Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Rozhraní Windows Management Framework (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0 a BITS 4.0)

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora systému Windows Vista Service Pack 1 (SP1) končí 12. července 2011. Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, ověřte, zda používáte systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Další informace naleznete na této webové stránce společnosti Microsoft: Končí podpora pro některé verze systému Windows.
ÚVOD
Tento článek popisuje rozhraní Windows Management Framework v systémech Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista a Windows Server 2008. Rozhraní Windows Management Framework zahrnuje následující elementy:
 • Vzdálená správa systému Windows (WinRM) 2.0
 • Windows PowerShell 2.0
 • Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 4.0

Další informace
Rozhraní Windows Management Framework zpřístupňuje některé aktualizované funkce správy v systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2 pro instalaci v systémech Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista a Windows Server 2008. Rozhraní Windows Management Framework obsahuje Vzdálená správa systému Windows (WinRM) 2.0, rozhraní Windows PowerShell 2.0 a Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 4.0.

WinRM 2.0

WinRM je implementací protokolu WS-Management, což je standardní protokol typu SOAP (Simple Object Access Protocol), který umožňuje vzájemnou spolupráci hardwaru a operačních systémů od různých výrobců. Specifikace protokolu WS-Management představuje běžný způsob přístupu k informacím správy a jejich výměny v rámci infrastruktury IT.

Služba WinRM 2.0 zahrnuje následující nové funkce:
 • Rozhraní WinRM Client Shell API poskytuje funkce pro vytváření a správu prostředí a operací, příkazů a datových proudů prostředí ve vzdálených počítačích.
 • Rozhraní WinRM Plug-in API poskytuje funkce umožňující uživateli vytvářet moduly plug-in implementací určitých rozhraní API pro podporované prostředky a operace.
 • Služba WinRM 2.0 zavádí rámec hostování. Jsou podporovány dva modely hostování. Jeden je založen na Internetové informační službě (IIS) a druhý na službě WinRM.
 • Funkce Association traversal umožňuje uživateli načíst instance třídy Association pomocí standardního filtrovacího mechanismu.
 • Služba WinRM 2.0 podporuje delegování pověření uživatele v rámci několika vzdálených počítačů.
 • Uživatelé služby WinRM 2.0 mohou použít rutiny prostředí Windows PowerShell pro správu systému.
 • Služba WinRM je doplněna o konkrétní sadu kvót, které poskytují lepší kvalitu služby a přidělení prostředků serveru souběžným uživatelům. Sada kvót služby WinRM je založena na infrastruktuře kvót, která je implementována pro službu IIS.
Další informace o službě WinRM 2.0 naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

O Vzdálené správě systému Windows Novinky ve službě WinRMBlog služby WMI (Windows Management Infrastructure)

Windows PowerShell 2.0

Windows PowerShell je skriptovací jazyk a jazyk pro prostředí příkazového řádku, který je navržený pro automatizaci a správu systému. Prostředí Windows PowerShell, které využívá rozhraní Microsoft .NET Framework, umožňuje IT specialistům a vývojářům řídit a automatizovat správu systému Windows a aplikací.

V prostředí Windows PowerShell 2.0 byly mimo jiné uvedeny následující nové funkce:
 • Vzdálená komunikace

  Prostředí Windows PowerShell 2.0 umožňuje spouštět příkazy v jednom nebo více vzdálených počítačích z jediného počítače s prostředím Windows PowerShell. Vzdálená komunikace prostředí PowerShell umožňuje několik způsobů připojení. Jedná se o připojení interaktivní (1:1), s rozbalením distribučního seznamu (1:n) a se sbalením distribučního seznamu (n:1 s využitím modelu hostování služby IIS).
 • Integrované skriptovací prostředí

  Integrované skriptovací prostředí (ISE) v prostředí PowerShell umožňuje spouštět interaktivní příkazy a ladit skripty v grafickém prostředí. Hlavní funkce zahrnují barevně rozlišenou syntaxi, selektivní spouštění, grafické ladění, podporu kódování Unicode a kontextovou nápovědu.
 • Moduly

