Čtení dokumentů ve Wordu

Společné nástroje pro čtení jsou vestavěné přímo ve Wordu: pageing (stránka), přidávání komentářů, definování a překládání slov, kopírování nebo zvýraznění textu a další vhodné nástroje pro čtení. Na pásu karet můžete zapnout nebo vypnout režim na celou obrazovku.

Pokud dokument čtete, nepíšete ani v něm neděláte významné úpravy, kliknutím nebo klepnutím na Zobrazení > Režim čtení skryjete nástroje a nabídky pro psaní a pro samotnou stránku tak zbude víc místa. Režim čtení automaticky přizpůsobí rozvržení stránky vašemu zařízení, a to pomocí sloupců a větších velikostí písem (oboje můžete upravovat).

Režim čtení ve Wordu

Pokud chcete Režim čtení opustit, klikněte nebo klepněte na Zobrazení > Upravit dokument.

Kromě ovládacích prvků pro čtení, které používáte pravidelně, můžete přiblížit a oddálit obrázky a další objekty, rozbalit nebo sbalit oddíly nebo přehrát vložená videa. Upravování sloupců, barev stránek a rozvržení. Pro rychlý pohyb v dokumentu můžete otevřít navigační podokno.

Obrázek části nabídky Zobrazení v Režimu čtení s vybranou možností Upravit dokument

Čtení

Kliknutím na Zobrazení > Režim čtení se přepnete do rozvržení Režim čtení.

Stránky můžete otáčet kliknutím nebo klepnutím na šipky na okraji obrazovky.

Obrázek s pravou šipkou pro otáčení stránek v Režimu čtení

 • Dvojitým kliknutím nebo dvojitým klepnutím přiblížíte zobrazení a tabulky, grafy a obrázky ve vašem dokumentu vyplní celou stránku.

 • Kliknutím nebo klepnutím mimo objekt zobrazení zase oddálíte a můžete pokračovat ve čtení.

 • Pokud jsou v dokumentu nějaké komentáře, uvidíte na okraji indikátor komentáře. Komentář si přečtete, když na něj kliknete. Pokud chcete vidět všechny komentáře, klikněte na Zobrazení > Zobrazit komentáře.

 • Když chcete přidat vlastní komentáře, vyberte obsah, ke kterému chcete připojit komentář, klikněte na něho pravým tlačítkem, pak klikněte na Nový komentář a do zobrazené bubliny napište text.

  Tip:  Další možnosti na seznamu Zobrazení otevřeném v navigačním podokně, změna šířky sloupce nebo barvy pozadí a přepnutí ze sloupců na normální rozvržení.

Obrázek nabídky Zobrazení v Režimu čtení s vybranou možností navigačního podokna.

Vyberte text, který chcete zkopírovat, klikněte na něj pravým tlačítkem a potom klikněte na Kopírovat.

Klikněte pravým tlačítkem na text, který chcete přeložit nebo definovat, a proveďte jednu z následujících akcí:

 • Ve Wordu 2016 klikněte na Přeložit nebo na Inteligentní vyhledávání.

 • V Word 2013 klikněte na přeložit nebo definovat

Vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem, klikněte na Zvýraznit a klikněte na požadovanou barvu.

Sbalení nebo rozbalení částí dokumentu kliknutím nebo klepnutím. Šipky rozbalit/sbalit se zobrazí, když umísíte kurzor vedle záhlaví. (Pokud používáte dotykové zařízení, jsou viditelné pořád.)

Obrázek znázorňující ovládací šipku pro rozbalení a sbalení vedle záhlaví v Režimu čtení.

Otevřete znovu dokument a pokračujte ve čtení z místa, kde jste skončili. Word si pamatuje, kde jste byli – i když znovu otevřete online dokument z jiného počítače.

Zobrazení čtení na celé obrazovce je optimalizované pro čtení dokumentu na obrazovce počítače. V zobrazení čtení na celé obrazovce máte taky možnost zobrazit dokument tak, jak by se zobrazil na vytištěné stránce.

 • Na kartě zobrazení klikněte ve skupině zobrazení dokumentu na číst čtení na celé obrazovce.

  Pás karet Office 14

K přechodu mezi stránkami v dokumentu můžete použít kteroukoli z těchto možností:

 • Klikněte na šipky v dolních rozích stránek.

 • Stiskněte klávesy PAGE DOWN a PAGE UP nebo MEZERNÍK a BACKSPACE na klávesnici.

 • Klikněte na navigační šipky uprostřed horní části obrazovky.

