Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Informační zpravodaj zabezpečení společnosti Microsoft: Chyba zabezpečení v protokolu TLS/SSL by mohla umožnit falšování identity

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Poznámka
Aktualizace popisovaná v tomto článku byla nahrazena novější aktualizací. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
980436 MS10-049: Chyby zabezpečení v ověřování SChannel by mohly umožnit vzdálené spuštění kódu
Doporučujeme, aby zákazníci nasadili aktualizaci zabezpečení 980436 (aktualizace zabezpečení 980436 je popsána v bulletinu MS10-049) a vyřešili tak chybu zabezpečení, která byla dříve popsána v informačním zpravodaji zabezpečení 977377. Pro uživatele s vlastním prostředím, v němž pravděpodobně budou chtít specificky zakázat nové vyjednávání protokolu TLS, však zůstanou k dispozici dočasné balíčky alternativních řešení.  
ÚVOD
Společnost Microsoft vydala k tomto problému informační zpravodaj zabezpečení pro odborníky z oblasti IT. Tento informační zpravodaj zabezpečení obsahuje dodatečné informace týkající se zabezpečení. Chcete-li zobrazit celý obsah tohoto zpravodaje, navštivte následující web společnosti Microsoft:
Další informace

O této aktualizaci

Popis této aktualizace

Tato aktualizace není aktualizací zabezpečení, kterou mohou nainstalovat koncoví uživatelé. Tato aktualizace se doporučuje pouze pro správce serveru. Tato aktualizace využívá alternativní řešení, které v ohrožených systémech zablokuje podporu nového vyjednávání protokolu TLS (Transport Layer Security) a SSL (Secure Sockets Layer) a pomáhá tak chránit klienty, kteří se k těmto systémům přihlašují, před zneužitím využívajícím tuto chybu zabezpečení.

Nové vyjednávání protokolu TLS je součástí protokolu Transport Layer Security a může být některými aplikacemi vyžadováno. Doporučujeme zákazníkům, aby ověřili, že implementace tohoto alternativního řešení je v jejich případě nutná, a pokud ano, aby toto alternativní řešení otestovali s ohledem na příslušné scénáře nasazení.

Funkce a účel tohoto alternativního řešení

Toto alternativní řešení nabízí správcům systému způsob, jak pomoci při ochraně klientů, kteří se připojují k serveru, před zneužitím využívajícím chybu zabezpečení popsanou v informačním zpravodaji zabezpečení 977377. Alternativní řešení k tomuto účelu využívá zablokování opětovného vyjednávání protokolů TLS/SSL. To je komponenta protokolů TLS/SSL, která je touto chybou zabezpečení ohrožena.

Toto řešení je účinné pouze v případě, že je nainstalováno v serverové instalaci. Instalace alternativního řešení ochrání všechna připojení k tomuto serveru iniciovaná klienty. Toto zástupné řešení by nemělo být nikdy instalováno v klientských počítačích, protože neposkytne žádnou výhodu dodatečného zabezpečení.

Známé problémy s touto aktualizací

 • Jakmile je dokončena instalace této aktualizace zabezpečení, nelze po vytvoření důvěryhodnosti federace pomocí brány Microsoft Federation Gateway použít parametr služby zřizování starší verze (–UseLegacyProvisioningService). Tato aktualizace zabezpečení zabrání tomu, aby důvěryhodnost federace fungovala správně. K těmto potížím dojde, pokud nainstalujete tuto aktualizaci zabezpečení v počítači se serverem Exchange Server 2010 nebo Exchange Server 2010 Service Pack 1 dříve, než vytvoříte důvěryhodnost federace. Chcete-li se těmto potížím vyhnout, je třeba vytvořit důvěryhodnost federace dříve, než nainstalujete tuto aktualizaci zabezpečení. 
  Další informace o postupu při vytvoření důvěryhodnosti federace s využitím parametru –UseLegacyProvisioningService naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Pokud tuto aktualizaci nainstalujete v počítači s nainstalovaným klientem služby Jednotné přihlašování, mohou se vyskytnout následující potíže:
  • Klient nemůže získat konfigurační informace uživatele. Tato situace ovlivní pouze nové uživatele, kteří klienta přihlašování spouštějí poprvé. Klient nemůže získat informace pro konfiguraci aplikace Outlook. Pokud klient přihlašování již spustil a nakonfiguroval aplikace, nejsou s tímto klientem již žádné další potíže.
  • Uživatelé aplikace Outlook nemohou zobrazit informace o volném čase. Proto tato aktualizace ovlivní také stávající uživatele aplikace Outlook.
  Chcete-li tento problém vyřešit, nastavte hodnotu položky registru DisableRenegoOnClient na hodnotu 0 (nula) a pak restartujte počítač.

  Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  322756Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

  Chcete-li nakonfigurovat položku registru DisableRenegoOnClient, postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte příkaz regedit a potom v seznamu Programy klikněte na položku regedit.exe.

   Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.
  2. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
  3. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL
  4. Klikněte pravým tlačítkem na položku DisableRenegoOnClient a pak klikněte na příkaz Změnit.
  5. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 a klikněte na tlačítko OK.
  6. Ukončete program Editor registru a restartujte počítač.
 • Tato aktualizace zakáže nové vyjednávání protokolu TLS/SSL, což je běžná funkce vyžadovaná pro konkrétní aplikace. To může způsobit, že tento software již nebude fungovat podle očekávání. Jsou-li zjištěny nějaké vedlejší účinky, zákazníci by měli toto alternativní řešení odinstalovat.

  Následující software byl testován společností Microsoft a bylo zjištěno, že v něm po dokončení instalace této aktualizace dochází k potížím:
  • Windows 7 DirectAccess: Rozhraní IP HTTPS nebude fungovat.
  • Exchange ActiveSync: Nefunguje při použití ověřování certifikátu klienta.
  • Internetová informační služba (IIS): V některých konfiguracích dojde k ovlivnění služby IIS využívající ověřování certifikátu klienta, včetně scénářů mapování certifikátů. Ověřování certifikátu klienta na úrovni celého webu nebude ovlivněno a bude i nadále fungovat.
  • Internet Explorer: Při procházení webů vyžadujících ověřování certifikátu klienta, ale nikoli ověřování certifikátu klienta na úrovni celého webu, se může stát, že nebude možné se připojit.

Konfigurace

Při instalaci tato aktualizace zakáže nové vyjednávání na straně klienta a na straně serveru. Toto chování lze řídit pomocí dvou klíčů registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\DisableRenegoOnClient


HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\DisableRenegoOnServer
Poznámky
 • Pokud podklíč DisableRenegoOnClient existuje a má nenulovou hodnotu:
  • Klient nebude iniciovat nové vyjednávání.
  • Klient nebude reagovat na nové vyjednávání.
 • Pokud podklíč DisableRenegoOnClient chybí, nebo existuje a má nulovou hodnotu:
  • Klient bude iniciovat nové vyjednávání.
  • Klient bude reagovat na nové vyjednávání.
 • Pokud podklíč DisableRenegoOnServer existuje a má nenulovou hodnotu:
  • Nové vyjednávání iniciované serverem není povoleno.
  • Server nebude reagovat na požadavky nového vyjednávání od klienta.
 • Pokud podklíč DisableRenegoOnServer chybí, nebo existuje a má nulovou hodnotu:
  • Nové vyjednávání iniciované serverem je povoleno.
  • Server bude reagovat na požadavky nového vyjednávání od klienta.
Řešení
Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Aktualizace pro systém Windows 7

