Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Spuštění aplikace se nemusí spustit po zakázán a opět povolena v programu MSConfig

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:982591
Zdroj: Oddělení podpory společnosti Microsoft
URGENTNÍ ČLÁNKY
URGENTNÍ ČLÁNKY PŘINÁŠEJÍ INFORMACE PŘÍMO OD ODDĚLENÍ PODPORY SPOLEČNOSTI MICROSOFT. INFORMACE V TĚCHTO ČLÁNCÍCH REAGUJÍ NA NOVÁ ČI JEDINEČNÁ TÉMATA NEBO MAJÍ ZA CÍL DOPLNIT INFORMACE ZNALOSTNÍ BÁZE.
Shrnutí
Příznaky


Po zakázání spuštění aplikací pomocí nástroje MSConfig a potom znovu opakujte, nemusí tyto aplikace pracovat.

 

Zkopírujte kroky:

1. Přidejte klíč spustit jak je uvedeno níže.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

      Název hodnoty: program Poznámkový blok

      Hodnota dat: %SysytemRoot%\system32\notepad.exe

      Typ: REG_EXPAND_SZ

 

2. Potvrzení programu Poznámkový blok se otevře při přihlášení.

Otevření programu MSConfig

4. Přesunout kartu "Spouštěcí".

5. Zrušte zaškrtnutí položky "notepad" (název spuštění je "operačního systému Microsoft Windows") a jeho použití.

6. Re-check a použijte jej.

7. Naleznete v že následujícím klíči je změněn na REG_SZ.

      Název hodnoty: program Poznámkový blok

      Hodnota dat: %SysytemRoot%\system32\notepad.exe

      Typ: REG_SZ

 

8. Viz, pokud program Poznámkový blok bude otevřít při přihlášení.

 

Očekávaný výsledek: Poznámkový blok bude spuštěna po přihlášení

Skutečný výsledek: nelze spustit program Poznámkový blok.

 

 

 
Příčina


Následující údaje registru jsou uloženy, při spuštění aplikace jsou zakázány. Aplikace jsou-li znovu povolit, data registru, budou obnoveny jako typu REG_SZ.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Při spuštění aplikace, která vyžaduje proměnné prostředí cesty zadané pomocí typu registru REG_EXPAND_SZ znovu povolit, proměnné prostředí jsou již použitelné a aplikace nebudou spuštěny, protože jako REG_SZ namísto REG_EXPAND_SZ registru obnovena.

 
ŘEŠENÍ


Existují dvě možná řešení.

1. Před pomocí nástroje msconfig, ujistěte se, že příslušné spisovny mít úplnou cestu bez proměnné prostředí.


2. Po k tomuto problému dojde, změňte typ registru na REG_EXPAND_SZ.

a. v kartě Po spuštění programu MSConfig ověřte příkaz pro každou aplikaci.
b. Pokud příkaz obsahuje proměnné prostředí, jako například % SystemRoot %, zkontrolujte umístění, zda je v registru
c. Pokud je v registru, nezapomeňte umístění a příkaz.
d. Spusťte Editor registru klepnutím na tlačítko % SystemRoot%\regedit.exe.
e. Vyhledejte v registru, které si pamatujete v kroku c a nezapomeňte hodnotu název odpovídajícího příkazu.
f. vpravo klepněte na tlačítko hodnota a odstranit
g. Vytvořte novou hodnotu s “ Rozšiřitelná řetězcová hodnota ”
h. název nové hodnoty název, který jste v kroku e zapamatována.
i. nastavit příkazu je zapamatované v kroku c jako údaj hodnoty nové hodnoty.

Důležité: Přesvědčte se, zda před úpravami je nutné zálohovat registr. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém.

 
Další kroky
Další informace


Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

 
ODMÍTNUTÍ ZÁRUK
SPOLEČNOST MICROSOFT ANEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY ANI ZÁRUKY OHLEDNĚ VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO PŘESNOSTI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DOKUMENTECH A SOUVISEJÍCÍ GRAFICE PUBLIKOVANÝCH NA TOMTO WEBU (DÁLE JEN „MATERIÁLY“), A TO K JAKÉMUKOLI ÚČELU. MATERIÁLY MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY A MOHOU BÝT KDYKOLI BEZ UPOZORNĚNÍ UPRAVENY.

SPOLEČNOST MICROSOFT ANEBO JEJÍ DODAVATELÉ ODMÍTÁ A VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁVAZKY, ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, KONKLUDENTNĚ OBSAŽENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM VČETNĚ, NE VŠAK VÝLUČNĚ, ZÁVAZKŮ, ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VYPLÝVAJÍCÍCH Z VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY, USPOKOJIVÉHO STAVU NEBO KVALITY, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL V SOUVISLOSTI S MATERIÁLY.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 982591 - Poslední kontrola: 04/14/2010 04:14:19 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbmt kbrapidpub KB982591 KbMtcs
Váš názor