Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Seznam oprav hotfix Microsoft BizTalk Server, které jsou zahrnuty v aktualizaci Service Pack 1 pro BizTalk Server 2006 R2

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:974563
ÚVOD
Tento článek obsahuje seznam oprav hotfix serveru Microsoft BizTalk Server které jsou součástí Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 (SP1).
Další informace

Informace o aktualizaci Service pack

Na všech serverech, které mají součásti BizTalk je třeba instalovat aktualizaci service pack. Tyto servery zahrnují server Enterprise Single Sign-On (SSO).

Jak získat Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

Chcete-li získat BizTalk Server 2006 R2 SP1 naleznete na webu služby Stažení softwaru:Důležité Zkontrolujte, zda je novější aktualizace service pack nebo kumulativní aktualizace pro BizTalk Server k dispozici, klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
2555976 Seznam aktualizací Service Pack a kumulativní aktualizaci pro BizTalk Server

Známý problém

Některé databáze BizTalk nemusí být aktualizován, pokud změníte název skupiny BizTalk Server před instalací této aktualizace Service pack. Chcete-li předejít tomuto problému, přejmenujte následující výchozí název skupiny BizTalk Server před instalací aktualizace service pack:
Skupiny BizTalk

Požadavky

Musíte mít nainstalován použít Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Tato aktualizace Service pack.

Požadavek na restartování

Není nutné restartovat počítač po instalaci tohoto aktualizace Service pack. Služba Enterprise Single Sign-On, IIS Admin včetně mnoha služeb Služba, služba Windows Management Instrumentation a služby, závisí na jejich restartování během instalace.

Poznámka: Podrobné pokyny pro instalaci aktualizaci service Pack, naleznete Příručka BizTalk 2006 R2 SP1.

Problémy vyřešené aktualizací Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

