Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Po dokončení instalace aktualizace Service Pack 1 v systému Windows 7 nebo Windows 2008 R2 se může počítač zablokovat nebo restartovat do černé obrazovky s chybovou zprávou 0xc0000034

Příznaky
Nainstalujete aktualizaci Service Pack 1 (SP1) do počítače se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2. Po dokončení instalace této aktualizace Service Pack se počítač může zablokovat nebo restartovat. Dojde-li k restartování počítače, zobrazí se na černé obrazovce chybová zpráva podobná následující:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Poznámka: Provedete-li restartování počítače, zobrazí se tatáž chybová zpráva.

K tomuto problému může dojít, když se uživatel pokusí nainstalovat aktualizaci Service Pack, neprovede restart počítače pro dokončení instalace, nainstaluje další aktualizace, a teprve poté provede restart počítače. K tomuto problému může také dojít, pokud ej aktualizace Service Pack nainstalována současně s jinými aktualizacemi při použití služby WSUS.

Funkce obsluhy systému Windows během instalace aktualizace Service Pack udržuje seznamy prováděných operací. Některé jsou provedeny okamžitě, jiné lze provést pouze po restartování systému. Takovým seznamem je například fronta primitivních operací (POQ – Primitive Operation Queue). Operace fronty POQ, které musí být provedeny během restartování, jsou uloženy v souboru pending.xml. V situaci, kdy došlo k selhání, se systém pokusí provést operace fronty POQ dvakrát. Druhý pokus o provedení POQ se nezdaří (protože již byl proveden) a způsobí chybu 0xc0000034. Systém Windows považuje jakékoli selhání v této fázi za kritické a funkce obsluhy nedovolí počítači dále pokračovat.

Pokud nejste pokročilí uživatelé a setkáváte se s touto chybou na počítači se systémem Windows 7, můžete kliknutím na níže uvedený odkaz zobrazit kroky pro obnovení na webu společnosti Microsoft:

Postup pro vyřešení chyby 0xc0000034 po instalaci aktualizace Service Pack 1 (SP1) pro systém Windows 7.

Preventivní kroky

Chcete-li této situaci zabránit, je třeba stáhnout a nainstalovat aktualizaci v následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base (KB).

Je k dispozici aktualizace, která při pokusu o instalaci aktualizace Windows 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1 zabrání zobrazení chyby 0xC0000034

Řešení
Chcete-li tyto potíže vyřešit, postupujte podle kroků níže uvedeného postupu:

Odstranění položek POQ ze souboru Pending.xml

Tato metoda je určena k řešení těchto potíží vytvořením a spuštěním skriptu VBS. Po úspěšném vytvoření a spuštění skriptu VBS by instalace aktualizace Windows 7 Service Pack 1 měla proběhnout úspěšně.

Poznámky

 • Tento skript VBS je určen pouze pro kód chyby 0xc0000034. Nepokoušejte se jej použít pro jiné potíže, než je chyba 0xc0000034.
 • Použití této metody doporučujeme zkušeným uživatelům.
 • Při použití této metody je vhodné mít přístup ke druhému počítači a zařízení vyměnitelných médií, jako je například jednotka USB Flash.
Dříve než začnete

Než začnete, vyhledejte následující položky:
 • Vyhledejte druhý počítač s přístupem k Internetu. Tento druhý počítač použijete k vytvoření souboru skriptu (VBS). Při vytváření souboru skriptu (VBS) zkopírujete text skriptu z tohoto článku znalostní báze Knowledge Base.
 • Vyhledejte zařízení vyměnitelných médií, jako je například jednotka USB Flash. Soubor skriptu (VBS), který vytvoříte, zkopírujete na toto zařízení vyměnitelných médií. Tento soubor skriptu (VBS) pak přenesete do počítače, v němž dochází k těmto potížím.
Poznámka: Pokud nemáte přístup k druhému počítači a zařízení vyměnitelných médií, můžete soubor skriptu (VBS) vytvořit v počítači, v němž dochází k těmto potížím. Je třeba přejít k oknu Možnosti obnovení systému, otevřít příkazový řádek a pak z příkazového řádku spustit program Poznámkový blok. Soubor skriptu (VBS) pak vytvoříte ručně zadáním textu skriptu z tohoto článku znalostní báze Knowledge Base. Soubor skriptu (VBS) pak uložíte na místní pevný disk. Nyní by mělo být možné spustit skript a dokončit celý postup.

