Popis opravy Hotfix Rollup 1 pro Forefront Security for SharePoint s aktualizací Service Pack 3

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:978300
Souhrn
Společnost Microsoft vydala opravu Hotfix Rollup 1 for Microsoft Forefront Security for SharePoint s aktualizací Service Pack 3. Tento článek obsahuje informace o tom, jak získat kumulativní opravy hotfix a o problémech opravených kumulativní oprava hotfix.
Další informace

Nová funkce v opravě Hotfix Rollup 1 pro Forefront Security for SharePoint s aktualizací Service Pack 3

Před touto kumulativní Forefront Server Security for SharePoint povoleno pouze odstranění souborů, které překročí některou z následujících mezích čtyři obecné možnosti:
 • Maximální počet kontejner skener čas (v reálném čase)
 • Maximální čas skenování kontejner (ručně)
 • Maximální počet vnořených přílohy
 • Maximální počet vnořené komprimované soubory
Kumulativní oprava Hotfix 1 pro Forefront Security for SharePoint s aktualizací Service Pack 3 nyní zahrnuje schopnost provádět "přeskočit: rozpoznat pouze" akci na soubory, které překročí některou z těchto limitů čtyři obecné možnosti. Chcete-li to provést, zakázat Obecné možnosti Odstranit poškozené komprimované soubory, poté, co jste nainstalovali kumulativní oprava hotfix.

Poznámka: Je-li povolena možnost Obecné Odstranit poškozené komprimované soubory, budou rovněž odstraněny soubory, které odpovídají některé z těchto čtyř Obecné možnosti. Chcete-li tyto funkce vyhledat v nabídce Nastavení v konzole pro správu aplikace Forefront, klepněte na příkaz Obecné možnosti.

Problémy opravené v opravě Hotfix Rollup 1 pro Forefront Security for SharePoint s aktualizací Service Pack 3

Vedle oprav součástí všechny aktualizace service Pack a kumulativní pro Forefront Security for SharePoint tato kumulativní oprava hotfix řeší následující problémy.

Podrobnosti o vyřešené v kumulativní opravě hotfix

 1. An error message is logged when you use Microsoft Forefront Server Security Management Console to update the scan engines: "ERROR: A standard exception was caught in GetEngineFiles. invalid string position"
 2. Forefront Server Security for SharePoint may clean and upload a file to SharePoint instead of performing the expected behavior of blocking the file
 3. Forefront Server Security for SharePoint does not quarantine the whole OpenXML document during a Quick or Manual scan
 4. The Incidents panel in Forefront Security Server for SharePoint may display the user GUID or remain blank in the Document Creator column, instead of displaying the actual user name
 5. The FSCController.exe process may crash and generate a Dr. Watson crash that references Bucket ID 671966687
 6. Excessive logging in Forefront Security for SharePoint may cause upload or download delays in SharePoint
 7. The FSCController.exe process crashes and generates a Dr. Watson crash that references Bucket ID 653246026
 8. Files are detected as CorruptedCompressedFile when the MaxUnCompressedFileSize registry value is set to 0xFFFFFFFF
 9. Forefront Server Security for SharePoint services do not start if the installation root directory contains a file that is named "Program"
 10. Forefront Server Security for SharePoint may falsely detect that valid Office 2003 Word documents contain CorruptedCompressedFile viruses
 11. When you rename an existing File Filter list, this causes the File Filter list to be disabled, and configuration settings revert to default settings in Forefront Server Security for SharePoint
 12. Performance is improved in Forefront Server Security for SharePoint for actioning hidden infected files in 2007 Microsoft Office OpenXML documents that were originally created by using beta versions of 2007 Microsoft Office
 13. Memory is not released from scan processes when Forefront Server Security for SharePoint scans certain GZip files
 14. Memory is not released from scan processes when Forefront Server Security for SharePoint scans TAR files that are inside GZip files
 15. Memory is not released from scan processes when Forefront Server Security for SharePoint scans Mac Zip files that are inside another archive or compressed file
 16. An FSS-ELI Scheduled Task is not created if all engine updates are disabled in Forefront Server Security for SharePoint
 17. All engine updates roll back in Forefront Server Security for SharePoint if the installation root contains a file that is named "Program"
 18. Filter Lists settings are not applied when you perform a silent installation of Forefront Server Security for SharePoint
 19. Exceptions during a Forefront for SharePoint manual scan cause "ExceedinglyNested" detection and file removal
 20. When you generate a Forefront Diagnostic for Forefront Security for SharePoint, you are prompted to "press any key" to complete the data collection
 21. When an engine update fails in Forefront Security for SharePoint because of an invalid database path, Forefront does not log a concise error message
 22. When a template from one Forefront Security for SharePoint installation is applied to another installation, the installation that receives the template may lose all Forefront settings and stop scanning documents
 23. A scan engine update fails and logs a warning message in the ProgramLog.txt file
 1. Chybová zpráva je zaznamenána při aktualizaci prohledávacím strojům pomocí produktu Forefront Server Security Management Console: "Chyba: byla zachycena standardní výjimka v GetEngineFiles. Neplatný řetězec polohou"

