Aplikace Lotus Notes odkazy nejsou clickable v aplikaci Outlook 2007 nebo Word 2007

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:961812
Příznaky

Příznak 1

V aplikace Microsoft Office Outlook 2007 při pokusu o vložení propojení Lotus Notes do těla e-mailové zprávy, Lotus Notes propojení není clickable. To platí, pokud pomocí příkazu "Kopírovat jako doklad propojení" v aplikaci Lotus Notes zkopírovat odkaz.

Příznak 2

Obdržíte e-mailové zprávy od uživatele aplikace Outlook 2003. Zpráva obsahuje propojení Lotus Notes. Při otevření zprávy v aplikaci Outlook 2007 není clickable propojení Lotus Notes.

Poznámka: Příznaky 1 a 2 v aplikace Microsoft Office Outlook 2003 nedojde.

Příznak 3

Při pokusu o vložení propojení Lotus Notes do dokumentu aplikace Microsoft Office Word 2007 není clickable propojení Lotus Notes.
Řešení
Poznámka: Toto rozlišení řeší pouze problém, který nastane při provádění následujících operací:
 • Propojení Lotus Notes vložit do nové zprávy RTF v aplikaci Outlook 2007.
 • V aplikaci Outlook 2007 pokusíte otevřít propojení Lotus Notes, kterou jste obdrželi zprávu 2003 RTF.
 • Do dokumentu Word 2007 vložit propojení Lotus Notes.
Toto řešení neopravuje problémy, ke kterým dochází při vložení propojení Lotus Notes do zprávy a do zpráv ve formátu prostého textu.

Postupujte podle kroků 1 a 2, aby Lotus Notes odkazy clickable v nových zprávách ve formátu RTF v aplikaci Outlook 2007 a v dokumentech aplikace Word 2007. Jinými slovy opravit problémy v příznaky 1 a 3, postupujte takto:
 1. Nainstalujte balíček opravy hotfix, která byla vydána na 16. prosince 2008.

  Další informace o balíčku oprav hotfix klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  959645Popis balíčku opravy hotfix pro aplikaci Word 2007 (Word.msp, Wordconv.msp): 16. prosince 2008
 2. Zásady skupiny "Allow in-place aktivace vložené objekty OLE" Povolit nastavení pomocí následujících metod:
  • Použít Šablona Outlook (Outlk12.adm)
  • Ručně upravit registr.
  • Formulář Exchange zabezpečení, který je publikován do veřejné složky Microsoft Exchange Server.
Opravit problém popsaný v příznaku 2, po provedení kroků 1 a 2, poklepejte na zprávu otevřít v novém okně. Poklepejte na odkaz Lotus Notes. Umožňuje otevřít odkaz Lotus Notes, který je obsažen ve zprávě 2003 RTF používat aplikaci Outlook 2007.

Poznámka: Pokud přijaté zprávy RTF 2003 zobrazit v podokně čtení aplikace Outlook 2007, je stále není clickable propojení Lotus Notes, i po provedení těchto kroků.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které sdělit, jak upravit registr. Po nesprávné úpravě registru však mohou nastat závažné problémy. Postupujte proto pečlivě podle uvedených kroků. Pro zvýšení bezpečnosti registr zálohujte jestě před jeho úpravami. Potom můžete v případě potíží registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete následujícím článku znalostní v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756Zálohování a obnovení registru v systému Windows
Povolit Zásady skupiny "Allow in-place aktivace vložené objekty OLE" nastavení úpravou registru. Postupujte takto:
 1. Spusťte program Editor registru.
  • V systému Windows Vista klepněte na tlačítko Start the Start button, do pole Zahájit hledání zadejte regedit a stiskněte klávesu ENTER.

   User Account ControlJestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
  • V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Zadejte jeden z následujících názvů hodnotu a stiskněte klávesu ENTER:
  • AllowInPlaceOLEActivation
  • AdminSecurityMode
 5. AllowInPlaceOLEActivation klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz změnit.
 6. V poli Údaj hodnoty zadejte 1 a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. AdminSecurityMode
  klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz změnit.
 8. V poli Údaj hodnoty zadejte 3 a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Pokud nastavíte hodnotu AdminSecurityMode 3, Outlook použít pouze nastavení zásad skupiny, které jsou nakonfigurovány v registru pro přílohu a doplněk zabezpečení. V tomto případě Outlook nepoužívá nastavení zabezpečení formuláře, který je publikován do veřejné složky Exchange.
 9. V nabídce soubor klepněte na tlačítko Konec ukončete program Editor registru.
Pokud používáte formulář Exchange zabezpečení k správě zabezpečení Outlook můžete nakonfigurovat nastavení "Povolit v místě aktivace vložené objekty OLE" v kombinaci s nastavení zabezpečení formuláře. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Odkazy
Další informace o nastavení zabezpečení e-mailu v aplikaci Outlook 2007 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
926512Informace pro správce o nastavení zabezpečení e-mailu v aplikaci Outlook 2007
Produkty třetích stran, o nichž se hovoří v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft implicitně ani jiným způsobem neručí za výkon a spolehlivost těchto produktů.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 961812 - Poslední kontrola: 02/12/2009 18:16:17 - Revize: 1.1

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Word 2007

 • kbmt kbexpertiseinter kbqfe KB961812 KbMtcs
Váš názor