Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

MS09-032: Kumulativní aktualizace zabezpečení dezaktivačních bitů ActiveX

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:973346
Úvod
Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS09-032. Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Pomoc a podpora pro tuto aktualizaci zabezpečení

Pro domácí uživatele je k dispozici bezplatná podpora na čísle 1-866-PCSAFETY ve Spojených Státech a v Kanadě, nebo se mohou obrátit na místní pobočku společnosti Microsoft. Informace o tom, jak kontaktovat místní pobočku společnosti Microsoft ohledně podpory aktualizace zabezpečení, naleznete na následujícím webu mezinárodní podpory: Severní Ameriky zákazníci mohou také získat neomezenou bezplatnou podporu e-mailem nebo neomezenou individuální konverzace podporu návštěvou na následujícím webu společnosti Microsoft: Pro podnikové zákazníky je podpora pro aktualizace zabezpečení k dispozici prostřednictvím standardních kontaktů podpory.
Další informace

Balíčky aktualizace zabezpečení ke stažení

K dispozici jsou Vám následující soubory ze sekce Ke Stažení:

Pro 7 verze Release Candidate systému Windows pro 32bitové verze

DownloadDownload the Windows6.1-KB973346-x86-RC.msu package now.

Pro systém Windows 7 Release Candidate pro 64bitové verze

DownloadDownload the Windows6.1-KB973346-x64-RC.msu package now.

Pro systém Windows Server 2008 pro 32bitové verze

DownloadDownload the Windows6.0-KB973346-x86.msu package now.

Pro systém Windows Server 2008 pro 64bitové verze

DownloadDownload the Windows6.0-KB973346-x64.msu package now.

Pro systém Windows Server 2008 pro počítače s procesorem Itanium

DownloadDownload the Windows6.0-KB973346-ia64.msu package now.

Windows Server 2008 R2 RC x 64 Edition

DownloadDownload the Windows6.1-KB973346-x64-RC.msu package now.

Systém Windows Server 2008 R2 RC pro systémy s procesorem Itanium

DownloadDownload the Windows6.1-KB973346-ia64-RC.msu package now.

Pro systém Windows Vista a Windows Vista Service Pack 1

DownloadDownload the Windows6.0-KB973346-x86.msu package now.

Pro systém Windows Vista a Windows Vista Service Pack 1, 64bitové verze

DownloadDownload the Windows6.0-KB973346-x64.msu package now.

Pro systém Windows Server 2003 Service Pack 1 a Windows Server 2003 Service Pack 2

DownloadDownload the WindowsServer2003-KB973346-x86-ENU.exe package now.

Pro systémy Windows Server 2003 a Windows Server 2003 Service Pack 2, verze x 64

DownloadDownload the WindowsServer2003.WindowsXP-KB973346-x64-ENU.exe package now.

Pro systém Windows Server 2003 s aktualizací SP1 pro systémy s procesorem Itanium a Windows Server 2003 s aktualizací SP2 pro systémy s procesorem Itanium

DownloadDownload the WindowsServer2003-KB973346-ia64-ENU.exe package now.

Windows XP Service Pack 2 a Service Pack 3

DownloadDownload the WindowsXP-KB973346-x86-ENU.exe package now.

Pro systém Windows XP Professional a Windows XP Professional Service Pack 2, verze x64

DownloadDownload the WindowsServer2003.WindowsXP-KB973346-x64-ENU.exe package now.

Pro systém Microsoft Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4

DownloadDownload the Windows2000-KB973346-x86-ENU.EXE package now.

