ACE4
SHA1: 0DCBB045E9B2496C2B870EAEE33CCF69B481F8DA
i386
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll04.00.7333.140894807211 Mar 200909: 43MD5: F80C3C96B9146F7BB2947AC037EA18A5
SHA1:DA1DDB55163585E092CC7BC1214B3030B3155066
i386
Lookup.js04.00.7333.1408799511 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
INPUT.text.Ticker.HTC04.00.7333.1408332411 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Tree.HTC04.00.7333.1408824311 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
advancedfind.HTC04.00.7333.14083067811 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Account.XML04.00.7333.140819796711 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
AccountLeads.xml04.00.7333.1408330511 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
ActivityMimeAttachment.xml04.00.7333.14081061911 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
ActivityParty.xml04.00.7333.14082639811 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
ActivityPointer.xml04.00.7333.14085024311 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Annotation.XML04.00.7333.14083967311 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
AnnualFiscalCalendar.xml04.00.7333.14082393411 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
ApplicationFile.xml04.00.7333.14081641111 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Appointment.XML04.00.7333.14086452711 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
WizardPage.xml04.00.7333.14081996111 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Microsoft.crm.scheduling.dll04.00.7333.140830909611 Mar 200909: 51MD5: AEF03C3D2B3A660E76E83710EA27D851
SHA1: 58588D4187EA577E961D337A60D7ACC274A0DB04
i386
STringResourceMetadata.xml04.00.7333.140820438711 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
dlg_merge.aspx04.00.7333.14081300011 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
IMG.lu.Presence.HTC04.00.7333.1408571611 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Activity.js04.00.7333.14081624111 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
CRMWatson.dll04.00.7333.14083107211 Mar 200909: 51MD5: 02FD6A0DEE5F0164EB040299F82CB137
SHA1: 3F0D805B7D075017C181D41E7C73A3F77733742E
i386
IMG.lu.Transcur.HTC04.00.7333.1408382311 Mar 200909: 51Nelze použítNelze použít
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll04.00.7333.140823536811 Mar 200909: 51MD5: B6DA1B00BA364214D7767AFC705E46AF
SHA1:D7D2F490E1C7A4F38B1F088A2E1AA1808A7D6A18
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 50MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 49MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 50MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.crm.application.components.platform.dll04.00.7333.140857533611 Mar 200909: 50MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1:C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
Microsoft.crm.application.components.platform.dll04.00.7333.140857533611 Mar 200909: 50MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1:C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411 Mar 200909: 51MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1:F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.crm.application.pages.dll04.00.7333.1408138224811 Mar 200909: 50MD5: 937CAD4A6F22340B5903B96F1DD928B2
SHA1:FABB23AA94379497E1683DD003FFE3DD02E1C926
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411 Mar 200909: 51MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1:F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.crm.application.pages.dll04.00.7333.1408138224811 Mar 200909: 50MD5: 937CAD4A6F22340B5903B96F1DD928B2
SHA1:FABB23AA94379497E1683DD003FFE3DD02E1C926
i386
Microsoft.crm.objectmodel.dll04.00.7333.1408144368811 Mar 200909: 43MD5:BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1:DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386
Microsoft.crm.objectmodel.dll04.00.7333.1408144368811 Mar 200909: 50MD5:BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1:DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386

Klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
IMG.lu.HTC04.00.7333.14085008011 Mar 200909: 42Nelze použítNelze použít
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
personalsettings.aspx04.00.7333.14086868711 Mar 200909: 42Nelze použítNelze použít
Global.css.aspx04.00.7333.1408603111 Mar 200909: 42Nelze použítNelze použít
timeedit.HTC04.00.7333.1408451111 Mar 200909: 42Nelze použítNelze použít
conTrols.css.aspx04.00.7333.1408987411 Mar 200909: 42Nelze použítNelze použít
Properties.aspx04.00.7333.1408609611 Mar 200909: 42Nelze použítNelze použít
dlg_assignqueue.aspx04.00.7333.1408520211 Mar 200909: 42Nelze použít
CRMABP32.dll04.00.7333.140828758411 Mar 200909: 42MD5: F2621564FF3A52950741B0FD48AE207B
SHA1: 35BBC43635E4F5EF808BFB0ADB6E2851FB110ACE
i386
Crmaddin.dll04.00.7333.1408104688011 Mar 200909: 42MD5: ED3169E66A6787C5DAA855200C2DBE4C
SHA1: 5945716B8C4ADFC2B828D05AA2356CE0B5296B83
i386
CrmCore.dll04.00.7333.14085616011 Mar 200909: 43MD5: 0029E463B3658990E5D9CF17585E8163
SHA1: 71989D2A541F2794027D8C4510DCF207767BBD55
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.140819850411 Mar 200909: 43MD5: C187B65FB4D81A21CD9C5E431F71AC44
SHA1: 2A4300E837F66E96F974E62886879EE90349C3BA
i386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1408115287211 Mar 200909: 43MD5: 486288A35C82911ED20172CA67218468
SHA1: 09EF6FD9F5102CD19E1017E3E147DC5E64778775
i386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.14087562411 Mar 200909: 43MD5: 1326B2DAC9001A0C80624EB22E129E58
SHA1: 05BCE38A4A02AFB2171F8F35BFC561A674DC266D
i386
Edit.aspx04.00.7333.1408242511 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
filterentity.HTC04.00.7333.14082019911 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
CRMTemplate.dot04.00.7333.14085978211 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
CRMTemplate.dotm04.00.7333.14082997111 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
FORM.CRM.HTC04.00.7333.14081905511 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.140813706411 Mar 200909: 43MD5: 0EC83DC787C9A6CFE04A7B11A5E9CE5F
SHA1:EED8E3806A1F755B059240DF1A26D88773389179
i386
Microsoft.crm.platform.sdk.dll04.00.7333.140862038411 Mar 200909: 43MD5: 235715301C92F0FA424B4CB29C027EEE
SHA1: 682295F4E4FE9DCDBE7A7BC764760871B772BAC4
i386
Microsoft.crm.objectmodel.dll04.00.7333.1408144368811 Mar 200909: 43MD5: BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1:DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386
Microsoft.crm.application.components.application.dll04.00.7333.140898902411 Mar 200909: 43MD5: 0FE4B5A8E9B615A930695C80A8B5812E
SHA1: 89528B8566FA05EAF32BCE641F9610D8F6C719D0
i386
Microsoft.crm.application.components.ui.dll04.00.7333.140826404011 Mar 200909: 43MD5: C341417EE755E7B188E9FD7B35B9CF09
SHA1:EB7DB1358488C59215BE3B6340DA019768DD0F33
i386
Microsoft.crm.application.components.platform.dll04.00.7333.140857533611 Mar 200909: 43MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1:C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
MessageBody.htc04.00.7333.14081439111 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
encodedecode.js04.00.7333.14081009111 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Microsoft.crm.webservices.dll04.00.7333.140828451211 Mar 200909: 43MD5: B2619088601091C460E62B574251A40D
SHA1:F8AF3B414D2DD5F4CDD69F79A686F64F07B0F1D0
i386
Microsoft.crm.metadataservice.dll04.00.7333.140828042411 Mar 200909: 43MD5: D63768058EC972FB3610F88A4EB89466
SHA1:E34DE80297006E19AA2C3A2DBF5703E3949C172E
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll04.00.7333.140812887211 Mar 200909: 43MD5: 0B7927F5DE436EDEEEB8284B5F142819
SHA1: 30C31EF58766DA17A1057128E478F4FCDD8F471E
i386
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe04.00.7333.140810429611 Mar 200909: 43MD5: 4A9F833D30692281372DDEBDFBADEB06
SHA1: 7579F762E42D89F2BEB64F7BFC49CBE7E25E6605
