Úvod k ovládacím prvkům

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek popisuje různé typy ovládacích prvků k dispozici v Accessu. Ovládací prvky jsou části formuláře nebo sestavy, které umožňují zadat, úprava nebo zobrazit data.

Typy ovládacích prvků

Tady je seznam typů ovládacích prvků, které můžete použít v desktopových databázích Accessu.

Typ ovládacího prvku

Poznámky

Textové pole

Pomocí ovládacích prvcích typu textové pole pro zobrazení textu, čísel, kalendářních dat, časů a memo pole. Do textového pole můžete svázat s některého z polí ve zdrojové tabulky nebo dotazu. Pokud jste povolili textové pole je vázaný na pole se aktualizuje, můžete změnit hodnotu v poli podkladové tabulky nebo dotazu zadejte novou hodnotu do textového pole. Do textového pole můžete taky Zobrazit počítané hodnoty.

Popisek

Pomocí popisku ovládací prvky, které obsahují pevné text. Ve výchozím nastavení ovládacích prvků, které můžete zobrazit data mít popisek ovládacího prvku automaticky připojeného. Tímto příkazem můžete vytvořit samostatné popisy nadpisy a pokyny ve formuláři.

Příkazové tlačítko

Jestli Pokud chcete aktivovat makra nebo procedury jazyka Visual Basic pomocí příkazového tlačítka. Můžete také zadat pole Adresa hypertextového odkazu, která se otevře po kliknutí na tlačítko.

Ovládací prvek karta

Umožňuje vytvořit sadu karet ve formuláři ovládací prvky karet. Každou stránku můžete obsahují počet ovládacích prvků pro zobrazení informací. Ovládací prvek karta funguje podobně jako spoustu dialogová okna možností nebo okna listu vlastností v aplikaci Access – poté, co uživatel klikne na jinou kartu, aplikace Access zobrazí ovládací prvky obsažené v této karty.

Odkaz

Pomocí možnosti řízení hypertextový odkaz nebo odkaz hypertextový odkaz přidáte do návrhové mřížky formuláře v ovládacím prvku popisek. Tento hypertextový odkaz může obsahovat Locator URL (Uniform Resource), která ukazuje na umístění na Internetu, v místní síti intranet nebo na místním disku. Název souboru (Universal Naming Convention) ho můžete použít taky tak, aby ukazovaly na soubor na serveru, v místní síti (LAN) nebo na vašich jednotkách místního počítače. Odkaz může přejděte na soubor, který je na webovou stránku nebo i jiné objekt v aktuální databázi. Kliknutím na toto tlačítko na pásu karet ve skupině ovládací prvky otevře dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

Webový prohlížeč

Zobrazení obsahu z webové stránky přímo do formuláře pomocí ovládacího prvku webového prohlížeče. Ovládací prvek webového prohlížeče umožňuje map, například na adresu uloženou v tabulce. Ovládací prvek webového prohlížeče můžete svázat s polem ve zdroji záznamu formuláře pomocí vlastnosti Zdroj ovládacího prvku ovládacího prvku. Všimněte si, že nesmí obsahovat ovládací prvek vázaný webového prohlížeče v části Podrobnosti nekonečný formulář.

Ovládací prvky webového prohlížeče jsou dostupné v aplikaci Access 2010 a novějších verzích.

Navigace

Pomocí navigačních ovládacích prvků poskytují snadný způsob, jak přejít na jiném formuláři a sestavami v databázi. Navigační ovládací prvek poskytuje rozhraní podobný co vidíte na weby pomocí tlačítka a karty přejdete na webu. Všimněte si, že nesmí obsahovat navigační ovládací prvek v části Podrobnosti nekonečný formulář.

Ovládací prvky navigace jsou dostupná v aplikaci Access 2010 a novějších verzích.