StáhnoutStáhnout balíček Windows6.1-KB977377-x86

Aktualizace pro systém Windows 7 pro systémy platformy x64

StáhnoutStáhnout balíček Windows6.1-KB977377-x64

Aktualizace pro systém Windows Server 2008 R2 pro počítače s procesorem Itanium

StáhnoutStáhnout balíček Windows6.1-KB977377-ia64

Aktualizace pro systém Windows Server 2008 R2 x64 Edition

StáhnoutStáhnout balíček Windows6.1-KB977377-x64

Aktualizace pro systém Windows Vista

StáhnoutStáhnout balíček Windows6.0-KB977377-x86

Aktualizace pro systém Windows Vista pro systémy platformy x64

StáhnoutStáhnout balíček Windows6.0-KB977377-x64

Aktualizace pro systém Windows Server 2008

StáhnoutStáhnout balíček Windows6.0-KB977377-x86

Aktualizace pro systém Windows Server 2008 pro počítače s procesorem Itanium

StáhnoutStáhnout balíček Windows6.0-KB977377-ia64

Aktualizace pro systém Windows Server 2008 x64 Edition

StáhnoutStáhnout balíček Windows6.0-KB977377-x64

Aktualizace pro systém Windows Server 2003

StáhnoutStáhnout balíček WindowsServer2003-KB977377-x86-ENU

Aktualizace pro systém Windows Server 2003 pro počítače s procesorem Itanium

StáhnoutStáhnout balíček WindowsServer2003-KB977377-ia64-ENU

Aktualizace pro systém Windows Server 2003 x64 Edition

StáhnoutStáhnout balíček WindowsServer2003.WindowsXP-KB977377-x64-ENU

Aktualizace pro systém Windows XP x64 Edition

StáhnoutStáhnout balíček WindowsServer2003.WindowsXP-KB977377-x64-ENU

Aktualizace pro systém Windows XP

StáhnoutStáhnout balíček WindowsXP-KB977377-x86-ENU

Aktualizace pro systém Windows 2000

StáhnoutStáhnout balíček Windows2000-KB977377-x86-ENU

Datum vydání: 9. února 2010

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
INFORMACE O SOUBORECH
Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.

Informace o souborech pro systém Windows 2000

Pro všechny podporované verze systému Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll5.1.2195.7371147,72830-Jan-201002:50x86

Informace o souborech pro systém Windows XP a Windows Server 2003

 • Soubory týkající se konkrétního milníku (RTM, SPn) a složky služby (QFE, GDR) jsou označeny ve sloupcích Požadavek na aktualizaci SP a Složka služby.
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby QFE obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Kromě souborů uvedených v těchto tabulkách tato aktualizace softwaru nainstaluje rovněž příslušný soubor katalogu zabezpečení (KBčíslo.cat), který je podepsaný digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.1.2600.3664168,96029-Jan-201015:05x86SP2SP2GDR
Schannel.dll5.1.2600.3664168,96029-Jan-201014:41x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.1.2600.5931147,45629-Jan-201015:00x86SP3SP3GDR
Schannel.dll5.1.2600.5931147,45629-Jan-201014:46x86SP3SP3QFE

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2003 a systému Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.2.3790.4657259,07201-Feb-201021:55x64SP2SP2GDR
Wschannel.dll5.2.3790.4657150,01601-Feb-201021:55x86SP2SP2GDR\WOW
Ksecdd.sys5.2.3790.4530190,97601-Feb-201021:52x64SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4587265,21601-Feb-201021:52x64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4657260,09601-Feb-201021:52x64SP2SP2QFE
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4587146,94401-Feb-201021:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4657151,04001-Feb-201021:52x86SP2SP2QFE\WOW

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.2.3790.4657150,01601-Feb-201007:20x86SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.2.3790.4530135,16815-Jun-200917:07x86SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4587146,94411-Sep-200911:03x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4657151,04001-Feb-201007:54x86SP2SP2QFE

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.2.3790.4657473,08801-Feb-201021:52IA-64SP2SP2GDR
Wschannel.dll5.2.3790.4657150,01601-Feb-201021:52x86SP2SP2GDR\WOW
Ksecdd.sys5.2.3790.4530322,04801-Feb-201021:49IA-64SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4587396,80001-Feb-201021:50IA-64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4657475,13601-Feb-201021:50IA-64SP2SP2QFE
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4587146,94401-Feb-201021:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4657151,04001-Feb-201021:50x86SP2SP2QFE\WOW