  Příznaky

  Použijete-li aktualizovat prohledávacím strojům v produktu Forefront Security for SharePoint Microsoft Forefront Server Security Management konzoly (FSSMC), aktualizace motoru se nezdaří. Je dále zaznamenána následující chybová zpráva:
  Date/Time(3284-1556, Chyba: byla zachycena standardní výjimka v GetEngineFiles. Neplatný řetězec umístění. „
  back to Top
 2. Aplikace Forefront Server Security for SharePoint může čistit a uložení souboru na server SharePoint namísto provádění očekávané chování zablokování souboru

  Příznaky

  Pokud soubor obsahuje obě komponentu, která lze vyčistit, jako je například virus, spolu s komponentu, která má být blokován, jako je například klíčové slovo filtr, je soubor vyčistit a odeslat namísto blokovány.

  back to Top
 3. Aplikace Forefront Server Security for SharePoint není karantény celý dokument OpenXML během prohledávání rychlé nebo ručně

  Příznaky

  OpenXML dokument byl odstraněn a umístit do karantény během prohledávání rychlé nebo ručně. Vyhledejte a pokusí doručit dokumentu OpenXML z produktu Forefront Server Security pro karanténní SharePoint. Ale zjistíte, že existuje pouze sub-file dokumentu. Například Newletter.docx odstraněn podle klíčové slovo filtru během ruční prohledávání. Pouze document.xml se však nachází v karantény.

  Další informace

  OpenXML soubory jsou podstatě soubory kontejneru. Když umožňuje Forefront Server Security for SharePoint zjištění v souboru, je zvláštní sub-file v actioned pouze a umístit do karantény, pokud je povolena možnost Soubory karantény. Proto správce nelze dodat celý dokument OpenXML z karantény zamýšlený příjemce.

  back to Top
 4. The incidenty panelu v Forefront Server Security for SharePoint mohou zobrazit uživatele GUID nebo zůstat prázdné ve sloupci programu namísto zobrazení skutečné uživatelské jméno

  Příznaky

  Správce může zobrazit identifikátory GUID nebo mezery v panelu incidenty ve sloupci Programu.

  Další informace

  Forefront Server Security pro SharePoint, nelze k označení názvu pro autora dokumentu, souboru, který obsahuje seznam v panelu incidenty. Uživatelské jméno je prázdné nebo se zobrazí jako identifikátor GUID.

  back to Top
 5. The FSCController.exe procesu může dojít k selhání a vygenerovat selhání programu Dr. Watson, odkazuje 671966687 ID plechovka

  Příznaky

  FSCController.exe procesu může dojít k chybě. To generuje zhroucení programu Dr. Watson, odkazující na ID 671966687 plechovka. Chybě generuje následující výpis zásobníku:
  OLE32.DLL!CStdMarshal::DisconnectCliIPIDs [marshal.cxx]OLE32.DLL!CStdMarshal::Disconnect [marshal.cxx]OLE32.DLL!CStdMarshal::HandlePendingDisconnect [marshal.cxx]OLE32.DLL!CStdMarshal::Finish_QueryRemoteInterfaces [marshal.cxx]OLE32.DLL!CStdMarshal::QueryRemoteInterfaces [marshal.cxx]OLE32.DLL!CStdIdentity::CInternalUnk::QueryMultipleInterfaces	 [stdid.cxx]OLE32.DLL!CStdIdentity::CInternalUnk::QueryInterface	 [stdid.cxx]RPCRT4.DLL!IUnknown_QueryInterface_Proxy	 [proxy.cxx]FSCCONTROLLER.EXE!CRealtimeProxy::DisableScanEngine [realtimeproxy.cpp]FSCCONTROLLER.EXE!CSybariService::DisableScanEngines [sybariservice.cpp]RPCRT4.DLL!Invoke [stubless.asm]RPCRT4.DLL!NdrStubCall2 [srvcall.cxx]RPCRT4.DLL!CStdStubBuffer_Invoke [stub.cxx]OLE32.DLL!SyncStubInvoke [channelb.cxx]OLE32.DLL!StubInvoke [channelb.cxx]OLE32.DLL!CCtxComChnl::ContextInvoke [ctxchnl.cxx]OLE32.DLL!MTAInvoke	 [callctrl.cxx]OLE32.DLL!STAInvoke	 [callctrl.cxx]OLE32.DLL!AppInvoke	 [channelb.cxx]OLE32.DLL!ComInvokeWithLockAndIPID	 [channelb.cxx]OLE32.DLL!ComInvoke	 [channelb.cxx]OLE32.DLL!ThreadDispatch [chancont.cxx]OLE32.DLL!ThreadWndProc [chancont.cxx]USER32.DLL!InternalCallWinProc [callproc.asm]USER32.DLL!UserCallWinProcCheckWow [clmsg.c]USER32.DLL!DispatchMessageWorker [clmsg.c]USER32.DLL!DispatchMessageW [cltxt.h]FSCCONTROLLER.EXE!CServiceModule::Run [antigenservice.cpp]FSCCONTROLLER.EXE!CServiceModule::ServiceMain [antigenservice.cpp]ADVAPI32.DLL!ScSvcctrlThreadA [scapi.cxx]KERNEL32.DLL!BaseThreadInitThunk [thread.c]NTDLL.DLL!__RtlUserThreadStart [rtlexec.c]NTDLL.DLL!_RtlUserThreadStart	 [rtlexec.c]
  back to Top
 6. Nadměrné protokolování v nástroji Forefront Security for SharePoint může způsobit nahrávání nebo stahování zpoždění ve službě SharePoint

  Příznaky

  Může docházet k odesílání nebo stahování zpoždění ve službě SharePoint.