  Moduly umožňují správcům a vývojářům skriptů rozdělit kód prostředí Windows PowerShell do částí a uspořádat jej do samostatných jednotek s možností opakovatelného použití. Kód z modulu se spustí ve vlastním samostatném kontextu a neovlivňuje stav vně modulu.
 • Pokročilé funkce

  Pokročilé funkce jsou funkce, které mají stejné možnosti a chování jako rutiny. Jsou však kompletně napsány v jazyce Windows PowerShell, nikoli v kompilovaném jazyce C#.
 • Úlohy na pozadí

  Prostředí Windows PowerShell 2.0 umožňuje spustit příkaz nebo výraz asynchronně „na pozadí“, bez interakce s konzolou.
 • Zpracování událostí

  Tato funkce doplňuje infrastrukturu jádra prostředí Windows PowerShell o podporu pro naslouchání, přesměrování a reagování na události systému a správy.
 • Internacionalizace skriptů

  Tato nová funkce umožňuje skriptům Windows PowerShell zobrazovat zprávy v mluveném jazyce, který je určen nastavením jazykové verze uživatelského rozhraní v počítači uživatele.
 • Ladění skriptů

  Do prostředí Windows PowerShell byly přidány nové funkce ladění, které umožňují nastavit zarážky k řádkům, sloupcům, proměnným a příkazům a které umožňují definovat akci, k níž dojde při přechodu na tuto zarážku.
 • Nové rutiny

  Prostředí Windows PowerShell 2.0 zavádí více než 100 integrovaných rutin. Tyto rutiny umožňují uživatelům kromě jiného provádět úkoly správy související s počítačem, protokolem událostí a čítači výkonu.
Další informace o rozhraní Windows PowerShell 2.0 naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

Web prostředí Windows PowerShellOnline nápověda k prostředí Windows PowerShellBlog k prostředí Windows PowerShellSada Windows PowerShell Software Development Kit (SDK)

BITS 4.0

Služba BITS přenáší soubory mezi klientem a serverem. Služba BITS poskytuje jednoduchý způsob spolehlivého přenosu souborů prostřednictvím protokolu HTTP nebo HTTPS. Je podporováno stahování a odesílání souborů. Služba BITS ve výchozím nastavení přenáší soubory na pozadí, na rozdíl od ostatních protokolů, které přenášejí soubory na popředí. Přenosy na pozadí využívají pouze nevyužitou šířku pásma sítě s cílem zachovat možnosti interakce uživatele s ostatními síťovými aplikacemi, jako je například aplikace Internet Explorer. Přenosy na popředí nebo typické přenosy jsou rovněž podporovány.

Služba BITS 4.0 zahrnuje následující nové funkce:
 • Ukládání do sdílené mezipaměti nyní využívá službu Windows BranchCache. Tento nový model ukládání do sdílené mezipaměti nahrazuje model využívaný službou BITS 3.0.
 • Flexibilnější model přístupu k prostředkům umožňuje aplikacím přidružit úloze přenosu služby BITS dvojici tokenů zabezpečení.
 • BITS Compact Server je samostatný souborový server HTTP/HTTPS, který umožňuje asynchronně přenést mezi počítači omezený počet velkých souborů.
 • K dispozici je přesnější omezování šířky pásma.
Další informace o službě BITS 4.0 naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

Služba BITSNovinky ve službě BITSBlog služby WMI (Windows Management Infrastructure)

Požadavky na systém

WinRM 2.0 a PowerShell 2.0

Rozhraní WinRM 2.0 a prostředí PowerShell 2.0 lze instalovat v následujících podporovaných operačních systémech:
 • Windows Server 2008 s aktualizací Service Pack 1
 • Windows Server 2008 s aktualizací Service Pack 2
 • Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 2
 • Windows Vista s aktualizací Service Pack 2
 • Windows Vista s aktualizací Service Pack 1
 • Windows XP s aktualizací Service Pack 3
Windows PowerShell 2.0 můžete instalovat v těchto podporovaných operačních systémech:
 • Windows Embedded Standard 2009 
  • Windows PowerShell 2.0 pro Windows Embedded Standard 2009 můžete stáhnout ze stránky MyOEM. Obsažené makro je dostupné také ze stránky MyOEM.
 • Windows Embedded POSReady 2009
  • Windows PowerShell 2.0 pro Windows Embedded POSReady 2009 můžete stáhnout ze stránky MyOEM.