Informace o souborech pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, verze (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:
  VerzeProduktMilníkSložka služby
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Aktualizace Service Pack 1 je integrována do vydané verze systému Windows Server 2008. Proto se soubory milníku RTM týkají pouze systému Windows Vista. Soubory verze RTM mají číslo verze 6.0.0000.xxxxxx.
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) instalované pro každé prostředí jsou uvedeny samostatně. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení (atributy nejsou uvedeny) jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Vista a Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6000.16997272,38408-Jan-201019:48x86
Schannel.dll6.0.6000.21198272,38408-Jan-201019:22x86
Schannel.dll6.0.6001.18399271,36008-Jan-201019:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22600271,87208-Jan-201019:17x86
Schannel.dll6.0.6002.18181271,36008-Jan-201018:28x86
Schannel.dll6.0.6002.22306271,87208-Jan-201019:03x86

Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Vista a Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6000.16997343,55208-Jan-201020:01x64
Schannel.dll6.0.6000.21198344,06408-Jan-201019:51x64
Schannel.dll6.0.6001.18399339,45608-Jan-201019:56x64
Schannel.dll6.0.6001.22600339,96808-Jan-201019:40x64
Schannel.dll6.0.6002.18181338,94408-Jan-201019:10x64
Schannel.dll6.0.6002.22306339,45608-Jan-201018:59x64
Schannel.dll6.0.6000.16997272,38408-Jan-201019:48x86
Schannel.dll6.0.6000.21198272,38408-Jan-201019:22x86
Schannel.dll6.0.6001.18399271,36008-Jan-201019:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22600271,87208-Jan-201019:17x86
Schannel.dll6.0.6002.18181271,36008-Jan-201018:28x86
Schannel.dll6.0.6002.22306271,87208-Jan-201019:03x86

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6001.18399788,99208-Jan-201019:36IA-64
Schannel.dll6.0.6001.22600790,52808-Jan-201019:12IA-64
Schannel.dll6.0.6002.18181788,99208-Jan-201019:38IA-64
Schannel.dll6.0.6002.22306790,52808-Jan-201018:46IA-64
Schannel.dll6.0.6001.18399271,36008-Jan-201019:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22600271,87208-Jan-201019:17x86
Schannel.dll6.0.6002.18181271,36008-Jan-201018:28x86
Schannel.dll6.0.6002.22306271,87208-Jan-201019:03x86

Další informace o souborech pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008

Další soubory pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Vista a Windows Server 2008

File namePackage_10_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,235
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,959
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,842
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
FilenamePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,463
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,949
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,680
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,915
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,630
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,406
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,841
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,305
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,045
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,392
Date(UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,120
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,685
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,234
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,804
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,839
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,294
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,341
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
FilenamePackage_for_kb977377_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,127
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,170
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,697
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_21afb2946fc5f90af75abef9a7696f30_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_cd0821040722104e.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_22ee6d0b86064bd4d4bb107a31c31c38_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_64f92a7e54c5e42c.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_2aaff80ad30df9d84501b772cbbc1724_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_652d3964efdfbac3.manifest
File versionNotApplicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_2b04c404f9c46450339ba261a27d877f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_98097d586ad948ed.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_40e76e5513be7e8ea4c3d0909deff69d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_5140e460391155cf.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_4ea9ca7cc46c6c1a7a2a781471970bd2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_8c3809ff608a6a3d.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_6dc1e7bfb4a35cd0b25583ae3f124cdf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_eb9c986c3b7b3238.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_b6c286e17e699c14ca53dbec1051b94e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_ebf4bcb2f3406616.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_bf992a6e8c967f8128b9500995a43493_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_d4f204113e5f75a3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_cecd5a84404e57bead370c313c37d161_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_1e67a872fb65e36b.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_d624e7f5df0f2581c5c90c1801401e69_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_ae26db5ede44829e.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_db479d294b1b6e929075fa610bbb5d27_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_cf53b9c0983bc8e5.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_18eb4a76e9e935e0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_1975bfae03062243.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_1ad389b0e70df97f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_1bb576f9ffeab40f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_1cbccb1ae4336521.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_1da1ea9dfd0ba13d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_1fd5c4d4585eea1f.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_20603a0b717bd682.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date(UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_21be040e5583adbe.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_229ff1576e60684e.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_23a7457852a91960.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_248c64fb6b81557c.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Vista a Windows Server 2008