  Příčina

  K tomuto problému může dojít, protože výchozí úroveň protokolování v nástroji Forefront Security for SharePoint může být náročný.

  back to Top
 7. The FSCController.exe procesu dojde k chybě a generuje selhání programu Dr. Watson, odkazuje plechovka 653246026 ID

  Příznaky

  FSCController.exe dojde k chybě a generuje zhroucení programu Dr. Watson, odkazující na ID 653246026 plechovka. Chybě generuje následující výpis zásobníku:
  FSCCONTROLLER.EXE!CRealtimeProxy::Shutdown	 [realtimeproxy.cpp]FSCCONTROLLER.EXE!ShutdownStorageGroup	 [sybariservice.cpp]FSCCONTROLLER.EXE!CSybariService::ShutdownStorageGroup	 [sybariservice.cpp]FSCCONTROLLER.EXE!CSybariService::ShutdownStorageGroup	 [sybariservice.cpp]RPCRT4.DLL!Invoke	 [stubless.asm]RPCRT4.DLL!NdrStubCall2	 [srvcall.cxx]RPCRT4.DLL!CStdStubBuffer_Invoke	 [stub.cxx]OLEAUT32.DLL!CUnivStubWrapper::Invoke	 [rpcwrap.cpp]OLE32.DLL!SyncStubInvoke	 [channelb.cxx]OLE32.DLL!StubInvoke	 [channelb.cxx]OLE32.DLL!CCtxComChnl::ContextInvoke	 [ctxchnl.cxx]OLE32.DLL!MTAInvoke	 [callctrl.cxx]OLE32.DLL!STAInvoke	 [callctrl.cxx]OLE32.DLL!AppInvoke	 [channelb.cxx]OLE32.DLL!ComInvokeWithLockAndIPID	 [channelb.cxx]OLE32.DLL!ComInvoke	 [channelb.cxx]OLE32.DLL!ThreadDispatch	 [chancont.cxx]OLE32.DLL!ThreadWndProc	 [chancont.cxx]USER32.DLL!InternalCallWinProc	 [callproc.asm]USER32.DLL!UserCallWinProcCheckWow	 [clmsg.c]USER32.DLL!DispatchMessageWorker	 [clmsg.c]USER32.DLL!DispatchMessageW	 [cltxt.h]FSCCONTROLLER.EXE!CServiceModule::Run	 [antigenservice.cpp]FSCCONTROLLER.EXE!CServiceModule::ServiceMain	 [antigenservice.cpp]ADVAPI32.DLL!ScSvcctrlThreadA	 [scapi.cxx]KERNEL32.DLL!BaseThreadInitThunk	 [thread.c]NTDLL.DLL!__RtlUserThreadStart	 [rtlexec.c]NTDLL.DLL!_RtlUserThreadStart	 [rtlexec.c]
  back to Top
 8. Soubory jsou rozpoznány jako CorruptedCompressedFile, je-li MaxUnCompressedFileSize hodnota registru nastavena na hodnotu 0xFFFFFFFF

  Příznaky

  Pokud nastavíte hodnotu MaxUnCompressedFileSize hodnotu registru na hodnotu 0xFFFFFFFF, Forefront Server Security for SharePoint rozpozná soubory jako CorruptedCompressedFile, bez ohledu na jejich velikost souboru.

  Pokud jste povolili nastavení Odstranit poškozené komprimované soubory, soubor je také odstraněn. Chcete-li najít toto nastavení v nabídce Nastavení v konzole Forefront Administrator, klepněte na tlačítko Obecné možnosti.

  back to Top
 9. Server aplikace Forefront Security for SharePoint services se nespustí, pokud kořenový adresář instalace obsahuje soubor s názvem "Program"

  Příznaky

  Server aplikace Forefront Security for SharePoint services se nespustí, pokud instalace kořenového adresáře, například C:, obsahuje soubor, který se nazývá "Program"

  Příčina

  Server aplikace Forefront Security for SharePoint services neobsahují uvozovky kolem cestu ke spustitelnému souboru, které se spouštějí při spuštění. To způsobí, že systém vyhledat libovolný soubor v cestě. Například je možné najít "C:\Program" pro cestu souboru "C:\Program Files (x 86) \Microsoft Forefront Security\SharePoint Server\FSCController.exe. „ To znamená, že Forefront najde nesprávný soubor a službu nelze spustit.

  Řešení

  Pokud se vyskytne tento problém a nelze nainstalovat tento kumulativní balíček, chcete-li tento problém vyřešit okamžitě, umístěte do registru služby uvozovkách kolem cestu ke spustitelnému souboru. Další informace o provedení tohoto postupu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  812486ID události 7000 a chybové zprávy "%1 není platná aplikace Win32" při spuštění služby
  back to Top
 10. Aplikace Forefront Server Security for SharePoint nepravdivě může zjistit, že platná aplikace Microsoft Office Word 2003 dokumenty obsahují viry CorruptedCompressedFile

  Příznaky

  Aplikace Forefront Server Security for SharePoint nepravdivě zjistí, že platné dokumenty Office 2003 Word obsahují viry CorruptedCompressedFiles. Přílohu je virus odebrán.

