Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Je k dispozici kumulativní aktualizace 4 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:968176
Úvod
Kumulativní aktualizace 4 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 je k dispozici. Tento článek popisuje opravy hotfix a aktualizace zahrnuté v této kumulativní aktualizaci. Tato kumulativní aktualizace je k dispozici pro všechny jazyky, které jsou podporovány Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Další informace

Číslo sestavení a názvy souborů této kumulativní aktualizace

Číslo sestavení balíčků kumulativních aktualizací pro server Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook a e-mailový směrovač Microsoft Dynamics CRM 4.0 je 4.0.7333.1551.

Názvy souborů pro 32bitové verze balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:
 • CRMv4.0 - KB968176 - i386 - server - LangID exe
 • CRMv4.0-KB968176 - i386 - Client-LangID exe
 • CRMv4.0-KB968176 - i386 - směrovače-LangID exe
 • CRMv4.0-KB968176 - i386 - SRS-LangID exe
Názvy souborů pro 64bitové verze serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 a e-mailový směrovač Microsoft Dynamics CRM 4.0 balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:
 • CRMv4.0-KB968176 - amd64 - server-LangID exe
 • CRMv4.0-KB968176 - amd64 - směrovače-LangID exe
 • CRMv4.0-KB968176 - amd64 - SRS-LangID exe

Informace o odinstalaci

4 Kumulativní aktualizace můžete odinstalovat. Však měli zpět nahoru databází před un instalaci 4 kumulativní aktualizace.

Nejnovější aktualizace Microsoft Dynamics CRM 4.0 Nápověda

Kromě vylepšení funkčnosti a opravy v této kumulativní aktualizaci samostatné aktualizace umožňující Microsoft Dynamics CRM 4.0 je také k dispozici ve všech podporovaných jazycích. Doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizace umožňující Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Poznámky o export a Import úprav

Exportovat vlastní úpravy ze serveru, který má kumulativní aktualizace 2 nebo kumulativní aktualizace 3 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován a potom importovat tyto úpravy serveru má 4 kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován . Můžete také exportovat vlastní úpravy ze serveru, který má 4 kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován a potom importovat tyto úpravy serveru má kumulativní aktualizace 2 nebo kumulativní aktualizace 3 produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován .

Pokud exportovat vlastní úpravy ze serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM 4.0 Neimportovat vlastní nastavení serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 v následujících scénářích:
 • Server, z níž exportujete vlastní úpravy má žádné aktualizace nainstalována nebo byla nainstalována kumulativní aktualizace 1 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0. Server, který importujete vlastní úpravy má však 4 kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován.
 • Server, z níž exportujete vlastní úpravy má 4 kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován. Však má server, které importujete vlastní úpravy žádné aktualizace nainstalována nebo byla nainstalována kumulativní aktualizace 1 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Problémech vyřešených v 4 kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics CRM 4.0

Kumulativní aktualizace 4 je kumulativní kumulativní aktualizaci, která obsahuje všechny opravy pro problémy, které jsou popsány v kumulativní aktualizaci 1, kumulativní aktualizací 2 a aktualizovat aktualizace 3.Další informace o kumulativní aktualizaci 1 a o problémech, které řeší jej klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
952858Kumulativní aktualizace 1 je k dispozici pro Microsoft Dynamics CRM 4.0
Další informace o kumulativní aktualizaci 2 a o problémech, které řeší jej klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
959419Kumulativní aktualizace 2 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 je k dispozici
Další informace o kumulativní aktualizaci 3 a o problémech, které řeší jej klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
961768Je k dispozici kumulativní aktualizace 3 produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0

Hotfix a aktualizace, které mustPovolit nebo konfigurovat ručně

4 Kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, musíte Povolit nebo konfigurovat ručně. Povolit nebo konfigurovat tyto opravy hotfix a aktualizace na serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM 4.0, postupujte podle pokynů v následujících článcích Microsoft Knowledge Base.

