Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

V systému Windows Vista nebo novějším operačním systému se spuštěnou službou Bonjour společnosti Apple byla výchozí brána nastavena na hodnotu 0.0.0.0

Podpora systému Windows Vista Service Pack 1 (SP1) končí 12. července 2011. Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, ověřte, zda používáte systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Další informace naleznete na této webové stránce společnosti Microsoft: Končí podpora pro některé verze systému Windows.
Zdroj: Podpora společnosti Microsoft
RYCHLÉ ZVEŘEJNĚNÍ
ČLÁNKY PRO RYCHLÉ ZVEŘEJNĚNÍ OBSAHUJÍ INFORMACE PŘÍMO OD TECHNICKÉ PODPORY SPOLEČNOSTI MICROSOFT. INFORMACE, KTERÉ JSOU V NICH UVEDENY, BYLY VYTVOŘENY JAKO ODEZVA NA NOVÁ NEBO JEDINEČNÁ TÉMATA NEBO JSOU URČENY JAKO DOPLNĚK DALŠÍCH INFORMACÍ ZNALOSTNÍ BÁZE KNOWLEDGE BASE.


Používáte-li počítač se spuštěnou službou Bonjour společnosti Apple, může se stát, že v počítači bude vytvořena výchozí brána 0.0.0.0.
Příčina


K těmto potížím dochází, protože služba Bonjour používá logiku pro přidání trasy k určení výchozí brány 0.0.0.0, kterou pak neodebere.V počítači se systémem Windows Vista nebo novějším a nainstalovanou službou Bonjour musí dojít k následujícím událostem:

  • Počítač neobdržel před spuštěním služby Bonjour adresu prostřednictvím protokolu DHCP.

  • V této situaci služba Bonjour přidá výchozí trasu k počítači s určením, že všichni internetoví hostitelé jsou „onlink“.

  • Počítač je následně schopen přijmout adresu prostřednictvím protokolu DHCP. Služba Bonjour neodebere výchozí trasu a v počítači ponechá nesprávně nakonfigurovanou výchozí bránu. Tato brána zabere správnou konfiguraci brány, kterou poskytuje protokol DHCP, a brání v přístupu k internetu.
Řešení


Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky:
  • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
  • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Chcete-li tento problém vyřešit ručně, odstraňte trasu. Postupujte následujícím způsobem:1. Klikněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte cmd, v seznamu Programy klikněte pravým tlačítkem myši na položku cmd.exe a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce.Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.

2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:route delete 0.0.0.03. Zavřete okno příkazového řádku.Poznámka: Tento postup nezajistí, že služba Bonjour již nikdy nevytvoří tuto trasu znovu, protože to záleží na uskutečnění posloupnosti událostí uvedených v části Příčina. Pokud k této situaci dojde znovu, odeberte trasu pomocí kroků uvedených výše.

Byly potíže vyřešeny?

  • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
  • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.
Další informace


Stav:

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
PRÁVNÍ OMEZENÍ
SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ DODAVATELÉ NENESOU ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST A NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ZA VHODNOST, SPOLEHLIVOST NEBO PŘESNOST INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DOKUMENTECH A SOUVISEJÍCÍ GRAFICE ZVEŘEJNĚNÝCH NA TOMTO WEBU („MATERIÁLY“) PRO ŽÁDNÝ ÚČEL. MATERIÁLY MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI A TYPOGRAFICKÉ CHYBY A MOHOU BÝT KDYKOLI BEZ UPOZORNĚNÍ OPRAVENY.

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ DODAVATELÉ TÍMTO NEUZNÁVAJÍ V SOUVISLOSTI S TÍMTO MATERIÁLEM ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, ODVOZENÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, VŠECH PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK A PODMÍNEK NÁROKŮ, NEPORUŠENÍ PRÁVA, USPOKOJIVÉHO STAVU NEBO KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

fixit fix it fixme 
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 970313 - Poslední kontrola: 02/27/2012 16:44:00 - Revize: 1.0

Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Aktualizace SP1 pro Windows Vista, Aktualizace SP2 pro Windows Vista, Windows 7 Enterprise

  • kbrapidpub kbnomt kbmsifixme kbfixme KB970313
Váš názor