917871 Oprava: BizTalk Server 2004 podepsané zprávy MIME může být označen jako zfalšována při doručení zprávy klienta SMTP
927052 Oprava: Chyba Při pokusu o zařazení dvou orchestrations současně BizTalk serveru: "Hodnota se nespadá do očekávaného rozsahu"
931757 Oprava: Adaptér BizTalk 2.0 pro mySAP Business Suite nemusí uvolnit připojení k serveru SAP očekávaným a zprávy mohou být doručeny.
934040 Oprava: Jeden z adaptérů Microsoft BizTalk pro podnikové aplikace ukončí zpracování příchozích zpráv až po restartování instance BizTalk hostitele
934328 Provádění OpenReuse hodnoty a hodnoty ReuseOpenConnection adaptér BizTalk SAP
935960 K dispozici je aktualizace, která umožňuje zakázat směrování zpráv v BizTalk Server 2006
938483 Oprava: BizTalk Server 2006 pozastaví orchestration a protokoly událostí 10033 v protokolu aplikace BizTalk Server 2006 zjistí Neshoda verzí schématu
938830 Oprava: Může dojít k dlouhé prodlevě při použití nástroje zdraví a sledování činnosti (HAT) v prostředí serveru BizTalk
938839 Oprava: Obchodní partner může odmítnout dokument RNIF 1.1 nebo RNIF 2.0 dokument generování pomocí akcelerátoru BizTalk RosettaNet 3.3 nebo RosettaNet 3.5
939014 Oprava: Obchodní partner může odmítnout zprávu 0A1, při použití akcelerátor BizTalk RosettaNet 3.0 nebo akcelerátor BizTalk RosettaNet 3.5 pro odeslání zprávy 0A1 obchodní partner
939080 Oprava: Chybová zpráva při použití serveru Microsoft BizTalk Server 2006 R2 přijímat zprávy HIPAA
939589 Oprava: Nelze vložit řetězec, který začíná znakem peněz v databázi pomocí XML updategram při použití adaptéru BizTalk pro aplikaci Microsoft SQL Server
939885 Oprava: Chybová zpráva při použití 2.0 adaptér BizTalk pro mySAP Business Suite: "Nelze osazení objektu"xxxx""
939920 Oprava: Chybová zpráva při generování schématu pro adaptér BizTalk Server 2006: Chyba čtení souboru WSDL.Výjimka [System.InvalidOperationException] tam je chyba v dokumentu XML (190, 41).[System.Xml.XmlException]"
940457 Oprava: ID události 5799 a 5677 ID události dojít, pokud máte spuštěné orchestration, který má hodnotu nil BizTalk Server 2006 nebo BizTalk Server 2006 R2
940483 Oprava: Úloha archivu BAM nezdaří z důvodu nedostatku místa na disku při archivaci činnosti obchodních dat do databáze BAMArchive BizTalk Server 2004 nebo BizTalk Server 2006
940563 Oprava: Záznam IDOC více řádků jsou nesprávně analyzován v adaptéru BizTalk pro mySAP Business Suite
940753 Oprava: Zpráva 0A1 PIP také nesprávně obsahuje deklarace oboru názvů použijete akcelerátor BizTalk RosettaNet 3.3 nebo BizTalk Accelerator RosettaNet 3.5
940868 Oprava: Nesprávná hodnota je generována v poli UniversalResourceIdentifier při zpracování semen odeslání zprávy obsahující přílohy obchodního partnera v BizTalk Server 2006 a BizTalk Server 2006 R2
940950 Oprava: Obchodní partner může odmítnout zprávu 0A1 PIP, obchodní partner odešle zprávu 0A1 pomocí akcelerátoru BizTalk RosettaNet 3.3 nebo 3.5
941051 Oprava: Chyba limitu může dojít při použití adaptéru BizTalk pro databázi Oracle jako příjem adaptér
941261 Oprava: ID události 5720 je zaznamenána při zadání BTAHL72XPipeline potrubí v přístavu odeslání BizTalk Server 2006 R2
941279 Oprava: ID události 5784 ID 5753 události jsou zaznamenány a při vytváření příležitostí používající BizTalk Accelerator HL7 2.x assembler/disassembler BizTalk Server 2006 R2
941726 Oprava: Chybová zpráva při použití adaptéru BizTalk pro odesílání zpráv v počítači se serverem BizTalk Server: "pouze jedno použití každé adresy (protokolu, síťové adresy a portu) soketu normálně je povoleno"
942024 Oprava: Obchodní činnosti sledování (BAM) činnost není vrácena zpět při doručení zprávy výstupní BizTalk Server 2006 v přístavu odeslání selže
942133 Oprava: Zprávu NACK z webové služby neobsahuje podrobnosti původní výjimce v BizTalk Server 2006
942221 Oprava: Chybová zpráva při pokusu o zastavení služby BizTalk v BizTalk Server 2006: "služba neodpověděl na požadavek na spuštění nebo řízení včas.
942235 Oprava: Souhrnné oznámení S BAM odeslán BizTalk Server 2006 a BizTalk Server 2006 R2 očekávaným způsobem
942419 Oprava: ID události: 1723 dochází při použití adaptérů pro podnikové aplikace spolu s BizTalk Server 2006 R2 na proces velké množství zpráv nebo BizTalk Server 2006
942420 Oprava: Některé výstupní zprávy může obsahovat nesprávné údaje, při použití adaptéru BizTalk pro J.D. Edwards EnterpriseOne do procesu velké množství zpráv v BizTalk Server 2006
942438 Oprava: Adaptér BizTalk pro FTP přestane-li komponentu příležitosti zpracovat kompletní datový proud FTP v BizTalk Server 2006
942465 Oprava: Je k dispozici aktualizace, která umožňuje dynamickou konfiguraci určité vlastnosti na serveru, který je spuštěn BizTalk Server 2006 R2
942580 Oprava: BizTalk FileAct a používání adaptérů pro SWIFT 2.3 neočekávaně uvolnění fronty SWIFTNet TPS při konfiguraci adaptérů použití režimu TPS
942612 Oprava: Může docházet k problémům při použití adaptéru Windows Communication Foundation (WCF) v serveru Microsoft BizTalk Server 2006 R2
942733 Oprava: Chybová zpráva při pokusu o ověření podpisu příchozí zprávy AS2 nebo MDN příchozí zprávy v počítači, který je spuštěn BizTalk Server 2006 R2