Datum vydání: Červenec 14, 2009

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Instalace aktualizace zabezpečení

Windows 2000 (všechny verze)

Referenční tabulky
Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete ještě v části Informace o nasazení.
Zahrnutí do budoucích aktualizací Service PackAktualizace pro tento problém může být zahrnuta do budoucí kumulativní aktualizace
Nasazení
Instalace bez nutnosti zásahu uživateleWindows 2000 s aktualizací Service Pack 4:
Windows2000-KB973346-x 86-ENU/quiet
Instalace bez restartováníWindows 2000 s aktualizací Service Pack 4:
Windows2000-KB973346-x 86-ENU/norestart
Soubor protokolu aktualizaceWindows 2000 s aktualizací Service Pack 4:
KB973346.log
Další informaceViz část Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.
Požadavek na restartování
Požadováno restartování?V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva.
Instalace oprav bez restartováníNelze použít
Informace o odinstalaciWindows 2000 s aktualizací Service Pack 4:
Pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy nebo nástroj Spuninst.exe je umístěn ve složce %Windir%\$NTUninstallKB973346$\Spuninst použijte.
Ověření v podklíči registruWindows 2000 s aktualizací Service Pack 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB973346\Filelist

Informace o nasazení

Instalace aktualizace
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.
Podporované instalační přepínače aktualizace zabezpečení
PřepínačPOPIS
/helpZobrazí parametry příkazového řádku
Režimy instalace
/passiveRežim bezobslužné instalace. Nevyžaduje zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Je-li na konci instalace třeba restartovat systém, zobrazí se dialogové okno s upozorněním časovače. Obsahuje upozornění, že počítač bude za 30 sekund restartován.
/quietTichý režim. Totéž jako bezobslužný režim, ale nezobrazuje se stav ani chybové zprávy.
Možnosti restartování
/norestartInstalace po dokončení nerestartuje počítač
/forcerestartRestartuje počítač po dokončení instalace. Vynutí ukončení ostatních aplikací při vypínání počítače. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.
/ warnrestart [: x]Zobrazí dialogové okno se uživateli spolu s upozorněním, že počítač bude restartován po uplynutí x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund.) Je určeno pro použití společně s přepínačem /quiet nebo /passive.
/promptrestartZobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby dovolil restartování počítače
Speciální možnosti
/overwriteoemPřepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení
/nobackupNezálohuje soubory potřebné pro odinstalaci
/forceappscloseVynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače
/ log: pathUmožňuje přesměrování souborů protokolu instalace
/ extract [: path]Extrahuje soubory, ale nespustí instalační program
/ERPovolí rozšířené hlášení chyb
/verbosePovolí podrobné protokolování. Během instalace vytvoří soubor protokolu % Windir%\CabBuild.log. Tento protokol podrobnosti soubory, které budou zkopírovány. Instalace používající tento přepínač může běžet pomaleji.
Poznámka: Je možné použít více přepínačů do jednoho příkazu. Z důvodu zpětné kompatibility podporuje tato aktualizace zabezpečení také instalační přepínače, které používá starší verze instalačního programu. Další informace o podporovaných instalačních přepínačích naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
262841Parametry příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows
Odebrání aktualizace
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.
Podporované přepínače nástroje Spuninst.exe
PřepínačPOPIS
/helpZobrazí parametry příkazového řádku
Režimy instalace
/passiveRežim bezobslužné instalace. Nevyžaduje zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Je-li na konci instalace třeba restartovat systém, zobrazí se dialogové okno s upozorněním časovače. Obsahuje upozornění, že počítač bude za 30 sekund restartován.
/quietTichý režim. Totéž jako bezobslužný režim, ale nezobrazuje se stav ani chybové zprávy.
Možnosti restartování
/norestartInstalace po dokončení nerestartuje počítač
/forcerestartRestartuje počítač po dokončení instalace. Vynutí ukončení ostatních aplikací při vypínání počítače. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.
/ warnrestart [: x]Zobrazí dialogové okno se uživateli spolu s upozorněním, že počítač bude restartován po uplynutí x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund.) Určené pro použití s parametrem/quiet přepínač nebo/passive přepnout.
/promptrestartZobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby dovolil restartování počítače
Speciální možnosti
/forceappscloseVynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače
/ log: pathUmožňuje přesměrování souborů protokolu instalace
Ověření úspěšné instalace aktualizace
 • Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer

  Chcete-li ověřit, zda byla aktualizace nainstalována na do ohroženého systému, můžete použít nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer). Další informace naleznete v části Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.
 • Ověření podklíče registru

  Zkontrolovat soubory nainstalované aktualizací zabezpečení lze také pomocí kontroly podklíčů registru uvedených v referenční tabulce v této části. Tyto podklíče registru nemusí obsahovat úplný seznam nainstalovaných souborů. Také je třeba upozornit, že když správce nebo výrobce OEM integruje či zahrne tuto aktualizaci do zdrojových souborů instalace systému Windows, nemusí být tyto podklíče registru vytvořeny správně.

