V aplikaci Internet Explorer 8 nelze zobrazit zabezpečený web

Příznaky
Pokusíte-li se zobrazit zabezpečený web pomocí aplikace Microsoft Internet Explorer 8, nelze k němu získat přístup.

Poznámka: K zabezpečeným webům lze obecně přistupovat pomocí adresy URL, která zahrnuje protokol https://.
Řešení

Aktivace kompatibilního zobrazení v aplikaci Internet Explorer

Je možné, že daný web není plně kompatibilní s aplikací Internet Explorer 8 a nezobrazuje se správně. Můžete pro tento web aktivovat kompatibilní rozhraní a ověřit, zda se tím problém vyřeší.

Metoda 1: Aktivace kompatibilního zobrazení pro specifický web

Chcete-li povolit kompatibilní zobrazení pro specifický web, který se nezobrazí správně nebo nefunguje správně, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start a poté klikněte na příkaz Internet Explorer.
 2. Zadejte adresu webu, který se nezobrazí správně nebo nefunguje správně, a pak stiskněte klávesu ENTER.
 3. Klikněte na ikonu Kompatibilní zobrazení, která je umístěna napravo od panelu Adresa.
  Poznámka: Kompatibilní zobrazení není vyžadováno a příkazy funkce Kompatibilní zobrazení nebudou k dispozici, pokud byl web navržen pro dřívější verze aplikace Internet Explorer.
 4. Po aktivaci kompatibilního zobrazení je web automaticky aktualizován a může se zobrazit zpráva, že web je spuštěn v kompatibilním zobrazení.
Pokud tato metoda byla úspěšná

Pokud se daný web zobrazí a funguje správně, jste hotovi. Je však možné, že tento postup budete muset zopakovat pro všechny weby, u nichž k těmto potížím dochází. Chcete-li tuto akci provést pro všechny weby, postupujte podle metody 2.

Poznámka: Použijete-li tuto metodu k opravě potíží se zobrazením webu, aplikace Internet Explorer uloží nastavení Kompatibilní zobrazení pro tento web. Při každé návštěvě tohoto webu bude použita funkce Kompatibilní zobrazení. Pokud již funkci Kompatibilní zobrazení nechcete nadále pro daný web používat, klikněte při zobrazování tohoto webu na ikonu Kompatibilní zobrazení.

Poznámka: Můžete rovněž přidat určité weby do funkce Kompatibilní zobrazení nebo je odebrat, aniž byste je ve skutečnosti navštívili. Stačí kliknout na položku Nástroje a pak na příkaz Nastavení kompatibilního zobrazení. V tomto okně lze přidat nebo odebrat weby.

Pokud tato metoda nebyla úspěšná
Pokud se příslušný web stále nezobrazuje správně nebo nefunguje, dochází k jiným potížím. Zkuste další řešení popsaná v této části.

Metoda 2: Aktivace kompatibilního zobrazení pro všechny weby

Předpokládejme následující situaci. Většina webů, které často navštěvujete, se nezobrazuje správně nebo nefunguje správně. U některých webů jste vyzkoušeli metodu 1 a tato metoda fungovala. V tomto případě však chcete povolit kompatibilní zobrazení pro všechny weby. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start a poté klikněte na příkaz Internet Explorer.
 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Nastavení kompatibilního zobrazení.
  Poznámka: Pokud příkaz Nastavení kompatibilního zobrazení není k dispozici, je možné, že správce sítě ke konfiguraci těchto možností použil nastavení zásad skupiny. Kontaktujte správce nebo podporu helpdesk.
 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit všechny weby v kompatibilním zobrazení a klikněte na tlačítko Zavřít.
 4. Navštivte několik webů, které se nezobrazovaly správně nebo které nefungovaly, a přesvědčte se, zda jsou potíže odstraněny.

Odstranění historie procházení

Je možné, že aplikace Internet Explorer používá při přístupu k webové stránce staré informace. Zkuste odstranit historii procházení a ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Postup:
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start a poté klikněte na příkaz Internet Explorer.
 2. Klikněte na nabídku Nástroje a pak na příkaz Odstranit historii procházení.
 3. V okně Odstranit historii procházení klikněte na položku Odstranit vše.
 4. Zaškrtněte políčko Odstranit soubory a nastavení uložené pomocí doplňků a pak klikněte na tlačítko OK.
 5. Zkuste znovu zobrazit danou webovou stránku a zkontrolujte, zda funguje správně.
Pokud webová stránka funguje správně, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud webová stránka nefunguje správně, zkuste další řešení.