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.140895216011 Mar 200909: 43MD5: 0755A2820DAECA63F43617D4BC909B2F
SHA1: 03C4B8B64042AE025B2D132B722476EEE7D926B8
i386
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll04.00.7333.140830089611 Mar 200909: 43MD5: 2898A7307E538A8541F775A2297F3487
SHA1: 67257B4052C1CB13F290797B1023459A39CF8F6F
i386
Presence.HTC04.00.7333.1408743011 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Microsoft.crm.platform.server.dll04.00.7333.140844016011 Mar 200909: 43MD5: FBEEF8B07F7EB0006AF6D47D0C7362AF
SHA1: 4E72E0E3B0F30DE12B59FB6AA8AC3B619D02FDCA
i386
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll04.00.7333.14089609611 Mar 200909: 43MD5: 1BBFC1B24845EC2EF4ED8ECF54105797
SHA1:CAC6C0555683D1695D4CBDA6CFD8840471819C61
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411 Mar 200909: 43MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1:F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.sdk.dll04.00.7333.140816983211 Mar 200909: 43MD5: 9BD4349FF54DDD969632DCFC1A6B209C
SHA1:D2538C63D7E2238B96E143EDF6B7DA71BC56FC4A
i386
slugsupport.HTC04.00.7333.14081755411 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
AppGrid_DefaultData.htc04.00.7333.14082119211 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Date.js04.00.7333.14082832311 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Grid.HTC04.00.7333.14082217611 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
SELECT.Picklist.HTC04.00.7333.1408865011 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
NAV.HTC04.00.7333.14081010211 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
notecTrl.htc04.00.7333.1408411411 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
TABLE.dtm.HTC04.00.7333.14081915711 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
timesheet.js04.00.7333.14083531611 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
INPUT.text.URL.HTC04.00.7333.1408557611 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
INPUT.text.HTC04.00.7333.1408375511 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
INPUT.text.eml.HTC04.00.7333.1408373111 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
INPUT.NUM.HTC04.00.7333.1408766711 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Duration.HTC04.00.7333.14081137311 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
p_GrantAccessBulkForCreate.SQL04.00.7333.1408190611 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
INPUT.text.Ticker.HTC04.00.7333.1408332411 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.140821898411 Mar 200909: 43MD5: 6F7C01ECF33437DF6BFF9A5A4D81CCD6
SHA1:E6A112C322ED86F04C96416FF62BDD68AE22F8CF
i386
action.js04.00.7333.14084466011 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Notes.htc04.00.7333.14082109611 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Edit.aspx04.00.7333.140810501811 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.140819850411 Mar 200909: 43MD5: C187B65FB4D81A21CD9C5E431F71AC44
SHA1: 2A4300E837F66E96F974E62886879EE90349C3BA
i386
Input.mny.HTC04.00.7333.1408414611 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Microsoft.crm.application.components.strings.dll04.00.7333.1408110372011 Mar 200909: 43MD5: A05CB1553CFB9894854E5E42B82B9B21
SHA1:B4D6C6CBA9B5372F9A03EA351A98D7C9139C6800
i386
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.14088791211 Mar 200909: 43MD5: 89932E3F0396AEBD0DBBFAFE91E94F0E
SHA1: 3798A4135030866431FB8D26A93F884A33D98A1D
i386
Customizations.xsd04.00.7333.14088456411 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
p_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.SQL04.00.7333.1408704311 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
p_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.SQL04.00.7333.1408643811 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll04.00.7333.14081161611 Mar 200909: 43MD5: 5FE61C3773890A7135F85B7CE8974889
SHA1:DF6BF4FF01A0306DA1355C3BFF83475FBBF1001B
i386