Část 1: Vytvoření souboru skriptu (VBS)

Postupujte takto:
 1. Vyhledejte druhý počítač s přístupem k Internetu.
 2. Spusťte program Poznámkový blok.
 3. Zkopírujte a vložte následující text do programu Poznámkový blok.

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

  WScript.echo("Chyba! Nebyl zadán soubor XML.")

  W
  script.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

  WScript.echo("Chyba při načítání souboru XML " & fileName & ".")

  Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

  xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " uzlů POQ bylo odebráno. Skript dokončen.")
 4. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit jako.
 5. Soubor pojmenujte Script.vbs a uložte jej na zařízení vyměnitelných médií, jako je například jednotka USB Flash.

Část 2: Spuštění souboru skriptu (VBS)

Poznámka: V následujícím postupu se předpokládá, že jste zkopírovali soubor skriptu (VBS) na jednotku USB Flash. Pokud jste použili jiný typ zařízení vyměnitelných médií, může se postup poněkud lišit.

Postupujte takto:

 1. Restartujte počítač a při jeho spouštění podržte stisknutou klávesu F8. Klávesu F8 je nutné stisknout předtím, než se objeví logo systému Windows. Pokud se objeví logo systému Windows, bude nutné akci opakovat. Počkejte, než se objeví přihlašovací obrazovka systému Windows, a potom znovu restartujte počítač.
  Poznámka: V počítači nakonfigurovaném ke spouštění více operačních systémů stiskněte klávesu F8 po zobrazení spouštěcí nabídky.
 2. V nabídce Rozšířené možnosti spuštění vyberte pomocí kláves se šipkami položku Opravit tento počítač a potom stiskněte klávesu Enter. Pokud se zobrazí výzva, vyberte instalaci systému Windows 7, která má být opravena, a pak klikněte na tlačítko Další.
 3. Vyberte jazyk a způsob rozložení klávesnice a pak klikněte na tlačítko Další.
 4. Vyberte uživatelské jméno, zadejte heslo a pak klikněte na tlačítko OK.
 5. Poznamenejte si písmeno jednotky systému Windows uvedené v okně Možnosti obnovení systému na řádku pod textem Zvolte nástroj pro obnovení.

  Mohou se například zobrazit řádky podobné následujícím.

  Operační systém: Windows 7 na disku (C:) <název_svazku>

  Poznámka: V tomto příkladu by písmenem jednotky pro systém Windows 7 bylo C.
 6. V části Možnosti obnovení systému klikněte na položku Příkazový řádek.
 7. Do počítače vložte vyměnitelné médium se souborem skriptu (VBS), který jste vytvořili.
 8. Na příkazovém řádku přejděte k jednotce a adresáři, který obsahuje tento soubor skriptu (VBS).

  Příklad: Pokud jste soubor script.vbs uložili do kořene jednotky USB Flash a k jednotce USB Flash je jako písmeno jednotky přidruženo E, stačí na příkazovém řádku zadat následující text a pak stisknout klávesu Enter.

  E:

  Poznámka: Pokud si nejste jisti, která jednotka obsahuje vyměnitelné médium, můžete pomocí nástroje Diskpart zobrazit seznam jednotek. Chcete-li spustit nástroj Diskpart, postupujte takto:
  1. Zadejte příkaz Diskpart a pak stiskněte klávesu Enter.
  2. Zadejte příkaz List volume a potom stiskněte klávesu Enter.
  3. Poznamenejte si jednotku obsahující vyměnitelné médium se souborem skriptu (VBS), který jste vytvořili. Za předpokladu, že jste použili jednotku USB Flash, bude typ jednotky označen „Vyměnitelné“.
  4. Chcete-li ukončit práci s nástrojem Diskpart, zadejte příkaz Exit a pak stiskněte klávesu Enter.

 9. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:

  Cscript Script.vbs <písmeno_jednotky_Windows _7>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  <písmeno_jednotky_Windows _7> je písmeno jednotky, na níž je nainstalován operační systém Windows 7.

  Tímto způsobem spustíte soubor Script.vbs. Po dokončení skriptu se může zobrazit zpráva podobná následující.

  2 uzly POQ odebrány. Skript dokončen.
 10. Příkazový řádek ukončíte zadáním příkazu Exit a stisknutím klávesy Enter.
 11. Restartujte počítač. Instalace aktualizace Service Pack 1 by nyní měla být úspěšně dokončena.
0xc0000034 boot reboot black screen
Egenskaber

Artikel-id: 975484 – Seneste udgave 05/29/2014 12:50:00 – Udgave 6.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484
Feedback