File nameAmd64_22ae6cdb787964ee4f041f3a7473bd82_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_2b328e170c75bd64.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_28f9f1d797a8483e18bc3272a35c4ce9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_4c043693a3647b31.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2d7ef27f40e21b95ee18b71ed9126f84_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_92bce59f247f2d9f.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_379018ec187ef12fe77a1aae6aa0fbce_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_2fb28874c269cade.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4158a26449c034e4217c90dd0586ef1d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_db48b8121cc4e5b0.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_501e54a52da9404a50b1a2c8e57c9847_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_5e1f868d6520372c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5561a1a063eb1fa9195000fa6e155d3a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_18508361dac5eb2f.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_560c12a949bb0f2e3f0d3b5e7eb464e9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_d63b3d2b80d7eb92.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_58d373785dfd33ec935de5b0ce5e200a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_48db1a3c2e625244.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6c87ba082801e73d5bb0cf3fe31ab43c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_8802db818f0432c2.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_752de790ceef865623319d26aae6af3b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_27ec97be48d507b8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_94c5baef4a88611232d645341795a4fc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_624918fb8e592ecb.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9f13b6417f38581ca24eafb61b41ddf3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_8e932a037747f1b3.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date(UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bb79c7fc33a2b1e22ed95e76bc33fdaf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_be031972d3ce7049.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e0f3e8b432dcdc91043aa918f214e7e8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_a55a2b54fd9abcb8.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_edca1e1fd70a84e277ae01dddd65150b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_67e8a9132fffaaf1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_7509e5faa246a716.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)15:54
PlatformNot Applicable
FilenameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_75945b31bb639379.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_76f225349f6b6ab5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_77d4127db8482545.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_78db669e9c90d657.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)20:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_79c08621b5691273.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_7bf4605810bc5b55.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_7c7ed58f29d947b8.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_7ddc9f920de11ef4.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_7ebe8cdb26bdd984.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_7fc5e0fc0b068a96.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_80ab007f23dec6b2.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,429
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,642
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,314
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,764
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,480
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date(UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,477
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,696
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,146
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,096
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,639
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,313
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,934
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,321
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,065
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,629
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,592
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,701
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,428
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
FilenamePackage_for_kb977377_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,816
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,851
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,312
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,359
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,685
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,712
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,143
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,186
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
Filesize1,732
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,737
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_86490aaa451d1d50.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:39
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_86d37fe15e3a09b3.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)16:39
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_883149e44241e0ef.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_8913372d5b1e9b7f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_8a1a8b4e3f674c91.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_8affaad1583f88ad.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:31
PlatformNot Applicable

Další soubory pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008

File nameIa64_3c3cbce168fe706a696299718959180d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_d597a6e6d1d37e97.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4063fb7214e41c9ef3cafbcc667e9938_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_e7a0283e150a29d8.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
FilenameIa64_5ed9e191843a564ba82cf4d177be33fc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_0066ef12a0ed25e5.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7629d5a4255464da8bf4fad5de087d55_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_54743c8904f7feeb.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_86642526c96ea97cc66a176d9a109e64_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_c87e615506e3f877.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a9f7f0b13a141b477c902f8cbaa9d91a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_f09ab7c5ea65e7c1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b06c8f0430a14d2e195e13ac0f6c14ca_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_96ca0daa5a7d2a4b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b73b29d6ba27c1562749008b51bc7042_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_ea597d93b82a8ca4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d91d01c492d60c2d27c55bcbaaea1a54_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_d49afd818a6f1d8e.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f1ce3c495184e2499180ecc5f1a8601a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_244992085d15a756.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_1ad52da6e70c027b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:22
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_1bb71aefffe8bd0b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_1cbe6f10e4316e1d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)01:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_1da38e93fd09aa39.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_21bfa8045581b6ba.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_22a1954d6e5e714a.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_23a8e96e52a7225c.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)02:00
PlatformNot Applicable
FilenameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_248e08f16b7f5e78.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,632
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,298
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,926
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,693
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,298
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,252
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,252
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,012
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,887
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_883149e44241e0ef.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_8913372d5b1e9b7f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_8a1a8b4e3f674c91.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_8affaad1583f88ad.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:31
PlatformNot Applicable