Util.js04.00.7333.1408721111 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
ViewDuplicates.aspx04.00.7333.14081325911 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
dlg_convertlead.aspx04.00.7333.1408268111 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Details.js04.00.7333.1408441111 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Global.js04.00.7333.14085063511 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
af_cnd_common.js04.00.7333.1408205511 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
filterfield.HTC04.00.7333.14082634611 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll04.00.7333.1408104228011 Mar 200909: 43MD5: E27A945A965A63AB94E1A37482A5ACE4
SHA1: 0DCBB045E9B2496C2B870EAEE33CCF69B481F8DA
i386
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll04.00.7333.140894807211 Mar 200909: 43MD5: F80C3C96B9146F7BB2947AC037EA18A5
SHA1:DA1DDB55163585E092CC7BC1214B3030B3155066
i386
Lookup.js04.00.7333.1408799511 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
INPUT.text.Ticker.HTC04.00.7333.1408332411 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Tree.HTC04.00.7333.1408824311 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
advancedfind.HTC04.00.7333.14083067811 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Account.XML04.00.7333.140819796711 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
AccountLeads.xml04.00.7333.1408330511 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
ActivityMimeAttachment.xml04.00.7333.14081061911 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
ActivityParty.xml04.00.7333.14082639811 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
ActivityPointer.xml04.00.7333.14085024311 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Annotation.XML04.00.7333.14083967311 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
AnnualFiscalCalendar.xml04.00.7333.14082393411 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
ApplicationFile.xml04.00.7333.14081641111 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Appointment.XML04.00.7333.14086452711 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
WizardPage.xml04.00.7333.14081996111 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
dlg_merge.aspx04.00.7333.14081300011 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
IMG.lu.Presence.HTC04.00.7333.1408571611 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
TreeSubject.xsl04.00.7333.1408128511 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Activity.js04.00.7333.14081624111 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
CRMMSG32.dll04.00.7333.140811708811 Mar 200909: 43MD5: 7EC38AEE5DE14570FE19BBA40F95B50E
SHA1: 3E5A9FEEA1E728FAA01B1B237ECD325BEB5FCC38
i386
Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe04.00.7333.140829271211 Mar 200909: 43MD5: 139E325B7506B8AD08525801EC9BE2C0
SHA1:F50ED2F7A5BF93969860CFB1466AB555AEC2ED03
i386
Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.exe04.00.7333.140878423211 Mar 200909: 43MD5: 4DEBFB176A2A644E5CFBDD9AD0AAEB8C
SHA1: 70786EE23087AB797A641CFC732B717087E53ED1
i386
Microsoft.Crm.Client.Config.exe04.00.7333.140816983211 Mar 200909: 43MD5: 43014AB7DE0F1E928B1608B0FC619BC8
SHA1:F1D3B24E32CED41C3A2812FF4BF9EB5BA544812D
i386
Microsoft.Crm.Config.Common.dll04.00.7333.140821898411 Mar 200909: 43MD5: 108329EDB1F516255BF09E5E35577521
SHA1:F93E603CFA90E89682A969496FFFB3E99986D895
i386
IMG.lu.Transcur.HTC04.00.7333.1408382311 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
CRMWatson.dll04.00.7333.14083107211 Mar 200909: 43MD5: 02FD6A0DEE5F0164EB040299F82CB137
SHA1: 3F0D805B7D075017C181D41E7C73A3F77733742E
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.140821898411 Mar 200909: 43MD5: 6F7C01ECF33437DF6BFF9A5A4D81CCD6
SHA1:E6A112C322ED86F04C96416FF62BDD68AE22F8CF
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411 Mar 200909: 43MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1:F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.140895216011 Mar 200909: 43MD5: 0755A2820DAECA63F43617D4BC909B2F
