Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis kumulativní aktualizace 9 pro aplikaci Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 970162
Souhrn
Tento článek popisuje problémy, které jsou stanoveny v kumulativní aktualizaci 9 pro Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1). Chcete-li stáhnout kumulativní aktualizaci 9, naleznete v následující tabulce:
AktualizaceDatum vydáníStáhnout odkaz
Kumulativní aktualizace 1 pro Exchange 2007 s aktualizací SP 116. Července 2009Kumulativní aktualizace 9 pro Exchange Server 2007 Service Pack 1
Společnost Microsoft doporučuje, že máte nejnovější aktualizace nainstalovány, pokud existují určité aspekty ve vašem prostředí. Chcete-li stáhnout nejnovější aktualizace pro Exchange Server 2007, naleznete v následující tabulce:
AktualizaceDatum vydáníStáhnout odkaz
Service Pack 3Června 2010Exchange Server 2007 Service Pack 3
Kumulativní aktualizace 1 pro Exchange server 2007 SP39. Září 2010Kumulativní aktualizace 1 pro Exchange Server 2007 Service Pack 3 (KB2279665)
Další informace
Kumulativní aktualizace 9 pro Exchange Server 2007 Service Pack 1 řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

 • 943073 Přílohu obrázku se zobrazí jako červené "X", při odeslání e-mailové zprávy ve formátu RTF z organizace Exchange Server 2007 pro externí příjemce
 • 945877 Příkaz "eseutil /k" trvá dlouhou dobu chcete-li ověřit kontrolní součet transakce protokoly v Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 947662 Přenosové pravidlo "když pole Předmět nebo text zprávy obsahuje textové vzory" nefunguje správně v počítači se systémem Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 954739 Pokud topologii mezi doménové struktury má pouze jednosměrný vztah důvěryhodnosti mezi nefunguje funkce zosobnění Exchange doménových struktur v Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 957137 Proces reseed neproběhne na pasivní uzel CCR po obnovení jednu úplnou zálohu a dva nebo více rozdílové zálohy aktivní uzel CCR v Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 957374 Služba Microsoft Exchange replikaci na cílovém serveru úsporný režim nekonečný replikace (SCR) neustále při dochází k zhroucení SCR povolíte pro skupinu úložiště v počítači se systémem Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 959559 Soubory protokolu transakcí růst neočekávaně do poštovní schránky serveru Exchange Server 2007 Service Pack 1 v počítači se systémem Windows Server 2008
 • 961124 Některé zprávy zůstaly ve složce Pošta k odeslání nebo ve složce Koncepty v počítači se systémem Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 961544 Mobilní uživatelé, jejichž umístění je nastavena na Nový Zéland nelze synchronizovat výjimečnými událostmi po instalaci aktualizace letního času (DST), která je popsána v KB 951072 na Exchange 2007 Service Pack 1 Client Access server (CAS)
 • 961551 Chybová zpráva je vrácena při spuštění příkazu Get příjemce v prostředí Exchange Management Shell, které používá řadič domény systému Windows 7
 • 963679 Příkazu Update příjemce neaktualizuje parametry řadič zadané domény Identity Lifecycle Manager (nástroj ILM) 2007 používáte k migraci uživatelů pošty uživatelům poštovní schránky v Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 967479 Klienti aplikace Entourage nelze synchronizovat s poštovními schránkami, které jsou umístěny v počítači se systémem Exchange 2007 Service Pack 1 a Windows Server 2008
 • 967525 Když synchronizujete seznam podporovaných vlastnosti kontaktu pomocí funkce Exchange ActiveSync v Exchange Server 2007 Service Pack 1 je vrácena chyba 4
 • 967605 Nedoručení zprávy (NDR) je vrácena, pokud uživatel odešle e-mailovou zprávu na adresu X.400, která obsahuje lomítko oddělovač polí v Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 967676 E-mailové adresy kontaktů prostřednictvím webové služby Exchange (EWS) ke změně vlastnosti nejsou aktualizovány v aplikaci Outlook nebo Outlook Web Access (OWA) v Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 967739 Pokud odesílatel požaduje oznámení o doručení e-mailové zprávy, oznámení (DSN) zpráva o stavu doručení je vrácena, který má prázdné předmět v těle Přestože původní zpráva obsahuje předmět v Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968081 Měsíční opakované schůzky jsou odmítnuta, pokud je povolena možnost "Plán pouze během pracovní doby" v Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968106 Klienti aplikace Outlook přesměrováni globální katalogy z nesprávné domény Pokud používáte konfiguraci děleného relace umožňuje klientům aplikace Outlook získat přístup k poštovním schránkám prostřednictvím serveru proxy RPC/HTTP v Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968111 Pokud správce odstraní úložiště poštovních schránek na serveru se systémem Exchange Server 2007 Service Pack 1 je zaprotokolována událost s ID 4999
 • 968205 Selhání služby Microsoft Exchange Information Store pokaždé, když je připojen k určité databázi v počítači se systémem Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 968224 Při spuštění příkazu Test OwaConnectivity nebo Test ActiveSyncConnectivity po instalaci opravy hotfix KB954213 na serveru Exchange 2007 Service Pack 1 založené se stále obdržet neočekávané chybové zprávy
