Po přechodu na webové stránky v jiných zónách zabezpečení aplikace Internet Explorer je navigace zrušena

Příznaky
Po dokončení instalace aktualizace zabezpečení 961260 (MS09-002) v počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008 může dojít k potížím při přechodu na webové stránky v jiných zónách zabezpečení aplikace Internet Explorer. Vyskytne-li se tento problém, zobrazí se zpráva podobná následující zprávě:
Navigace na webovou stránku byla zrušena.
K těmto potížím dochází, pokud navigace způsobí změnu nastavení Chráněný režim na hodnotu Vypnuto. K určení, v které zóně zabezpečení aplikace Internet Explorer se určitá webová stránka nachází, můžete použít stavový řádek v dolní části okna aplikace Internet Explorer 7.
Příčina
K těmto potížím dochází, protože aplikace Internet Explorer 7 přepne nastavení Chráněný režim, jsou-li v části Důvěryhodné servery na kartě Zabezpečení dialogového okna Možnosti Internetu nakonfigurovány určité webové stránky. Ve výchozím nastavení je pro weby nakonfigurované v oblasti Důvěryhodné servery u nastavení Chráněný režim použita hodnota Vypnuto.
Řešení

Informace o aktualizaci zabezpečení

Tento problém lze vyřešit instalací nejnovější kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer. Chcete-li nainstalovat nejnovější aktualizace, navštivte následující web společnosti Microsoft: Další technické informace o nejnovější kumulativní aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Poznámka: Tato aktualizace byla poprvé zahrnuta do aktualizace zabezpečení 963027 (MS09-014). Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
963027MS09-014: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
Poznámka: Pokud jste již použili některý z následujících alternativních postupů, který byl již v tomto článku zmíněn, je třeba příslušný postup vrátit zpět.

Vrácení alternativního postupu 3: Deaktivace chráněného režimu pro zónu Důvěryhodné servery

 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte text Možnosti Internetu a potom klikněte na položku Možnosti Internetu v seznamu Programy.
 2. Klikněte na kartu Zabezpečení a pak v seznamu Vyberte zónu obsahu, u které chcete určit nastavení zabezpečení klikněte na možnost Důvěryhodné servery.
 3. Kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit chráněný režim (vyžaduje restartování aplikace Internet Explorer) a pak klikněte na tlačítko OK.
 4. Restartujte aplikaci Internet Explorer.

Vrácení alternativního postupu 4: Úprava registru pro deaktivaci klíče řízení funkcí, který povolí funkci, jež je součástí aktualizace zabezpečení 961260 (MS09-002)

V následujícím podklíči registru opravte hodnotu DWORD s názvem iexplore.exe na hodnotu 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ABOUT_PROTOCOL


Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte příkaz regedit a potom v seznamu Programy klikněte na položku regedit.exe.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ABOUT_PROTOCOL
  Poznámka: Pokud podklíč FEATURE_RESTRICT_ABOUT_PROTOCOL neexistuje, není třeba pokračovat, protože příslušný postup nebyl na počítači proveden.
 3. V pravém podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na položku iexplore.exe a pak klikněte na příkaz Změnit.
 4. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a klikněte na tlačítko OK.
 5. Ukončete program Editor registru.
 6. Restartujte aplikaci Internet Explorer.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace o aktualizaci zabezpečení 961260 (MS09-002) získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
961260 MS09-002: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
fixit fix it
Vlastnosti

ID článku: 967941 - Poslední kontrola: 02/03/2011 20:54:00 - Revize: 7.2

 • kbbug kbexpertiseinter kbsecurity kbsurveynew KB967941
Váš názor