Skupina voleb

Použijte možnost skupin ovládacích prvků má být jeden nebo několik přepínacích tlačítek, přepínačů a zaškrtněte políčka. (Viz popisy těchto ovládacích prvků později v této tabulce.) Samostatné číselné hodnoty můžete přiřadit každému tlačítko nebo zaškrtávací políčko, které můžete přidat do skupiny. Pokud máte víc než jednoho tlačítko nebo zaškrtněte políčko ve skupině, vyberte pouze jednu tlačítko nebo zaškrtněte políčko po druhém a hodnotu přiřazené k tlačítku nebo zaškrtnutí políčka změní hodnotu pro skupinu voleb. Pokud jste přiřadili nesprávně stejnou hodnotu víc tlačítku nebo zaškrtnutí políčka, tlačítka a zaškrtávací políčka, která mají stejnou hodnotu jsou zvýrazněny, když kliknete na libovolné z nich. Můžete vybírat z tlačítek a zaškrtněte políčka ve skupině jako výchozí hodnotu pro skupinu. Pokud svážete skupinu voleb pole v podkladovém dotazu nebo tabulce, můžete nastavit novou hodnotu do pole tak, že vyberete tlačítku nebo zaškrtnutí políčka ve skupině.

Konec stránky

Oddělení mezi stránkami vícestránkového formuláře pomocí konec stránky.

Pole se seznamem

Použijte ovládací prvek pole se seznamem obsahuje seznam možných alternativních hodnot pro ovládací prvek a upravitelné textové pole. Pokud chcete vytvořit seznam, můžete zadat hodnoty pro vlastnost Zdroj řádků pole se seznamem. Můžete taky určit tabulky nebo dotazu jako zdroje hodnot v seznamu. Aplikace Access zobrazí aktuálně vybranou hodnotu v textovém poli. Když kliknete na šipku vpravo od pole se seznamem, aplikace Access zobrazí hodnoty v seznamu. Vyberte novou hodnotu ze seznamu a obnovení hodnoty v ovládacím prvku. Pokud svážete pole se seznamem s polem podkladové tabulky nebo dotazu, můžete změnit hodnotu v poli tak, že vyberete novou hodnotu v seznamu. Pokud svážete pole se seznamem pro pole s více hodnotami, zobrazí se seznam se zaškrtávacími políčky umožňuje uživatelům vybírat ze sady více hodnot. Svážete více sloupců do seznamu a můžete skrýt jeden nebo více sloupců v seznamu nastavení šířky sloupce na hodnotu 0. Skutečné hodnoty v ovládacím prvku navázat skryté sloupce. Když máte zavřený vícesloupcový seznam, aplikace Access zobrazí hodnotu v prvním sloupci jehož šířka je větší než 0. Zobrazí se všechny nenulová šířky sloupců při otevření v seznamu.

Spojnicový

Použití ovládacího prvku řádek přidat řádky do formuláře nebo sestavy a vylepšit jeho vzhled.

Přepínací tlačítko

Pomocí přepínacího tlačítka podržte / vypnutí true nebo false nebo typu Ano/žádnou hodnotu. Po kliknutí přepínací tlačítko jeho hodnotu změní hodnotu -1 (představují na hodnotu true nebo Ano) a na tlačítko se zobrazí jako stisknuté. Klikněte na tlačítko znovu a jeho hodnotu změní hodnotu 0 (představují vypnout NEPRAVDA nebo ne) a na tlačítko vrátí na normální. Můžete zahrnout přepínacího tlačítka ve skupině voleb a přiřadit tlačítko jedinečné číselnou hodnotu. Pokud budete vytvářet skupiny s více ovládacích prvků, výběr nové přepínací tlačítko vymaže dříve vybrané přepínací tlačítko, přepínač nebo zaškrtávací políčko v dané skupině (pokud ostatní tlačítka nebo zaškrtávací políčka ve skupině také mít stejnou hodnotu). Pokud svážete přepínací tlačítko s polem podkladové tabulky nebo dotazu, můžete přepínat hodnotu pole kliknutím na přepínací tlačítko.