Následující články znalostní báze Knowledge Base obsahují kroky, které lze provést před instalací aktualizace kumulativní 4, pokud chcete zachovat funkce verzi Microsoft Dynamics CRM 4.0:
 • 948155Datum nebo čas nebudou pravděpodobně převedeny na čas UTC v databázi pro některé časová pásma v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950476Datum nebo čas není převedena na čas UTC v databázi pro některé časová pásma v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958562Výchozí přesnost peněz pole je nastavena na dvou při použití japonské jazykové nebo korejskou jazykovou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
Následující články znalostní báze Knowledge Base obsahovat opravy hotfix a aktualizace povolíte mustnebo ručně konfigurovat, a, které jsou součástí aktualizace kumulativní 4:
 • 959758Nelze nakonfigurovat schéma domény služby Active Directory a Microsoft Dynamics CRM 4.0 URL nezávisle pro externí uživatele Active Directory a pro interní uživatelé Active Directory
 • 963054Rychlá kampaň "E prostřednictvím hromadné korespondence" nepodporuje vylučuje neaktivní členy v seznamu
 • 969946Nástroj je k dispozici token sledování extrahovat z předmět e-mailu a aktualizovat sloupec tabulky e-mailu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 v tokenu sledování
 • 958084Chcete-li zakázat funkci inteligentních Matching Microsoft Dynamics CRM 4.0 k dispozici je oprava hotfix
 • 955138Při pokusu o přístup některých zobrazeních Microsoft Dynamics CRM 4.0 dochází ke snížení výkonu nebo časové limity
 • 951909Při pokusu o import úprav jiného serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "předpona neplatný název"
Následující články znalostní báze Knowledge Base obsahují opravy hotfix a aktualizace, musíte Povolit nebo ručně konfigurovat a, které jsou součástí kumulativní aktualizace 3.

Poznámka: Pokud jste dříve nainstalovali kumulativní aktualizaci 3 a ručně povolit tyto opravy hotfix a aktualizace, nemají ručně povolit jejich po použití aktualizace kumulativní 4.
 • 958562Výchozí přesnost peněz pole je nastavena na dvou při použití japonské jazykové nebo korejskou jazykovou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 956330Pomalý výkon a vysoké využití PROCESORU nastat při importu vlastních nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968515Existující role vlastní zabezpečení nejsou udělena oprávnění skryté po instalaci opravy hotfix 950886 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958601V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 jsou poznámky ztraceny Pokud je zjištěn duplicitní záznam, když se pokusíte uložit záznam
 • 968672Příjemce není zobrazena ikona sledované e-mailové Microsoft Dynamics CRM, když uživatel aplikace Microsoft Dynamics CRM odešle jiný uživatel Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM sledované e-mailové zprávy
 • 968755Tabulky AsyncOperationBase a WorkflowLogBase růstu velmi velké a problémy výkonu nastat při použití mnoha pracovních postupů v produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968793Máte ručně upravit soubor web.config po instalaci nebo odebrání opravy hotfix produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nebo kumulativní aktualizace
Následující články znalostní báze Knowledge Base obsahují opravy hotfix a aktualizace, musíte Povolit nebo ručně konfigurovat a, které jsou součástí kumulativní aktualizace 2.

Poznámka: Pokud jste dříve nainstalovali kumulativní aktualizaci 2 a ručně povolit tyto opravy hotfix a aktualizace, nemají ručně povolit jejich po instalaci kumulativní aktualizace 3.
 • 954322Chybová zpráva při importu některé úpravy instalace sady Microsoft Dynamics CRM 4.0 upgradovaných: "Buď odeslat soubor nebo se import nezdařil"
 • 954940Při pokusu o odstranění záznamu vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: "došlo k chybě, obraťte se na správce"
 • 955452Odřádkování nejsou používány při odeslání e-mailové zprávy, které používá šablony e-mailu vykreslit data, která má řádek informační kanály v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955745Při pokusu o konfiguraci klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: „ Tato implementace není součástí systému Windows Platform FIPS ověřena kryptografické algoritmy "
 • 956527Klienta Microsoft CRM Outlook spotřebovává tři časy tolik paměti jako ve verzi 3.0, verze 4.0
 • 959248Microsoft Dynamics CRM 4.0 zpomaluje nepřijatelné úrovně při zpracování e-mailových zpráv pomocí e-mailový směrovač Microsoft Dynamics CRM
 • 957871Záznamy Workflow rozšiřující úloh způsobit AsyncOperationBase tabulky v databázi MSCRM růst v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 příliš velký
 • 959549Správci mohou zobrazit neočekávaně Active Directory uživatele, kteří nepatří správce organizační jednotky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
Následující články znalostní báze Knowledge Base obsahují opravy hotfix a aktualizace, musíte Povolit nebo ručně konfigurovat a, které jsou součástí kumulativní aktualizace 1.