Windows XP (všechny verze)

Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete ještě v části Informace o nasazení.
Zahrnutí do budoucích aktualizací Service PackAktualizace pro tento problém může být zahrnuta do budoucí aktualizace Service Pack nebo kumulativní aktualizace
Nasazení
Instalace bez nutnosti zásahu uživateleWindows XP Service Pack 2 a Windows XP Service Pack 3:
WindowsXP-KB973346-x 86-enu/quiet
Windows XP Professional a Windows XP Professional Service Pack 2, verze x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB973346-x 64-enu/quiet
Instalace bez restartováníWindows XP Service Pack 2 a Windows XP Service Pack 3:
WindowsXP-KB973346-x 86-enu/norestart
Windows XP Professional a Windows XP Professional Service Pack 2, verze x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB973346-x 64-enu/norestart
Soubor protokolu aktualizaceVšechny podporované verze systémů Windows XP a Windows XP Professional:
KB973346.log
Další informaceViz část Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení
Požadavek na restartování
Požadováno restartování?V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva.
Instalace oprav bez restartováníNelze použít
Informace o odinstalaciVšechny podporované verze systémů Windows XP a Windows XP Professional:
Pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy nebo nástroj Spuninst.exe je umístěn ve složce %Windir%\$NTUninstallKB973346$\Spuninst použijte.
Ověření v podklíči registruWindows XP Service Pack 2 a Windows XP Service Pack 3:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB973346\Filelist
Windows XP Professional a Windows XP Professional Service Pack 2, verze x64:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB973346\Filelist
Poznámka: Aktualizace zabezpečení pro podporované verze systému Windows XP Professional x 64 Edition je stejný jako aktualizace zabezpečení pro podporované verze systému Windows Server 2003 x 64 Edition.

Informace o nasazení

Instalace aktualizace
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.
PřepínačPOPIS
/helpZobrazí parametry příkazového řádku
Režimy instalace
/passiveRežim bezobslužné instalace. Nevyžaduje zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Je-li na konci instalace třeba restartovat systém, zobrazí se dialogové okno s upozorněním časovače. Obsahuje upozornění, že počítač bude za 30 sekund restartován.
/quietTichý režim. Totéž jako bezobslužný režim, ale nezobrazuje se stav ani chybové zprávy.
Možnosti restartování
/norestartInstalace po dokončení nerestartuje počítač
/forcerestartRestartuje počítač po dokončení instalace. Vynutí ukončení ostatních aplikací při vypínání počítače. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.
/ warnrestart [: x]Zobrazí dialogové okno se uživateli spolu s upozorněním, že počítač bude restartován po uplynutí x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund.) Určené pro použití s parametrem/quiet přepínač nebo/passive přepnout.
/promptrestartZobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby dovolil restartování počítače
Speciální možnosti
/overwriteoemPřepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení
/nobackupNezálohuje soubory potřebné pro odinstalaci
/forceappscloseVynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače
/ log: pathUmožňuje přesměrování souborů protokolu instalace
/ integrate: pathIntegruje aktualizaci do zdrojových souborů systému Windows. Umístění těchto souborů definuje cesta zadaná v přepínači.
/ extract [: path]Extrahuje soubory, ale nespustí instalační program
/ERPovolí rozšířené hlášení chyb
/verbosePovolí podrobné protokolování. Během instalace vytvoří soubor protokolu % Windir%\CabBuild.log. Tento protokol podrobnosti soubory, které budou zkopírovány. Instalace používající tento přepínač může běžet pomaleji.
Poznámka: Je možné použít více přepínačů do jednoho příkazu. Z důvodu zpětné kompatibility podporuje tato aktualizace zabezpečení také řadu instalačních přepínačů, které používá starší verze instalačního programu. Další informace o podporovaných instalačních přepínačích naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
262841Parametry příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows
Odebrání aktualizace
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.
PřepínačPOPIS
/helpZobrazí parametry příkazového řádku
Režimy instalace
/passiveRežim bezobslužné instalace. Nevyžaduje zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Je-li na konci instalace třeba restartovat systém, zobrazí se dialogové okno s upozorněním časovače. Obsahuje upozornění, že počítač bude za 30 sekund restartován.
/quietTichý režim. Totéž jako bezobslužný režim, ale nezobrazuje se stav ani chybové zprávy.
Možnosti restartování
/norestartInstalace po dokončení nerestartuje počítač
/forcerestartRestartuje počítač po dokončení instalace. Vynutí ukončení ostatních aplikací při vypínání počítače. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.
/ warnrestart [: x]Zobrazí dialogové okno se uživateli spolu s upozorněním, že počítač bude restartován po uplynutí x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund.) Určené pro použití s parametrem/quiet přepínač nebo/passive přepnout.
/promptrestartZobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby dovolil restartování počítače
Speciální možnosti
/forceappscloseVynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače
/ log: pathUmožňuje přesměrování souborů protokolu instalace
Ověření úspěšné instalace aktualizace
 • Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer

  Chcete-li ověřit, zda byla aktualizace nainstalována na do ohroženého systému, můžete použít nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer). Další informace naleznete v části Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.
 • Ověření podklíče registru

  Zkontrolovat soubory nainstalované aktualizací zabezpečení lze také pomocí kontroly podklíčů registru uvedených v referenční tabulce v této části. Tyto podklíče registru nemusí obsahovat úplný seznam nainstalovaných souborů. Také je třeba upozornit, že když správce nebo výrobce OEM integruje či zahrne tuto aktualizaci do zdrojových souborů instalace systému Windows, nemusí být tyto podklíče registru vytvořeny správně.

Windows Server 2003 (všechny verze)

Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete ještě v části Informace o nasazení.
Zahrnutí do budoucích aktualizací Service PackAktualizace pro tento problém může být zahrnuta do budoucí aktualizace Service Pack nebo kumulativní aktualizace
Nasazení
Instalace bez nutnosti zásahu uživateleWindows Server 2003 Service Pack 1 a Windows Server 2003 Service Pack 2:
WindowsServer2003-KB973346-x 86-enu/quiet
Windows Server 2003 a Windows Server 2003 Service Pack 2, verze x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB973346-x 64-enu/quiet
Windows Server 2003 s aktualizací SP1 pro procesory Itanium a Windows Server 2003 s aktualizací SP2 pro procesory Itanium:
WindowsServer2003-KB973346-ia64-enu/quiet
Instalace bez restartováníWindows Server 2003 Service Pack 1 a Windows Server 2003 Service Pack 2:
WindowsServer2003-KB973346-x 86-enu/norestart
Windows Server 2003 a Windows Server 2003 Service Pack 2, verze x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB973346-x 64-enu/norestart
Windows Server 2003 s aktualizací SP1 pro procesory Itanium a Windows Server 2003 s aktualizací SP2 pro procesory Itanium:
WindowsServer2003-KB973346-ia64-enu/norestart
Soubor protokolu aktualizaceVšechny podporované verze systému Windows Server 2003 (platformy x86, x64 i Itanium):
KB973346.log
Další informaceViz část Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení
Požadavek na restartování
Požadováno restartování?V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva.
Instalace oprav bez restartováníTato aktualizace zabezpečení instalaci oprav bez restartování. Další informace o instalaci oprav bez restartování naleznete v článku 897341 znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
Informace o odinstalaciVšechny podporované verze systému Windows Server 2003 (platformy x86, x64 i Itanium):
Použijte ovládací Panel Přidat nebo odebrat programy nebo nástroj Spuninst.exe umístěný ve složce %Windir%\$NTUninstallKB973346$\Spuninst.
Ověření v podklíči registruVšechny podporované verze systému Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB973346\Filelist