942735 Oprava: Chybová zpráva při použití potrubí BTAHL72XMLSendPipeline odeslat generovat zprávu 2. XML v BizTalk Accelerator HL7 2.0: "zpráva není 2. Xml dokumentu.
942849 Nelze spustit program Configuration.exe konfigurace a není zaznamenána žádná chyba v protokolu událostí po instalaci BizTalk Accelerator pro RosettaNet 3.5
943125 Plánovač motoru XLANG zadá nekonečnou smyčku a BizTalk Server 2006 proces používá 100 % prostředků procesoru, pokud zpracování výjimek časového limitu transakční obor
943165 Oprava: Zásobníku využití procesoru dochází ve všech hostitelích BizTalk po instalaci bulletinu zabezpečení MS07-040 na serveru se systémem Microsoft BizTalk Server 2006 nebo Microsoft BizTalk Server 2006 R2
943228 Oprava: FTP adaptér BizTalk hlásí, že nejsou k dispozici žádné soubory, přestože existují soubory při pokusu o připojení k serveru BizTalk Server 2006 R2 GXS
943355 V protokolu aplikací zaznamenána událost s ID 0 při použití adaptéru BizTalk Microsoft pro Oracle Database server 64-bit
943383 Oprava: Deklarace XML není přidán do odchozího dokumentu použijete komponenty příležitostí BizTalk Framework Assembler potrubí v BizTalk Server 2006 R2
943859 Oprava: Přijímání umístění, které používá adaptér soubor nebude opakovat dojde k selhání síťového BizTalk Server 2006 nebo BizTalk Server 2006 R2
943874 Oprava: Může docházet časové prodlevy při použití umístění přijímání připojení služby WCF a použití adaptéru požadavek odpověď WCF v BizTalk Server 2006 R2
944063 Oprava: V BizTalk Server 2006 R2 nelze použít MIME.Vlastnost FileName kontext při použití adaptéru SMTP odeslat jako přílohu soubor EDI přejmenovat soubor EDI
944158 Oprava: Mohou nastat problémy aplikace BizTalk má mapa nakonfigurovaných v přístavu odeslání BizTalk Server 2006
944233 Oprava: Zpráva je zpracována i v případě selhání potvrzení doručení oznámení směrovat Microsoft BizTalk Server 2006
944234 Oprava: Využití procesoru zůstává dlouho v počítači se systémem SQL Server a BizTalk Server 2006 vysoké
944320 Oprava: Chybová zpráva při pokusu o import schémat DTD do projektu BizTalk BizTalk Server 2006 R2: "Byly některé chyby generované během generování schématu"
944426 Oprava: Osamocené mezipaměti instance může být součástí instancí a hostitelé fronty tabulek databáze BizTalkMsgBoxDb v BizTalk Server 2006 a BizTalk Server 2006 R2
944513 Oprava: V BizTalk Server 2006 adaptér FTP může trvat dlouho přenos souboru na server FTP se systémem IBM AIX
944532 Byly přidány čtyři vlastnosti v rámci oboru názvů ErrorReport BizTalk Server 2006 R2
944560 Oprava: BizTalk Server může výstup nesprávné údaje S/MIME, při použití adaptéru BizTalk Server SMTP nebo BizTalk Server 2006 s Microsoft Exchange Server 2003
944749 Oprava: Chybové zprávy mohou být zaznamenány pomocí akcelerátoru BizTalk RosettaNet 3.0 nebo RosettaNet 3.5
944838 Oprava: Funkce protokolu není obnovení souborů zálohy databáze BizTalk Server 2006 nebo BizTalk Server 2006 R2
945107 Oprava: Pole hlavičky protokolu HTTP pro podepsaný dokument RNIF 2.0 nesprávně obsahuje hodnotu multipart/související BizTalk Accelerator pro RosettaNet 3.5 nebo akcelerátor BizTalk RosettaNet 3.0
945118 Oprava: Odpověď může nesprávně odpovídat původní zprávu při odeslat více zpráv pomocí BizTalk FileAct a používání adaptérů pro SWIFT 2.3
945165 Oprava: Můžete obdržet chybové zprávy obdržíte X 12 997 ACK funkční v aplikaci BizTalk Server 2006 R2 EDI
945307 Oprava: Proces serveru BizTalk Server může selhat po změně vlastnosti BizTalk adaptéry pro LOB aplikace BizTalk Server 2006
945719 Oprava: Nelze spustit relaci Terminálové služby na serveru BizTalk Server služby je spuštěn BizTalk Server 2006 po nevracení paměti
946043 Oprava: Nemůžete klepnout některých zaškrtávacích políček vyberte v Průvodci instalací při pokusu o instalaci BizTalk Accelerator SWIFT 3.0 na serveru BizTalk Server 2006 R2 nainstalován
947258 Oprava: Zdraví a sledování činnosti nevrací nesprávné výsledky BizTalk serveru
947459 Oprava: Hodnota hlavičky GS04 používá formát CCYYMM namísto formátu RRMMDD BizTalk Server 2006 R2
947981 Oprava: ID události 1000 dochází při spuštění procesu 32bitové SNL přijímač v počítači s 64bitovou verzí produktu BizTalk Server 2006 R2
948509 Oprava: Zobrazení portálu BAM požadavku mohou být nesprávné v BizTalk Server 2006 nebo BizTalk Server 2006 R2
948747 Oprava: Zobrazí událost ID 5753 chybová zpráva při pokusu o použití funkce BizTalk Server 2006 R2 EDI
949217 Oprava: Vrácená odpověď Sw HandleSnFRequest příznaky zpráv ACK jako neplatné při použití BizTalk FileAct a používání adaptérů pro BizTalk Server 2006 R2 2.3 SWIFT
949781 Oprava: ID události 4133 ID 5802 událostí jsou zaznamenány a při použití BizTalk Server Accelerator HL7 v2 v prostředí BizTalk Server 2006 R2
949872 Oprava: Nelze sladit jednu dávkovou zpráv EDI/AS2 příchozí MDNs BizTalk Server 2006 R2
949912 Oprava: ID události: 10034 může být zaznamenána při použití BizTalk Accelerator SWIFT 3.0 spolu s 64bitovou verzi produktu BizTalk Server 2006 R2 v počítači s 64bitovou verzí systému Windows Server 2003
950456 Oprava: V BizTalk Server 2006 nebo BizTalk Server 2006 R2 transformaci může přestat reagovat a mohou být využití procesoru na 100 %
950536 ID události 10034 byl přihlášen při BizTalk Accelerator SWIFT 3.0 spolu s produktem BizTalk Server 2006 R2
