Úpravy názvů nebo popisků dat v grafu

Pokud graf obsahuje názvy grafů (IE. název grafu) nebo názvy OS (názvy na ose x, y nebo z grafu) a popisky dat (které obsahují další podrobnosti o konkrétním datovém bodu v grafu), můžete tyto názvy a štítky upravit.

Můžete také upravovat nadpisy a popisky, které jsou nezávislé na datech listu, proveďte je přímo v grafu a pomocí formátu RTF můžete lépe vypadat.

Můžete upravit názvy a popisky dat, které jsou propojené s daty listu v odpovídajících buňkách listu. Pokud například změníte název v buňce z "roční výnosy" na "roční výnosy", bude se změna automaticky zobrazovat v názvu a popisky dat v grafu. Při provádění změn v buňce ale nebudete moct používat formátování RTF.

Když v grafu upravíte propojený název nebo popisek dat (místo uvnitř buňky), tento název nebo popisek dat už nebude propojený s příslušnou buňkou listu a změny, které provedete, se v samotném listu nezobrazují (přestože je uvidíte na grafu). Propojení mezi názvy nebo popisky dat a buňkami listu ale můžete obnovit.

Po dokončení úprav textu můžete popisky dat podle potřeby přesunout na různá místa.

Poznámka: Abyste mohli provést některé změny popsané níže, musí mít graf již názvy nebo popisky dat. Informace o tom, jak je přidat, najdete v tématu Přidání nebo odebrání názvů v grafu a Přidání nebo odebrání popisků dat v grafu.

V tomto článku

Úprava obsahu názvu nebo popisku dat v grafu

 1. V grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete upravit obsah názvu, klikněte na název grafu nebo osy, který chcete změnit.

  • Pokud chcete upravit obsah popisku dat, klikněte dvakrát na popisek dat, který chcete změnit.

   První kliknutí: vybere popisky dat celé datové řady a druhý kliknutím vybere popisek jednotlivých dat.

 2. Dalším kliknutím umístěte název nebo popisek dat v režimu úprav, vyberte text, který chcete změnit, a zadejte nový text nebo hodnotu.

  Pokud chcete vložit konec řádku, umístěte kurzor kliknutím na místo, kde chcete čáru rozdělit, a pak stiskněte ENTER.

 3. Po dokončení úprav klikněte mimo textové pole, ve kterém jste změnili text.

 4. Pokud chcete text naformátovat v poli název nebo popisek dat, postupujte takto:

  1. Klikněte do pole název a vyberte text, který chcete formátovat.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši do textového pole a potom klikněte na požadované možnosti formátování.

   Můžete taky použít tlačítka formátování na pásu karet (karta Domů, skupina Písmo). Pokud chcete formátovat celý název, můžete na něj kliknout pravým tlačítkem myši, kliknout na příkaz Formát názvu grafu v místní nabídce a pak vybrat požadované možnosti formátování.

Poznámka: Velikost pole název nebo popisek dat se přizpůsobí velikosti textu. Nelze změnit velikost pole název nebo popisek dat a text se může zkrátit, pokud se nevejde do maximální velikosti. Chcete-li umístit další text, můžete místo toho použít textové pole. Další informace najdete v tématu Přidání textového pole do grafu.

Začátek stránky

Úprava obsahu názvu nebo popisku dat propojeného s daty v listu

 1. V listu klikněte na buňku obsahující název nebo text popisku dat, který chcete změnit.

 2. Upravte existující obsah nebo zadejte nový text nebo hodnotu a potom stiskněte klávesu ENTER.

  Změny, které jste provedli, se automaticky zobrazí v grafu.

Začátek stránky

Obnovení propojení mezi názvem nebo popiskem dat a buňkou listu

Propojení mezi názvy nebo popisky dat a odpovídajícími buňkami v listu se při úpravách jejich obsahu v grafu poruší. Chcete-li automaticky aktualizovat názvy nebo popisky dat změnami provedenými na listu, musíte obnovit propojení mezi názvy nebo popisky dat a odpovídajícími buňkami listu. U popisků dat můžete propojení obnovit vždy po jednotlivých řadách dat nebo pro všechny datové řady najednou.

V kontingenčních grafech odkazují následující postupy na propojení mezi popisky dat a zdrojovými daty (nikoli buňkami v listu).

Obnovení odkazu na graf nebo název osy

 1. V grafu klikněte na název grafu nebo osy, který chcete propojit s buňkou listu.

 2. V listu klikněte na Řádek vzorců a poté napište znak rovná se (=).

 3. Vyberte buňku listu, která obsahuje data nebo text, který chcete zobrazit v daném grafu.

  Odkaz na buňku listu můžete taky zadat v řádku vzorců. Zadejte rovnítko, název listu a vykřičník, například: =List1!F2.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Obnovení odkazu pro popisek dat

Když v grafu přizpůsobíte obsah popisku dat, nebude už připojený k datům v listu. Odkaz můžete obnovit tak, že nastavíte text popisku pro všechny štítky v datové řadě nebo zadáte odkaz na buňku obsahující data, která chcete pro každý datový bod propojit.

Začátek stránky

Resetovat text popisku

 1. V grafu klikněte jednou nebo dvakrát na popisek dat, který chcete propojit s buňkou listu.

  První kliknutí: vybere popisky dat celé datové řady a druhý kliknutím vybere popisek jednotlivých dat.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na popisek dat a potom klikněte na Formát popisku dat nebo Formát popisků dat.

 3. Klikněte na Možnosti štítku , pokud není vybraná, a pak zaškrtněte políčko obnovit text popisku .

Začátek stránky

Obnovení propojení s daty v listu

 1. V grafu klikněte na popisek, který chcete propojit s buňkou listu.

 2. V listu klikněte na Řádek vzorců a poté napište znak rovná se (=).

 3. Vyberte buňku listu, která obsahuje data nebo text, který chcete zobrazit v daném grafu.

  Odkaz na buňku listu můžete taky zadat v řádku vzorců. Zadejte rovnítko, název listu a vykřičník, například: =List1!F2.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Změna umístění popisků dat

Umístění jednoho popisku dat můžete změnit jeho přetažením. Popisky dat můžete také umístit ve standardní pozici vzhledem k jejich datovým značkám. V závislosti na typu grafu můžete vybrat různé možnosti umístění.

 1. V grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit umístění všech popisků dat celé datové řady, klikněte jednou na popisek dat a vyberte tak datovou řadu.

  • Chcete-li změnit umístění konkrétního popisku dat, vyberte ho dvojím kliknutím na příslušný popisek dat.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky na položku popisky data potom klikněte na požadovanou možnost.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Pokud chcete další možnosti popisků dat, klikněte na Další možnosti popisků dat, pokud není vybraná možnost popisek , a pak vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×