  Přílohy e-mailové zprávy odebrán a mimořádné události je zaznamenána v panelu incidenty, že soubor byl odebrán jako virus CorruptedCompressedFile. Soubor ProgramLog.txt obsahuje následující položky:
  INFORMACE: Prohledávání v reálném čase nalezen virus: složka: folder_name název Group\file úložiště zpráv: předmět řádku případ: stát CorruptedCompressedFile: byla odebrána.
  Poznámka: Zástupný symbol folder_name je název složky, kde byl nalezen virus.

  Příčina

  K tomuto problému dochází kvůli metodě, kterou Forefront Server Security for SharePoint používá k analýze dokumentu aplikace Word.

  back to Top
 11. Při přejmenování existující seznam filtru souborů, to způsobí, že seznamu filtr soubor zakázat, a nastavení konfigurace obnovit výchozí nastavení v Forefront Server Security for SharePoint

  Příznaky

  Předpokládejme následující situaci:
  1. Je-li přejmenovat existující seznam soubor filtru. Chcete-li vyhledat v seznamu, nabídce Seznamů pro filtrování v konzole pro správu aplikace Forefront, klepněte na tlačítko filtrování.
  2. Můžete zobrazit seznam soubor filtru.
  V tomto scénáři seznamy filtru souboru je zobrazen jako Zakázané a všechna nastavení konfigurace, jako je například Akce, Obecné a Identifikace jsou nastaveny na výchozí hodnoty.

  back to Top
 12. Lepší výkon v nástroji Forefront Server Security for SharePoint pro actioning skryté nakažených souborů 2007 Microsoft Office OpenXML dokumenty, které byly původně vytvořeny pomocí beta verze sady 2007 Microsoft Office

  Příznaky

  Některé dokumenty OpenXML Microsoft Office 2007 může obsahovat skryté podsoubory). Tyto skryté soubory mohou být například soubory, které jsou v dokumentu file_name neodkazuje. soubor xml.rels.

  Příčina

  K tomuto problému dochází v důsledku určitých neúčinnost v další kódu, který se používá k Prohledávat skryté soubory v 2007 Microsoft Office OpenXML dokumentů.

  Další informace

  Oprava tohoto problému umožňuje Forefront Server Security for SharePoint ke kontrole souboru efektivněji pomocí méně systémových prostředků.

  Poznámka: Verze RTM systému Microsoft Office 2007, neotevírejte všechny soubory, které jsou uvedeny v dokumentu file_name. soubor xml.rels.

  back to Top
 13. Paměť není uvolněna z procesů kontroly určité soubory GZip prohledávání Forefront Server Security for SharePoint

  Příznaky

  Paměť není uvolněna z procesů kontroly při Forefront Server Security for SharePoint prohledává soubory GZip.

  Dojde-li k tomuto problému, můžete najít že dané jeden nebo více následujících položek je zaznamenány do souboru ProgramLog.txt:
  "ERROR: An exception has occurred within ForefrontAgent's Scan method. Exception message = "Insufficient memory to continue the execution of the program."""ERROR: An exception has occurred within ForefrontAgent's Scan method. Exception message = "No more threads can be created in the system. (Exception from HRESULT: 0x800700A4)"""ERROR: An exception has occurred within ForefrontAgent's Scan method. Exception message = "Value does not fall within the expected range."""DIAGNOSTIC: localizestream.cpp::LocalizeStream(): Failed to allocate memory for local stream 0x8007000e""ERROR: ReadWideCharBufferFromStream(): Attempted read of 5572 byte(s). Actual bytes read were 0. hr=8007000e""ERROR: FSCRealtimeScanner: Exception occurred (0xc0000005) at address 0x056C3769, p[0]=0x0, p[1]=0x3287224f""eax=0x00000000 ebx=0x32871fb7 ecx=0x07bdcfd0 edx=0x328721cd""esi=0x07c8e3dc edi=0x32871fb7 ebp=0x07c6f0d0 esp=0x0102a2f8""102a2f0: 00000000 00000000 00000000"..."102f720: 00000004 0042378f 8007000e"
  Kromě toho může být zaznamenána následující položky v souboru HRLog.txt:
  "INFORMATION: F 0x8007000e, 775-(primaryobject)""INFORMATION: F 0x8007000e, 1209-(primaryobject)""INFORMATION: F 0x8007000e, 1855-(primaryobject)""INFORMATION: S 0x8007000e, 7103-(workthread)"
  Poznámka: Mnohé z těchto položek obsahovat následující kód v šestnáctkové soustavě:
  0x8007000E
  Tento hexadecimální kód znamená "je k dokončení této operace není dost úložného prostoru" nebo "ERROR_OUTOFMEMORY".

  Příčina

  Tento problém může způsobit paměti, který je spotřebován Forefront prohledávání procesy, například FSCRealtimeScanner.exe, FSCTransportScanner.exe nebo FSCManualScanner.exe exponenciálně růst. Nakonec to může způsobit podmínku nedostatku paměti na serveru.

  back to Top
 14. Paměť není uvolněna z procesů kontroly TAR soubory, které jsou uvnitř soubory GZip prohledávání Forefront Server Security for SharePoint

  Příznaky

  Paměť není uvolněna z procesů kontroly po Forefront Server Security pro SharePoint zkontroluje tarball soubory (soubory TAR, které jsou zkomprimovány uvnitř GZip soubory, jako například. tar.gz nebo .tgz).

