Popis balíčku opravy hotfix kumulativní aktualizace pro System Center Data Protection Manager 2007: 16. února 2009

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:963102
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje problémy Microsoft System Center Data ochrana správce (DPM) 2007, které jsou opraveny v balíčku oprav hotfix kumulativní data Protection Manager 2007, vydanou 16. února 2009.
Úvod
Důležité Opravu hotfix, která je popsána v tomto poli je zahrnuta v aktualizaci, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
979970Popis balíčku nejnovější kumulativní opravy hotfix pro System Center Data Protection Manager 2007: 29. března 2010
Velmi doporučujeme, abyste zrušili instalaci této aktualizace vyřešíte problém, popsané v tomto článku a další problémy související s DPM.

Tato kumulativní oprava hotfix řeší následující problémy:

Problém 1

Připojovací body nemohou být chráněny na sekundární servery DPM vzhledem k tomu, že přípojné body nejsou viditelné. Však připojovací body má být zobrazena jako protectable na sekundární servery DPM.

Problém 2

Poté, co dojde k chybě služby DPM nelze restartovat z důvodu chyby zpracování, k níž dochází při šetření.

Problém 3

DPM data se přenést na nový disk, staré body obnovení jsou již uvedeny po restartování serveru DPM. Obnovení body, které jsou vytvořeny po byl migrován disku jsou uvedeny.

Problém 4

Po migraci dat DPM na nový disk a pak odstraníte aktivní repliky, je odpojený aktivní replikou a body obnovení pro repliky nejsou uvedeny.

Problém 5

Když klepněte na kartu obnovení a potom vyhledejte v seznamu souborů, které mají být obnovena, může přestat službu DPM má-li soubor již neplatné časové razítko. (Časového razítka je neplatná, pokud se jedná o vytvořené nebo upravené datum dřívější než 1. ledna 1753.)

Problém 6

Agent DPM ochranu nelze nainstalovat v systému, ve kterém je spuštěn Microsoft Hyper-V Server 2008.

Když se pokusíte nainstalovat ochranu agenta DPM z DPM uživatelského rozhraní, systému, ve kterém je spuštěn Microsoft Hyper-V Server 2008 není uveden v seznamu spravovaných agenta.

Při pokusu o instalaci agenta ochranu DPM přímo na server agent je spuštěný Microsoft Hyper-V Server 2008 v počítači nainstalována úspěšně. Ale připojené procesu, který používá skript ProductionServer připojení se nezdaří a zobrazí následující chybová zpráva:
Připojit ProductionServer.ps1: Následujících počítačů se nesplňují s požadavky minimální software pro instalaci agenta ochranu DPM: <computer name >
Další informace
K dispozici jsou Vám následující soubory ze sekce Ke Stažení:

Balíček oprav hotfix systému Center Data Protection Manager 2007 (32bitové a 64bitové verze)

DownloadDownload the 963102 package now.

Poznámka: Balíček opravy hotfix platí pro všechny jazyky DPM 2007.

Pokyny k instalaci aktualizace

Tento kumulativní balíček DPM 2007 obsahuje tři samostatné aktualizace. Chcete-li nainstalovat všechny aktualizace, postupujte takto:
 1. Nainstalujte balíček kumulativní DPM) 2007 Service Pack 1 serveru. Chcete-li to provést, spusťte soubor DataProtectionManager2007-KB963102.exe na serveru.

  Poznámka: Není nutné po instalaci balíčku kumulativní opravy hotfix restartujte server.
 2. Aktualizovat vzdálené instalace Microsoft SQL Server, který je hostitelem databáze DPMDB. Chcete-li to provést, spusťte soubor SqlPrep-KB963102.msp v instanci serveru SQL Server.

  Poznámka: Tento krok se nepožaduje, pokud používáte instance SQL DPMDB server DPM 2007.
 3. V konzole správce DPM aktualizovat agenti ochrany. Použijte některou z následujících metod.
  • Metoda 1 Aktualizovat agenti ochrany v konzole správce DPM. Postupujte takto:
   1. Otevřete konzolu pro správu DPM.
   2. Klepněte na kartu řízení a potom na kartu agenty.
   3. V seznamu Chráněné počítače vyberte počítač a v podokně akcí klepněte na příkaz aktualizace.
   4. Klepněte na tlačítko Ano a potom klepněte na tlačítko Update agenti.
   5. V dialogovém okně Zadejte pověření a možnost Restart zadání pověření, klepněte na přepínač restartovat ručně později vybrané servery a klepněte na tlačítko OK.