950577 Oprava: Velikost souboru je 0 bajtů při adaptér FTP uloží soubor do dočasné složky BizTalk Server 2004
950878 Oprava: BizTalk nespotřebovává zprávy Pokud je povolena funkce doručení objednané
951203 Oprava hotfix je k dispozici pro BizTalk Server 2006 R2, který zapne podporu zachování názvu souboru AS2
951760 Oprava: Odchozí 837 křižovatky může obsahovat nesprávné GS ST segmentu hodnotami a Microsoft BizTalk Server 2006 R2
952202 Oprava: MDNs nejsou odeslány odesílatele v BizTalk Server 2006 R2
952947 Oprava: Uživatel ve skupině BizTalk Server Operators nelze povolit nebo zakázat SQL Server nebo MSMQ přijímat umístění v BizTalk Server 2006 R2
953388 Oprava: Může nízký výkon při rozdělení rozsáhlé EDI křižovatky v BizTalk Server 2006 R2
953995 Oprava: Služby WCF, který je generován může způsobit selhání pracovního procesu služby IIS v prostředí BizTalk Server 2006 R2
954276 Oprava: Odpověď z webové služby nejsou sledovány v BizTalk Server 2006 R2
954557 Oprava: Zamění nativní funkce EDI BizTalk serveru BizTalk Server 2006 R2 pole GS02 a GS03
954663 Oprava: 0 chybovou zprávu ID události je zaznamenána do protokolu aplikace BizTalk Server při příjmu dokumentů RNIF z obchodního partnera v BizTalk Accelerator pro RosettaNet 3.5
954812 BizTalk Server 2006 nelze dekódovat informace S/MIME v záhlaví příchozí zprávy MIME, který byl vygenerován BizTalk Server 2002
954814 Oprava: Import soubor MSI může trvat velmi dlouhou dobu nebo obdržíte chybu "Vypršel časový limit"
954877 Oprava: Zombie zprávy způsobit vysoké využití procesoru na servery hostující BizTalk Server 2006
954906 Oprava: Počet připojení k serveru SQL Server může zvýšit na více než 500 při pokusu o import stejné soubor MSI aplikace BizTalk znovu za BizTalk Server 2006 R2
955240 Oprava: ID události 4096 je zaznamenána do protokolu aplikace BizTalk Server BizTalk Accelerator pro RosettaNet 3.5 zpráva 3A4 PIP od partnera
955303 Oprava: Vlastnost EDI popis kontext směrování zprávy selhání má popis unhelpful chyby v BizTalk Server 2006 R2
955456 Oprava: ID události: 0 je zaznamenána při použití adaptéru BizTalk pro databázi Oracle k odesílání dávek zpráv tabulka aplikace Oracle a několik zpráv jsou pozastaveny.
955522 Oprava: Chybová událost zaznamenána v protokolu aplikace při zastavení spuštěnou v prostředí BizTalk Server 2006 R2 systémem WCF odeslat adaptér hostitele
955651 Oprava: Adaptér FTP zastaví zpracování po připojení k síti obnoví přenos souboru v prostředí Microsoft BizTalk Server 2006
955705 Oprava: Volba "Kódovat všechny části" nefunguje v BizTalk Server 2006 R2
955976 Oprava: Zobrazí chybová zpráva a selhání aplikace SAP 2.0 adaptér generuje proxy pomocí ECC 6.0 v BizTalk Server 2006
956051 Oprava: Je k dispozici aktualizace, která přidá Čtvrtá možnost zpracování příchozích zpráv EDI v BizTalk Server 2006 R2
956916 Oprava: Chybová zpráva obdrží BizTalk Server MDN, který neobsahuje pole ID zprávy v záhlaví HTTP: "System.ArgumentException: prázdný řetězec parametru není povoleno"
956939 : Oprava Událost chyby při použití adaptéru BizTalk Siebel budou aplikace pro odesílání zpráv v počítači, který je spuštěn BizTalk Server 2006 R2: "žádné nebylo možné navázat spojení jako cílový počítač je aktivně odmítl"
957352 Oprava: při Nelze vybrat dvě nebo více map, které mají zdroj schémata, která patří ke stejné Odeslat soubor schématu Multi-root na stejném nebo na stejném portu přijímat v BizTalk Server 2006 R2
957512 Oprava: Dokument HIPAA 837, který má nekompatibilní datové prvky NM108 a NM109 nejsou ověřena očekávaným BizTalk Server 2006 R2
957514 Oprava: Zobrazí chybová zpráva při pokusu o konfiguraci služby Windows SharePoint Services adaptéru pro Office SharePoint Server 2007 v prostředí BizTalk Server 2006 R2
957622 Oprava: Text uzly v šablonách odchozí zprávy WCF jsou ignorovány adaptér WCF v prostředí BizTalk Server 2006 R2
957684 Oprava: ID události 4096 je zaznamenána v protokolu aplikace BizTalk Server pomocí BizTalk Accelerator pro RosettaNet 3.5 zpráva 3A4 PIP od obchodního partnera a MonetaryAmount prvku hodnotu menší než 1
958210 Oprava: Při nelze vytvořit instanci hostitele uživatelský účet je členem skupiny správců BizTalk serveru SQL Server
958211 Oprava: V tabulkách pravidla motoru není právě vyprázdněna při použití serveru BizTalk
958235 Oprava: ID události 5740 je zaznamenána do protokolu aplikací při použití adaptéru FTP serveru BizTalk Server přijímat soubory od prázdný adresář serveru FTP
958296 Oprava: Zpráva XML zůstane aktivní frontě namísto do fronty nezpracovaných povolíte sledování po port pro odesílání port, který používá EdiSend potrubí v BizTalk Server 2006 R2
959105 Oprava: Více procesů RunTimeAgent jsou vytvořeny při použití adaptéru BizTalk Microsoft pro databázi Oracle pro připojení k serveru Oracle
959136 Oprava: Pověření klienta se nepoužívají orchestration volá druhé služby WCF a BizTalk Server 2006 R2 je zaznamenána událost ID 5754
959139 Nelze načíst BizTalk Editor schémata, která jsou generovány ze schématu generace průvodce z BizTalk Adapter 2.0 pro mySAP Business Suite Pokud atributy typu začínají čísla