Poznámka: Pokud jste dříve nainstalovali kumulativní aktualizaci 1 a ručně povolit tyto opravy hotfix a aktualizace, nemají ručně povolit jejich po instalaci kumulativní aktualizace 3.
 • 948843Může dojít ke snížení výkonu při spuštění nebo upravit pracovní postupy Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950175Outlook nelze použít, dokud jsou načteny všechny doplňky Microsoft Dynamics CRM 4.0 očekávaným způsobem
 • 950542Synchronní moduly plug-in nereagují události spouštěné v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 953340V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou doručovány e-mailové zprávy od uživatele CRM do fronty
 • 954811Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager trvá dlouho otevřete na serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0

Hotfix a aktualizace, které byly vydány jako jednotlivé opravy

4 Kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, které byly vydány jako jednotlivé opravy:
 • 970136Účet, který je již účet nadřazené účet dítěte může neočekávaně zobrazit podřízené záznamy v Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 969776Některé poznámky nejsou synchronizována očekávaným způsobem při přechodu offline v aplikaci Microsoft Dynamics CRM pro aplikace Microsoft Office Outlook
 • 950266Při pokusu o spuštění Průvodce přenesením správce dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 jste looped přihlašovací stránku
 • 969287Směrovač e-mailové přesune nevyžádaných e-mailových zpráv nedoručitelné složky Pokud symbol (@) je první znak v názvu zobrazení odesílatele. v Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 961135Při pokusu o otevření zobrazení v službě kalendáře aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybová zpráva: „ Chyba: typu 'System.Web.HttpUnhandledException' byla vyvolána výjimka "

Problémy, které nebyly dříve dokumentovány v článku znalostní báze Knowledge Base

4 Kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 řeší následující problémy, které nebyly dříve dokumentovány v článku Knowledge Base:
 • Zvažte následující scénář :
  • Vytvoření pravidla pracovního postupu pro Systemuser entity.
  • Přidat krok v pracovním postupu pravidlo Odeslat e-mailovou zprávu pomocí šablony e-mailu.
  • Publikovat pravidla pracovního postupu.
  • Spustit pravidlo pracovního postupu vůči uživateli.
  V tomto scénáři obdržíte jednu z následujících chybových zpráv:
  Neplatný argument