Spuštění aplikace Internet Explorer v režimu bez doplňků

Přestože doplňky prohlížeče mohou vylepšit práci online, mohou někdy narušovat funkci ostatního softwaru v počítači nebo s ním být v konfliktu. Spusťte aplikaci Internet Explorer bez doplňků a ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Postup:
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start a poté klikněte na příkaz Internet Explorer.
 2. Klikněte na možnost Internet Explorer (bez doplňků). Aplikace Internet Explorer bude spuštěna bez doplňků, panelů nástrojů a modulů plug-in.
 3. Zkuste znovu zobrazit danou webovou stránku a zkontrolujte, zda funguje správně.
Pokud byly potíže vyřešeny zakázáním všech doplňků, bude vhodné zakázat pomocí Správce doplňků všechny doplňky a zapnout je pouze v případě, že je budete potřebovat. Tímto postupem zjistíte, který doplněk je příčinou problému.
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start a poté klikněte na příkaz Internet Explorer.
 2. Klikněte na nabídku Nástroje a na příkaz Možnosti Internetu.
 3. Klikněte na kartu Programy a potom klikněte na tlačítko Spravovat doplňky.
 4. Klikněte na jeden z doplňků v seznamu Název a potom klikněte na přepínač Zakázat.
 5. Zkuste znovu zobrazit danou webovou stránku a zkontrolujte, zda funguje správně.
 6. Pokud webová stránka funguje správně, víte, že jsou potíže způsobeny daným doplňkem. Pokud webovou stránku nelze ani nadále zobrazit, potíže nejsou způsobeny tímto doplňkem a můžete jej znovu povolit.
 7. Opakujte kroky 4 až 6, dokud se vám nepodaří identifikovat doplněk, který způsobuje problém. Poté, co jej zakážete, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace.
Pokud potíže nejsou způsobeny doplňky, vyzkoušejte další řešení.

Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer

Zkuste obnovit výchozí nastavení aplikace Internet Explorer. Tímto postupem odeberete všechny změny, k nimž v aplikaci Internet Explorer došlo po instalaci, ale oblíbené položky a kanály zůstanou zachovány. Postup:
 1. Zavřete všechna okna aplikace Internet Explorer a Průzkumníka Windows.
 2. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start a poté klikněte na příkaz Internet Explorer.
 3. Klikněte na nabídku Nástroje a na příkaz Možnosti Internetu.
 4. Klikněte na kartu Upřesnit a pak klikněte na tlačítko Obnovit.
 5. V dialogovém okně Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer klikněte na tlačítko Obnovit.
 6. Po dokončení obnovení výchozího nastavení aplikace Internet Explorer klikněte na tlačítko Zavřít a potom dvakrát klikněte na tlačítko OK.
 7. Změny se projeví poté, co ukončíte aplikaci Internet Explorer a spustíte ji znovu.
 8. Zkuste znovu zobrazit danou webovou stránku a zkontrolujte, zda funguje správně.
Pokud webová stránka funguje správně, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud webová stránka nefunguje správně, zkuste další řešení.

Použití funkce Obnovení systému

 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start a poté klikněte na příkaz Všechny programy.
 2. Klikněte na položku Příslušenství a pak na položku Systémové nástroje.
 3. Klikněte na položku Obnovení systému. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 4. Zkuste znovu zobrazit danou webovou stránku a zkontrolujte, zda funguje správně.
Pokud webová stránka funguje správně, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud webová stránka nefunguje správně, přejděte k části Další informace.

Další informace naleznete v tématu Obnovení systému: nejčastější dotazy
Další informace
Patříte-li mezi začínající až středně pokročilé uživatele počítače a chcete řešit podobné potíže, použijte funkci Nápověda s asistencí. Můžete také kontaktovat podporu pro aplikaci Internet Explorer 8.

Další informace pro zkušené uživatele naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
949787 Poznámky k verzi aplikace Windows Internet Explorer 8 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 968089 - Poslední kontrola: 05/14/2009 18:33:34 - Revize: 2.2

Windows Internet Explorer 8

 • kbhowto kbsurveynew kbprb KB968089
Váš názor