Seznam

Umožňuje ovládací prvek seznam obsahuje seznam možných alternativních hodnot pro ovládací prvek. Pokud chcete vytvořit seznam, můžete zadat hodnoty ve vlastnosti Zdroj řádků seznamu. Můžete taky určit tabulky nebo dotazu jako zdroje hodnot v seznamu. Seznamy jsou vždy otevřít a aplikace Access zvýrazní aktuálně vybranou hodnotu v rozevíracím seznamu. Vyberte novou hodnotu ze seznamu a obnovení hodnoty v ovládacím prvku. Pokud je seznam svázat s polem podkladové tabulky nebo dotazu, můžete změnit hodnotu v poli tak, že vyberete novou hodnotu v seznamu. Pokud svážete seznamu pro pole s více hodnotami, zobrazí se seznam se zaškrtávacími políčky umožňuje uživatelům vybírat ze sady více hodnot. Svážete více sloupců do seznamu a můžete skrýt jeden nebo více sloupců v seznamu nastavení šířky sloupce na hodnotu 0. Skutečné hodnoty v ovládacím prvku navázat skryté sloupce. Aplikace Access zobrazí všechny nenulová šířku sloupce, které vešel do definovaný šířku ovládacího prvku. Při nevázaný ovládací prvek seznam umožníte uživatelům vybrat více hodnot v seznamu (nazývané také seznam s vícenásobným výběrem pole).

Obdélník

Použití ovládacího prvku obdélník přidáte vyplněné nebo prázdné obdélníků do formuláře a vylepšit jeho vzhled. Tento ovládací prvek, například umožňuje vizuálně seskupit různých ovládacích prvků.

Zaškrtávací políčko

Ovládací prvek zaškrtávacího políčka umožňuje ukládat / vypnutí true nebo false nebo typu Ano/žádnou hodnotu. Po výběru zaškrtávací políčko bude jeho hodnota -1 (na představují na hodnotu true nebo Ano) a v poli se zobrazí značka zaškrtnutí. Zaškrtněte políčko znovu, bude jeho hodnota 0 (představují vypnout NEPRAVDA, a ne) a na značku zaškrtnutí zmizí z pole. Můžete zahrnout zaškrtnutí políčka ve skupině voleb a přiřazení zaškrtnutí políčka jedinečné číselné hodnoty. Pokud budete vytvářet skupiny s více ovládacích prvků, výběr nové zaškrtávací políčko vymaže dříve vybrané přepínací tlačítko, přepínač nebo zaškrtávací políčko v dané skupině (pokud ostatní tlačítka nebo zaškrtávací políčka ve skupině také mít stejnou hodnotu). Pokud políčko svázat s polem podkladové tabulky nebo dotazu, můžete přepínat hodnotu pole zaškrtnutím políčka.

Nevázaného objektu

Použití rámeček nevázaného přidáte objektu z jiné aplikace, který podporuje propojování a vkládání objektů (OLE). Objekt bude část formuláře, které není součástí data z podkladové tabulky nebo dotazu. Můžete přidat obrázky, zvuky, grafy nebo snímky, kam chcete vylepšit formulář. Pokud objekt je graf, můžete zadat dotaz jako zdroj dat pro graf a zobrazení grafu můžete propojit aktuálního záznamu ve formuláři podle jednoho nebo více hodnot polí.

Příloha

Použití ovládacího prvku přílohy svázat toto pole Příloha v podkladová data. Můžete tento ovládací prvek, například obrázek nebo připojení jiných souborů. Ve formulářovém zobrazení nabídne vám tento ovládací prvek spravovat přílohy dialogovým oknem, kde můžete připojit, odstranit a zobrazit více příloh souborů uložených v poli související.