959315 Oprava: Nezobrazí všechny zprávy, které procházejí odeslat objednané port při spuštění některých dotazů zprávy v zdraví a sledování činnosti v BizTalk Server 2006 nebo BizTalk Server 2006 R2
959631 Oprava: Adaptér BizTalk Server FTP odesílat zprávy a události chyby "QUIT" používá port FTP odeslat jako příkaz AfterPut v BizTalk Server 2006 R2
960237 Oprava: Formát času HHMMSSd je nyní k dispozici pro výběr prvku GS5 při konfiguraci vlastností BizTalk strany EDI v BizTalk Server 2006 R2
960473 Neplatné potvrzení funkčnosti 997 jsou generovány v Microsoft BizTalk Server 2006 R2
960731 Oprava: Transakce zůstat aktivní dlouhou dobu, pokud používáte vlastní WCF adaptér BizTalk Server 2006 R2
960914 Balíček kumulativní opravy hotfix je k dispozici pro BizTalk Accelerator SWIFT 3.0 Service Pack 1
960990 Oprava: Oprava hotfix je k dispozici pro BizTalk Accelerator Pack 2008 zpráva SWIFT vyřešíte několik problémů, které se vztahují k ověření zprávy SWIFT
961020 Oprava: ID události 5812, 5743 a 5754 jsou zaznamenána BizTalk Accelerator HL7 2.0
961023 Oprava: Jednu dávkovou a unbatched zpráv protokolu událostí 4119 jako informační události v BTAHL7 nebo celá šarže je pozastaveno, pokud obsahuje všechny zprávy Chyba analýzy
961149 Oprava: Umístění přijímání nepoužívá datum zahájení a datum zastavení nastavené na serveru BizTalk Server
961163 Jednu dávkovou EDI zprávy odeslané z potrubí EdiSend nejsou uloženy pro zdraví a činnosti sledování (HAT) BizTalk Server 2006 R2
961330 Oprava: EDIMessageContent tabulka není vyprázdněna správně při spuštění úlohy DTA archivu a vymazání BizTalk Server 2006 R2
961346 Oprava: Adaptér BizTalk pro TIBCO EMS nedojde k odstranění zprávy z fronty JMS po adaptér úspěšně přijímá zprávy v BizTalk Server 2006 R2
961534 Oprava: Nelze nakonfigurovat BizTalk Accelerator pro RosettaNet 3.5 při přihlášení k serveru pomocí uživatelského účtu v důvěryhodné doméně nebo použít pojmenovanou instanci serveru SQL Server pro konfiguraci
961541 Oprava: Adaptér BizTalk pro TIBCO EMS připojení k serveru TIBCO EMS po TIBCO EMS server k dispozici připojení
961708 Oprava: BizTalk Accelerator nelze nakonfigurovat pro SWIFT 3.0 a zobrazí následující chybová zpráva: "Je třeba na být BizTalk správce"
961724 Oprava: Adaptér BizTalk 2006 FTP načíst soubor ze serveru FTP při vydávání příkaz RETR
961810 Oprava: 250 dosáhne počet souběžně spuštěných orchestrations BizTalk serveru a nízký výkon po instalaci.NET Framework 2.0 SP1 nebo pozdější verze.NET Framework
963000 Oprava: BizTalk Server 2006 R2 nezpracovává zprávy XML a zaznamenána následující událost Chyba aplikace: "atribut targetNamespace nemůže mít jako hodnotu prázdný řetězec"
963013 Oprava: Akcelerátor BizTalk RosettaNet 3.5 konfigurační nástroj (Configuration.exe) neočekávaně ukončí při spuštění nástroje Konfigurace počítače, který nemá nainstalovanou službou Windows SharePoint Services 2.0
963690 Oprava: Přetečení aritmetické výjimka po spuštění BAM činnost dlouhou dobu Microsoft BizTalk Server 2006 R2: "Chyba přetečení aritmetické operace převodu výraz typu int"
967036 Oprava: Konfigurace vazeb pro některé typy vazby nejsou uloženy ve vlastní WCF adaptér nebo adaptér WCF CustomIsolated v konzole pro správu serveru BizTalk
967154 Oprava: FTP přijímat umístění příjem souboru, pokud pole před získání BizTalk Server je nakonfigurován raw příkazu FTP
967606 Oprava: Adaptér BizTalk Server FTP načíst soubory úspěšně ze serveru FTP se systémem IBM AIX nastavené národní prostředí fr_FR
967765 Oprava: Nesleduje činnosti sledování činnosti podniku (BAM) první zpráva dávky v BizTalk Server 2006 R2
967931 Oprava: Nepoužité předplatné predikáty není vyprázdněna z tabulky NotEqualsPredicates BizTalkMsgBoxDB databáze BizTalk Server 2006 a v BizTalk 2006 R2
967939 Oprava: Obdržíte chybovou zprávu NullReferenceException po rehydrataci při spotřebě XLANG orchestration spuštěnou dlouhou dobu BizTalk Server 2006 R2
967945 Oprava: Generované soubory XML jsou mnohem větší než očekávaná při pokusu rozdělit dokument EDI, který obsahuje více sub-documents pomocí "více" typ schématu v BizTalk Server 2006 R2
968654 Oprava: Pozastaví zprávy odeslané z orchestration typu System.Xml.Xmldocument a směrování zprávy Chyba je generována při určení typu přímé vazby pro porty v orchestrations BizTalk Server 2006 R2
969558 Oprava: Chybová zpráva při pokusu o nasazení aktualizace BAM při rozdělení do oddílů je povoleno existující aktivity: "kombinované použití operátoru unie, PRŮSEČÍK nebo kromě všech dotazů musí mít stejný počet výrazů cíle seznamů"
969987 Oprava: Nelze pozastavit nebo ukončit orchestration instancí služby po ukončení nesprávně hostitelské instance serveru BizTalk v Microsoft BizTalk Server 2006 R2
970075 Oprava: Zpráva oznámení dispozice (MDN) neobdrží při povolení funkce komprese AS2 adaptér Microsoft BizTalk Server
970231 Oprava: ID události: 208 zaznamenána a MessageBox_Message_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb úlohy může selhat v BizTalk Server
970292 Oprava: Chybová zpráva při zobrazení zprávy EDI dávkování v BizTalk Server 2006 R2: "Tato operace se nezdařila při přístupu k nejméně jedna databáze zprávou"
970491 Oprava: Negativní potvrzení (NACK) zpráv, které obsahuje neplatnou hodnotu DateTimeStamp nebyly odmítnuty v BizTalk Accelerator pro RosettaNet (BTARN) 3.0