Informace o nasazení

Instalace aktualizace
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.
PřepínačPOPIS
/helpZobrazí parametry příkazového řádku
Režimy instalace
/passiveRežim bezobslužné instalace. Nevyžaduje zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Je-li na konci instalace třeba restartovat systém, zobrazí se dialogové okno s upozorněním časovače. Obsahuje upozornění, že počítač bude za 30 sekund restartován.
/quietTichý režim. Totéž jako bezobslužný režim, ale nezobrazuje se stav ani chybové zprávy.
Možnosti restartování
/norestartInstalace po dokončení nerestartuje počítač
/forcerestartRestartuje počítač po dokončení instalace. Vynutí ukončení ostatních aplikací při vypínání počítače. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.
/ warnrestart [: x]Zobrazí dialogové okno se uživateli spolu s upozorněním, že počítač bude restartován po uplynutí x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund.) Určené pro použití s parametrem/quiet přepínač nebo/passive přepnout.
/promptrestartZobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby dovolil restartování počítače
Speciální možnosti
/overwriteoemPřepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení
/nobackupNezálohuje soubory potřebné pro odinstalaci
/forceappscloseVynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače
/ log: pathUmožňuje přesměrování souborů protokolu instalace
/ integrate: pathIntegruje aktualizaci do zdrojových souborů systému Windows. Umístění těchto souborů definuje cesta zadaná v přepínači.
/ extract [: path]Extrahuje soubory, ale nespustí instalační program
/ERPovolí rozšířené hlášení chyb
/verbosePovolí podrobné protokolování. Během instalace vytvoří soubor protokolu % Windir%\CabBuild.log. Tento protokol podrobnosti soubory, které budou zkopírovány. Instalace používající tento přepínač může běžet pomaleji.
Poznámka: Je možné použít více přepínačů do jednoho příkazu. Z důvodu zpětné kompatibility podporuje tato aktualizace zabezpečení také řadu instalačních přepínačů, které používá starší verze instalačního programu. Další informace o podporovaných instalačních přepínačích naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
262841Parametry příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows
Odebrání aktualizace
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.
PřepínačPOPIS
/helpZobrazí parametry příkazového řádku
Režimy instalace
/passiveRežim bezobslužné instalace. Nevyžaduje zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Je-li na konci instalace třeba restartovat systém, zobrazí se dialogové okno s upozorněním časovače. Obsahuje upozornění, že počítač bude za 30 sekund restartován.
/quietTichý režim. Totéž jako bezobslužný režim, ale nezobrazuje se stav ani chybové zprávy.
Možnosti restartování
/norestartInstalace po dokončení nerestartuje počítač
/forcerestartRestartuje počítač po dokončení instalace. Vynutí ukončení ostatních aplikací při vypínání počítače. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.
/ warnrestart [: x]Zobrazí dialogové okno se uživateli spolu s upozorněním, že počítač bude restartován po uplynutí x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund.) Určené pro použití s parametrem/quiet přepínač nebo/passive přepnout.
/promptrestartZobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby dovolil restartování počítače
Speciální možnosti
/forceappscloseVynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače
/ log: pathUmožňuje přesměrování souborů protokolu instalace
Ověření úspěšné instalace aktualizace
 • Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer

  Chcete-li ověřit, zda byla aktualizace nainstalována na do ohroženého systému, můžete použít nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer). Další informace naleznete v části Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.
 • Ověření podklíče registru

  Zkontrolovat soubory nainstalované aktualizací zabezpečení lze také pomocí kontroly podklíčů registru uvedených v referenční tabulce v této části. Tyto podklíče registru nemusí obsahovat úplný seznam nainstalovaných souborů. Také je třeba upozornit, že když správce nebo výrobce OEM integruje či zahrne tuto aktualizaci do zdrojových souborů instalace systému Windows, nemusí být tyto podklíče registru vytvořeny správně.