Informace o souborech pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, verze (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:
  VerzeProduktMilníkSložka služby
  6.1.7600.16xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Soubory MANIFEST a MUM nainstalované v každém prostředí jsou uvedeny samostatně v části Další informace o souborech pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení, pro něž nejsou uvedeny atributy, jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16498220,67207-Jan-201009:03x86
Schannel.dll6.1.7600.20611220,67207-Jan-201009:14x86

Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16498345,60007-Jan-201009:50x64
Schannel.dll6.1.7600.20611345,60007-Jan-201009:44x64
Schannel.dll6.1.7600.16498220,67207-Jan-201009:03x86
Schannel.dll6.1.7600.20611220,67207-Jan-201009:14x86

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16498635,39207-Jan-201008:28IA-64
Schannel.dll6.1.7600.20611635,39207-Jan-201008:25IA-64
Schannel.dll6.1.7600.16498220,67207-Jan-201009:03x86
Schannel.dll6.1.7600.20611220,67207-Jan-201009:14x86

Další informace o souborech pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Další soubory pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7

File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,506
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,802
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,529
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,183
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,230
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_895537e71d7cf21cb7aafbbdf9f95b8a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_50807ca73a2a7986.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_aca271b94f78a321448abb9b50e25469_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_28500e2f14212c67.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_b82b1d0c948bb408c58872715b6c534d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_029230eae8cc9105.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_dc739baa0369d6c15638fdaa61a35179_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_0169fe2d46906672.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_1afa59ac48261d10.manifest
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_1bd375b761092918.manifest
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_21e4d409b69bd14f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,919
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_22bdf014cf7edd57.manifest
File versionNot Applicable
File size12,919
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2

File nameAmd64_032442c7d6dc6d7dfdd5794f464c4732_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_4267cc94815f26a4.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3bc8d37768e1cfaf0c3665c47fb68b7f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_aefd8d28ef933d84.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7b5f7780cb803fdc30d035aed2ebfd65_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_d6c2b05518d1852d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ba941c28922aa0216209dc05c6b4897f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_1bb3acb670acea8d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d8e921ba8550d7cc167aa2bebc183535_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_d7a407feb0fde7a1.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e404c0d2e5cf943c318a9ad10ec5f3d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_8f8d7f2f974524ff.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_7718f53000838e46.manifest
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_77f2113b19669a4e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_7e036f8d6ef94285.manifest
File versionNot Applicable
File size12,921
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_7edc8b9887dc4e8d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,921
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,219
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,118
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNotApplicable
File size2,023
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,918
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,812
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,544
Date (UTC)07-Jan-2010
Time(UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,093
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,168
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_885819dfa35a0480.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_893135eabc3d1088.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:29
PlatformNot Applicable

Další soubory pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2

File nameIa64_145fc7cbac50555284374504472d8a7a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_5d49f3265d6a8abf.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2a44db7f7f15342b00196fec8defab5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_7de9b3e5c70cfc1f.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7d81477442a0f0d59fadd82ac16ad95d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_10a69e8c5cdfa4a3.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_afc8a0d8ca43630b7e1207603f4412f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_41a6cc315467d0e8.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ba941c28922aa0216209dc05c6b4897f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_bf96b528b84d8253.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e404c0d2e5cf943c318a9ad10ec5f3d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_337087a1dee5bcc5.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_1afbfda24824260c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_1bd519ad61073214.manifest
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_21e677ffb699da4b.manifest
File versionNot Applicable
File size12,920
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_22bf940acf7ce653.manifest
File versionNot Applicable
File size12,920
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,801
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,689
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
FilenamePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,908
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,807
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,536
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,195
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,244
Date (UTC)07-Jan-2010
Time(UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_885819dfa35a0480.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_893135eabc3d1088.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:29
PlatformNot Applicable
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Vlastnosti

ID článku: 977377 - Poslední kontrola: 05/14/2011 15:47:00 - Revize: 4.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Aktualizace SP2 pro Windows Vista, Aktualizace SP1 pro Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • kbregistry kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB977377
Váš názor