970492 Oprava: Instance hostitele BizTalk spotřebovává paměti a zpracovává zprávy velmi pomalu BizTalk Server 2009 obdrží velké množství zpráv HL7
970856 Oprava: Zasílání vlastnosti nejsou sledovány některé zprávy v výměnu Microsoft BizTalk Server 2006 R2
971274 Oprava: Pomalý výkon v případě použití adaptéru BizTalk pro databázi Oracle jako příjem adaptér Microsoft BizTalk Server
971799 Oprava: Chybová zpráva v BizTalk Server 2006 v protokolu událostí aplikací při použití portu odeslat SOAP a úspěšně odeslány zprávy: "OutOfMemoryException: typu 'System.OutOfMemoryException' byla vyvolána výjimka"
971924 Povolení sledování na MLLP zobrazí port nebo BTAHL72XReceivePipeline selže ukládání příchozích zpráv
971984 K dispozici je oprava hotfix, která umožňuje vymazat BAM data z databáze BAMPrimaryImport namísto archivovat data do databáze BAMArchive v BizTalk Server 2006
971998 Oprava: BizTalk Accelerator pro podporu MT202COV a MT205COV typy zpráv SWIFT 2009 Standard SWIFT 3.0
972196 Oprava: Instance hostitele BizTalk zastaví a 5410 ID událostí je zaznamenána do protokolu aplikace v BizTalk Server 2006.
972478 Oprava: Oddělovač a terminátorem segmentu SE občas v chybí odchozí 997 funkční potvrzení při odesílání a přijímání zpráv EDI v BizTalk Server 2006 R2
972530 Pokud pomocí EDI se pozastavuje některé křižovatky přijímat potrubí přijímat více křižovatky, které jsou obsaženy v jedné zprávy EDI BizTalk Server 2006 R2 (972530)
972538 Oprava: Některé události BAM nejsou sledovány pro dávkové zpráv Pokud pokračování je definován v profilu sledování v BizTalk Server 2006 R2
972849 Oprava: V BizTalk Server 2006 R2 nelze vytvořit projekt serveru BizTalk Pokud projekt odkazuje na schéma a první část oboru názvů schema podřetězec oboru projektu
973453 Oprava: Chybová zpráva v protokolu událostí aplikace při použití adaptéru BizTalk pro databázi Oracle v BizTalk Server 2006: "základní připojení bylo ukončeno: došlo k závažné chybě na serveru nebo klienta ověřování se nezdařilo."
973474 Oprava: "Závažná chyba zjištěna EDI Disassembler" je zaznamenána chybová zpráva v protokolu událostí aplikace obdržíte dokument HIPAA 837 Professional, který obsahuje více než 50 výskytů smyčky 2400 BizTalk Server 2006 R2
973770 Oprava: S nízký výkon při provádění dotazu SQL, který odkazuje na pole "activityid" bam_ActivityName_CompletedRelationships tabulce BizTalk Server 2006 nebo BizTalk Server 2006 R2
974265 Oprava: Zobrazí konfiguraci potrubí-instance v požadavku odezvy MLLP umístění není spuštěn správně pro potrubí vlastní odeslání pomocí BizTalk Accelerator HL7 2.0 v BizTalk Server 2006 R2
975118 Oprava: BizTalk hostitelské instance může selhat s zpráva výjimky System.OutOfMemoryException BizTalk serveru
937173 Oprava: Chybová zpráva v BizTalk Server 2006 nebo BizTalk Server 2006 R2 obdržíte dokument MIME/SMIME: "Již byla přidána položka"
942024 Oprava: Obchodní činnosti sledování (BAM) činnost není vrácena zpět při doručení zprávy výstupní BizTalk Server 2006 v přístavu odeslání selže
945998 Oprava: Hodnoty zpráv EDIFACT nejsou vypočteny správně BizTalk Server 2006 R2 EDIFACT zprávy určuje jako oddělovač desetinných míst v segmentu UNA čárka ()
948238 Oprava: Hostitelské instance serveru BizTalk neočekávaně zastaví a restartuje z důvodu System.OutOfMemoryException výjimka v BizTalk Server
950673 Oprava: BizTalk Server 2006 R2 nezobrazuje správný stav MDN zpráva AS2 a wolframovým zprávu o stavu MDN MDN obsahuje chybu "neočekávaná zpracování chyba"
950868 Oprava: Zobrazí chybová zpráva při konfiguraci možnost "biztalk edi/as2 runtime" v BizTalk Server 2006 R2
950980 Oprava: Adaptér FTP nelze analyzovat jako odpověď seznam ve formátu neanglické BizTalk Server 2006 R2
951762 Oprava: Orchestration pozastavené instance není obnovena okamžitě v BizTalk Server 2006 orchestration obsahuje obrazec zpoždění
952195 Oprava: EDIFACT dokumentu je pozastaveno, pokud obsahuje UNH2.5 segmentu v BizTalk Server 2006 R2
952310 Oprava: Správa serveru BizTalk Server zobrazí název prázdné nebo nesprávné aplikace pro některé instance orchestration přidáte novou databázi MessageBox BizTalk Server 2006 R2
970194 Oprava: Cílový server obdrží pouze poslední zprávu při použití adaptéru BizTalk FileAct odesílat přes UMÍSTIT soubor požadavků, které mají stejný název logického "sw:logicalname" v BizTalk Server 2006 R2
972853 Oprava: Je k dispozici oprava hotfix, která umožňuje odebrání mezer v odchozích zprávách pro BizTalk Accelerator pro RosettaNet (BTARN) 3.5
973430 Oprava: Obdržíte výjimkou NullReferenceException při použití volání Orchestration obrazce v BizTalk Server 2006 R2
973901 Oprava: Chybová zpráva obdržíte 837 dokumentu BizTalk Server 2006 R2: "chybějící nebo neplatný, duplicitní nebo transakce nastavit identifikátor"
975826 Oprava: Chybová zpráva při použití adaptéru POP3 v BizTalk Server 2006 R2: "POP3 adaptér přijal řádku odezvy od serveru, který obsahuje více než 512 znaků"
976622 Oprava: Orchestration instance je sušené a zprávy jsou odesílány serveru SAP používáte Microsoft BizTalk Adapter 2.0 pro mySAP Business Suite
969870 Oprava: Data sledování nejsou přesunuty očekávaným z databáze BizTalkMsgBoxDb databáze BizTalkDTADb v BizTalk Server 2006 R2