  Dojde-li k tomuto problému, můžete najít že dané jeden nebo více následujících položek ProgramLog.txt souboru zaznamenána:
  "ERROR: An exception has occurred within ForefrontAgent's Scan method. Exception message = "Insufficient memory to continue the execution of the program."""ERROR: An exception has occurred within ForefrontAgent's Scan method. Exception message = "No more threads can be created in the system. (Exception from HRESULT: 0x800700A4)"""ERROR: An exception has occurred within ForefrontAgent's Scan method. Exception message = "Value does not fall within the expected range."""DIAGNOSTIC: localizestream.cpp::LocalizeStream(): Failed to allocate memory for local stream 0x8007000e""ERROR: ReadWideCharBufferFromStream(): Attempted read of 5572 byte(s). Actual bytes read were 0. hr=8007000e""ERROR: FSCRealtimeScanner: Exception occurred (0xc0000005) at address 0x056C3769, p[0]=0x0, p[1]=0x3287224f""eax=0x00000000 ebx=0x32871fb7 ecx=0x07bdcfd0 edx=0x328721cd""esi=0x07c8e3dc edi=0x32871fb7 ebp=0x07c6f0d0 esp=0x0102a2f8""102a2f0: 00000000 00000000 00000000"..."102f720: 00000004 0042378f 8007000e"
  Kromě toho může být zaznamenána následující položky v souboru HRLog.txt:
  "INFORMATION: F 0x8007000e, 775-(primaryobject)""INFORMATION: F 0x8007000e, 1209-(primaryobject)""INFORMATION: F 0x8007000e, 1855-(primaryobject)""INFORMATION: S 0x8007000e, 7103-(workthread)"
  Poznámka: Mnohé z těchto položek obsahovat následující kód v šestnáctkové soustavě:
  0x8007000E
  Tento hexadecimální kód znamená "je k dokončení této operace není dost úložného prostoru" nebo "ERROR_OUTOFMEMORY".

  Příčina

  Tento problém může způsobit paměti, který je spotřebován Forefront prohledávání procesy, například FSCRealtimeScanner.exe, FSCTransportScanner.exe nebo FSCManualScanner.exe exponenciálně růst. Nakonec to může způsobit podmínku nedostatku paměti na serveru.

  back to Top
 15. Paměť není uvolněna z prohledávání procesů při Forefront Server Security for SharePoint zkontroluje Mac ZIP soubory, které jsou uvnitř jiného archivu nebo komprimovaný soubor

  Příznaky

  Paměť není uvolněna z procesu prohledávání při Forefront Server Security for SharePoint kontroluje soubory Mac ZIP, které jsou uvnitř jiného archivu nebo komprimovaný soubor.

  Dojde-li k tomuto problému, můžete najít že dané jeden nebo více následujících položek je zaznamenány do souboru ProgramLog.txt:
  "ERROR: An exception has occurred within ForefrontAgent's Scan method. Exception message = "Insufficient memory to continue the execution of the program."""ERROR: An exception has occurred within ForefrontAgent's Scan method. Exception message = "No more threads can be created in the system. (Exception from HRESULT: 0x800700A4)"""ERROR: An exception has occurred within ForefrontAgent's Scan method. Exception message = "Value does not fall within the expected range."""DIAGNOSTIC: localizestream.cpp::LocalizeStream(): Failed to allocate memory for local stream 0x8007000e""ERROR: ReadWideCharBufferFromStream(): Attempted read of 5572 byte(s). Actual bytes read were 0. hr=8007000e""ERROR: FSCRealtimeScanner: Exception occurred (0xc0000005) at address 0x056C3769, p[0]=0x0, p[1]=0x3287224f""eax=0x00000000 ebx=0x32871fb7 ecx=0x07bdcfd0 edx=0x328721cd""esi=0x07c8e3dc edi=0x32871fb7 ebp=0x07c6f0d0 esp=0x0102a2f8""102a2f0: 00000000 00000000 00000000"..."102f720: 00000004 0042378f 8007000e"
  Kromě toho může být zaznamenána následující položky v souboru HRLog.txt:
  "INFORMATION: F 0x8007000e, 775-(primaryobject)""INFORMATION: F 0x8007000e, 1209-(primaryobject)""INFORMATION: F 0x8007000e, 1855-(primaryobject)""INFORMATION: S 0x8007000e, 7103-(workthread)"
  Poznámka: Mnohé z těchto položek obsahovat následující kód v šestnáctkové soustavě:
  0x8007000E
  Tento hexadecimální kód znamená "je k dokončení této operace není dost úložného prostoru" nebo "ERROR_OUTOFMEMORY".

  Příčina

  Tomuto problému dochází z důvodu potíží se souborem TNEFNavigator.dll v nástroji Forefront Server Security for SharePoint.

  back to Top
 16. Pokud jsou všechny aktualizace motoru zakázány v Forefront Server Security for SharePoint není vytvořen FSS-ELI naplánované úlohy

  Příznaky

  Naplánovaná úloha FSS-ELI není vytvořen, pokud jsou všechny aktualizace motoru zakázány v nástroji Forefront Server Security for SharePoint.

