Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis aktualizace klienta Připojení ke vzdálené ploše 7.0 pro službu Vzdálená plocha pro systém Windows XP SP3, Windows Vista SP1 a Windows Vista SP2

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 969084
ÚVOD
Tento článek popisuje aktualizaci klienta vzdáleného připojení ke vzdálené ploše 7.0, která umožňuje používat nové funkce služby Vzdálená plocha. Tyto funkce jsou zavedeny v systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Tyto funkce jsou k dispozici pro počítače se systémem Windows XP Service Pack 3 (SP3), Windows Vista Service Pack 1 (SP1) a Windows Vista Service Pack 2 (SP2).

Klienta připojení ke vzdálené ploše 7.0 lze použít pro připojení ke starším terminálovým serverům nebo vzdáleným plochám jako dříve. Nové funkce, které jsou zmíněny v tomto článku jsou však k dispozici pouze při připojení klienta ke vzdálenému počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.
Další informace

Nové funkce v aktualizaci klienta připojení ke vzdálené ploše 7.0

Aktualizace klienta RDC 7.0 obsahuje následující nové funkce.

Jednotné přihlašování k webu (SSO) a ověřování na základě webových formulářů

Webový přístup ke vzdálené ploše nyní ke zvýšení uživatelského komfortu využívá ověřování na základě webových formulářů. Jednotné přihlašování k webu zajistí, že po přihlášení uživatele již nejsou vyžadována žádná další hesla pro bránu VP, hostitelské servery relací VP a aplikace RemoteApp.

Z důvodů zabezpečení jednotné přihlašování k webu vyžaduje, aby vzdálené aplikace byly podepsány pomocí certifikátu od důvěryhodného vydavatele.

Přístup k osobním virtuálním plochám pomocí Zprostředkovatele připojení k VP

Uživatelé mají přístup k virtuálním plochám, pokud používají hostitele virtualizace vzdálené plochy v systému Windows Server 2008 R2. Osobní plochy jsou přiřazeny uživatelům v relaci 1:1 a v průběhu času si uchovávají svůj stav.

Přístup k fondům virtuálních ploch pomocí Zprostředkovatele připojení k VP

Uživatelé mají přístup k fondům virtuálních ploch, pokud používají hostitele virtualizace vzdálené plochy v systému Windows Server 2008 R2. Plochy ve fondu jsou sdíleny více uživateli a všechny změny, které uživatel udělá, jsou po jeho odhlášení obvykle vráceny zpět.

Stav & odpojit ikonu na hlavním panelu

Jedna ikona na hlavním panelu umožňuje uživatelům zobrazit všechna vzdálená připojení. Uživatel může odpojit všechna nebo jednotlivá připojení, která používají tuto ikonu. Ikona se zobrazí pouze při otevírání připojení RDP, která jsou přidružena ke kanálu Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše.

Vynucení přesměrování zařízení služby Brána VP

V systému Windows Server 2008 bylo pro klienty vzdálené plochy jiných subjektů než Microsoft možné přepsat ovládací prvky přesměrování zařízení brány. V systému Windows Server 2008 R2 je nastavení přesměrování zařízení definováno v bráně VP a lze je nakonfigurovat tak, aby nemohlo být přepsáno.

Systémové a přihlašovací zprávy brány VP

K bráně VP lze přidat systémové a přihlašovací zprávy a zobrazovat je uživatelům vzdálené plochy. Systémové zprávy lze využít k informování uživatelů o potížích s údržbou serveru, jako je například vypnutí nebo restartování. Přihlašovací zprávy lze využít k zobrazení oznámení při přihlášení, než uživatelé získají přístup ke vzdáleným prostředkům.

Povolení služby Brána VP pozadí & ověřování

Žádosti o ověřování a autorizaci na pozadí jsou provedeny po vypršení nakonfigurovaného časového limitu relace. Relace pro uživatele, u nichž se informace o vlastnostech nezměnily, nejsou touto akcí ovlivněny a žádosti o ověřování a autorizaci jsou odesílány na pozadí.