  Tip: Klikněte na Možnosti zobrazenía pak kliknutím na zobrazit dvě stránky Vzhled tlačítka zobrazit dvě stránky nebo obrazovky najednou.

Přesunutí o jednu obrazovku

 1. Klikněte na Možnosti zobrazenía pak kliknutím na zobrazit dvě stránky Vzhled tlačítka zobrazit dvě stránky nebo obrazovky najednou.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + ŠIPKA vpravo nebo CTRL + šipka vlevo přesunete po jednotlivých obrazovkách.

Klikněte na Možnosti zobrazenía proveďte jednu z následujících akcí:

 • Nejdřív zkontrolujte, že v části Možnosti zobrazení není vybraná možnost Zobrazit vytištěnou stránku . Pokud chcete zobrazit text ve větší velikosti, klikněte na Zvětšit písmo. Pokud chcete na obrazovce zobrazit více textu, klikněte na zmenšit velikost textu.

 • Pokud chcete stránku zobrazit tak, jak by se zobrazila při tisku, klikněte na Zobrazit vytištěnou stránku.

 • Pokud chcete zobrazit dvě stránky najednou, klikněte na Zobrazit dvě stránky Vzhled tlačítka .

Přechod na obrazovku

 • Pokud chcete přejít na první nebo poslední obrazovku dokumentu, stiskněte klávesu HOME nebo END.

 • Pokud chcete přejít na určitou obrazovku, zadejte číslo obrazovky a stiskněte ENTER.

Přechod na část dokumentu

Pomocí tlačítka Procházet stránky na kartě dokument v navigačním podokně najděte oddíl dokumentu, na který chcete přejít.

 1. Pokud není navigační podokno viditelné, klikněte na stránce x z x na horním okraji obrazovky, klikněte na Přejít na stránkua pak klikněte na navigační podokno.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přejít na libovolný nadpis v dokumentu, klikněte na tlačítko Procházet nadpisy na kartě dokumentu a klikněte na libovolné záhlaví. Tato možnost není k dispozici, pokud v dokumentu není definována žádná hlavička.

  • Pokud chcete přejít na určitou stránku, klikněte na tlačítko Procházet stránky na kartě dokumentu a potom klikněte na miniaturu této stránky.

Začátek stránky

 1. V záhlaví klikněte na šipku vedle tlačítka Barva zvýraznění textu.

 2. Klikněte na barvu zvýraznění, kterou chcete použít.

 3. Vyberte text nebo obrázek, který chcete zvýraznit.

 • Pokud chcete zvýrazňování vypnout, klikněte na Barva zvýraznění textua pak klikněte na ukončit zvýrazňovánínebo stiskněte klávesu ESC.

 • Pokud chcete změnit barvu zvýrazňovače, klikněte na šipku vedle tlačítka Barva zvýraznění textua potom klikněte na požadovanou barvu.

 • V záhlaví klikněte na Vložit komentář.

Sledování změn v dokumentu

 1. Pokud chcete povolit psaní v dokumentu, klikněte na Možnosti zobrazenía potom na Povolit psaní.

 2. Znovu klikněte na Možnosti zobrazení , přejděte na sledování změna klikněte na sledování změn.

 3. Proveďte požadované změny.

Začátek stránky

Vyhledání nebo nahrazení slova nebo fráze

 1. Klikněte na nástrojea potom na Najít.

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete hledat, stejně jako v jakémkoli jiném zobrazení aplikace Microsoft Word.

 3. Pokud chcete nahradit text v dokumentu jiným textem, klikněte na kartu nahradit a pak v poli Nahradit čím zadejte nahrazovaný text.

  Poznámka: Pokud chcete použít funkci nahradit, musíte kliknout na Možnosti zobrazenía potom na Povolit psaní.

 1. V dokumentu vyberte slovo nebo frázi.

 2. Klikněte na nástrojea potom na zdroje informací.

  Poznámka: Pokud chcete vybrat konkrétní typ zdroje informací, jako je slovník, překladový slovník, encyklopedie nebo tezaurus – zvolte v podokně úloh zdroje informací službu zdrojů informací.

 • Klikněte na Zavřít v pravém horním rohu obrazovky nebo stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Zobrazení čtení na celé obrazovce je optimalizované pro čtení dokumentu na obrazovce počítače. V zobrazení čtení na celé obrazovce máte taky možnost zobrazit dokument tak, jak by se zobrazil na vytištěné stránce.