Změny návrhu, které jsou součástí Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

 • Orchestration Microsoft.BizTalk.Edi.BatchingOrchestration.BatchingService nyní podporuje Povolit úvodní a koncové nuly a mezery Vlastnost EDI strany. Před aktualizací SP1, orchestration instance by pozastavit Pokud zpráva obsahuje mezery nebo počáteční či koncové nuly.

 • Více AS2 certifikátů lze nakonfigurovat pro odchozí zprávy podpis. Ve vlastnostech AS2 strana povolení Skupiny přepsat certifikát podpisu Vlastnost a určete certifikát. To umožňuje že určit různé certifikáty pro různé strany.

  Další informace o konfiguraci AS2 certifikáty na webu Microsoft Developer Network (MSDN):
 • Při použití BizTalk Server 2006 R2 Management Pack procesoru může přejít na 100 % při mnoha BizTalk artefakty. Tento problém je vyřešen v nové verzi Microsoft BizTalk Server Management Pack pro Operations Manager 2007. Stáhnout nové management pack, navštivte následující Web společnosti Microsoft:
 • Pokud nasazení convoy orchestration vedle sebe, může zprávu doručit stávající starší verzi orchestration (convoy předplatného) stejně jako aktivace instanci orchestration novou verzi.

  V aktualizaci SP1 je vystaven nový klíč registru PruneSubsOfOrchestrationVersionsWithConvoy. Při PruneSubsOfOrchestrationVersionsWithConvoy je nastavena na hodnotu 1, bude zpráva doručena pouze na stávající předplatné convoy starší verze orchestration. Když nastavena jiná hodnota, bude zpráva doručena obou verzí orchestration.