  Nelze najít záznam pro odesílání e-mailu
 • V maďarské verzi Microsoft Dynamics CRM 4.0 "Stárnutí" je přeložen na "Öregedés" namísto k "Korosítás"
 • Máte portugalština (Brazílie) verzi Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován. Při pokusu o upgrade zkušební licence nelze klepnutím selectpolíčko přijmout Microsoft Software licenční podmínky . Navíc nelze zobrazit licenční podmínky .
 • V operačního systému pomocí nastavení v které "00: 00: 00" neexistuje ačasové pásmo. Potom y ou nastavit datum narození nebo datum ukončení smlouvy. Po uložení datum datum je zmenšena jeden den.
 • Po upgradu z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 na Microsoft Dynamics CRM 4.0 poslední hodnoty automatické číslování, které jsou přiřazeny k fakturám a do prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou opakovaně Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • Zvažte následující scénář v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. Účet sdílet s jiným uživatelem. Potom sloučit účet s není sdíleného účtu jiný účet. Je uživatel automaticky udělena práva sdílení sloučené účet jako očekávané . Nakonec aktualizovat možnosti sdílení sloučené účtu odebrat práva sdílení . V tomto případě má uživatel uživatele -úroveň oprávnění ke čtení na sdílené accountentity, uživatel může stále zobrazit sloučené účtu.
 • Máte duplicitní zjišťovánífunkce povolena pro entitu. V offline stavu klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook vytvořit nebo aktualizovat záznamu je duplicitní záznam na serveru Microsoft Dynamics CRM. Potom w hen přejdete do režimu online, obdržíte upozornění oznamující, že záznam je duplicitní záznam. Pokud zprávu upozornění ignorovat a přejít online, které jste provedli změny synchronizovány na server. Při přechodu do režimu offline, záznam, který jste vytvořili nebo aktualizované nedostupné.
 • Při použití funkce Rozšířeného prezentací Microsoft Office Communicator 2007 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM výzva s t mu následující zpráva:
  Chcete na této stránce i nadále spouštět skripty?
  Pokud klepnete na tlačítko Ano, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Chyba skriptu aplikace Internet Explorer
  Došlo k chybě ve skriptu této stránky
  Chyba: "knihovna není zaregistrována" nebo "Vyžadován objekt"
  K tomuto problému dochází, pokud název prvního kontaktu obsahuje hodnotu null.
 • Při pokusu o vytvoření úkolu nebo události je jeden den dva dny , jejichž trvání nebo tři dny ruskou verzi Microsoft Dynamics CRM 4.0 zobrazí následující chybová zpráva:
  Vstupní řetězec nemá správný formát.
  Navíc pokud jste povolili funkci Platform trasování se také zobrazit chybová zpráva podobná následující:
  Číslo chyby: 0x80040239
  Chybová zpráva: the formát Datum čas je neplatný nebo hodnota je mimo rozsah podporovaných.
 • Nainstalujte kumulativní aktualizaci 2 nebo kumulativní aktualizace 3 pro Polská verze Microsoft Dynamics CRM 3.0. Při pokusu o upgrade na Microsoft Dynamics CRM 4.0 zobrazí následující chybová zpráva:
  Akce Microsoft.Crm.Setup.Server.PublishDefaultDataAction se nezdařila.
 • Vytvořit aktivitu služby. Potom w hen vyberte časy plánování, obdržíte jednu nebo více následujících chybových zpráv:
  Microsoft Dynamics CRM nemohla uložit změnu doby trvání. Zkuste změnit trvání hodnota znovu.
  Získávání datum má došlo k chybě.
  Požadovaný záznam nebyl nalezen nebo nemáte dostatečná oprávnění k jeho zobrazení. Kód chyby: 0x80040217
  K tomuto problému dochází, pokud použijete Bulharština nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • Vytvoření šablony hromadné korespondence, nastavit s Nabídka jako přidružené entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. V šabloně zadat některá data pole Typ záznamu Current User (uživatel). Potom spusťte funkci vytvořit šablonu v aplikaci Word k vytvoření šablony v Microsoft Word. Zadaná data polí pro záznam typu Current User (uživatel) jsou však k dispozici v aplikaci Word šablonu hromadné korespondence.
 • Při spuštění sestavy Microsoft Dynamics CRM 4.0 naplánované zobrazí následující chybová zpráva:
  Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Nelze vytvořit připojení ke zdroji dat 'CRM.,
  Info: Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Nelze vytvořit připojení ke zdroji dat 'CRM. --->
  Microsoft.Crm.CrmConfigObjectNotFoundException: Uživateli bylo Nenalezeno
  K tomuto problému dochází, pokud Microsoft Dynamics CRM 4.0 a Microsoft SQL Server vykazování služby jsou nainstalovány v různých počítačích.
 • Při aktualizaci pole není namapováno Microsoft Dynamics CRM pole kontaktu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM sledovány kontakt změny ikonu z kontaktu ikonu Microsoft Dynamics CRM kontaktu ikonu Microsoft Office Outlook. Aktualizaci pole, která je namapována pole kontaktu Microsoft Dynamics CRM změní se ikona na ikonu Microsoft Dynamics CRM kontaktu.
 • Při přechodu offline v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 klienta pro Outlook, neukládá Cassini serveru místní mezipaměti statických souborů.