Přepínač

Použití prvku přepínač (někdy se jí říká ovládací prvek přepínače) Pokud chcete přidržet / vypnutí true nebo false nebo typu Ano/žádnou hodnotu. Když vyberete přepínač, bude jeho hodnota -1 (na představují na hodnotu true nebo Ano) a výplní kruhu se zobrazí uprostřed na tlačítko. Klikněte na tlačítko znovu a jeho hodnotu změní hodnotu 0 (představují vypnout NEPRAVDA nebo ne) a výplní kruh zmizí. Můžete zahrnout přepínač ve skupině voleb a přiřadit tlačítko jedinečné číselnou hodnotu. Pokud budete vytvářet skupiny s více ovládacích prvků, výběr nové přepínač vymaže dříve vybrané přepínací tlačítko, přepínač nebo zaškrtávací políčko v dané skupině (pokud ostatní tlačítka nebo zaškrtávací políčka ve skupině také mít stejnou hodnotu). Pokud svážete přepínací tlačítko s polem podkladové tabulky nebo dotazu, můžete přepínat hodnotu pole kliknutím na tlačítko Možnosti.

Podformulář/podsestava

Ovládací prvek podformuláře či podsestavy slouží k vložení jiného formuláře nebo sestavy v aktuálním formuláři. Zobrazení dat z tabulky nebo dotazu, který souvisí s daty v hlavním formuláři můžete podformulář nebo podsestava. Access udržuje propojení mezi hlavní formulář a podformulář či podsestava za vás.

Přepínací tlačítko

Umožňuje zobrazit a upravit pole objektů OLE ze zadaných dat přepínací tlačítko. Aplikace Access můžete zobrazit většina obrázky a grafy přímo ve formuláři. Pro jiné objekty zobrazí se na ikonu aplikace, ve které byla vytvořená na objekt. Například-li objekt zvuk vytvořené v systému Windows zvuku, zobrazí se ikona reproduktoru ve formuláři.

Obrázek

Použití ovládacího prvku obrázek umístit statický obrázek na formulář. Obrázek ve formuláři nelze upravit, ale hodnotu uloží Access ve formátu, který je velmi efektivní rychlosti aplikace a velikost. Pokud chcete použít obrázek jako celé pozadí do formuláře, můžete nastavit vlastnost obrázek formuláře.

Graf

Použijte ovládací prvek grafu přidat graf formuláře mřížky. Kliknutím na toto tlačítko a potom umístění ovládacího prvku ve formuláři spustí Průvodce grafem, který vás provede kroky potřebné k vytvoření nového diagramu.

ActiveX

Pomocí tlačítka ovládacího prvku ActiveX otevřete dialogové okno zobrazující všechny ovládací prvky ActiveX, že máte nainstalované v počítači. Můžete vybírat z ovládacích prvků a klikněte na OK přidáte do návrhové mřížky formuláře na ovládací prvek. Ne všechny ovládací prvky ActiveX fungovaly s přístupem.

Princip vazbu s ovládacími prvky

Ovládací prvky můžete vázaná, nevázaný nebo vypočítat:

  • Vázaný ovládací prvek    Ovládací prvek, jehož zdrojem dat je pole v tabulce nebo dotazu se nazývá vázaný ovládací prvek. Vázané ovládací prvky slouží k zobrazení hodnot, které jsou z polí v databázi. Hodnotami můžou být text, kalendářní data, čísla, hodnoty Ano/Ne, obrázky nebo grafy. Textové pole, která se zobrazí poslední jméno zaměstnance třeba může zobrazit tyto informace v poli Příjmení v tabulce Zaměstnanci.

  • Nevázaný ovládací prvek    Ovládací prvek, který nemá zdroj dat (například pole nebo výraz) se nazývá nevázaný ovládací prvek. Nevázaný ovládací prvky slouží k zobrazení informací, obrázky, čáry nebo obdélníků. Popisek, který zobrazuje název formuláře je například nevázaný ovládací prvek.

