Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak programově pomocí jeho kód produktu zkontrolovat přítomnost produktu založené Instalační služba Windows Installer

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:974653
Úvod
Instalační služba Windows Installer poskytuje API nechat uživatele dotaz databáze Instalační služba Windows Installer přítomnost určitého výrobku. Každý produkt jedinečně identifikovány jeho kód produktu, který je GUID. Tento článek obsahuje ukázky kódu ukazují, jak programově zkontrolovat přítomnost produktu založené Instalační služba Windows Installer pomocí jeho kód produktu.
Další informace

Volání rozhraní API z Visual C++

Následuje příklad volání metody MsiGetProductInfoExW() v jazyce C++ rozpoznat přítomnost konkrétního produktu. Produkt je určena jeho GUID kódu produktu jedinečný.
TCHAR szVersion[20];DWORD cchVersion = 20;BOOL fInstalled = (ERROR_SUCCESS == MsiGetProductInfoEx (TEXT("{ProductCode}"), NULL, MSIINSTALLCONTEXT_MACHINE, INSTALLPROPERTY_VERSIONSTRING, szVersion, &cchVersion));
v tomto příklad fragment kódu Logická proměnná fInstalled obsahovat hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA v závislosti na tom, zda je produkt, který je zadán nainstalována nebo není nainstalována.

Volání rozhraní API z VBScript

Následuje příklad volání metody ProductInfo()WindowsInstaller.Installer objektu v Microsoft Visual Basic Script rozpoznat přítomnost konkrétního produktu. Produkt je určena jeho GUID kódu produktu jedinečný.
 Dim msi : Set msi = CreateObject("WindowsInstaller.Installer")On Error Resume NextDim version : version = msi.ProductInfo("{ProductCode}", "VersionString")Dim installed : installed = ( Err.Number = 0 )
Nainstalované proměnné v tomto příklad fragmentu kódu bude obsahovat hodnotu 0 nebo 1 podle toho, zda není nainstalována nebo nainstalován produkt, který je zadán.

Poznámka: Vlastnost kód_produktu je předán do funkce v obou příkladech sem zahrnout složených závorkách ({}) v uvozovkách. Další informace o Instalační služba Windows Installer naleznete na následujícím webu MSDN Instalační služba Microsoft Windows Installer společnosti: Další informace o získání nejnovější verze Instalační služba Windows Installer pro počítač naleznete na následujícím webu: Další informace naleznete na následujících stránkách společnosti Microsoft: Poznámka o části "Platí" Do produktů uvedených v části „ platí pro „ informace v tomto článku také platí pro následující produkt:
  • Instalační služba Windows Installer 4.0
Instalační služba Windows Installer MSI produktu kód skriptu API

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 974653 - Poslední kontrola: 08/19/2009 22:49:08 - Revize: 1.1

Microsoft Windows Installer 4.5, Microsoft Windows Installer 3.1

  • kbmt kbexpertiseinter kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB974653 KbMtcs
Váš názor
cript>