Úpravy odsazení a mezer

Možnosti dialogového okna prozkoumat odstavec

V možnostech dialogového okna odstavec jsou dostupné možnosti Obecné, odsazení a mezery. V dolní části dialogu se můžete ještě předtím, než vybrané možnosti použijete, podívat na náhled, jak budou vypadat.

Obecné    

Zarovnání

Zvolte doleva , pokud chcete zarovnat text doleva a doprava bez ohraničení (nebo použijte klávesovou zkratku CTRL + L).

Zvolte Vystředit pro zarovnání textu pomocí nezarovnaného levého a pravého okraje (CTRL + E).

Chcete-li zarovnat text doprava pomocí levého okraje (CTRL + R), zvolte Right .

Zvolte Zarovnání , pokud chcete zarovnat text doleva i doprava, a to mezi slova (Ctrl + J).

Úroveň osnovy

Úroveň, na které se odstavec objeví v zobrazení osnovy. 

Možnost Ve výchozím nastavení sbaleno vyberte, pokud chcete, aby se dokument ve výchozím nastavení otevíral se sbalenými záhlavími. Další informace najdete v tématu Sbalení nebo rozbalení částí dokumentu.

Odsazení

Vlevo

Odsadí odstavec vlevo o zvolené množství.

Šipka doprava

Odsadí odstavec vpravo o zvolené množství.

Speciální

Volbou První řádek > O kolik odsadíte první řádek odstavce. Pokud chcete rychle odsadit první řádek pomocí pravítka, nahlédněte do tématu Odsazení prvního řádku.

Volbou Předsazení > O kolik předsadíte první řádek. Pokud chcete rychle vytvořit předsazení pomocí pravítka, nahlédněte do tématu Předsazení prvního řádku.

Zrcadlové odsazení

Po výběru této možnosti se políčka Vlevo a Vpravo změní na Uvnitř a Vně. Tato možnost je určená pro tisk ve stylu knihy.

Mezery    

Před

Upraví velikost mezery před odstavcem.

Za

Upraví velikost mezery za odstavcem.

Řádkování 

Zvolte jednoduché . Pokud chcete rychle nastavit jednoduché řádkování u celého dokumentu, nahlédněte do tématu Nastavení jednoduchých mezer mezi řádky v dokumentu.

Volbou 1,5 řádku nastavíte text na jeden a půl násobek jednoduchého řádkování.

Volbou Dvojité nastavíte dvojité řádkování textu. Pokud chcete rychle nastavit dvojité řádkování u celého dokumentu, nahlédněte do tématu Nastavení dvojitých mezer mezi řádky v dokumentu.

Volbou Nejméně > Výška nastavte minimální velikost řádkování potřebnou pro umístění největšího písma nebo grafiky na řádku.

Zvolte přesně > pro nastavení pevného řádkování vyjádřeného v bodech. Pokud text obsahuje například písmo o velikosti 10 bodů, můžete jako řádkování nastavit 12 bodů.

Volbou Násobky > Výška nastavíte řádkování jako násobek, který se dá vyjádřit v číslech větších než 1. Například při nastavení řádkování na hodnotu 1,15 zvětšíte mezeru o 15 procent a při nastavení řádkování na hodnotu 3 ji zvětšíte na 300 procent (trojnásobné řádkování).

Nepřidávat

Políčko Nepřidávat mezeru mezi odstavce se stejným stylem zaškrtněte, pokud nechcete mezi takovými odstavci zvětšovat mezeru.

Pokud chcete uložit nastavení, která jste zvolili jako výchozí, vyberte nastavit jako výchozí.

Možnosti v dialogovém okně Odstavec

V dialogovém okně Odstavec můžete nastavit následující možnosti. V dolní části dialogového okna je pole Náhled, které vám ukáže, jak by možnosti vypadaly, pokud se je rozhodnete použít.

Obecné    

Zarovnání

Výběrem možnosti doleva zarovnáte text doleva a doprava bez ohraničení (nebo použijte klávesovou zkratku COMMAND + L).

Výběrem Zarovnat text na střed zaškrtnete levý a pravý okraj ( COMMAND + E).

Pokud chcete zarovnat text doprava pomocí levého okraje nezarovnaný ( COMMAND + R), vyberte možnost vpravo .

Pokud chcete zarovnat text doleva i doprava, vyberte zarovnání do bloku – mezi slova ( COMMAND + J).

Úroveň osnovy

Vyberte úroveň, na které se odstavec v zobrazení osnovy nachází.

Odsazení

Vlevo

Posune levou stranu odstavce o vámi určenou vzdálenost.

Vpravo

Posune pravou stranu odstavce o vámi určenou vzdálenost.

Speciální

Vyberte první řádek, pokud chcete odsadit první řádek odstavce, a pak zadejte velikost odsazení v.

Pokud chcete vytvořit předsazení, vyberte předsazení a pak zadejte velikost odsazení v.

Automaticky upravit

Když vyberete při Definování mřížky dokumentu možnost automaticky upravit odsazení zprava, bude pro daný odstavec automaticky upravená odsazení zprava.

Mezery    

Před

Upraví velikost mezery před odstavcem.

Za

Upraví velikost mezery za odstavcem.

Řádkování 

Vyberte jednoduché .

Vyberte 1,5 čáry pro text o velikosti jednoho a půl násobku jednoduché mezery.

Vyberte dvojité pro dvojité řádkování.

Chcete-li nastavit minimální mezery , které mají být pro největší písmo nebo grafiku na řádku, vyberte alespoň >.

Vyberte přesně > pro nastavení pevného řádkování vyjádřeného v bodech. Pokud text obsahuje například písmo o velikosti 10 bodů, můžete jako řádkování nastavit 12 bodů.

Pokud chcete nastavit řádkování větší než 1, vyberte více > v nastavení. Například při nastavení řádkování na hodnotu 1,15 zvětšíte mezeru o 15 procent a při nastavení řádkování na hodnotu 3 ji zvětšíte na 300 procent (trojnásobné řádkování).

Nepřidávat

Pokud chcete vyloučit některé odstavce, například odstavce v seznamu s odrážkami, vyberte Nepřidávat mezeru , a to z mezer nastavených před a za.

Přichytit

Vyberte Přichytit k mřížce, když je mřížka dokumentu definovaná , aby se usnadnilo zarovnání textu pomocí mřížky dokumentu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×