Brána VP nečinnosti & časových omezení relací

Konfigurovatelné časové limity relací a nečinnosti poskytují lepší kontrolu nad uživateli, kteří se připojují pomocí brány VP. Časový limit nečinnosti umožní uživateli získat prostředky využívané neaktivní uživatelskou relací, aniž by to ovlivnilo data nebo relace uživatelů. To pomáhá uvolnit prostředky serveru brány VP.

Náprava NAP prostřednictvím brány VP

Náprava NAP umožňuje správu vzdálených klientů tím, že je aktualizuje prostřednictvím nejnovějších softwarových aktualizací a nastavení. To pomáhá udržet vzdálené klienty v souladu se zásadami zabezpečení sítě.

Přesměrování programu Windows Media Player

Přesměrování programu Windows Media Player umožňuje přesměrovat obsah hostovaný v programu Windows Media Player na klienty k dekódování v počítačích uživatelů. Tento přístup zlepšuje kvalitu videa a zajišťuje stálou synchronizaci videa a zvuku. Funguje u plného programu Windows Media Player i u ovládacích prvků programu Windows Media Player, jejichž hostiteli jsou webové stránky.

Obousměrný zvuk

Můžete přesměrovat zařízení pro nahrávání zvuku, například mikrofony v klientském počítači. Toto řešení je ideální pro aplikace, jako je například rozpoznávání hlasu v systému Windows 7, nebo aplikace pro záznam zvuku.

Podpora více monitorů

V systému Windows Vista a Windows Server 2008 podporovala Terminálová služba pouze rozložení na více monitorů. Služba Vzdálená plocha nyní zahrnuje podporu více monitorů pro až 16 monitorů a funguje pro programy aplikací RemoteApp i vzdálené plochy.

Poznámka: U připojení s aktivovanou podporou více monitorů nyní není k dispozici podpora režimu AeroGlass a bude vypnuta.

Vylepšené přehrávání videa

Akcelerace rastrových obrázků zlepšuje vzdálené zobrazení u graficky náročných aplikací, jako je PowerPoint, Flash či Silverlight.

Známé problémy ovlivňující balíček pro systém Windows Vista

 1. Instalační řetězce pro následující jazyky nejsou plně lokalizovány. Tyto potíže se týkají dialogového okna, které uvádí identitu balíčku (číslo KB) a pro pokračování vyžaduje schválení uživatele (klepněte na tlačítko OK) pro pokračování.
  • Čínština - Hong Kong
  • Ukrajinština
  • Hebrejština
  • Bulharština
  • Rumunština
  • Thajština
  • Estonština
  • Chorvatština
  • Lotyština
  • Slovinština
  • Slovenština
  • Srbština
 2. Pokud jste dříve nainstalovali opravu hotfix popsanou v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 968358, instalace programu Připojení ke vzdálené ploše 7.0 tuto opravu vrátí zpět. To znamená, že v aplikacích RemoteApp nebude možné při použití programu Připojení ke vzdálené ploše 7.0 použít myš k výběru položek rozevíracího seznamu. Chcete-li tyto potíže vyřešit, použijte k výběru položek rozevíracího seznamu místo myši klávesnici.

Známé problémy ovlivňující balíček pro systém Windows XP

 1. Ověřování na úrovni sítě (NLA) je ve výchozím nastavení disabledin systému Windows XP Service Pack 3 (SP3). Chcete-li povolit ověřování NLA, máte zapnout CredentialSecurity poskytovatele služeb (CredSSP). Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  951608 Popis pověření Security Service Provider (CredSSP) v systému Windows XP Service Pack 3
 2. V počítači se systémem Windows XP SP3 při použití připojení ke vzdálené ploše 7.0 se pokuste připojit ke vzdálenému počítači prostřednictvím serveru služby Brána VP přes systém Windows Server 2008 nebo systémem Windows Server 2008 R2, se zobrazí některá z následujících chybových zpráv:

  Chyba 1:
  Došlo k chybě při odesílání dat na server služby Brána vzdálené plochy. Server je dočasně nedostupný nebo připojení k síti je vypnuté.Opakujte akci později nebo požádejte o pomoc správce sítě.
  Chyba 2:
  Počítač se nemůže připojit ke vzdálenému počítači, protože došlo k chybě vzdáleného počítače, ke kterému se chcete připojit. Požádejte správce sítě o pomoc.
  Pokud chybovou zprávu ignorujete a kliknete na tlačítko Znovu připojit, budete se moci připojit ke vzdálenému serveru.