 • Instalaci klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook. Zkuste Vybrat z kontaktů aplikace outlook možnost Vybrat seznam příjemců pro zdroj dat hromadné korespondence dokument v Microsoft aplikace zobrazí následující chybová zpráva:
  Nelze získat seznam tabulek ze zdroje dat.
 • Aplikace Outlook přestane reagovat při Microsoft CRM 4.0 doplněk je načten a použit.
 • Zkuste otevřít položku aktivity aktivitu šíření systémové úlohy zobrazí následující chybová zpráva:
  Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu.
  K tomuto problému dochází, pokud aktivita byla distribuována marketingové kampaně.
 • V aplikaci Outlook vytvořit kontakt, úkol nebo událost, která je sledována v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Navíc některé záznamy nadřazené nebo některé odpovídající záznamy jsou zadána mimo Outlook. V tomto scénáři není aktualizován kategorie Microsoft Dynamics CRM zobrazit název nadřazené záznamy nebo název odpovídající záznamy .
 • Můžete zadat 5 000 znaků pro ntextatribut Microsoft Dynamics CRM 4.0. Však nelze spustit Průvodce importem dat k importu dat obsahuje více než 4 000 znaků do Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro ntextatribut.
 • Použít profil příchozí zprostředkovatele POP3 pro v E-mail Router Configuration Manager. Obdržíte-li e-mailové zprávy formát prostého textu, který obsahuje některé speciální znaky, speciální znaky jsou odebrány z e-mailové zprávy.
 • Při provádění hromadné korespondence pro některé odpovídající nabídku měny polí jsou produkty v dokumentu zobrazeného nesprávné ly . Tečka (.) znak je vždy použita jako oddělovač desetinných míst, i když konfigurace systému nepoužívá znak tečka (.) jako oddělovač desetinných míst.
 • Použít formát data, která není formát data Angličtina (USA) v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. Hen n , w Spustit historie prodeje sestavy zobrazí sestavu popisky nesprávné ly v měsíčním zobrazení nebo sestavy zobrazí bez popisků měsíční zobrazení.
 • V některých verzích languageMicrosoft Dynamics CRM 4.0 dialogové okno Duplicitní Detection nezobrazuje nápovědu tlačítka Storno podle očekávání, na tlačítko Uložit záznam a tlačítko.
 • Máte deliver-promote požadavek, který je vytvořen z klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook. Při použití software development kit (SDK ) provádět některé logiku na požadavek deliver-promote následující vlastnosti požadavek obsahují pouze e-mail adresa es :
  • Komu
  • Kopie
  • BCC
  • Od
  Očekáváte však tyto vlastnosti obsahovat také zobrazované názvy.
 • Předpokládejme následující situaci. Povolit funkci Řízení uživatelských účtů v počítači se systémem Windows Vista. V klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook klepněte na položku CRM a klepněte na tlačítko Importovat Data. V tomto případě se zobrazí následující chybová zpráva:
  Při provádění akce položky nabídky nebo tlačítko došlo k chybě.
 • Při uložení role zabezpečení je použit ve více řadiče domény Active Directory v různých podsítích Microsoft Dynamics CRM 4.0 přestane reagovat dva až tři minuty. Však fter dva až tři minuty role zabezpečení uložena.
 • Při importu vlastního nastavení, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Selhání: TransactionCurrency_New__test_new: došlo k chybě SQL Server. Zkuste akci znovu.
  Tento problém nastane v případě splnění následujících podmínek:
  • Přizpůsobení, které chcete importovat byla exportována z jiné organizace Microsoft Dynamics CRM.
  • Odstranit poslední typ money atribut entita úprav.
  Poznámka: Update Rollup 4 musí u organizace, ze kterého exportovat vlastní úpravy k vyřešení problému, při importu těchto úprav.
 • Změnit text popisku . Však po klepnutí na tlačítko Uložit uložte změněné text text rever t s původní text . K tomuto problému dochází, pokud jste použili kumulativní aktualizace 2 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • V klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook přejdete do režimu offline. Při pokusu o vytvoření nebo otevření záznamu zobrazí následující chybová zpráva:
  Záznam není k dispozici. Požadovaný záznam nebyl nalezen nebo nemáte dostatečná oprávnění k jeho zobrazení. Pokud jste offline, záznam není zpřístupnit offline. Aktualizace skupin místních dat chcete zahrnout tento záznam a znovu synchronizovat.
  K tomuto problému dochází, protože máte omezený přístup BusinessUnit entity.
 • Po importu organizace vlastníka sestav není aktualizován očekávaným způsobem.
 • Při použití Průvodce importem importovat některá data mohou být vytvořeny některé řádky nesprávné. Proto spuštění funkce Export řádky chyba exportovat tyto nesprávné řádky a potom můžete data importovat znovu. Však v prostředí neanglické Průvodce importem nemůže rozpoznat. csv soubor, který je vytvořen pomocí funkce Export chyba řádky. Jako výsledek, mapy Automatické dat, který se používá v procesu importu nelze používané znovu Pokud importujte data znovu.
