Při instalaci aktualizace 2007 Microsoft Office Service Pack 2 pro servery je nesprávně aktivováno datum ukončení platnosti produktu

Zdroj: Podpora společnosti Microsoft
Příznaky
Během instalace aktualizace 2007 Microsoft Office Service Pack 2 pro servery, která byla k dispozici mezi 28. dubnem 2009 a 29. červencem 2009, je nesprávně aktivováno datum ukončení platnosti produktu. To znamená, že platnost produktů uvedených v oddílu Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt vyprší 180 dní po nasazení aktualizace Service Pack 2, jako kdyby se jednalo o zkušební instalaci. Aktivace data ukončení platnosti neovlivní běžnou funkci těchto produktů až do okamžiku, kdy toto datum nastane, tedy 180 dní po nasazení aktualizace Service Pack 2. Pokud platnost produktu vyprší, neovlivní to data, konfiguraci ani kód aplikace. Produkt Office Server však bude nepřístupný pro koncové uživatele.

Na stránce Převést licenci se zobrazí produkt Office SharePoint Server Trial s licencí Enterprise CAL nebo podobný produkt.
Příčina
Důvodem těchto potíží je instalace aktualizace 2007 Microsoft Office Service Pack 2 pro servery, která byla k dispozici před 29. červencem 2009. Tyto potíže působí všechny instalace této aktualizace Service Pack stažené před tímto datem.
Řešení
29. července byla verze aktualizace Service Pack, která způsobovala tyto potíže, nahrazena aktualizací, která již nemění datum ukončení platnosti. Pokud jste aktualizaci Service Pack stáhli, ale dosud nenasadili, můžete extrakcí jejího obsahu zjistit, jakou verzi máte k dispozici.

Další informace o extrahování souborů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
912203 Popis přepínačů příkazového řádku podporovaných instalačními balíčky softwaru, balíčky aktualizace nebo balíčky oprav hotfix, které byly vytvořeny pomocí nástroje Microsoft Self-Extractor
Přítomnost souborů osrvlicensing.msp a sserverx.msp indikuje, že máte k dispozici nejnovější dostupnou verzi. Pokud tyto soubory nejsou k dispozici, měli byste aktualizaci Service Pack znovu stáhnout z webu služby Stažení softwaru. Kromě přidání těchto oprav nebyly v aktualizaci Service Pack provedeny žádné změny.

Pokud jste již nasadili tuto aktualizaci Service Pack a projevují se příznaky popsané výše, spočívá doporučené řešení v instalaci následujících aktualizací, které jsou k dispozici prostřednictvím služby Stažení softwaru.

Poznámka: Tuto aktualizaci je třeba nainstalovat na všechny servery SharePoint, které jsou součástí serverové farmy SharePoint.

Aktualizace systému 2007 Microsoft Office pro servery (KB971620), 32bitová edice

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace systému 2007 Microsoft Office pro servery (KB971620), 32bitová edice

Aktualizace systému 2007 Microsoft Office pro servery (KB971620), 64bitová edice

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace systému 2007 Microsoft Office pro servery (KB971620), 64bitová edice

Po instalaci jedné z těchto aktualizací není nutné znovu nasazovat aktualizaci Service Pack. Informace týkající se postupu při nasazení této aktualizace naleznete v článku věnovaném nasazení aktualizací pro servery na webu Microsoft TechNet: Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Chcete-li tyto potíže vyřešit ručně, na stránce Převést typ licence zadejte kód Product Key. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na položku Všechny programy a na položku Nástroje pro správu a pak klikněte na příkaz Centrální správa serveru SharePoint 3.0.
  2. Klikněte na kartu Operace.
  3. Klikněte na tlačítko Převést.
  4. Do textového pole Zadejte kód Product Key zadejte identifikační číslo produktu a pak klikněte na tlačítko OK.
  5. Po chvíli bude ve všech počítačích v rámci dané farmy spuštěna úloha synchronizace licencí. Jakmile bude ve všech počítačích pomocí úlohy časovače dokončena aktualizace licencí, na stránce Převést typ licence se zobrazí správná licence.
Pokud nemáte k dispozici kód Product Key, můžete jej načíst po přihlášení k webu Volume Licensing Service Center.

 Poznámka: Toto ruční řešení nelze použít pro produkt Microsoft Search Server 2008 Express, protože tento produkt nepoužívá kód Product Key.
Pokud stránka Převést typ licence již neuvádí, že jste ve zkušebním režimu, byla oprava provedena úspěšně.
Další informace
Otázka: Když se pokusím použít postup uvedený v části Řešení, zobrazí se zpráva, že kód Product Key není platný.

Odpověď: Je-li nainstalováno více jednotek SKU, musíte zadat kód Product Key pro produkt, který zahrnuje největší část. Použijte kód Product Key pro produkt, který je v následujícím uspořádaném seznamu zobrazen nejvýše:
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  • Search Server 2008, Search Server 2008 Express nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Search
  • Microsoft Office Project Server 2007
Potíže se netýkají služby Windows SharePoint Services 3.0.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Vlastnosti

ID článku: 971620 - Poslední kontrola: 01/14/2010 08:06:19 - Revize: 8.0

Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Internet Sites, Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Search Server 2008, Microsoft Search Server 2008 Express, Microsoft Office Forms Server 2007

  • KB971620
Váš názor