Čtení dokumentu

 • Na kartě zobrazení klikněte ve skupině zobrazení dokumentu na číst čtení na celé obrazovce.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

K přechodu mezi stránkami v dokumentu můžete použít kteroukoli z těchto možností:

 • Klikněte na šipky v dolních rozích stránek.

 • Stiskněte klávesy PAGE DOWN a PAGE UP nebo MEZERNÍK a BACKSPACE na klávesnici.

 • Klikněte na navigační šipky uprostřed horní části obrazovky.

  Tip: Klikněte na Možnosti zobrazenía pak kliknutím na zobrazit dvě stránky Vzhled tlačítka zobrazit dvě stránky nebo obrazovky najednou.

Začátek stránky

 1. Klikněte na Možnosti zobrazenía pak kliknutím na zobrazit dvě stránky Vzhled tlačítka zobrazit dvě stránky nebo obrazovky najednou.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + ŠIPKA vpravo nebo CTRL + šipka vlevo přesunete po jednotlivých obrazovkách.

Začátek stránky

Klikněte na Možnosti zobrazenía proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete zobrazit text ve větší velikosti, klikněte na Zvětšit písmo.

 • Pokud chcete na obrazovce zobrazit více textu, klikněte na zmenšit velikost textu.

 • Pokud chcete zobrazit stránku tak, jak bude vypadat při tisku, klikněte na Zobrazit vytištěnou stránku.

 • Pokud chcete zobrazit dvě stránky najednou, klikněte na Zobrazit dvě stránky Vzhled tlačítka .

Začátek stránky

 • Pokud chcete přejít na první nebo poslední obrazovku dokumentu, stiskněte klávesu HOME nebo END.

 • Pokud chcete přejít na určitou obrazovku, zadejte číslo obrazovky a stiskněte ENTER.

Začátek stránky

Oddíl dokumentu, na který chcete přejít, najdete v podokně rozložení dokumentu nebo miniatury.

 1. Pokud není zobrazené podokno rozložení dokumentu nebo miniatury, klikněte na přepínač Přejít na stránku nebo oddíl v dokumentu uprostřed horní části obrazovky a potom klikněte na rozložení dokumentu nebo miniatury.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přejít na libovolný nadpis v dokumentu, klikněte na toto záhlaví v rozložení dokumentu.

  • Pokud chcete přejít na určitou stránku, klikněte na miniaturu této stránky.

Začátek stránky

V zobrazení čtení na celé obrazovce můžete zvýraznit obsah, sledovat změny, přidávat komentáře a revidovat změny.

Zvýraznění obsahu, který si chcete zapamatovat

 1. Klikněte na Nástroje pro čtenía potom na Barva zvýraznění textu.

 2. Vyberte text nebo obrázek, který chcete zvýraznit.

 • Pokud chcete zvýrazňování vypnout, klikněte na Nástroje pro čtení, Barva zvýraznění textua potom na ukončit ZVÝRAZŇOVÁNÍnebo stiskněte klávesu ESC.

 • Pokud chcete změnit barvu zvýrazňovače, klikněte na Nástroje pro čtení, klikněte na šipku vedle tlačítka Barva zvýraznění textua potom klikněte na požadovanou barvu.

Sledování změn v dokumentu

 1. Pokud chcete povolit psaní v dokumentu, klikněte na Možnosti zobrazenía potom na Povolit psaní.

 2. Znovu klikněte na Možnosti zobrazení , přejděte na sledování změna klikněte na sledování změn.

 3. Proveďte požadované změny.

Přidávání komentářů

 • Umístěte kurzor na místo, kam chcete přidat komentář, klikněte na Nástroje pro čtenía potom na Nový komentář.

Začátek stránky

 1. Klikněte na Nástroje pro čtenía potom na Najít.

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete hledat, stejně jako v jakémkoli jiném zobrazení aplikace Microsoft Office Word.

 3. Pokud chcete nahradit text v dokumentu jiným textem, klikněte na kartu nahradit a pak v poli Nahradit čím zadejte nahrazovaný text.

Začátek stránky

 1. V dokumentu vyberte slovo nebo frázi.

 2. Klikněte na Nástroje pro čtenía potom na zdroje informací.

  Poznámka: Pokud chcete vybrat konkrétní typ zdroje informací, jako je slovník, překladový slovník, encyklopedie nebo tezaurus – zvolte v podokně úloh zdroje informací službu zdrojů informací.

Začátek stránky

 • Klikněte na Zavřít v pravém horním rohu obrazovky nebo stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×