 • 968322 Při odeslání zprávy, která má velkou přílohou pomocí aplikace Outlook Web Access (OWA) s S/MIME nainstalována v Exchange Server 2007 Service Pack 1 je vrácena chybová zpráva HTTP 500
 • 968350 Při změně umístění oblasti opakované položky kalendáře na prázdný v Exchange Server 2007 Service Pack 1, pole umístění je nastavena na výchozí hodnotu řady opakovaných, je-li toto opakované položky synchronizována v zařízení Windows Mobile
 • 968621 Při zálohování snímek pro server Exchange Server 2007 Service Pack 1 pomocí serveru Data Protection Manager (DPM) 2007 dojde k chybě služby Microsoft Exchange Information Store
 • 968626 Při použití aplikace pro přístup ke sdílené poštovní schránce pomocí protokolu POP3 serveru Exchange Server 2007 Service Pack 1 je zaprotokolována událost s ID 1009
 • 968651 Servery Exchange Server 2007 Service Pack 1 nadále i po vyloučit pomocí příkazu Set ExchangeServer kontaktovat řadič domény
 • 968715 Přihlášení veřejné a soukromé přihlášení připojit k proxy serveru Client Access server (CAS) jsou zpracovány jako soukromé přihlášení na serveru se systémem Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969054 Chybová zpráva po uživatel Exchange Server 2007 Service Pack 1 aplikace odpoví na zprávu, která má více než 300 příjemců v aplikaci Outlook Web Access (OWA): "Microsoft Exchange vydal neočekávanou odpověď (500)"
 • 969089 Některé databáze nejsou připojena na cílovém serveru po použití příkazu Přesunout ClusteredMailboxServer přenosu seskupený poštovní server (CMS) Chcete-li k dispozici pasivním uzlu clusteru Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969129 Pravidla e-mailu ve formátu HTML zpráv, které mají značky META znaková sada, která se liší od znaková sada značku MIME jsou nečitelné, když jsou zpracovány prostřednictvím omezení v Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969324 Aplikace Outlook dojde k chybě při pokusu o použití aplikace Outlook k zobrazení e-mailových zpráv, které jsou uspořádány podle předmětu v Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969436 Nelze přihlásit k poštovní schránce skryté pomocí Base64 ověřování pro protokol POP3 nebo IMAP4 v prostředí Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969838 Chybová zpráva je vrácena, pokud se uživatel pokusí změnit na opakovanou událost v aplikaci Office Outlook Web Access, který byl vytvořen v aplikaci Outlook 2007 v Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969911 Poštovní schránky neprovádějte poskytování E-mail (ELC) konfigurace nebo úložiště zásady omezení v Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969943 Dojít k nevracení paměti v procesu Powershell.exe při spuštění příkazu Get MailboxStatistics a příkaz Get-PublicFolderStatistics v Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 969969 Při uživatel Exchange Server 2007 Service Pack 1 aplikace pokusí odstranit položky kalendáře v aplikaci Outlook Web Access zobrazí chybová zpráva: "Aplikace Outlook Web Access zjistila chybu při procházení webu"
 • 970028 Proces Store.exe zhroucení při použití aplikace protokolu WebDAV pro připojení k serveru Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 970086 Exchange Server 2007 Service Pack 1 dojde k chybě při úložiště verze modul ESE (Extensible Storage) je nedostatek paměti v počítači se systémem Windows Server 2008
 • 970277 Prostředek System Attendant (SA) není uveden do režimu online nebo offline během převzetí služeb při selhání v prostředí clusteru serveru Exchange 2007 Service Pack 1
 • 970444 Operace přesunutí mezi serverem se systémem Exchange Server 2003 a serveru Exchange Server 2007 Service Pack 1 založené se nezdaří, pokud atribut SimpleDisplayName poštovní schránky na serveru se systémem Exchange Server 2003 obsahuje jednoduché uvozovky
 • 970515 Zobrazí chybová zpráva při pokusu o vytvoření více než 1000 uživatelů, kteří mají stejný atribut "mailNickname" (alias) pomocí příkazu "New-Mailbox" v Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 970526 V počítači se systémem Exchange Server 2007 Service Pack 1 proces EdgeTransport.exe zhroucení po více než 999 výskytů zprávy MIME, která obsahuje iCAL položky pro opakovanou schůzku
 • 970725 Zůstat v místní fronty pro doručení zprávy replikace veřejné složky a vyvolat databázi serveru Exchange Server 2007 Service Pack 1 pro pěstování rychle
 • 970993 Při pokusu uživatele provádět vyhledávání v adresáři pomocí aplikace Outlook Web Access v prostředí serveru Exchange Server 2007 Service Pack 1 zobrazí chybová zpráva: "zboží, které jste se pokusili získat přístup je zřejmě poškozen a nelze získat přístup.
Další informace o této kumulativní aktualizaci naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
SP1 Ru9 kumulativní aktualizace serveru exchange

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 970162 - Poslední kontrola: 11/19/2013 01:36:00 - Revize: 4.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

 • kbbug kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbfix kbqfe kbsurveynew kbmt KB970162 KbMtcs
Váš názor