Diakritická znaménka, popsány a vysvětleny

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 98999
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Diakritická znaménka jsou přidány do písmena abecedy liší výslovnost toindicate než písmena jsou obvykle uvedeny symboly.Tento článek popisuje nejběžnější diakritických symbolů, jako dobře assome interpunkční znaménka, která je běžně používán v francouzština, italština a španělština.

Níže uvedené příklady jsou ANSI hodnoty, jak je uvedeno v mapě systému Windows 3.1character.
DiacriticalMark     Description-----------------------------------------------------------------------acute accent  A little diagonal line, used over a vowel. Usually        indicates which syllable is stressed. Slants from upper        right down to lower left. Used in French, Hungarian,        Portuguese, and Spanish.        Example: 0225 (accent over lowercase A)breve     (BREEV) A curved mark over a vowel. Used to indicate a        short vowel or a short or unstressed syllable.        (Sometimes referred to as a "smiley face.") Used in        Latin and Turkish.        No example in standard Windows character set.caret     (CARE-et) The "hat" symbol found on the "6" key. See        also circumflex. Used in French and Portuguese.        Example: 0226 (lowercase A with caret above)caron     See hacek.cedilla    (sih-DIL-uh) A tiny curved symbol, like a backward "c,"        placed at the bottom of a letter to indicate a        different pronunciation (as in the French word        "facade"). Used in French.        Example: 0231 (cedilla beneath lowercase C)circumflex   A mark such as the caret or tilde, placed over a vowel        to indicate various pronunciations. Used in French and        Polish.        Example: 0226 (circumflex above lowercase A)diaeresis   (deye-ER-uh-suhs) The two dots that appear over a vowel(or dieresis) to show that the vowel is pronounced in a separate        syllable (as in the word "naive," with the diaeresis        over the i). Looks like an umlaut.        Example: 0239 (diaeresis above lowercase I)digraph    See ligature.edh      (ETH) A letter used in Icelandic and Old English to(or eth)    represent a particular sound, usually "th". Looks        like a "d" tilted to the left, with a horizontal line        across the vertical stroke of the d.        Example: 0240grave accent  (GRAYV or GRAHV) The diagonal line that appears above        a vowel. Slants from upper left to lower right (the        reverse of the acute accent). Used in Ancient Greek,        French, and Italian.        Example: 0224 (grave accent above lowercase A)hacek     (HAH-check) Looks like an upside-down caret, or a        small "v". Placed above vowels and some consonants.        Used in many Eastern European languages.        Example: 0154 (s with hacek above). Not available as        a separate character with any of the fonts that ship        with Microsoft Windows.Hungarian   Two acute accents or prime marks. Used above a letter,umlaut     usually O or U. Used in Hungarian.        No example in ANSI character set.ligature    A character that resembles two characters joined        together, as in AE, fl, or OE. Used in Latin and        English.        Example: 0198 (uppercase AE ligature).macron     (MAY-krahn or MAH-kruhn) A horizontal line over a        vowel to indicate that the vowel is to be pronounced        stressed or long. Used in Latin.        Example: 0175. Available as a separate character        only.ogonek     A small mark placed beneath a letter. Generally under        E and A. Different reference books use different        marks. Used in Polish.        No example available in ANSI character set.Polish cedilla See ogonek.ring      Hollow circle above a vowel. Used mainly in(or volle)   Scandinavian languages.        Example: 0229 (lowercase a with ring above)tilde     Placed over a letter to denote the "nyuh" sound (as in        the Spanish word "senora," with the tilde over the n),        or over a vowel to indicate nasality (as in the        Portuguese word "irma," with the tilde over the a).        Example: 0227 (lowercase A with tilde above)umlaut     Two dots placed above a vowel to indicate a partial        assimilation to a succeeding sound. Used primarily in        German.        Example: 0252 (lowercase U with umlaut above)PunctuationMark     Description-----------------------------------------------------------------------ellipsis    Also called points of suspension; consists of three        periods set close together. Often used to indicate an        interruption or pause. Used mainly in French and        Spanish.        Example: three periods in a row.em dash    Looks like a long hyphen. Used like quotation marks.        Used mainly in French, Italian, and Spanish.        Example: 0151guillemet   (gee-yuh-MAY) Also called chevron. Looks like two        closely-spaced greater-than or less-than symbols. Used        like quotation marks. Used in French, Italian, and        Spanish.        Example: 0171 (open guillemets); 0187 (close        guillemets)				
Odkazy
Microsoft Bookshelf 1992

"Chicago Manual z styl," Thirteenth Edition stránky 253-279, University Chicago Press, Praha: 1982

"Webster's Devátá nový kolektivního slovník" Merriam-Webster Inc. město Springfield ve, Massachusetts: 1990

"Slova do typu," Third Edition, Prentice Hall, New Jersey: 1974
Winword winword2 speciální rozšířené

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 98999 - Poslední kontrola: 12/04/2015 09:27:39 - Revize: 4.0

Microsoft Windows 3.1 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB98999 KbMtcs
Váš názor