V počítačích se systémem Windows 7 může být využitelná paměť menší než nainstalovaná paměť

Příznaky
V počítači se systémem Windows 7 může být využitelná paměť (RAM) menší než nainstalovaná paměť.

Například 32bitová verze systému Windows 7 může hlásit, že je k dispozici pouze 3,5 GB využitelné systémové paměti, ačkoli v počítači je nainstalována paměť 4 GB.

Případně může 64bitová verze systému Windows 7 hlásit, že je v počítači k dispozici pouze 7,1 GB využitelné systémové paměti, i když je nainstalováno 8 GB.

Poznámka: Množství využitelné paměti v příkladech nepředstavují přesné údaje. Využitelná paměť je vypočtené množství celkové fyzické paměti, od kterého se odečte paměť rezervovaná hardwarem.

Chcete-li v systému Windows 7 zobrazit nainstalovanou paměť a využitelnou paměť, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Počítač a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.
 2. V části Systém se podívejte na hodnotu položky Nainstalovaná paměť (RAM). Pokud se zde například zobrazí údaj 4,00 GB (použitelné: 3,5 GB), znamená to, že ze 4 GB nainstalované paměti lze využívat 3,5 GB.
Příčina
Toto chování je v počítačích se systémem Windows 7 očekávané. Snížení dostupné systémové paměti závisí na konfiguraci následujících položek:
 • Zařízení, která jsou nainstalována v počítači, a paměť, jež je pro tato zařízení vyhrazena
 • Schopnost základní desky zpracovat paměť
 • Verze a nastavení systému BIOS
 • Nainstalovaná verze systému Windows 7 (například systém Windows 7 Starter Edition podporuje pouze 2 GB nainstalované paměti)
 • Další nastavení systému
Máte-li například grafickou kartu s 256 MB vestavěné paměti, musí být tato paměť mapována v prvních 4 GB adresního prostoru. Pokud je již nainstalovaná systémová paměť o velikosti 4 GB, část tohoto adresního prostoru musí být rezervována mapováním grafické paměti. Mapování grafické paměti přepíše část systémové paměti. Tyto podmínky snižují celkovou velikost systémové paměti dostupné operačnímu systému.

Další informace o tom, jak zjistit, jakým způsobem váš počítač využívá paměť, naleznete v tématu Přidělování fyzické paměti v systému Windows 7 v části Další informace.
Možná řešení
Existuje několik dalších situací, které by mohly způsobit, že je množství využitelné paměti RAM menší, než čekáte. Tyto problémy jsou zde uvedeny i s možnými řešeními:

Kontrola konfiguračního nastavení systému

K těmto potížím dochází, protože je chybně vybrána možnost Maximum paměti. Chcete-li situaci napravit, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Prohledat programy a soubory zadejte příkaz msconfig a potom v seznamu Programy klikněte na položku msconfig.
 2. V okně Konfigurace systému klikněte na položku Upřesnit možnosti na kartě Spuštění.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Maximální paměť a pak klikněte na tlačítko OK.
 4. Restartujte počítač.

Aktualizace systému BIOS

Tyto potíže mohou být způsobeny zastaralým systémem BIOS. Máte-li starší počítač, systém nemusí být schopen získat přístup k veškeré nainstalované paměti RAM. V takovém případě bude nutné aktualizovat systém BIOS na nejnovější verzi.

Chcete-li aktualizovat systém BIOS počítače, stáhněte aktualizaci systému BIOS z webu výrobce počítače. Můžete také požádat výrobce počítače o pomoc.

Kontrola nastavení systému BIOS

Potíže mohou být způsobeny nesprávným nastavením systému BIOS.
 • Povolení funkce přemapování paměti

  V nastavení systému BIOS zkontrolujte, zda je povolena funkce přemapování paměti. Přemapování paměti umožňuje systému Windows přístup k většímu množství paměti. Funkci přemapování paměti lze v systému BIOS povolit spuštěním programu Setup systému. Pokyny o spuštění programu Setup systému v počítači naleznete v uživatelské příručce k počítači. Název funkce přemapování paměti se může u lišit podle výrobce hardwaru. Může obsahovat výrazy přemapování paměti, rozšíření paměti nebo podobné výrazy. Upozorňujeme, že váš počítač nemusí funkci přemapování paměti podporovat.
 • Změna velikosti grafické paměti AGP Aperture v nastavení systému BIOS

  Zkontrolujte nastavení systému BIOS a zjistěte, kolik paměti je přiděleno na grafickou paměť AGP Aperture. Jedná se o paměť, kterou systém sdílí s grafickou kartou používanou pro mapování a vykreslování textu. Systém tuto paměť nemůže využívat, protože je uzamčena grafickou kartou. Velikost grafické paměti AGP Aperture lze nastavit v systému BIOS. Standardní nastavení je 32MB, 64MB, 128MB a Auto. Po změně tohoto nastavení v systému BIOS restartujte počítač a poté zkontrolujte množství využitelné paměti. Můžete vyzkoušet jednotlivá nastavení a zjistit, které nabízí nejlepší výsledky.