SHA1: 03C4B8B64042AE025B2D132B722476EEE7D926B8
i386
Microsoft.crm.objectmodel.dll04.00.7333.1408144368811 Mar 200909: 43MD5: BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1:DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386

Microsoft Dynamics CRM 4.0 e směrovače

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll04.00.7333.140815344811 Mar 200909: 49MD5: 88044F5539E7950EC370F934989C248C
SHA1:FEEB9A7AD12077CF47AEDFF0797CBFB779F469EC
i386
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll04.00.7333.140815344811 Mar 200909: 49MD5: 88044F5539E7950EC370F934989C248C
SHA1:FEEB9A7AD12077CF47AEDFF0797CBFB779F469EC
i386
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe04.00.7333.14085104811 Mar 200909: 49MD5:D08431E6F15868EA53CC28FBE34CE870
SHA1:CB7A2A9CD2685EB7A5C39A82445213D86328C6D4
i386
Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe04.00.7333.140818621611 Mar 200909: 49MD5: 0CB5CDB82DC2720CDA44EA50D70AF2DC
SHA1:AE790C9C8376554A6EDE63336959EAA60579854B
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 49MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll04.00.7333.1408104228011 Mar 200909: 43MD5: E27A945A965A63AB94E1A37482A5ACE4
SHA1: 0DCBB045E9B2496C2B870EAEE33CCF69B481F8DA
i386
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll04.00.7333.1408104228011 Mar 200909: 49MD5: E27A945A965A63AB94E1A37482A5ACE4
SHA1: 0DCBB045E9B2496C2B870EAEE33CCF69B481F8DA
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 49MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386

Klienta Microsoft Dynamics CRM Data Migration

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.140895216011 Mar 200909: 47MD5: 0755A2820DAECA63F43617D4BC909B2F
SHA1: 03C4B8B64042AE025B2D132B722476EEE7D926B8
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.crm.application.components.platform.dll04.00.7333.140857533611 Mar 200909: 47MD5:D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1:C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
Microsoft.crm.application.components.platform.dll04.00.7333.140857533611 Mar 200909: 47MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1:C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe04.00.7333.140818212011 Mar 200909: 47MD5: B0576AFCD11AEBF434EEA733FDAA16F8
SHA1: 3F8DC2ED85DE287BE53BC4D4F89D2E42EBEFCDF8
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll04.00.7333.14081161611 Mar 200909: 43MD5: 5FE61C3773890A7135F85B7CE8974889
SHA1:DF6BF4FF01A0306DA1355C3BFF83475FBBF1001B
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.140821898411 Mar 200909: 47MD5: 6F7C01ECF33437DF6BFF9A5A4D81CCD6
SHA1:E6A112C322ED86F04C96416FF62BDD68AE22F8CF
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.140821898411 Mar 200909: 47MD5: 6F7C01ECF33437DF6BFF9A5A4D81CCD6
SHA1:E6A112C322ED86F04C96416FF62BDD68AE22F8CF
i386
Microsoft.crm.objectmodel.dll04.00.7333.1408144368811 Mar 200909: 43MD5: BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1:DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386
Microsoft.crm.webservices.dll04.00.7333.140828451211 Mar 200909: 47MD5: B2619088601091C460E62B574251A40D
SHA1:F8AF3B414D2DD5F4CDD69F79A686F64F07B0F1D0
i386
Microsoft.crm.platform.server.dll04.00.7333.140844016011 Mar 200909: 43MD5: FBEEF8B07F7EB0006AF6D47D0C7362AF
SHA1: 4E72E0E3B0F30DE12B59FB6AA8AC3B619D02FDCA
i386
Microsoft.crm.application.components.application.dll04.00.7333.140898902411 Mar 200909: 47MD5: 0FE4B5A8E9B615A930695C80A8B5812E
SHA1: 89528B8566FA05EAF32BCE641F9610D8F6C719D0
i386
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll04.00.7333.140830089611 Mar 200909: 47MD5: 2898A7307E538A8541F775A2297F3487
SHA1: 67257B4052C1CB13F290797B1023459A39CF8F6F
i386
Microsoft.crm.platform.sdk.dll04.00.7333.140862038411 Mar 200909: 43MD5: 235715301C92F0FA424B4CB29C027EEE
SHA1: 682295F4E4FE9DCDBE7A7BC764760871B772BAC4
i386
