Export dat kalendáře, kontaktů a e-mailů služby Windows Live Mail do aplikace Outlook

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

ÚVOD

Přestože aplikace Microsoft Outlook 2003 až Outlook 2013 a služba Windows Live Mail mohou odesílat a přijímat e-mailové zprávy prostřednictvím Internetu, nelze informace uložené v těchto programech automaticky synchronizovat. Konkrétně e-mailové zprávy uložené ve službě Windows Live Mail nejsou automaticky k dispozici v aplikaci Outlook. Tento článek popisuje export e-mailových zpráv ze služby Windows Live Mail do aplikace Outlook.

Chcete-li dokončit tento postup, ověřte, zda je nainstalována aplikace Microsoft Outlook s vytvořeným e-mailovým profilem.
Potřebujete-li pomoci s instalací aplikace Microsoft Outlook nebo vytvořením e-mailového profilu, přečtěte si následující článek:
Jak vytvořit a nakonfigurovat profil v aplikaci Outlook 2010, Outlook 2007 a Outlook 2003:
http://support.microsoft.com/kb/829918
Řešení

Export e-mailových zpráv ze služby Windows Live Mail do aplikace Microsoft Outlook:



Tímto procesem přesunete zprávy služby Windows Live Mail přímo do poštovních souborů aplikace Outlook.
 1. Spusťte aplikaci Microsoft Outlook.
 2. Spusťte službu Windows Live Mail.
 3. V okně Windows Live Mail klikněte na tlačítko Soubor, pak vyberte možnost Export a nakonec vyberte možnost E-mailové zprávy.
 4. Vyberte formát Microsoft Exchange a potom klikněte na tlačítko Další.
 5. Zobrazí se zpráva, že všechny e-maily budou exportovány do aplikace Microsoft Outlook nebo systému Microsoft Exchange. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.
 6. Můžete exportovat všechny e-mailové složky nebo vybrat pouze požadované složky pomocí možnosti Vybrat složky.
 7. Po výběru požadované možnosti klikněte na tlačítko OK a počkejte na dokončení procesu exportu.
 8. Jakmile se zobrazí dialogové okno Export dokončen, klikněte na tlačítko Dokončit.

  Poznámka: Tato operace může v závislosti na počtu exportovaných zpráv nějakou dobu trvat.
Důležité: Export pošty ze služby Windows Live Mail nebo aplikace Outlook Express do aplikace Outlook 2013 vyžaduje, aby aplikace Outlook 2013 byla 32bitová. Další informace naleznete v následujících tématech: Potíže s přesunutím pošty a adres do aplikace Outlook 2013 (64bitová verze)

Export kontaktů ze služby Windows Live Mail do aplikací Microsoft Outlook 2003 až 2010:

 1. Spusťte službu Windows Live Mail.
 2. Klikněte na složku Kontakty, klikněte na tlačítko Exportovat a vyberte možnost Hodnoty oddělené čárkami (CSV).
 3. V okně Exportovat ve formátu CSV klikněte na tlačítko Procházet a vyberte složku Plocha.
 4. Do pole Název souboru zadejte WLMContacts a pak klikněte na tlačítko Uložit.
 5. Klikněte na tlačítko Další a vyberte všechna pole, která chcete exportovat. Pak klikněte na tlačítko Dokončita počkejte na dokončení procesu exportu.

  Poznámka: Nejobvyklejší pole jsou Jméno, Příjmení, E-mailová adresa a Telefon. Pokud si nejste jisti, vyberte všechna pole.

  Poznámka: Tato operace může v závislosti na počtu exportovaných zpráv nějakou dobu trvat.
 6. Ukončete službu Windows Live Mail.
 7. Spusťte aplikaci Microsoft Outlook.
 8. Vyberte složku Kontakty, klikněte na položku Soubor, vyberte možnost Otevřít a pak klikněte na tlačítko Importovat.
 9. Vyberte možnost Import z jiného programu nebo souboru a pak klikněte na tlačítko Další.
 10. Vyberte položku Hodnoty oddělené čárkami (Windows) a pak klikněte na tlačítko Další.
 11. Klikněte na tlačítko Procházet, vyberte exportovaný soubor WLMContacts ve složce Plocha a pak klikněte na možnost Otevřít.