Prostředí Windows PowerShell 2.0 vyžaduje verzi 2.0 společného jazykového modulu runtime (CLR). Rutiny sestavené pro prostředí Windows PowerShell 2.0 musí být zkompilovány pro modul CLR 2.0. Modul CLR 2.0 je součástí rozhraní Microsoft .NET Framework verzí 2.0, 3.0 nebo 3.5 s aktualizací Service Pack 1.

Služba BITS 4.0

Službu BITS 4.0 lze instalovat v následujících podporovaných operačních systémech:
 • Windows Server 2008 s aktualizací Service Pack 1
 • Windows Server 2008 s aktualizací Service Pack 2
 • Windows Vista s aktualizací Service Pack 2
 • Windows Vista s aktualizací Service Pack 1

Požadavek na restartování

Po instalaci rozhraní Windows Management Framework bude třeba počítač restartovat.

Jazyky

Rozhraní WinRM 2.0, prostředí Windows PowerShell 2.0 a služba BITS 4.0 jsou plně lokalizovány v následujících jazycích:
 • Čínština (zjednodušená)
 • Čínština (tradiční)
 • Angličtina
 • Francouzština
 • Němčina
 • Italština
 • Japonština
 • Korejština
 • Portugalština (Brazílie)
 • Ruština
 • Španělština
Rozhraní WinRM 2.0 a služba BITS 4.0 jsou navíc kromě jazyků uvedených výše plně lokalizovány v následujících jazycích:
 • Čínština (tradiční HK)
 • Čeština
 • Dánština
 • Holandština
 • Finština
 • Řečtina
 • Maďarština
 • Norština
 • Polština
 • Portugalština
 • Švédština
 • Turečtina

Informace o odinstalování

Windows Management Framework Core

 • V systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Ovládací panely, klikněte na položku Programy a funkce a pak klikněte na tlačítko Zobrazit nainstalované aktualizace. Klikněte na aktualizaci, jejíž název obsahuje text KB968930, a pak klikněte na tlačítko Odinstalovat.
 • V systému Windows XP nebo Windows Server 2003 klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Ovládací panely, klikněte na položku Přidat nebo odebrat programy a pak kliknutím zaškrtněte políčko Zobrazit aktualizace. Klikněte na aktualizaci s názvem Windows Management Framework Core a pak klikněte na Odinstalovat.

Windows Management Framework BITS

 • V systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Ovládací panely, klikněte na položku Programy a funkce a pak klikněte na tlačítko Zobrazit nainstalované aktualizace. Klikněte na aktualizaci, jejíž název obsahuje text KB960568, a pak klikněte na tlačítko Odinstalovat.

Informace o stažení

Chcete-li stáhnout rozhraní Windows Management Framework, vyberte instalační balíček pro konkrétní komponenty, které chcete stáhnout.

Tyto soubory jsou dostupné ke stažení z webu službyStažení softwaru:

Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 a Windows PowerShell 2.0)StáhnoutStáhnout balíček pro produkt Management Framework Core pro systém Windows Server 2008

StáhnoutStáhnout balíček pro produkt Management Framework Core pro systém Windows Server 2008 x64 Edition

StáhnoutStáhnout balíček pro produkt Management Framework Core pro systém Windows Server 2003

StáhnoutStáhnout balíček pro produkt Management Framework Core pro systém Windows Server 2003 x64 Edition

StáhnoutStáhnout balíček pro produkt Management Framework Core pro systém Windows Vista

StáhnoutStáhnout balíček pro produkt Management Framework Core pro systém Windows Vista pro platformu x64

StáhnoutStáhnout balíček pro produkt Management Framework Core pro systémy Windows XP a Windows Embedded

