Po instalaci služby UDDI do systému Windows Server 2003 neproběhne instalace aktualizací zabezpečení komponenty MSDE 2000 očekávaným způsobem

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Pokud nainstalujete službu UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) v systému Windows Server 2003, může se stát, že nebudou automaticky nainstalovány aktualizace komponenty Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) tak, jak jste očekávali při návštěvě webu Windows Update. K těmto potížím může dojít i v případě, že jste vybrali automatické aktualizace komponenty MSDE 2000. Pokud k těmto potížím dojde, jsou aktualizace služby UDDI a komponenty MSDE 2000 při příští návštěvě webu Windows Update uvedeny jako dostupné.
Jak potíže obejít
Problém lze obejít tak, že aktualizaci nainstalujete ručně. Použijte následující postup.

Poznámka: Chcete-li použít tento postup, musí na pevném disku existovat složka s názvem ServicePackFiles. Pokud složka ServicePackFiles neexistuje, musíte mít k dispozici média pro aktualizaci Service Pack, která je v počítači instalována.
 1. Stáhněte aktualizaci služby UDDI, kterou chcete nainstalovat. Stáhněte například aktualizaci, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  960082 MS09-004: Popis aktualizace zabezpečení pro SQL Server 2000 GDR a MSDE 2000: 10. února 2009
 2. Extrahujte soubory z aktualizace služby UDDI. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klikněte na tlačítko OK.
  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz složka1\název_souboru_aktualizace /x složka2.

   Poznámka: V tomto příkazu složka1 představuje cestu ke složce, do níž byla aktualizace stažena, a složka2 představuje cestu ke složce, do níž mají být soubory extrahovány. Chcete-li například extrahovat soubory aktualizace, která je popsána v článku 960082 znalostní báze Microsoft Knowledge Base, do složky nazvané SQLWMSDE-KB960082, zadejte příkaz c:\SQLWMSDE-KB960082-x86-ENU.exe /x c:\SQLWMSDE-KB960082.
 3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cd %windir%\ServicePackFiles a potom stiskněte klávesu ENTER.
 4. Ve složce ServicePackFiles klikněte pravým tlačítkem myši na položku Sqlrun.dat a pak klikněte na příkaz Kopírovat.
 5. K přechodu do složky, do níž byly extrahovány soubory aktualizace služby UDDI, použijte příkaz cd. Zadejte například příkaz cd c:\SQLWMSDE-KB960082 a potom stiskněte klávesu ENTER.
 6. Na příkazovém řádku zadejte příkaz Setup.exe /quiet /upgradesp sqlrun BLANKSAPWD=1 INSTANCENAME=UDDI /l*v %windir%\UddiFix.log /norestart, který nainstaluje aktualizaci služby UDDI.
Vlastnosti

ID článku: 967236 - Poslední kontrola: 01/16/2015 03:43:35 - Revize: 1.0

 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • kbnosurvey kbarchive kbvirus kbuddi kbsurveynew kbhowto KB967236
Váš názor