  Příčina

  Tomuto problému dochází z důvodu potíží se souborem TNEFNavigator.dll v nástroji Forefront Server Security for SharePoint.

  Řešení

  Pokud tento problém a nelze nainstalovat tento kumulativní balíček, chcete-li tento problém vyřešit okamžitě, dočasně vyřešit problém pomocí následujícího postupu:
  1. Naplánovat alespoň jeden motor aktualizace, jako je například seznam červa. Chcete-li tak učinit, v nabídce Nastavení v konzole Forefront Administrator, klepněte na tlačítko Scanner Updates.
  2. Restartujte služby Forefront SharePoint. To umožňuje Forefront Server Security for SharePoint vytvořit naplánovanou úlohu FSS ELI.


  Další informace

  FSS-ELI naplánované úlohy je zodpovědný za aktualizaci jeho Forefront Engine licenční informace (ELI) souboru EngineInfo.cab. Aktualizace motoru není povolena pro všechny motory, FSS-ELI naplánované úlohy se nevytvoří.

  Chcete-li povolit aktualizace motoru jakékoli stroje, v nabídce Nastavení v konzole správce Forefront klepněte na Scanner Updates.

  Poznámka: Může být například konfiguraci, která můžete zvolit, používáte-li k distribuci motory centrálně Forefront Server Security Management Console.

  back to Top
 17. Všechny aktualizace motoru v Forefront Server Security for SharePoint vrátit zpět, pokud je kořenový adresář instalace obsahuje soubor s názvem "Program"

  Příznaky

  Když se pokusíte aktualizovat modul skenování v nástroji Forefront Server Security for SharePoint, ji vrátí. Nový modul skenování je stažen, ale nemůže být začleněny modul skenování. Nový modul vrácena zpět a Forefront se vrátí do původní motoru.

  Následující položky mohou být zaznamenána v protokolu aplikace a v souboru ProgramLog.txt pro každou aktualizaci pokus o motoru. Následující příklad platí pro modul skenování společnosti Microsoft:
  "INFORMATION: The Microsoft scan engine has been downloaded""INFORMATION: The Microsoft scan engine has been staged.""ERROR: (0x000000c1) %1 is not a valid Win32 application. Unable to launch ScanEngineTest for the Microsoft scan engine.""INFORMATION: The Microsoft scan engine has been rolled back."
  Příčina

  K tomuto problému dochází, protože po stažení nové skenování motoru Forefront musí nejprve otestovat před integrací modul skenování. ScanEngineTest.exe se používá pro tento účel.

  Cesta k ScanEngineTest.exe nejsou uzavřeny v uvozovkách v kódu aktualizace motoru v Forefront. To způsobí, že systém vyhledat libovolný soubor v cestě. Například je možné najít "C:\Program" pro cestu souboru "C:\Program Files (x 86) \Microsoft Forefront Security\SharePoint Server\ScanEngineTest.exe. „ To znamená, že Forefront najde nesprávný soubor a nemůže dokončit zkušební motor prohledávání. Motor je poté vrácena zpět.

  Tomuto problému dochází z důvodu potíží se souborem TNEFNavigator.dll v nástroji Forefront Server Security for SharePoint.

  back to Top
 18. Seznamy filtru nastavení nebudou použita při provádění tichou instalaci Forefront Server Security for SharePoint

  Příznaky

  Předpokládejme následující situaci:
  • Použití -t parametr k určení souboru Template.fdb při spuštění serveru aplikace Forefront Security for SharePoint nastavení jako tichou instalaci.
  • Soubor Template.fdb obsahuje vlastní seznamy filtrů.
  V tomto scénáři vlastní seznamy filtru nebyly naplněny do nové instalace. Je však úspěšné instalace softwaru Forefront Server Security for SharePoint.

  Příčina

  Tomuto problému dochází z důvodu potíží se souborem TNEFNavigator.dll v nástroji Forefront Server Security for SharePoint.

  Další informace

  Soubor FilterLists.fdb není vytvořen, dokud konzola Forefront Administrator je spuštěna poprvé. Instalační program proto nemůže načíst libovolné vlastní seznamy filtru do souboru FilterLists.fdb během bezobslužné instalace, protože soubor FilterLists.fdb v daném okamžiku neexistuje.

  back to Top
 19. Výjimky během Forefront pro SharePoint ručního prohledávání příčin "ExceedinglyNested" detekce a odstranění souboru

  Příznaky

  Během ručního prohledávání na SharePoint Forefront Security for SharePoint nesprávně zjistí dokumentů sady Office a e-mailu jako "ExceedinglyNested". Forefront Server pro SharePoint izoluje tyto soubory a dokumenty služby SharePoint nahrazují textem odstranění.

  Příčina

  Tomuto problému může dojít během ručního prohledávání, pokud Forefront Security for SharePoint vstoupí do stavu nefunkční, kde jsou k vyvolání výjimky. Ruční prohledávání se navíc může pokusit o pokračujte ve skenování dokumentů.