    Poznámka: Protože jste vybrali možnost restartovat ručně později vybrané servery, nemáte k restartování počítače aktualizujte agent.
  • Metoda 2 Aktualizovat agenti ochrany chráněných počítačů. Postupujte takto:
   1. Získat balíček aktualizace ochrany agenta. Postupujte takto:
    1. Na serveru DPM 2007 vyhledejte následující adresář:
     Data Protection Manager installation location\DPM\Agents\RA\2.0.8824.0
    2. Vyberte příslušného balíčku. Výběr balení je následující:
     • i386\1033\DPMAgentInstaller_KB963102.exe aktualizaci x 86
     • amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB963102_AMD64.exe Aktualizovat x 64
    Poznámka: Balíček DPMAgentInstaller .exe platí pro všechny jazyky.
   2. V každém počítači chráněné spustit příslušného balíčku DPMAgentInstaller exe.
   3. Na serveru DPM 2007 otevřete konzolu pro správu DPM.
   4. Klepněte na kartu řízení a potom na kartu agenty.
   5. Vyberte chráněných počítačů a potom ověřte, zda je verze agenta uveden jako 2.0.8824.0.
 4. Spusťte soubor DPMManagementShell2007 KB963102.msp.

  Poznámka: Tento krok se nepožaduje, pokud používáte prostředí Správa Data Protection Manager DPM 2007 serveru.

Požadavky

Musíte mít System Center Data Protection Manager 2007 nainstalována aktualizace Service Pack 1 Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix.

Požadavek na restartování

Je-li správu prostředí DPM otevřen při instalaci balíčku kumulativní opravy hotfix, musíte restartovat počítač. V opačném případě restartování počítače se nepožaduje.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nahrazuje následující dříve vydané opravy hotfix:
961502Repliky mohou být uvedeny jako nekonzistentní po instalaci System Center Data Protection Manager 2007 Service Pack 1 v počítači s verzí x 64 systému Windows Server 2003