 • Jste configuree-mailové směrování sledovat uživatele poštovních schránek příchozí e-mailové zprávy. Pokud však dojde k chybě při zpracování e-mailové zprávy, e-mailové zprávy je přesunutý neočekávaně nedoručitelné složky .
 • V souboru EmailAgent.xml parametr LogLevel je obnovit 1 při restartování služby E-Mail Router nebo při dosažení hodnoty času ConfigUpdatePeriod. Proces protokolování proto nelze řídit na úrovni jednotlivých uživatelů.
 • Metoda vyřazení třídy CrmImpersonator pracuje podle očekávání. Proto některé prostředky nelze vydané a může dojít k nevracení paměti.
 • Při spuštění funkce Export sestavy do aplikace Excel pomocí Kontingenčního Dynamics možnost, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Tento soubor nelze otevřít z důvodu chyby. Chyby jsou uvedeny v: C:\Users\ UserName \AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary InternetFiles\Content.MSO\ FileName .log
  Navíc pokud jste povolili funkci Platform trasování, obdržíte také chyby podobná následující:
  Chyba XML v kontingenčních
  REASON: Chybná hodnota
  C:\Documents and Settings\ <username>FILE: \Local Settings\Temporary Internet Files\OLK70C\My%20Team's%20Open%20Activities%20 (Due_Overdue) % 202009 01 22 % 2016_51_18Z1 XLS (2)
  GROUP: objekt
  ŠTÍTEK: název
  Aktivita VALUE: Typ
  K tomuto problému dochází, pokud některé sestavy exportovat z vlastní zobrazení, která obsahuje atribut activitytypecode.
 • Po instalaci kumulativní aktualizace 2 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 kartu objednání formuláře je nesprávná. K tomuto problému dochází, pokud oddíl do formuláře obsahuje více polí v pravém sloupci než v levém sloupci.
 • Při vytváření pravidla pracovního postupu jsou dynamické hodnoty nesprávně formátované pro číselné hodnoty . K tomuto problému dochází, pokud má číselná oddělovač v místním nastavení byla changedz číselných výchozí oddělovač .
 • Při pokusu o sloučení dvou obchodních vztahů nebo dva kontakty zobrazí následující chybová zpráva:
  Stav smlouvy tuto akci nepovoluje.
  Navíc pokud jste povolili funkci Platform trasování, obdržíte také chyby podobná následující:
  Číslo chyby: 0x80043203 chybová zpráva: the stav je neplatný, nelze aktualizovat tento řádek smlouvy.
  K tomuto problému dochází, pokud podřízený kontaktu nebo podřízený účet má některé aktivních smluv, které obsahují řádky smlouvy.
 • Vytvořit pravidlo pracovního postupu pro entitu. Primární atribut obsahuje entity, že má více než 256 znaků. Při provádění pravidla pracovního postupu se však zobrazí následující chybová zpráva:
  MessageProcessor nezdaří zpracovat zprávu 'vytvořit 'asyncoperation.
  CRM výjimka: Zpráv:, ErrorCode:-2147204784 u třídy InnerException:
  System.data.SqlClient.SqlException: Řetězce nebo binární data by být zkráceny.
  Příkaz byl ukončen.
 • Vytvoření šablony e-mailu. Při použití šablony single-spaceznaky jsou však není rozpoznán . Navíc dva -místo znaků a tři -místa znaky jsou rozpoznány jako znaky single-space.
 • Pokud upravíte. xml souboru, vlastní atribut mohou být přidány jako atribut systém. Například pokud nastavit nula v značku <iscustomfield>.XMLsouboru nebo odebrání uzlu IsCustomField ze souboru XML IsCustomFieldatribut je zobrazena jako atribut systém.
 • Přidat uživatele, kteří nepatří do zadaného organizační jednotku (OJ) OU i v případě, že nastavíte hodnotu UserRootPathActive Directory, hledání omezit.
  Další informace o nastavení hodnoty UserRootPath omezit Active Directory, hledání klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  959549Správci mohou zobrazit neočekávaně Active Directory uživatele, kteří nepatří správce organizační jednotky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • Po instalaci kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze otevřít editor předmět v Správa podniku nastavení. K tomuto problému dochází, pokud použijete neanglické verzi Microsoft Dynamics CRM 4.0 a nainstalovat Multilingual User Interface Pack (MUI).
 • Máte roli, která má uživatel úroveň číst oprávnění v e-mailové entity. Po instalaci kumulativní aktualizace 3 produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0 a povolit opravu hotfix 955138 nastavením EnableRetrieveMultipleOptimization hodnotu 1, nemůžete vytvořit nové e-mailové aktivity. Navíc nelze otevřít jakékoli existující e-mailové aktivity, které vlastníte.
  Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
  955138Při pokusu o přístup některých zobrazeních Microsoft Dynamics CRM 4.0 dochází ke snížení výkonu nebo časové limity
 • Při pokusu o spuštění Průvodce přenesením správce dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 jsou stránky vrácené znaménko v . K tomuto problému dochází, i když použity opravy hotfix 950266 . Hotfix 950266 je zahrnuta v kumulativní aktualizaci 2 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0.
  Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
  950266Při pokusu o spuštění Průvodce přenesením správce dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 jste looped přihlašovací stránku