Systém Windows Vista (všechny verze)

Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete ještě v části Informace o nasazení.
Zahrnutí do budoucích aktualizací Service PackAktualizace pro tento problém může být zahrnuta do budoucí aktualizace Service Pack nebo kumulativní aktualizace
Nasazení
Instalace bez nutnosti zásahu uživateleVšechny podporované 32bitové verze systému Windows Vista:
Windows6.0-KB973346-x 86/quiet
Všechny podporované 64bitové verze systému Windows Vista:
Windows6.0-KB973346-x 64/quiet
Instalace bez restartováníVšechny podporované 32bitové verze systému Windows Vista:
Windows6.0-KB973346-x86/quiet/norestart
Všechny podporované 64bitové verze systému Windows Vista:
Windows6.0-KB973346-x64/quiet/norestart
Požadavek na restartování
Požadováno restartování?V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva.
Instalace oprav bez restartováníNelze použít.
Informace o odinstalaciNástroj WUSA.exe nepodporuje odinstalaci aktualizací. Chcete-li odebrat aktualizaci nainstalovanou pomocí programu WUSA, otevřete ovládací panely a klepněte na položku zabezpečení. V části Windows Update klepněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace a vyberte ze seznamu aktualizací.
Ověření v podklíči registruNeexistuje podklíč registru, podle kterého by šlo ověřit přítomnost této aktualizace.

Informace o nasazení

Instalace aktualizace
Při instalaci této aktualizace zabezpečení, instalační služba zkontroluje, zda jeden nebo více souborů, zda nebyly některé aktualizované v systému již dříve aktualizovány pomocí opravy hotfix společnosti Microsoft. Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.
Podporované instalační přepínače aktualizace zabezpečení
PřepínačPOPIS
/?, /h, / helpZobrazí nápovědu k podporovaným přepínačům.
/quietPotlačí zobrazování stavových a chybových zpráv.
/norestartJe-li tento přepínač zkombinován s přepínačem /quiet, systém není po instalaci restartován, i když je restartování nutné pro dokončení instalace.
Další informace o instalačním programu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
934307Popis samostatného instalačního programu služby Windows Update (Wusa.exe) a souborů MSU v systémech Windows Vista a Windows Server 2008
Ověření úspěšné instalace aktualizace

 • Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer

  Chcete-li ověřit, zda byla aktualizace nainstalována na do ohroženého systému, můžete použít nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer). Další informace naleznete v části Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.

Windows Server 2008 (všechny verze)

Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete ještě v části Informace o nasazení.
Zahrnutí do budoucích aktualizací Service PackAktualizace pro tento problém může být zahrnuta do budoucí aktualizace Service Pack nebo kumulativní aktualizace
Nasazení
Instalace bez nutnosti zásahu uživateleVšechny podporované 32bitové verze systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973346-x 86/quiet
Všechny podporované 64bitové verze systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973346-x 64/quiet
Všechny podporované verze systému Windows Server 2008 pro procesory Itanium:
Windows6.0-KB973346-ia64/quiet
Instalace bez restartováníVšechny podporované 32bitové verze systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973346-x86/quiet/norestart
Všechny podporované 64bitové verze systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB973346-x64/quiet/norestart
Všechny podporované verze systému Windows Server 2008 pro procesory Itanium:
Windows6.0-KB973346-ia64/quiet/norestart
Další informaceViz část Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení
Požadavek na restartování
Požadováno restartování?V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva.
Instalace oprav bez restartováníNelze použít.
Informace o odinstalaciNástroj WUSA.exe nepodporuje odinstalaci aktualizací. Chcete-li odebrat aktualizaci nainstalovanou pomocí programu WUSA, otevřete ovládací panely a klepněte na položku zabezpečení. V části Windows Update klepněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace a vyberte ze seznamu aktualizací.
Ověření v podklíči registruNeexistuje podklíč registru, podle kterého by šlo ověřit přítomnost této aktualizace.

Informace o nasazení

Instalace aktualizace
Při instalaci této aktualizace zabezpečení, instalační služba zkontroluje, zda jeden nebo více souborů, zda nebyly některé aktualizované v systému již dříve aktualizovány pomocí opravy hotfix společnosti Microsoft. Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače:
PřepínačPOPIS
/?, /h, / helpZobrazí nápovědu k podporovaným přepínačům.
/quietPotlačí zobrazování stavových a chybových zpráv.
/norestartJe-li tento přepínač zkombinován s přepínačem /quiet, systém není po instalaci restartován, i když je restartování nutné pro dokončení instalace.
Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
934307Popis samostatného instalačního programu služby Windows Update (Wusa.exe) a souborů MSU v systémech Windows Vista a Windows Server 2008
Ověření úspěšné instalace aktualizace
Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer

Chcete-li ověřit, zda byla aktualizace nainstalována na do ohroženého systému, můžete použít nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer). Další informace naleznete v části Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.

