Síťová adresa IPv6 zdá být malá a velká písmena na přiřazení adresy více síťových adaptérů nainstalovaných Windows7 a Windows Server 2008 R2 podle počítače.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:976723
Zdroj: Oddělení podpory společnosti Microsoft
URGENTNÍ ČLÁNKY
URGENTNÍ ČLÁNKY PŘINÁŠEJÍ INFORMACE PŘÍMO OD ODDĚLENÍ PODPORY SPOLEČNOSTI MICROSOFT. INFORMACE V TĚCHTO ČLÁNCÍCH REAGUJÍ NA NOVÁ ČI JEDINEČNÁ TÉMATA NEBO MAJÍ ZA CÍL DOPLNIT INFORMACE ZNALOSTNÍ BÁZE.
Souhrn
Příznaky


Při je ručně přiřadit duplicitní adresu IPv6 s rozdílem pouze v případě z písmen (například fd00::10:20a již a pokusíte se fd00::10:20A přiřadit jiný adaptér), budete vyzváni k restartování počítače projeví. To může poskytnout dojem, že duplicitních adres platnosti po restartování počítače, je-li ve skutečnosti duplicitní adresu nikdy nastavena protože adresu IPv6 nerozlišuje velká a malá písmena a duplikaci adresa není povoleno.

 

 

Kroky pro reprodukci problému

Chcete-li problém reprodukovat, postupujte takto v počítači, který má více než jeden síťový adaptér.

 

1. V [Ovládací panely] klepněte na položku [síť a Internet] a klepněte na tlačítko [Centrum sítí a sdílení].

2. Klepněte na položku [nastavení adaptéru] v levém podokně.

3. Vpravo klepněte na ikonu připojení a otevřete [Vlastnosti]

4. Se dvěma klepněte na [Internet Protocol verze 6 (TCP/IPv6)] a vstupní "fd00::10:20a" pro [použít následující IPv6 adresu]

5. Klepněte na tlačítko [OK] v dialogovém okně [Internet Protocol verze 6 vlastnosti] klepněte na tlačítko [OK] v dialogovém okně [připojení k místní síti-vlastnosti].

6. Opakujte výše uvedené kroky pro jiné připojení, ale s duplicitní adresu "FD00::10:20A" v kroku 4.

 

Po nastavení duplicitních adres pro druhý adaptér, zobrazí následující zpráva.

 

----------------------

Vypněte a nové nastavení se projeví až po restartování počítače.

Chcete počítač restartovat nyní?

----------------------

 

Však restartování počítače nikdy provede nové IPv6 projeví nastavení.

Zde je pravý zprávu pro tuto situaci.

 

----------------------

Adresa IP ****** jste zadali pro tento síťový adaptér je již přiřazen jiný adaptér "xxxxxxx" v tomto počítači. Pokud je přiřazena stejná adresa oba adaptéry a obě stanou aktivní, pouze jeden z nich použije tuto adresu. To může mít za následek nesprávné systémové konfiguraci.

 

Problém lze vyřešit tak, že zadáte jinou adresu IP pro tento adaptér v seznamu adres IP v dialogovém okně Upřesnit?

----------------------
Příčina
Rozlišení


Pamatujte na to dané velká písmena jsou považovány za stejná písmena jako jejich protějšky malá adresu IPv6 tak ujistěte se, že každému adaptéru přiřadit jinou adresu.
Další kroky
Další informace


Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části „ platí.
ODMÍTNUTÍ ZÁRUK
SPOLEČNOST MICROSOFT ANEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY ANI ZÁRUKY OHLEDNĚ VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO PŘESNOSTI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DOKUMENTECH A SOUVISEJÍCÍ GRAFICE PUBLIKOVANÝCH NA TOMTO WEBU (DÁLE JEN „MATERIÁLY“), A TO K JAKÉMUKOLI ÚČELU. MATERIÁLY MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY A MOHOU BÝT KDYKOLI BEZ UPOZORNĚNÍ UPRAVENY.

SPOLEČNOST MICROSOFT ANEBO JEJÍ DODAVATELÉ ODMÍTÁ A VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁVAZKY, ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, KONKLUDENTNĚ OBSAŽENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM VČETNĚ, NE VŠAK VÝLUČNĚ, ZÁVAZKŮ, ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VYPLÝVAJÍCÍCH Z VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY, USPOKOJIVÉHO STAVU NEBO KVALITY, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL V SOUVISLOSTI S MATERIÁLY.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 976723 - Poslední kontrola: 10/19/2009 05:12:04 - Revize: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard

  • kbmt kbrapidpub KB976723 KbMtcs
Váš názor