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a UTC časem kartě časové pásmo v položce datum a čas v Ovládacích panelech.
System Center Data Protection Manager 2007, verze x 86
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Addlibraryserverfordpm.exe2.0.8824.052,11216. Února 200922: 20X86
Cmte.dll2.0.8824.0179,10416. Února 200922: 20X86
Configuredatasourceutil.exe2.0.8824.021,40816. Února 200922: 20X86
Cpwrapper.dll2.0.8824.0612,75216. Února 200922: 20X86
Dpmac.exe2.0.8824.0745,87216. Února 200922: 18X86
Dpmla.exe2.0.8824.01,183,63216. Února 200922: 18X86
Dpmra.exe2.0.8824.02,377,10416. Února 200922: 18X86
Dpmwriterhelperplugin.dll2.0.8824.071,56816. Února 200922: 18X86
Dsmfs.dll2.0.8824.0301,96816. Února 200922: 18X86
Engineuicommon.dll2.0.8824.0359,31216. Února 200922: 20X86
Exchangecmdletswrapper.exe2.0.8824.040,33616. Února 200922: 18X86
ExchangeCmdletsWrapperProxy.dll2.0.8824.018,83216. Února 200922: 18X86
ExchangeWriterHelperPlugin.dll2.0.8824.0210,32016. Února 200922: 18X86
Filewriterhelperplugin.dll2.0.8824.0218,00016. Února 200922: 18X86
GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll2.0.8824.0122,76816. Února 200922: 18X86
GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll2.0.8824.0135,56816. Února 200922: 18X86
Installagent.exeNelze použít145,80816. Února 200922: 18X86
Installagentpatch.exeNelze použít98,19216. Února 200922: 18X86
Intenttranslator.dll2.0.8824.0248,73616. Února 200922: 20X86
Microsoft.EnterpriseStorage.dls.prm.MbcParser.dll2.0.8824.0240,03216. Února 200922: 20X86
Migratev1tov2replicas.exe2.0.8824.028,56016. Února 200922: 18X86
Rhl.dll2.0.8824.035,72816. Února 200922: 20X86
Setshareddpmdatabase.exe2.0.8824.072,60816. Února 200922: 20X86
Setupdpm.exe2.0.8824.015,76016. Února 200922: 20X86
Spsearchwriterhelperplugin.dll2.0.8824.0152,97616. Února 200922: 18X86
Spupgrade.exe2.0.8824.039,84016. Února 200922: 20X86
Sqlwriterhelperplugin.dll2.0.8824.0309,64816. Února 200922: 18X86
Sqmdatapoints.exe2.0.8824.014,22416. Února 200922: 20X86
Storagepoolmanager.dll2.0.8824.0332,19216. Února 200922: 20X86
Triggerjob.exe2.0.8824.014,75216. Února 200922: 20X86
Wsscmdletswrapper.exe2.0.8824.094,09616. Února 200922: 18X86
Wsscmdletswrapperproxy.dll2.0.8824.019,85616. Února 200922: 18X86
Wsswriterhelperplugin.dll2.0.8824.0208,27216. Února 200922: 18X86
System Center Data Protection Manager 2007, verze x 64
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Addlibraryserverfordpm.exe2.0.8824.052,11216. Února 200922: 20X86
Cmte.dll2.0.8824.0179,08816. Února 200922: 20X86
Configuredatasourceutil.exe2.0.8824.021,39216. Února 200922: 20X86
Cpwrapper.dll2.0.8824.0854,41616. Února 200922: 20X64
Dpmac.exe2.0.8824.01,037,72816. Února 200922: 20X64
Dpmla.exe2.0.8824.01,721,74416. Února 200922: 20X64
Dpmra.exe2.0.8824.03,506,08016. Února 200922: 20X64
Dpmwriterhelperplugin.dll2.0.8824.085,90416. Února 200922: 20X64
Dsmfs.dll2.0.8824.0398,24016. Února 200922: 20X64
Engineuicommon.dll2.0.8824.0359,31216. Února 200922: 20X86
Exchangecmdletswrapper.exe2.0.8824.050,57616. Února 200922: 20X64
ExchangeCmdletsWrapperProxy.dll2.0.8824.019,36016. Února 200922: 20X64
ExchangeWriterHelperPlugin.dll2.0.8824.0293,28016. Února 200922: 20X64
Filewriterhelperplugin.dll2.0.8824.0287,63216. Února 200922: 20X64
GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll2.0.8824.0158,60816. Února 200922: 20X64
GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll2.0.8824.0182,67216. Února 200922: 20X64
Installagent.exeNelze použít135,58416. Února 200922: 20X64
Installagentpatch.exeNelze použít105,37616. Února 200922: 20X64
Intenttranslator.dll2.0.8824.0248,72016. Února 200922: 20X86
Microsoft.EnterpriseStorage.dls.prm.MbcParser.dll2.0.8824.0342,41616. Února 200922: 20X64
Migratev1tov2replicas.exe2.0.8824.028,04816. Února 200922: 20X64
Rhl.dll2.0.8824.035,72816. Února 200922: 20X86
Setshareddpmdatabase.exe2.0.8824.072,59216. Února 200922: 20X86
Setupdpm.exe2.0.8824.015,76016. Února 200922: 20X86
Spsearchwriterhelperplugin.dll2.0.8824.0207,26416. Února 200922: 20X64
Spupgrade.exe2.0.8824.039,82416. Února 200922: 20X86
Sqlwriterhelperplugin.dll2.0.8824.0419,23216. Února 200922: 20X64
Sqmdatapoints.exe2.0.8824.014,22416. Února 200922: 20X86
Storagepoolmanager.dll2.0.8824.0416,65616. Února 200922: 20X64
Triggerjob.exe2.0.8824.014,73616. Února 200922: 20X86
Wsscmdletswrapper.exe2.0.8824.0115,60016. Února 200922: 20X64
Wsscmdletswrapperproxy.dll2.0.8824.020,36816. Února 200922: 20X64
Wsswriterhelperplugin.dll2.0.8824.0271,26416. Února 200922: 20X64
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
DPM

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 963102 - Poslední kontrola: 01/16/2015 03:34:13 - Revize: 6.0

Microsoft System Center Data Protection Manager 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbmt atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB963102 KbMtcs
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited) at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)