  Poznámka: Můžete vybrat další možnosti a nahradit nebo neimportovat duplikované kontakty.
 12. Klikněte na tlačítko Další a ověřte, zda je zvýrazněna složka Kontakty. Pokud složka Kontakty není zvýrazněna, vyberte složku Kontakty a pak klikněte na tlačítko Další.
 13. Klikněte na tlačítko Dokončit a počkejte na dokončení procesu importu.

  Poznámka: Tato operace může v závislosti na počtu exportovaných zpráv nějakou dobu trvat.

Export kalendáře ze služby Windows Live Mail do aplikace Microsoft Outlook 2003 až 2010:

 1. Spusťte službu Windows Live Mail.
 2. Vyberte složkuKalendář a ověřte, zda jste přihlášeni pomocí účtu Windows Live ID.
 3. Kliknutím na tlačítko Odeslat a přijmout proveďte synchronizaci kalendáře.
 4. Ukončete službu Windows Live Mail.
 5. Navštivte web služby Windows Live Kalendář http://calendar.live.com a přihlaste se pomocí účtu Windows Live ID.
 6. Klikněte na tlačítko Sdílet a vyberte kalendář, který chcete exportovat.
 7. Vyberte možnost Sdílet tento kalendář.
 8. Zaškrtněte možnost Odeslat uživatelům odkaz, který umožní kalendář pouze zobrazit.
 9. Zobrazí se odkazy pro sdílení kalendáře. Pokud se tyto odkazy nezobrazí, klikněte na položku Získat odkazy na kalendář (rovněž dojde k uložení nastavení) a pak akci potvrďte kliknutím na tlačítko OK.
 10. V kategorii Odkazy zobrazující podrobnosti o událostech klikněte na položku ICS: Import do jiné aplikace kalendáře.
 11. Vyberte zobrazenou adresu URL a zkopírujte ji bez předpony webcal://.
 12. Otevřete nové okno aplikace Internet Explorer, vložte do panelu Adresa adresu URL bez předpony webcal:// a pak stiskněte klávesu ENTER.
 13. Otevřete soubor ICS kalendáře na ploše.
 14. Opakujte kroky 5 až 13 pro všechny kalendáře, které chcete exportovat.

  Poznámka: Po dokončení těchto kroků je nastavení služby Windows Live Kalendář z webu uloženo jako sdílené. Chcete-li tento kalendář znovu nastavit jako soukromý, zopakujte kroky 5 až 7 výše. Vyberte možnost Nesdílet tento kalendář (ponechat jako soukromý) a pak klikněte na tlačítko Uložit.
 15. Jakmile uložíte všechny požadované soubory ICS, zavřete okno aplikace Internet Explorer.
 16. Spusťte aplikaci Microsoft Outlook.
 17. Klikněte na položku Soubor a potom na příkazy Otevřít a Importovat.
 18. Vyberte možnost Import souborů iCalendar nebo vCalendar (.vcs) a pak klikněte na tlačítko Další.
 19. Vyberte soubor kalendáře ICS ve složce Plocha a pak klikněte na tlačítko OK.
 20. V dialogovém okně klikněte na tlačítko Importovat a počkejte na dokončení procesu importu.
 21. Opakujte kroky 17 až 20 pro všechny kalendáře, které chcete importovat.

Export kontaktů ze služby Windows Live Mail do aplikace Microsoft Outlook 2013:

 1. Spusťte službu Windows Live Mail.
 2. Klikněte na složku Kontakty a pak klikněte na položku Exportovat.
 3. Vyberte možnost Hodnoty oddělené čárkou (CSV).
 4. V okně Exportovat ve formátu CSV klikněte na tlačítko Procházet a vyberte složku Plocha.
 5. Do pole Název souboru zadejte WLMContacts a pak klikněte na tlačítko Uložit.
 6. Klikněte na tlačítko Další a vyberte všechna pole, která chcete exportovat. Pak klikněte na tlačítko Dokončita počkejte na dokončení procesu exportu.

  Poznámka: Nejobvyklejší pole jsou Jméno, Příjmení, E-mailová adresa a Telefon. Pokud si nejste jisti, vyberte všechna pole.