  • Počítaný ovládací prvek    Ovládací prvek, jehož zdrojem dat je výraz, nikoli pole se nazývá vypočítaného ovládacího prvku. Zadejte hodnotu, která chcete použít jako zdroj dat v ovládacím prvku tím, že definujete výraz. Výraz může být kombinací operátory (třeba = a + ), názvů ovládacích prvků, názvy polí, funkce, které vrací jedinou hodnotu a konstanty. Následující výraz například vypočítá cenu položky s 25% slevou vynásobením hodnoty uvedené v poli Jednotková cena hodnotou konstanty (0,75).

= [Jednotková cena] * 0,75

Výraz můžete používat data z pole formuláře nebo sestavy podkladové tabulky nebo dotazu, nebo z jiného ovládacího prvku formuláře nebo sestavy.

Poznámka: Výpočty lze rovněž provést v tabulkách přidáním počítané pole, nebo v dotazech zadáním výraz v řádku pole mřížky dotazu. Můžete pak svázat formulářů a sestav těchto tabulek nebo dotazů a výpočty ukazují formuláře nebo sestavy aniž by musel k vytvoření vypočítaného ovládacího prvku.

Při vytváření do formuláře nebo sestavy je pravděpodobně nejefektivnější přidat a uspořádat vázané ovládací prvky nejprve, zejména pokud tvoří většina ovládacích prvků na požadovaný objekt. Pak můžete přidat nevázaného a počítaných ovládacích prvků dokončení návrhu lze používat nástroje ve skupině ovládací prvky na kartě Návrh v zobrazení rozložení nebo návrhové zobrazení.

Ovládací prvek svážete s polem tak, že identifikujete pole, že kterého získává svá data. Můžete vytvořit ovládacího prvku, který je svázán s polem vybrané po přetažení pole z podokna Seznam polí do formuláře nebo sestavy. Podokno Seznam polí zobrazí pole ze související tabulky nebo dotazu formuláře. Chcete-li zobrazit podokno Seznam polí , otevřete daný objekt v zobrazení rozložení nebo návrhové zobrazení a na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na tlačítko Přidat existující pole. Když poklikejte na pole v podokně Seznam polí aplikace Access přidá odpovídající typu ovládacího prvku tohoto pole na objekt.

Můžete taky lze pole na ovládací prvek vázat tak, že zadáte název pole do ovládacího prvku (Pokud objekt je otevřen v návrhovém zobrazení) nebo do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku v seznamu vlastností ovládacího prvku. Seznam vlastností definuje vlastnosti ovládacího prvku, například jeho název, zdroj dat a jeho formát. Zobrazení nebo skrytí seznamu vlastností, stisknutím klávesy F4.

Pomocí podokna Seznam polí je nejlepší způsob, jak vytvořit vázaný ovládací prvek ze dvou důvodů:

  • Aplikace Access automaticky vyplní ovládací prvek připojen popis s názvem pole (nebo titulek definovaný pro toto pole v podkladovém tabulku nebo dotaz), abyste pokaždé nemuseli zadejte popisek ovládacího prvku sami.

  • Aplikace Access automaticky nastaví spoustu vlastností ovládacího prvku na odpovídající hodnoty podle vlastností pole v podkladové tabulky nebo dotazu (například vlastnosti Formát, desetinných místa Vstupní maska ).

Pokud jste už vytvořili nevázaný ovládací prvek a chcete vytvořit vazbu s polem, nastavte hodnotu ovládacího prvku pole Zdroj ovládacího prvku vlastnost na název pole. Podrobné informace o vlastnost Zdroj ovládacího prvku stisknutím klávesy F1 během je kurzor v vlastnosti rozevíracího seznamu.

Začátek stránky

Viz taky

Automatické zarovnání ovládacích prvků ve formuláři

Vytvoření vypočítaného ovládacího prvku

Nastavení pořadí ovládacích prvků

Nastavení výchozích hodnot polí nebo ovládacích prvků

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×