Zjišťování a nasazení nástroje a doporučené postupy

Tato část popisuje, jak spravovat aktualizace softwaru a zabezpečení, které je nutné nasadit na servery, stolní počítače a mobilních počítačů ve vaší organizaci. Další informace naleznete na následující stránce Update Management Center webu Microsoft TechNet: Další informace o zabezpečení v produktech společnosti Microsoft naleznete na následující stránce Security TechCenter webu Microsoft TechNet: Aktualizace zabezpečení jsou k dispozici prostřednictvím služeb Microsoft Update, Windows Update a Office Update. Aktualizace zabezpečení jsou rovněž k dispozici na webu služby Stažení softwaru. Zjistíte je nejlépe hledáním klíčového slova "aktualizace zabezpečení."

A konečně, aktualizace zabezpečení lze stáhnout ze služby Katalog služby Microsoft Update. Další informace naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft: Služba Katalog služby Microsoft Update nabízí katalog obsahu, ve kterém lze vyhledávat a který je k dispozici prostřednictvím služeb Windows Update a Microsoft Update. Tento obsah zahrnuje aktualizace zabezpečení, ovladače a aktualizace Service Pack. Pomocí čísla bulletinu zabezpečení, jako je například „ MS08-010 „ pro hledání, můžete přidat všechny použitelné aktualizace do košíku. Do svého košíku můžete také přidat další jazyky pro aktualizaci a obsah můžete stáhnout do libovolné složky. Další informace o službě Katalog služby Microsoft Update naleznete na následující stránce Časté dotazy:

Zjišťování a nasazení doporučené postupy

Společnost Microsoft poskytuje návod ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení pro tento měsíc. Tento návod pomůže odborníkům v oblasti IT porozumět tomu, jak jim různé nástroje mohou pomoci s nasazením aktualizace zabezpečení. Mezi tyto nástroje patří Windows Update, Microsoft Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS) a Extended Security Update Inventory Tool. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
910723Souhrnný seznam měsíčně vydávaných článků s návody ke zjišťování a nasazování

Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) umožňuje správcům prohledávat místní a vzdálené systémy chybějící aktualizace zabezpečení. Nástroj MBSA může také identifikovat obvyklé nevhodné konfigurace zabezpečení. Další informace naleznete na následující stránce nástroje MBSA: Následující tabulka představuje souhrn možností zjišťování nástroje MBSA pro tuto aktualizaci zabezpečení:
SoftwareMBSA 2.1
Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 ANO
Windows XP Service Pack 2 a Windows XP Service Pack 3ANO
Windows XP Professional a Windows XP Professional Service Pack 2, verze x64ANO
Windows Server 2003 Service Pack 1 a Windows Server 2003 Service Pack 2ANO
Windows Server 2003 a Windows Server 2003 Service Pack 2, verze x64ANO
Windows Server 2003 s aktualizací SP1 pro procesory Itanium a Windows Server 2003 s aktualizací SP2 pro procesory ItaniumANO
Windows Vista a Windows Vista Service Pack 1ANO
Windows Vista a Windows Vista Service Pack 1, 64bitové verze ANO
Windows Server 2008, 32bitové verzeANO
Windows Server 2008, 64bitové verzeANO
Windows Server 2008 pro počítače s procesorem ItaniumANO
Další informace o nástroji MBSA 2.1 naleznete na stránce častých dotazů týkajících se nástroje MBSA 2.1:

Služba Windows Server Update Services

Správci mohou pomocí služby WSUS (Windows Server Update Services) nasadit nejnovější důležité aktualizace a aktualizací zabezpečení pro systémy Windows 2000 a novější verze, pro sadu Microsoft Office XP a novější verze, 2003 Microsoft Exchange Server a Microsoft SQL Server 2000 a novějších verzích. Další informace o nasazení této aktualizace zabezpečení pomocí služby WSUS naleznete na následující stránce přehledu produktu Windows Server Update Services:

Systems Management Server

Následující tabulka obsahuje SMS zjišťování a nasazení souhrn pro tuto aktualizaci zabezpečení.
SoftwareSMS 2.0SMS 2003 s balíčkem SUSFPSMS 2003 s nástrojem ITMUSCCM 2007
Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 ANOANOANOANO
Windows XP Service Pack 2 a Windows XP Service Pack 3ANOANOANOANO
Windows XP Professional a Windows XP Professional Service Pack 2, verze x64NO,NO,ANOANO
Windows Server 2003 Service Pack 1 a Windows Server 2003 Service Pack 2ANOANOANOANO
Windows Server 2003 a Windows Server 2003 Service Pack 2, verze x64NO,NO,ANOANO
Windows Server 2003 s aktualizací SP1 pro procesory Itanium a Windows Server 2003 s aktualizací SP2 pro procesory ItaniumNO,NO,ANOANO
Windows Vista a Windows Vista Service Pack 1NO,NO,Viz dále v tomto článku část Poznámka pro systém Windows Vista a Windows Server 2008ANO
Windows Vista a Windows Vista Service Pack 1, 64bitové verzeNO,NO,Viz dále v tomto článku část Poznámka pro systém Windows Vista a Windows Server 2008ANO
Windows Server 2008, 32bitové verzeNO,NO,Viz dále v tomto článku část Poznámka pro systém Windows Vista a Windows Server 2008ANO
Windows Server 2008, 64bitové verzeNO,NO,Viz dále v tomto článku část Poznámka pro systém Windows Vista a Windows Server 2008ANO
Windows Server 2008 pro počítače s procesorem ItaniumNO,NO,Viz dále v tomto článku část Poznámka pro systém Windows Vista a Windows Server 2008ANO
Pro servery SMS 2.0 a SMS 2003 lze použít balíček SUSFP SMS SUS Feature Pack zahrnující nástroj SUIT Security Update Inventory Tool SUIT , který server SMS může použít ke zjišťování aktualizací zabezpečení. Další informace naleznete na následující stránce souborů ke stažení pro produkt Systems Management Server 2.0: Pro server SMS 2003 lze použít nástroj SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU). Server SMS může pomocí tohoto nástroje zjistit aktualizace zabezpečení nabízené službou Microsoft Update a podporované službou WSUS. Další nástroje o nástroji SMS 2003 ITMU naleznete na následující stránce nástroje SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates: Server SMS 2003 může také použít nástroj Microsoft Office Inventory Tool ke zjištění požadovaných aktualizací pro aplikace Microsoft Office. Další informace naleznete na následujících stránkách společnosti Microsoft: Nástroj SCCM (System Center Configuration Manager) 2007 používá ke zjišťování aktualizací službu WSUS 3.0. Další informace o službě správě aktualizací softwaru v nástroji SCCM 2007 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Poznámka pro systém Windows Vista a Windows Server 2008

Microsoft Systems Management Server 2003 s aktualizací Service Pack 3 zahrnuje podporu pro systém Windows Vista a Windows Server 2008. Další informace o serveru SMS naleznete na následující stránce webu společnosti Microsoft: Další informace o článcích s návody ke zjišťování a nasazování naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
910723Souhrnný seznam měsíčně vydávaných článků s návody ke zjišťování a nasazování
aktualizace oprava_zabezpečení aktualizace_zabezpečení zabezpečení chyba chyba chyba zabezpečení útočník se zlými úmysly zneužít registr neověřený vyrovnávací_paměť přetečení přeběhnutí speciálně_formovaný rozsah speciálně vytvořené odmítnutí služby DoS TSE WinNT Win2000

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 973346 - Poslední kontrola: 07/14/2009 17:05:12 - Revize: 1.2

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 4

 • kbmt atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB973346 KbMtcs
Váš názor
varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" " ng-click="setLanguage(language);" class="ng-binding" id="language-es-py">Paraguay - Español
Venezuela - Español
r varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" id=1&t=">50&did=1&t="> amp;t=">rotocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); &t=">