Microsoft.crm.metadataservice.dll04.00.7333.140828042411 Mar 200909: 43MD5: D63768058EC972FB3610F88A4EB89466
SHA1:E34DE80297006E19AA2C3A2DBF5703E3949C172E
i386
CrmAsyncService.exe04.00.7333.140815754411 Mar 200909: 47MD5: AE0E4D4D4472AB15B376B89B8C23DB88
SHA1: 3E0D7FADD4E55CD8D29EE245FAB4E31A0261C7B7
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411 Mar 200909: 47MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1:F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411 Mar 200909: 47MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1:F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll04.00.7333.1408104228011 Mar 200909: 43MD5: E27A945A965A63AB94E1A37482A5ACE4
SHA1: 0DCBB045E9B2496C2B870EAEE33CCF69B481F8DA
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll04.00.7333.140812887211 Mar 200909: 47MD5: 0B7927F5DE436EDEEEB8284B5F142819
SHA1: 30C31EF58766DA17A1057128E478F4FCDD8F471E
i386
Microsoft.Crm.sdk.dll04.00.7333.140816983211 Mar 200909: 43MD5: 9BD4349FF54DDD969632DCFC1A6B209C
SHA1:D2538C63D7E2238B96E143EDF6B7DA71BC56FC4A
i386
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll04.00.7333.140894807211 Mar 200909: 43MD5: F80C3C96B9146F7BB2947AC037EA18A5
SHA1:DA1DDB55163585E092CC7BC1214B3030B3155066
i386
Microsoft.crm.application.components.ui.dll04.00.7333.140826404011 Mar 200909: 47MD5:C341417EE755E7B188E9FD7B35B9CF09
SHA1:EB7DB1358488C59215BE3B6340DA019768DD0F33
i386
Microsoft.crm.application.components.strings.dll04.00.7333.1408110372011 Mar 200909: 47MD5:A05CB1553CFB9894854E5E42B82B9B21
SHA1:B4D6C6CBA9B5372F9A03EA351A98D7C9139C6800
i386
Microsoft.crm.application.components.strings.dll04.00.7333.1408110372011 Mar 200909: 47MD5:A05CB1553CFB9894854E5E42B82B9B21
SHA1:B4D6C6CBA9B5372F9A03EA351A98D7C9139C6800
i386
Account.XML04.00.7333.140819796711 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
AccountLeads.xml04.00.7333.1408330511 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
ActivityMimeAttachment.xml04.00.7333.14081061911 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
ActivityParty.xml04.00.7333.14082639811 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
ActivityPointer.xml04.00.7333.14085024311 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Annotation.XML04.00.7333.14083967311 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
AnnualFiscalCalendar.xml04.00.7333.14082393411 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
ApplicationFile.xml04.00.7333.14081641111 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Appointment.XML04.00.7333.14086452711 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
WizardPage.xml04.00.7333.14081996111 Mar 200909: 43Nelze použítNelze použít
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll04.00.7333.14089609611 Mar 200909: 47MD5: 1BBFC1B24845EC2EF4ED8ECF54105797
SHA1:CAC6C0555683D1695D4CBDA6CFD8840471819C61
i386
CrmCore.dll04.00.7333.14085616011 Mar 200909: 47MD5: 0029E463B3658990E5D9CF17585E8163
SHA1: 71989D2A541F2794027D8C4510DCF207767BBD55
i386
CRMWatson.dll04.00.7333.14083107211 Mar 200909: 47MD5: 02FD6A0DEE5F0164EB040299F82CB137
SHA1: 3F0D805B7D075017C181D41E7C73A3F77733742E
i386
CRMABP32.dll04.00.7333.140828758411 Mar 200909: 47MD5: F2621564FF3A52950741B0FD48AE207B
SHA1: 35BBC43635E4F5EF808BFB0ADB6E2851FB110ACE
i386
CRMMSG32.dll04.00.7333.140811708811 Mar 200909: 47MD5: 7EC38AEE5DE14570FE19BBA40F95B50E
SHA1: 3E5A9FEEA1E728FAA01B1B237ECD325BEB5FCC38
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.140819850411 Mar 200909: 47MD5: C187B65FB4D81A21CD9C5E431F71AC44
SHA1: 2A4300E837F66E96F974E62886879EE90349C3BA
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.140819850411 Mar 200909: 47MD5: C187B65FB4D81A21CD9C5E431F71AC44
SHA1: 2A4300E837F66E96F974E62886879EE90349C3BA
i386
Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe04.00.7333.140829271211 Mar 200909: 47MD5: 139E325B7506B8AD08525801EC9BE2C0
SHA1:F50ED2F7A5BF93969860CFB1466AB555AEC2ED03
i386
Microsoft.Crm.Config.Common.dll04.00.7333.140821898411 Mar 200909: 47MD5: 108329EDB1F516255BF09E5E35577521