  Pokud se tyto výjimky v konkrétní kód lokace, způsobí čítače, které sledovat exceedingly vnořené soubory, které se stanou neplatné. Tyto čítače neplatný způsobit Forefront Security for SharePoint ručního prohledávání nesprávně zjistit běžné soubory jako "ExceedinglyNested".

  back to Top
 20. Při generování Forefront diagnostiku pro Forefront Security for SharePoint, budete vyzváni k "libovolnou klávesou" k dokončení shromažďování dat

  Příznaky

  Při generování Forefront diagnostiku pro Forefront Security for SharePoint, budete vyzváni k "libovolnou klávesou" k dokončení sběru údajů. Chcete-li provést sběr dat, musíte mít pověření pro správu.

  back to Top
 21. Při aktualizaci motoru selhání v Forefront Security for SharePoint z důvodu cestu k databázi neplatný Forefront neprotokoluje stručné chybová zpráva

  Příznaky

  Cestu k databázi neplatný je-li přítomen v Forefront pro nastavení registru služby SharePoint, aktualizace motoru není dokončena. Navíc se neprotokoluje stručné chybovou zprávu.

  Další informace

  Po instalaci aplikace Forefront Security pro SharePoint Service Pack 3 Rollup 1, zaznamenána následující chybová zpráva bude nyní být v protokolu aplikace při selhání aktualizace stroje z důvodu cestu k databázi neplatný:
  Zdroj: FSCController

  ID události: 100

  Závažnost: Chyba

  Chyba: Cesta databáze v registru neexistuje.
  back to Top
 22. Při použití šablony z jedné aplikace Forefront Security for SharePoint instalaci do jiné instalace, obdrží šablony může dojít ke ztrátě všech Forefront nastavení a při instalaci zastavit skenování dokumentů

  Příznaky

  V některých případech při vyskytnout problémy RPC jako aplikace Forefront Security for SharePoint šablonu použita z jedné aplikace Forefront Security for serveru SharePoint na jiný, aplikace Forefront Security for SharePoint nastavení mohou být odstraněny na serveru, který obdrží šablonu před použitím této šablony. Z důvodu určitých RPC a síťové problémy nelze použít novou šablonu. To způsobí, že Forefront Zastavit skenování.

  Příčina

  Tomuto problému může dojít z důvodu pořadí, ve kterém žádá Forefront pro služby SharePoint šablonu. Tento proces začíná odstranění existující konfigurace databáze na Forefront pro server SharePoint, který obdrží šablonu a potom použije nové šablony. Síťové problémy mohou ovlivňovat použití nové šablony, po odstranění existující konfigurace databáze.

  back to Top
 23. O aktualizaci modulu skenování selže a zaznamená upozornění v souboru ProgramLog.txt

  Pokud některý z aplikace Forefront Security for SharePoint Server externí skenování motoru dodavatelů verzi aktualizace motoru prohledávání, která obsahuje soubory, které jsou zabaleny do podadresáře, aktualizace motoru prohledávání nezdaří. Kromě toho do je zaznamenáno upozornění v souboru ProgramLog.txt podobná následující:
  Upozornění: Ohlásil selhání synchronizace pozorovatel při instalaci skeneru. Akce = 0x00000001. C:\ Forefront Installation Directory \ EngineName \Bin\bases/stt/
  Příčina

  K tomuto problému dochází, protože aplikace Forefront Security for SharePoint Server nemůže aktualizovat modul prohledávání, který obsahuje jeden nebo více podadresáře v jeho balíčku aktualizace.

  back to Top

Informace o kumulativní opravě hotfix

INFORMACE O SOUBORECH KE STAŽENÍ

K dispozici je podporovaná oprava hotfix od společnosti Microsoft. Tato oprava hotfix je však určena pouze k opravě problému popsanému v tomto článku. Použijte tuto opravu hotfix pouze u systémů, kde dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, v horní části tohoto článku je sekce "Hotfix stažení k dispozici". Není-li tato část uvedena, vyžádejte si tuto opravu hotfix od oddělení služeb zákazníkům a podpory společnosti Microsoft.

Poznámka: Pokud vyskytnout další problémy nebo řešení potíží je vyžadován, pravděpodobně budete muset vytvořit požadavek na samostatnou službu. Výdaje na technickou podporu se týkají dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit pomocí této opravy konkrétní opravy hotfix. Navštivte následující web společnosti Microsoft pro získání telefonního čísla na Zákaznické centrum, nebo pokud chcete vytvořit samostatnou žádost o podporu: Poznámka: "K dispozici oprava Hotfix stahování" formulář zobrazí jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Jak nainstalovat kumulativní oprava hotfix

Chcete-li nainstalovat kumulativní opravu hotfix, postupujte takto:
 1. Spusťte instalační program. Chcete-li to provést, poklepejte na soubor spustitelný kumulativní opravy hotfix.

  Poznámka: Je-li instalační program spuštěn, služby Forefront a SharePoint jsou zastaveny.
 2. Po dokončení instalace a jsou restartovány služby Forefront a serveru SharePoint, ujistěte se, že Forefront funguje správně.

  Poznámky
  • Služby Forefront a SharePoint jsou restartován automaticky během instalace.
  • Forefront aktualizace service Pack nebo kumulativní opravy hotfix lze nainstalovat pomocí úlohy nasazení FFSMC. Další informace naleznete v tématu "Nasazení úlohy" Forefront Server Security Management konzoly uživatelské příručky. V tomto případě instalační služba spuštěná v tichém režimu a není žádný vstup uživatele, která je požadována. Zbývající částí procesu zůstane stejná jako při spuštění instalačního programu poklepáním na spustitelný soubor.

