Windows 7 upgrade se nezdaří s zpráva "Tato verze systému Windows nelze nainstalovat" Po úspěšné vrácení zpět. Upgrade smyčky dochází s stejnou zprávu při restartování.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:974078
Zdroj: Oddělení podpory společnosti Microsoft
URGENTNÍ ČLÁNKY
URGENTNÍ ČLÁNKY PŘINÁŠEJÍ INFORMACE PŘÍMO OD ODDĚLENÍ PODPORY SPOLEČNOSTI MICROSOFT. INFORMACE V TĚCHTO ČLÁNCÍCH REAGUJÍ NA NOVÁ ČI JEDINEČNÁ TÉMATA NEBO MAJÍ ZA CÍL DOPLNIT INFORMACE ZNALOSTNÍ BÁZE.
Příznak


Při pokusu o upgrade ze systému Windows Vista na Windows 7 pokus o upgrade pravděpodobně nezdaří s zpráva text nainstalována Tato verze systému Windows, obnovit své předchozí verze systému Windows a můžete pokračovat v jeho použití.  Však dalším restartování počítače spustí proces inovace znovu pouze k selhání stejnou zprávu.
Příčina


V počítači bude byly obnoveny Windows Vista však má úložiště databáze konfiguračních spouštění (BCD) není upravit obnovit jako výchozí spouštění operačního systému Windows Vista.

Počítač nadále spouštěcí instalačnímu 7 a nezdaří dokud BCD databáze byla obnovena do předchozího stavu.
ŘEŠENÍ


Chcete-li tyto problémy vyřešit, vyberte při viz spouštěcí položka nabídky a pak postupujte podle níže uvedené Windows Vista namísto výchozí nastavení Windows 7.

 

1. Vložte instalační média Windows Vista do jednotky a ukončení Windows Vista při jeho spuštěný

2. Klepněte na tlačítko Start, všechny programy, Příslušenství a klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu MS-DOS a potom klepněte na příkaz Spustit jako správce.

3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER

Jednotka: \Boot\Bootsect.exe /NT60 všechny
Poznámka: V tomto příkazu jednotka je jednotka, kde se nachází instalační médium systému Windows Vista.

4. Restartování počítače
Další informace


Další informace o konfiguračních dat spouštění (BCD) naleznete na následujícím webu:

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa362692.aspx
ODMÍTNUTÍ ZÁRUK
SPOLEČNOST MICROSOFT ANEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY ANI ZÁRUKY OHLEDNĚ VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO PŘESNOSTI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DOKUMENTECH A SOUVISEJÍCÍ GRAFICE PUBLIKOVANÝCH NA TOMTO WEBU (DÁLE JEN „MATERIÁLY“), A TO K JAKÉMUKOLI ÚČELU. MATERIÁLY MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY A MOHOU BÝT KDYKOLI BEZ UPOZORNĚNÍ UPRAVENY.

SPOLEČNOST MICROSOFT ANEBO JEJÍ DODAVATELÉ ODMÍTÁ A VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁVAZKY, ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, KONKLUDENTNĚ OBSAŽENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM VČETNĚ, NE VŠAK VÝLUČNĚ, ZÁVAZKŮ, ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VYPLÝVAJÍCÍCH Z VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY, USPOKOJIVÉHO STAVU NEBO KVALITY, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL V SOUVISLOSTI S MATERIÁLY.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 974078 - Poslední kontrola: 07/27/2009 19:02:37 - Revize: 1.1

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbmt kbrapidpub KB974078 KbMtcs
Váš názor