  Pro úplné řešení tohoto problému zapněte CredSSP. Pro další informace o způsobu zapnutí CredSSP klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  951608 Popis pověření zabezpečení zprostředkovatel (CredSSP) v systému Windows XP S951608
 3. Jednoho přihlášení (SSO) mezi RD Gateway a relací VP hostwill nebude fungovat. Pokud potřebujete SSO přes TS role, použijte pracovní prostory SSO. Thisrequires Windows server 2008 R2 spuštění programu RD Web Access. Kromě toho je canuse výchozí pověření SSO. Další informace o použití výchozí credentialson Terminálové služby naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 4. Ikona zásobník odpojení nezobrazuje možnosti pro uživatele v systému Windows XP SP3. Uživatelům se namísto možností nabídky zobrazí prázdné místo.Žádné řešení tohoto problému neexistuje.
 5. Při spuštění některé aplikace vložený mediaplayer ve vzdálené relaci použít Windows Media Player OCX (například YahooJukebox), mohou uživatelé nebudou moci zvuk ztlumit nebo změnit hlasitost. Toworkaround tento problém zakázat multimediální přesměrování na straně klienta protokolu RDP.

  Z videoplaybackmode tovideoplaybackmode:i:0, můžete změnit nastavení protokolu RDP.
 6. Pokud jste dříve nainstalovali opravu hotfix popsanou v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 968358, instalace programu Připojení ke vzdálené ploše 7.0 tuto opravu vrátí zpět. To znamená, že v aplikacích RemoteApp nebude možné při použití programu Připojení ke vzdálené ploše 7.0 použít myš k výběru položek rozevíracího seznamu. Chcete-li tyto potíže vyřešit, použijte k výběru položek rozevíracího seznamu místo myši klávesnici.

Funkce, které jsou k dispozici pouze při připojení ze systému Windows 7 k systému Windows 2008 R2

Dokování panelu jazyků

Aplikace RemoteApp umožňují uživatelům využívat dokovaný panel jazyků stejným způsobem, jako tomu je u místních aplikací.

Tato funkce nebyla dříve k dispozici. Místo toho uživatelé museli použít plovoucí panel jazyků.

Plánovač úloh vzdálených aplikací

Funkce plánovače úloh vzdálených aplikací automaticky spustí vzdálené aplikace na požadovaném klientu vzdálené plochy. K použití této funkce je nutné, aby v klientském počítači byl nainstalován systém Windows 7.

Podpora režimu Aero Glass

Terminálová služba v systému Windows Server 2008 nepodporovala použití režimu Aero Glass pro vzdálené relace. Toto je nyní podporováno v systému Windows Server 2008 R2 služby Vzdálená plocha, ale není kompatibilní s podporou více monitorů.

Spuštění aplikací a ploch pomocí kanálu Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše

Uživatelé se mohou přihlásit ke všem jejich RemoteApp programům a desktopům, které jsou pak uvedeny v jejich místní nabídce Start. Seznam je aktualizován automaticky při přidání nebo odstranění položek.

Stáhnout informace

Jak získat tuto aktualizaci

Následující soubory jsou k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:

Aktualizace pro systém Windows Vista, verze platformy x86
Ke staženíStáhněte aktualizace pro Windows Vista pro systémy s procesorem x86 balíčku.

Aktualizace pro systém Windows Vista, verze platformy x64
Ke staženíStáhněte aktualizace pro Windows Vista pro systémy s procesorem x64 balíčku.

Aktualizace pro systém Windows XP, verze platformy x86
Ke staženíStáhněte aktualizace pro Windows XP pro systémy s procesorem x86 balíčku.

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít nainstalovaný v počítači systém Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows Vista SP2.
7IP W7
Odkazy
Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 969084 - Poslední kontrola: 03/01/2015 08:35:00 - Revize: 7.0

Aktualizace SP2 pro Windows Vista, Aktualizace SP1 pro Windows Vista, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbinfo kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto kbmt KB969084 KbMtcs
Váš názor
/html>>html>none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">>050&did=1&t=">=">