  Po instalaci aktualizace SP1 konfigurace klíče registru PruneSubsOfOrchestrationVersionsWithConvoy takto:

  Upozornění Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že tyto potíže lze vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
  1. Otevřete registr a vyberte následující klíč:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTSSvc$<hostname></hostname>
  2. Vytvořte novou hodnotu DWORD s názvem PruneSubsOfOrchestrationVersionsWithConvoy.
  3. Vybrat Desítkové a Hodnota dat hodnota 1.
  4. Restartujte instanci hostitele.
 • V BizTalk správě zlepšila doba nasazení, spuštění nebo ukončení aplikace, která má mnoho artefakty.

 • WCF vlastní adaptér, můžete také použít vazby v konfiguračním souboru BizTalk (BTSNTSvc.exe.config nebo BTSNTSvc64.exe.config). Před SP1, WCF adaptéry používat vazby v souboru machine.config.

  Další informace o použití pro vlastní WCF adaptér BizTalk konfiguračního souboru na webu Microsoft Developer Network (MSDN):
Další informace o nových funkcích serveru BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 na webu společnosti Microsoft:

Známé problémy

1. Po úspěšném použití této aktualizace Service pack budou aktualizovány všechny binární soubory BizTalk Server 2006 R2, které jsou aktualizovány touto aktualizací service pack verze 3.6.2149.10. Však verze se nesprávně zobrazí jako "3.6.1404.0".

Poznámka: Číslo verze, vyberte Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 položky v Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely a klepněte na tlačítko Klepnutím sem zobrazíte informace o podpoře. Nebo vyberte položku v Programy a funkce v Ovládacích panelech, pokud v počítači se systémem Windows Vista.2. Pokud se pokusíte nainstalovat aktualizaci Service Pack 1 pro BizTalk Server 2006 R2 v počítači, který má pro 3.5 RosettaNet nainstalován Microsoft BizTalk Accelerator, může přestat reagovat proces instalace. Chcete-li vyřešit tento problém odstranit z následujícího adresáře AcceleratorsInterop.dll a restartujte instalaci:

C:\Windows\System32

K tomuto problému obvykle dochází při přeinstalaci produktu BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 nebo pokud jste již KB961534 v počítači nainstalována.


Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 974563 - Poslední kontrola: 08/18/2011 08:28:00 - Revize: 3.0

Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition, Microsoft BizTalk Accelerator for SWIFT 3.0 Standard Edition, Microsoft BizTalk Accelerator for SWIFT 3.0 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Adapter 2.0 for mySAP Business Suite, Microsoft BizTalk FileAct and InterAct Adapters for SWIFT, Microsoft BizTalk Accelerator for RosettaNet 3.5 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Accelerator for RosettaNet 3.5 Standard Edition

 • kbsurveynew kbbiztalk2006r2sp1fix kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB974563 KbMtcs
Váš názor