SHA1:F93E603CFA90E89682A969496FFFB3E99986D895
i386
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll04.00.7333.140823536811 Mar 200909: 47MD5: B6DA1B00BA364214D7767AFC705E46AF
SHA1:D7D2F490E1C7A4F38B1F088A2E1AA1808A7D6A18
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.140821898411 Mar 200909: 47MD5: 6F7C01ECF33437DF6BFF9A5A4D81CCD6
SHA1:E6A112C322ED86F04C96416FF62BDD68AE22F8CF
i386
Microsoft.crm.application.components.platform.dll04.00.7333.140857533611 Mar 200909: 47MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1:C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
Microsoft.crm.application.components.platform.dll04.00.7333.140857533611 Mar 200909: 47MD5: D3DC20FB6C163BC77BA9EFEC1CB8D9D1
SHA1:C0CD3862FD881FE8BA3FBDA2B6F158B6AE20F4D5
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.140821898411 Mar 200909: 47MD5: 6F7C01ECF33437DF6BFF9A5A4D81CCD6
SHA1:E6A112C322ED86F04C96416FF62BDD68AE22F8CF
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411 Mar 200909: 47MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1:F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.140823126411 Mar 200909: 47MD5: 316A0D678D67272E4388F5B12E9D662E
SHA1:F2B92570C4AF5EC557A942C401C0132CC4271219
i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.140895216011 Mar 200909: 47MD5: 0755A2820DAECA63F43617D4BC909B2F
SHA1: 03C4B8B64042AE025B2D132B722476EEE7D926B8
i386
Microsoft.crm.objectmodel.dll04.00.7333.1408144368811 Mar 200909: 43MD5: BFBB19706594762D410ABA114378E3DD
SHA1:DD734C373772E488211C6F829647DFE333FB6229
i386

SRS Data Connector

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe04.00.7333.140810429611 Mar 200910: 07MD5: 1EB14BB5E7533851381359932A71E034
SHA1:AF09C0EE0220162C08F1347D02DB52D0A971490A
i386
Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll04.00.7333.14083876011 Mar 200910: 07MD5: 233369D278E12858BEEFEB3F3F656B4E
SHA1: 1C91914C479D6F161C1C71D86357827395F269C6
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 50MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 49MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.crm.platform.server.dll04.00.7333.140844016011 Mar 200909: 43MD5: FBEEF8B07F7EB0006AF6D47D0C7362AF
SHA1: 4E72E0E3B0F30DE12B59FB6AA8AC3B619D02FDCA
i386
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll04.00.7333.1408104228011 Mar 200910: 07MD5: E27A945A965A63AB94E1A37482A5ACE4
SHA1: 0DCBB045E9B2496C2B870EAEE33CCF69B481F8DA
i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.140818621611 Mar 200909: 50MD5: FE8DC90BE46D7AC79D2D5A4127D4F1B9
SHA1:C2973CFE6A0D028F0D7C2BEFACB04F65571AB0E5
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 42MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 50MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.140892348811 Mar 200909: 49MD5: 164BB6A5E684797E94A75DFD1C413FE1
SHA1: 507F9E0C38348F631AA1C170AA4DA64BDDBCC069
i386
Další informace
Chcete-li nainstalovat kumulativní aktualizaci 3 s mimimum požadované oprávnění, proveďte kroky v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base:
946677Jak nainstalovat Microsoft Dynamics CRM 4.0 s minimální požadovaná oprávnění

Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Další informace o Microsoft Dynamics CRM software opravy hotfix a aktualizace balíček terminologii klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
887283Standardy používání názvů u balíčků oprav hotfix a aktualizací softwaru aplikace Microsoft Business Solutions CRM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Egenskaber

Artikel-id: 961768 – Seneste udgave 11/02/2009 21:16:52 – Udgave 7.0

Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook, Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook with Offline Access, Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager, Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services

 • kbmt kbsurveynew kbqfe atdownload kbmbsmigrate KB961768 KbMtcs
Feedback