Windows Management Framework BITS (BITS 4.0)

StáhnoutStáhnout balíček pro produkt Management Framework BITS pro systém Windows Server 2008

StáhnoutStáhnout balíček pro produkt Management Framework BITS pro systém Windows Server 2008 x64 Edition

StáhnoutStáhnout balíček pro produkt Management Framework BITS pro systém Windows Vista

StáhnoutStáhnout balíček pro produkt Management Framework BITS pro systém Windows Vista pro platformu x64

Poznámky k verzi pro produkt Windows Management Framework

StáhnoutStáhnout balíček poznámek k verzi pro produkt Windows Management Framework

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Nainstalované soubory

Windows Management Framework Core

Následující soubory jsou nainstalovány balíčkem Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 a Windows PowerShell 2.0):
File Name
Assembly\System.Management.Automation
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Management
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Utility
Assembly\Microsoft.powershell.consolehost
Assembly\Microsoft.powershell.Security
Assembly\Microsoft.wsman.Runtime
Assembly\Microsoft.wsman.Management
Assembly\Microsoft.powershell.Editor
Assembly\Microsoft.powershell.gpowershell
Assembly\Microsoft.powershell.graphicalhost
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Diagnostics
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management
Assembly\System.Management.Automation.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Management.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Utility.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.consolehost.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Security.Resources
Assembly\Microsoft.wsman.Management.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Editor.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.gpowershell.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.graphicalhost.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Diagnostics.Resources
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Resources
System32\Pwrshplugin.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Certificate.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\compiledcomposition.Microsoft.powershell.gpowershell.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Diagnostics.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\dotnettypes.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\filesystem.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\getevent.types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\Help.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\powershellcore.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershelltrace.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell_ise.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\psevents.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pspluginwkr.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshmsg.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshsip.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Registry.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\wsman.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\importallmodules.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell.exe.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell_ise.resources.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\psevents.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pspluginwkr.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pwrshmsg.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psm1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Interop.dll
System32\Wsmpty.xsl
System32\Wsmtxt.xsl
System32\Wwsmpty.xsl
System32\Wwsmtxt.xsl
System32\Wevtfwd.dll
System32\Winrm.cmd
System32\Winrm.vbs
System32\Winrmprov.dll
System32\Winrmprov.mof
System32\Winrs.exe
System32\Winrscmd.dll
System32\Winrshost.exe
System32\Winrsmgr.dll
System32\Winrssrv.dll
System32\Wsmanconfig_schema.xml
System32\Wsmanhttpconfig.exe
System32\Wsmanmigrationplugin.dll
System32\Wsmauto.dll
System32\Wsmplpxy.dll
System32\Wsmprovhost.exe
System32\Wsmres.dll
System32\Wsmselpl.dll
System32\Wsmsvc.dll
System32\Wsmwmipl.dll
System32\Wecapi.dll
System32\Wecsvc.dll
System32\Wecutil.exe

Windows Management Framework BITS

V rámci balíčku Windows Management Framework BITS (BITS 4.0) se instalují tyto soubory:
File Name
System32\Qmgr.dll
System32\Qmgrprxy.dll
System32\Bitsigd.dll
System32\Bitsprx2.dll
System32\Bitsprx3.dll
System32\Bitsprx4.dll
System32\Bitsprx5.dll
System32\Bitsprx6.dll
System32\Bitsperf.dll
System32\Peerdist.dll
System32\Peerdistsvc.dll
System32\Peerdisthttptrans.dll
System32\Peerdistsh.dll
System32\Peerdistwsddiscoprov.dll
System32\Lightweightserver.dll
System32\Lightweightserverproxy.dll
System32\Wbem\Bitsprovider.dll
bits winrm powershell windows management framework
Vlastnosti

ID článku: 968929 - Poslední kontrola: 02/27/2015 11:07:00 - Revize: 8.0

Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Aktualizace SP2 pro Windows Vista, Aktualizace SP1 pro Windows Vista, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Embedded for Point of Service

 • kbdownload kbtshoot kbhowto atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew kbinfo KB968929
Váš názor