  Poznámka: Tato operace může v závislosti na počtu exportovaných zpráv nějakou dobu trvat.
 7. Ukončete službu Windows Live Mail.
 8. Spusťte aplikaci Excel a v nabídce Soubor klikněte na příkaz Otevřít.
 9. Vyberte složku Plocha a vyberte možnost Všechny soubory.
 10. Vyberte a otevřete soubor WLMContacts.csv, který jste vytvořili v kroku 5.
 11. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit jako.
 12. V dialogovém okně Uložit jako vyberte v poli Uložit jako typ: hodnotu CSV (oddělený středníkem) a pak klikněte na tlačítko Uložit.
 13. Zobrazí-li se výzva k potvrzení nahrazení nebo přepsání stávajícího souboru, klikněte na tlačítko Ano.
 14. Zobrazí-li se výzva k potvrzení formátu CSV, klikněte na tlačítko Ano.
 15. Ukončete aplikaci Excel.
 16. Spusťte aplikaci Outlook, vyberte možnost Kontakty a klikněte na položku Soubor.
 17. Vyberte možnost Otevřít a exportovat a klikněte na tlačítko Import nebo export.
 18. V zobrazeném okně klikněte na položku Import z jiného programu nebo souboru a potom na tlačítko Další.
 19. Zvýrazněte možnost Hodnoty oddělené čárkami a klikněte na tlačítko Další.
 20. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte složku Plocha.
 21. Vyberte soubor WLMContacts.csv a pak klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Můžete vybrat další možnosti a nahradit nebo neimportovat duplikované kontakty.
 22. V dalším okně zvýrazněte složku Kontakty a klikněte na tlačítko Další.
 23. V okně, které se otevře, klikněte na tlačítko Dokončit.

Důležité: Export pošty ze služby Windows Live Mail nebo aplikace Outlook Express do aplikace Outlook 2013 vyžaduje, aby aplikace Outlook 2013 byla 32bitová. Další informace naleznete v tématech: Potíže s přesunutím pošty a adres do aplikace Outlook 2013 (64bitová verze)

Export kontaktů ze služby Windows Live Mail do aplikací Microsoft Outlook 2013:

 1. Spusťte službu Windows Live Mail.
 2. Vyberte složkuKalendář a ověřte, zda jste přihlášeni pomocí účtu Windows Live ID.
 3. Klikněte na tlačítko Sdílet a vyberte účet služby Windows Live. Máte-li k dispozici účet aplikace Outlook, bude rovněž zobrazen.
 4. Budete mít možnost určit, zda kalendář sdílet nebo ne. Vyberte možnost Sdílet tento kalendář a klikněte na tlačítko Uložit.
 5. Zaškrtněte políčko Odeslat uživatelům odkaz, který umožní kalendář pouze zobrazit a klikněte na tlačítko Uložit.
 6. Klikněte na položku Získat odkazy na kalendář (zároveň budou uložena nastavení) a v okně s upozorněním, které se zobrazí, klikněte na tlačítko OK.
 7. Odkazy zobrazené šedě nyní bude možné použít. Klikněte na odkaz, který nejlépe popisuje, jakou část kalendářových informací chcete sdílet.
 8. Otevře se okno s odkazem, který můžete e-mailem zaslat lidem, u nichž chcete, aby mohli zobrazit váš kalendář nebo naimportovat z vašeho kalendáře data.

Důležité: Export pošty ze služby Windows Live Mail nebo aplikace Outlook Express do aplikace Outlook 2013 vyžaduje, aby aplikace Outlook 2013 byla 32bitová. Další informace naleznete v tématu: Potíže s přesunutím pošty a adres do aplikace Outlook 2013 (64bitová verze)

Další informace
Postup při upgradu z aplikace Outlook Express na aplikaci Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003 nebo Outlook 2002
http://support.microsoft.com/kb/291602/cs

Použití účtu Outlook.com v aplikaci Outlook
http://office.microsoft.com/cs-cz/outlook-help/use-a-windows-live-hotmail-account-in-outlook-HA010354935.aspx?CTT=1

Kam aplikace Microsoft Outlook ukládá informace a konfigurace?
http://office.microsoft.com/cs-cz/outlook-help/locating-the-outlook-data-files-HA103412630.aspx?CTT=1

Další informace o postupu při exportu e-mailových zpráv ze služby Windows Mail naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
196347 Jak exportovat e-mailové zprávy z programu Windows Mail a aplikace Outlook Express do aplikace Outlook
Vlastnosti

ID článku: 980534 - Poslední kontrola: 11/21/2015 15:29:00 - Revize: 8.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2003 s programem Business Contact Manager

 • kbemail kbexpertisebeginner kbhowto kbsurveynew kbinfo KB980534
Váš názor