Kontrola možných problémů s fyzickou pamětí RAM

Příčinou potíží mohou být problémy s nainstalovanou fyzickou pamětí RAM.
 • Kontrola existence vadných paměťových modulů

  Chcete-li zkontrolovat, zda se vyskytl tento problém, vypněte počítač, odpojte jej ze zásuvky a zaměňte pořadí paměťových modulů.
 • Kontrola správného uspořádání paměti

  Chcete-li zjistit, v jakém pořadí se mají paměťové moduly vkládat do patic, prostudujte si uživatelskou příručku k počítači. V případě, že nevyužijete všechny dostupné patice, může systém vyžadovat použití určitých patic. Počítač má například k dispozici čtyři patice. Pokud však chcete použít jen dva paměťové moduly, může být nutné je umístit do patic 1 a 3.
 • Zkontrolujte, zda jsou použity distanční paměťové karty

  Pokud do počítače nainstalujete více paměťových modulů za použití distanční paměťové karty, může systém vyžadovat konkrétní konfiguraci. Množství využitelné paměti tak může být menší, než jste očekávali.
Další informace
V následujících částech naleznete další informace o přidělování paměti, které jsou uvedeny v programu Sledování prostředků, popis použité terminologie a další informace o hlášení paměti a omezení paměti v systému Windows 7.

Přidělování fyzické paměti v systému Windows 7

Následující tabulka uvádí, do jakých kategorií program Sledování prostředků řadí paměť aktuálně nainstalovanou v počítači se systémem Windows 7.
Přidělení pamětiPopis
Rezervováno hardwaremPaměť vyhrazená pro použití systémem BIOS a některými ovladači pro další periferní zařízení
PoužívanáPaměť používaná procesy, ovladači nebo funkcemi operačního systému
ZměněnáPaměť, jejíž obsah je před jejím použitím pro jiný účel nutné zapsat na disk
PohotovostníPaměť, která obsahuje data a kód v mezipaměti, jež nejsou aktivně používány
VolnáPaměť, která neobsahuje žádná důležitá data a která bude použita jako první, pokud budou procesy, ovladače nebo operační systém potřebovat více paměti
Poznámka: Chcete-li zobrazit nainstalovanou paměť přidělenou v systému Windows 7, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Prohledat programy a soubory zadejte příkaz sledování prostředků a potom v seznamu Programy klikněte na položku Sledování prostředků.
 2. Klikněte na kartu Paměť a podívejte se do části Fyzická paměť ve spodní části stránky.

Stav paměti v systému Windows 7

Následující tabulka udává aktuální hlášený stav nainstalované paměti v počítači se systémem Windows 7, jak jej zobrazuje program Sledování prostředků.
Přidělení pamětiPopis
Dostupná Množství fyzické paměti (včetně volné a pohotovostní paměti) okamžitě dostupné pro procesy, ovladače a operační systém
V mezipaměti Množství paměti (včetně pohotovostní a změněné paměti), které obsahuje data a kód v mezipaměti pro rychlý přístup z procesů, ovladačů a operačního systému
Celkem Množství fyzické paměti dostupné pro operační systém, ovladače zařízení a procesy
Nainstalovaná Množství fyzické paměti nainstalované v počítači

Hlášení stavu paměti v systému Windows 7

Systém Windows 7 hlásí, jaké množství fyzické paměti je aktuálně nainstalováno v počítači. Operační systémy Windows NT předcházející systému Windows Vista SP1 uvádějí velikost paměti, která je k dispozici operačnímu systému. Dostupná paměť hlášená v těchto dřívějších verzích systému Windows nezahrnuje paměť rezervovanou hardwarem. Jedná se pouze o změnu způsobu hlášení.

Tato změna hlášení se v systémech Windows Vista SP1 a novějších verzích systému Windows projevuje v následujících umístěních:
 • Hodnota RAM v Uvítacím centru
 • Hodnota Paměť ve spodní části oken Počítač
 • Hodnota Paměť v oknech Vlastnosti systému
 • Hodnota Celková velikost systémové paměti na ovládacím panelu Informace a nástroje související s výkonem na stránce Zobrazit a vytisknout podrobnosti v okně Ovládací panely.
Nyní navíc nástroj Systémové informace (Msinfo32.exe) zobrazuje na stránce Souhrn systémových informací následující položky:
 • Nainstalovaná fyzická paměť (RAM)
 • Celková fyzická paměť
 • Volná fyzická paměť
Hlášení v následujícím diagnostickém nástroji se nezměnila:
 • Karta Výkon v programu Správce úloh
Pokud se velikost paměti RAM nainstalované v počítači rovná velikosti adresního prostoru podporovaného čipovou sadou, je velikost celkové systémové paměti dostupné operačnímu systému vždy menší než velikost nainstalované fyzické paměti RAM.

Berme v úvahu například počítač s čipovou sadou Intel 975X podporující adresní prostor o velikosti 8 GB. Pokud nainstalujete paměť RAM o velikosti 8 GB, bude velikost systémové paměti dostupné operačnímu systému snížena konfiguračními požadavky sběrnice PCI. V tomto případě konfigurační požadavky sběrnice PCI snižují paměť dostupnou operačnímu systému o velikost v rozsahu přibližně 200 MB až 1 GB. Míra snížení závisí na konkrétní konfiguraci.

Omezení fyzické paměti v systému Windows 7

V následující tabulce jsou uvedena omezení fyzické paměti v různých verzích systému Windows 7.
VerzeOmezení v 32bitovém systému WindowsOmezení v 64bitovém systému Windows
Windows 7 Ultimate 4 GB 192 GB
Windows 7 Enterprise 4 GB 192 GB
Windows 7 Professional 4 GB 192 GB
Windows 7 Home Premium 4 GB 16 GB
Windows 7 Home Basic 4 GB 8 GB
Windows 7 Starter 2 GB 2 GB
Další informace o omezení paměti v různých verzích systému Windows získáte v následujícím článku na webu společnosti Microsoft:
Odkazy
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft implicitně ani jiným způsobem neručí za výkon a spolehlivost těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 978610 - Poslední kontrola: 01/03/2013 21:06:00 - Revize: 12.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter

 • kbsurveynew kbexpertisebeginner kbtshoot KB978610
Váš názor