Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Podpora pro aktualizaci Service Pack 2 pro systém Windows Vista a Windows Server 2008 není součástí Microsoft Deployment Toolkit 2008 Update 1

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 971943
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po importu aktualizace Windows Vista Service Pack 2 (SP2) nebo Windows Server 2008 Service Pack 2 do Microsoft Deployment Toolkit 2008 Update 1, zjistíte, nedostatek podpory pro aktualizaci Service Pack 2 v Microsoft Deployment Toolkit. To zahrnuje nedostatek podpory pro aktualizaci Service Pack 2 v Podporované platformy seznam a nedostatek jazykové během nasazení Lite dotykového ovládání.
Příčina
Byla vydána aktualizace 2008 aktualizace 1 společnosti Microsoft Deployment Toolkit před vydáním aktualizace Service Pack 2. Proto Deployment Toolkit 2008 aktualizace 1 neobsahuje podporu pro Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, správci můžete přidat ručně Service Pack 2 podpora Microsoft Deployment Toolkit aktualizovat soubory ZTISupportedPlatforms.xml a DeployWiz_Initialization.vbs.

Podporované platformy oprava

Přidání podpory pro systém Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2 v Podporované platformy seznam, přidejte následující položky v souboru ZTISupportedPlatforms.xml:
<SupportedPlatform name="x86 Windows Vista Service Pack 2">    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType=1]]></Expression>    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '32%']]></Expression></SupportedPlatform><SupportedPlatform name="x64 Windows Vista Service Pack 2">    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType=1]]></Expression>    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '64%']]></Expression>	</SupportedPlatform><SupportedPlatform name="x86 Windows Server 2008 Service Pack 2">    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType>1]]></Expression>    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '32%']]></Expression></SupportedPlatform><SupportedPlatform name="x64 Windows Server 2008 Service Pack 2">    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType>1]]></Expression>    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '64%']]></Expression></SupportedPlatform>
Všimněte si, že soubor ZTISupportedPlatforms.xml může existovat ve více umístěních. Například pokud jste nainstalovali Microsoft Deployment Toolkit 2008 Update 1 v adresáři C:\program Files\Microsoft Deployment Toolkit a vytvoření sdílené Lab nasazení v adresáři C:\distribution, je možné, že soubor je také umístěno v následujících adresářích:
C:\Distribution\Scripts\ZTISupportedPlatforms.XML
C:\Program Files\Microsoft nasazení Toolkit\Scripts\ZTISupportedPlatforms.xml
C:\Program Files\Microsoft nasazení Toolkit\Templates\Distribution\Scripts\ZTISupportedPlatforms.xml

Language pack zpracování

Chcete-li přidat podporu pro jazykové sady pro systém Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2, ručně upravit soubor DeployWiz_Initialization.vbs a potom nahradit existující ConstructLPQuery() funkce s následujícím textem:
Function ConstructLPQuery ( isLangPack )    Dim Keyword    Dim isServer    Dim ImgBuild    Dim SPVersion    Dim LPQuery    Dim LPVersion    Dim i    isServer = inStr(1,oEnvironment.Item("ImageFlags"),"SERVER",vbTextCompare) <> 0    ImgBuild = oEnvironment.Item("ImageBuild")    If not isLangPack then       LPQuery = "Type != 'LanguagePack' and (ProductVersion = '" & ImgBuild & "' or ProductVersion = '') "    ElseIf isServer and left(ImgBuild,4) = "6.0." then       ' All Windows Vista Language Packs use Product Version 6.0.6001.18000.       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Server-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '6.0.6001.18000' "    ElseIf left(ImgBuild,4) = "6.0." then       ' All Windows Server 2008 Language Packs use Product Version 6.0.6000.16386.       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '6.0.6000.16386' "    ElseIf isServer then       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Server-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '" & ImgBuild & "' "    Else       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '" & ImgBuild & "' "    End if    If left(ImgBuild,4) = "6.0." then       LPVersion = Mid(ImgBuild,8,1)       If IsNumeric(LPVersion) and LPVersion > 0 then           ' Exclude all Language Packs that are less than the Current OS.           LPQuery = LPQuery & " and Keyword != 'Language Pack'"           For i = 2 to LPVersion              LPQuery = LPQuery & " and Keyword != 'SP" & (LPVersion - 1) & " Language Pack'"           Next       End if    ElseIf IsServer then       ' Windows Server 2008 R2 Beta 1 uses SP1.       LPQuery = LPQuery & " and (Keyword = 'Language Pack' or Keyword = 'SP1 Language Pack' )"    Else       ' Windows 7 defined as RTM.       LPQuery = LPQuery & " and (Keyword = 'Language Pack')"    End if    If UCase(oEnvironment.Item("ImageProcessor")) = "X64" then       LPQuery = "//packages/package[ProcessorArchitecture = 'amd64' and " & LPQuery & "]"    Else       LPQuery = "//packages/package[ProcessorArchitecture = 'x86' and " & LPQuery & "]"    End if    oLogging.CreateEntry vbTab & "QUERY: " & LPQuery, LogTypeInfo    ConstructLPQuery = LPQueryEnd function 
Všimněte si, že soubor DeployWiz_Initialization.vbs může existovat ve více umístěních. Například pokud jste nainstalovali Microsoft Deployment Toolkit 2008 Update 1 v adresáři C:\program Files\Microsoft Deployment Toolkit a vytvoření sdílené Lab nasazení v adresáři C:\distribution, je možné, že soubor je také umístěno v následujících adresářích:
C:\Distribution\Scripts\DeployWiz_Initialization.vbs
C:\Program Files\Microsoft nasazení Toolkit\Templates\Distribution\Scripts\DeployWiz_Initialization.vbs
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že Microsoft Deployment Toolkit 2008 Update 1 neposkytuje podporu pro Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2. Metody, které jsou popsány v části "Řešení" přidat podporu pro Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2 Microsoft Deployment Toolkit 2008 aktualizace 1.
lti MDT 2008

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 971943 - Poslední kontrola: 01/16/2015 18:16:45 - Revize: 4.0

Aktualizace SP2 pro Windows Vista, Windows Server 2008 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB971943 KbMtcs
Váš názor