Informace o kumulativní aktualizaci

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

DownloadDownload the 968176 package now.

Datum vydání: Květen 7, 2009

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o instalaci

Instalaci této kumulativní aktualizace počítačů, ve kterých běží součásti serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 nebo Microsoft Dynamics CRM součásti klienta pro aplikaci Outlook. Po instalaci této kumulativní aktualizace odstranit dočasné soubory v aplikaci Windows Internet Explorer. Postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. Klepněte na tlačítko Nástroje a potom klepněte na příkaz Možnosti Internetu.
 3. Podle verze aplikace Internet Explorer, která používáte, použijte jednu z následujících metod:
  • V aplikaci Windows Internet Explorer 7 klepněte v oblasti Historie procházeníOdstranit, klepněte na tlačítko Odstranit soubory v Dočasné soubory Internetu oblasti a klepněte na tlačítko Ano.
  • V aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 klepněte na tlačítko Odstranit soubory v oblasti dočasné soubory Internetu a potom klepněte na tlačítko OK.

Požadavky

Musíte mít nainstalován instalací této kumulativní aktualizace Microsoft Dynamics CRM 4.0. Kumulativní aktualizace 1 a kumulativní aktualizace 2 nejsou požadavky.

Požadavek na restartování

Pokud budete vyzváni, restartujte počítač po instalaci této kumulativní aktualizace.