Požadavky

Neexistují žádné požadavky pro instalaci této kumulativní opravy hotfix.

INFORMACE O SOUBORECH

Oprava hotfix nemusí obsahovat všechny soubory nutné k plné aktualizaci produktu na nejnovější verzi. Tato oprava hotfix obsahuje pouze soubory, které je nutné mít pro nápravu problémů popsaných v tomto článku.

Verze v Angličtina (Spojené státy) této opravy hotfix má atributy souborů (nebo vyšší atributy souborů), jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a UTC časem kartě časové pásmo v položce datum a čas v Ovládacích panelech.
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Aexmladapter.dll10.2.945.0379,24812-LED-201001: 34X86
Custominstall.dll10.2.945.0922,99212-LED-201001: 34X86
Customuninstall.dll10.2.945.0342,38412-LED-201001: 34X86
Eventstrings-en_us.dll10.2.945.0118,64012-LED-201001: 34X86
Eventstrings.dll10.2.945.0118,64012-LED-201001: 34X86
Extractfiles.exe10.2.945.0338,28812-LED-201001: 34X86
Filterengine.dll10.2.945.0332,65612-LED-201001: 34X86
Fscadmarksvc.exe10.2.945.089,08811-LED-201023: 35X86
Fsccodec.dll10.2.945.0194,92812-LED-201001: 34X86
Fsccontroller.exe10.2.945.01,607,02412-LED-201001: 34X86
Fsccontrollerps.dll10.2.945.085,36012-LED-201001: 34X86
Fscdiag.exe10.2.945.0487,79212-LED-201001: 34X86
Fscexec.exe10.2.945.057,20012-LED-201001: 34X86
Fscmanualscanner.exe10.2.945.0899,44012-LED-201001: 34X86
Fscrealtimescanner.exe10.2.945.0882,54412-LED-201001: 34X86
Fscstarter.exe10.2.945.0249,20012-LED-201001: 34X86
Fscstatsserv.exe10.2.945.0270,70412-LED-201001: 34X86
Fscutility.exe10.2.945.0494,44812-LED-201001: 34X86
Fssaclient.exe10.2.945.01,221,48812-LED-201001: 34X86
Fsspcontroller.exe10.2.945.0320,36812-LED-201001: 34X86
Fsspnavigator.dll10.2.945.0275,31212-LED-201001: 34X86
Fsspusernamefilter.dll10.2.945.0195,44012-LED-201001: 34X86
Getenginefiles.exe10.2.945.0643,95212-LED-201001: 34X86
Gziparchive.dll10.2.945.0267,12012-LED-201001: 34X86
Installservice.exe10.2.945.049,00812-LED-201001: 34X86
Installtask.exe10.2.945.0226,67212-LED-201001: 34X86
Launcher.exe10.2.945.0215,40812-LED-201001: 34X86
Macbinnavigator.dll10.2.945.0241,52012-LED-201001: 34X86
Mimenavigator.dll10.2.945.0322,92812-LED-201001: 34X86
Multimapper.dll10.2.945.0672,62412-LED-201001: 34X86
Openxmlnavigator.dll10.2.945.092,52812-LED-201001: 34X86
Perfmonitorsetup.exe10.2.945.0294,76812-LED-201001: 34X86
Programlogmsg.dll10.2.945.0111,47212-LED-201001: 34X86
Rarnavigator.dll10.2.945.0333,68012-LED-201001: 34X86
Remotinglayer.dll10.2.945.082,28812-LED-201001: 34X86
Scanengines.dll10.2.945.0562,03212-LED-201001: 34X86
Scanenginetest.exe10.2.945.0359,79212-LED-201001: 34X86
Semsetup.exe10.2.945.0292,20812-LED-201001: 34X86
Sfxcab.exe10.2.945.039,42410. Února 201014: 03X86
Smimenavigator.dll10.2.945.0238,44812-LED-201001: 34X86
Spvsapi.dll10.2.945.0333,16812-LED-201001: 34X86
Statisticsmanager.dll10.2.945.0537,45612-LED-201001: 34X86
Structstgnavigator.dll10.2.945.0300,40012-LED-201001: 34X86
Tararchive.dll10.2.945.0249,20012-LED-201001: 34X86
Tnefnavigator.dll10.2.945.0308,08012-LED-201001: 34X86
Uuencodenavigator.dll10.2.945.0256,88012-LED-201001: 34X86
Version.exe10.2.945.0309,61612-LED-201001: 34X86
Ziparchive.dll10.2.945.0304,49612-LED-201001: 34X86
Fscperfmonitor.dll10.2.945.0315,76012-LED-201001: 34X86
Custom64.dllNelze použít74,75202. Února 201017: 47X86
Updspapi.dll6.3.16.0380,26410. Října 200813: 57X86

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 978300 - Poslední kontrola: 02/17/2010 15:25:43 - Revize: 2.0

Microsoft Forefront Security for SharePoint

 • kbmt kbautohotfix kbdownload kbfix kberrmsg kbbug atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver KB978300 KbMtcs
Váš názor