Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

INFORMACE: Použití CBitmapButton v CDialogBar a CFormView

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:98041
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Chcete-li tlačítko v dialogovém okně připojit objekt CBitmapButton, volání funkce CBitmapButton::AutoLoad() ve funkci OnInitDialog() pro dialogové okno. Všimněte si, že CDialogBar a CFormView třídy odvozené od třídy CDialog a nemají funkce OnInitDialog().

Použijte CBitmapButton s CDialogBar přepsat Create() funkci a volání AutoLoad() po volání základní třídy verze Create(). V následujícím kódu znázorňuje tento proces je CMyDialogBar Třída odvozená ze CDialogBar a m_MyBitmapButton je členem CBitmapButton CMyDialogBar:
  BOOL CMyDialogBar::Create(CWnd* pParent, UINT nIDTemplate,               UINT nStyle, UINT nID)  {   // Call base class create to create the dialog bar window.   BOOL bReturn = CDialogBar::Create(pParent, nIDTemplate,                    nStyle, nID);   // Load bitmaps for the button and attach   // to the control in the dialog box.   if (bReturn)     m_MyBitmapButton.AutoLoad(IDC_MYBITMAPBUTTON, this);   return bReturn;  }		
použití CBitmapButton s CFormView volání AutoLoad() funkce CFormView OnInitialUpdate(). V následujícím kódu znázorňuje, třída CMyFormView odvozen z CFormView a m_MyBitmapButton je členem CBitmapButton CMyFormView:
  void CMyFormView::OnInitialUpdate()  {   CFormView::OnInitialUpdate();   m_MyBitmapButton.AutoLoad(IDC_MYBITMAPBUTTON, this);  }		
Souhrn
kbinf 1.00 1.50 1.51 1.52 2.00 2.10 2.50 2.51 2.52 3.00 3.10 4.00

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 98041 - Poslední kontrola: 02/10/2014 13:57:05 - Revize: 3.1

Microsoft Foundation Class Library 4.2

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbdocview kbinfo kbmfcctrlbar kbuidesign KB98041 KbMtcs
Váš názor