Informace o odinstalaci

Tato kumulativní aktualizace můžete odinstalovat pomocí položky Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.

Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Další informace o Microsoft Business Solutions CRM software opravy hotfix a aktualizace balíček terminologii klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
887283Standardy používání názvů u balíčků oprav hotfix a aktualizací softwaru aplikace Microsoft Business Solutions CRM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Microsoft Dynamics CRM pro aplikace Microsoft Office Outlook automatické aktualizace oprava ID a ID propojení


Informace o Jak použít Automatické aktualizace funkce , webech následující Microsoft :

JazykIdentifikátor LinkIDPatchID
Arabština150735 & clcid = 0x401{B8FA1593 5 D 95 - 4A27 - 8 D 30-FBD5C8C7D669}
Čínština (zjednodušená)150735 & clcid = 0x804{132C41AD-58CC-430A-A3F0-E7C1C5EB4843}
Čínština (Hongkong)150735 & clcid = 0xc04{492256AE-F318-4406-B7D2-B0223D894427}
Čínština (tradiční)150735 & clcid = 0x404{99D3A8E2-CD62-4978-9066-48BE31AA41F8}
Čeština150735 & clcid = 0x405{BF32E73F 7 C 68-499B-A3F8-315DCD423D61}
Dánština150735 & clcid = 0x406{5F8DBEF3-3E0C-48DE-ABD0-C3DB5D5A88FD}
Holandština150735 & clcid = 0x413{96C1CB0F 4BA3 461 C - A60D - A06FE76AFAFB}
Angličtina150735 & clcid = 0x0405{004A7E60-5DB7-4F05-B7C1-1D2DD653A1A6}
finština,150735 & clcid = 0x40b{B1042A93-4934-4A88-BAF9-BBB09A76F7BF}
Francouzština150735 & clcid = 0x40c{1AAFA074-8BFD-4B9A-ABB2-130926716DDD}
Němčina150735 & clcid = 0x407{F2E68C34-40CE-4A30-8884-A5F68257E6E9}
Řečtina150735 & clcid = 0x408{51C11A6C-BDD3-4312-B8D9-F91F898E8947}
Hebrejština150735 & clcid = 0x40d{6BAE9A538A65 8F9EFF69 49DF 449 - 8EB7 - D}
Maďarština150735 & clcid = 0x40e{BAB023E5-935A-47DD-B05F-F3D495670146}
Italština150735 & clcid = 0x410{5008A9EB-7ABD-4F9C-8040-B9E7D9102645}
Japonština150735 & clcid = 0x411{EBF03CEC 497 D-4AA4-B634-54A6ABBE20B1}
Korejština150735 & clcid = 0x412{49F1FF6B-BD9A-4B89-A3D7-8AF2B7AA405F}
Norština150735 & clcid = 0x414{528E0EE8-B96A-4703-8B46-03D5A5092358}
Polština150735 & clcid = 0x415{4688325D-7E72-4688-A335-82B2EC8DFC93}
Portugalština (Brazílie)150735 & clcid = 0x416{E5E224C3-0B80-4097-9B5F-94A2FEA8229D}
Portugalština (Portugalsko)150735 & clcid = 0x816{169766CC-6 D 44-4567-BDDC-A707BA5B7760}
Ruština150735 & clcid = 0x419{0AF278AF-47FE-4577-89E7-7A8076415C7C}
Španělština150735 & clcid = 0xc0a{D26FEBBF-7B11-4BD3-9B93-7E409DF004D8}
Švédština150735 & clcid = 0x41d{5908D20B-220F-455B-9664-9C3A2DBB0270}
Turečtina150735 & clcid = 0x41f{937D0AD1-70F9-44E1-9BE0-EB8A7B00E056}

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 968176 - Poslední kontrola: 11/02/2009 21:17:24 - Revize: 4.0

Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook, Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook with Offline Access, Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager, Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services

 • kbmt kberrmsg atdownload kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmbsmigrate kbqfe kbhotfixserver KB968176 KbMtcs
Váš názor
pt" async=""> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" /html>